Lop (to steal) conjugation

Hungarian
150 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
lopok
I steal
lopsz
you steal
lop
he/she to steal
lopunk
we steal
loptok
you all steal
lopnak
they steal
Present definite tense
lopom
I steal
lopod
you steal
lopja
he/she steals
lopjuk
we steal
lopjátok
you all steal
lopják
they steal
Past indefinite tense
loptam
I stole
loptál
you stole
lopott
he/she stole
loptunk
we stole
loptatok
you all stole
loptak
they stole
Past definite tense
loptam
I stole
loptad
you stole
lopta
he/she stole
loptuk
we stole
loptátok
you all stole
lopták
they stole
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
lopnék
I would steal
lopnál
you would steal
lopna
he/she would steal
lopnánk
we would steal
lopnátok
you all would steal
lopnának
they would steal
Conditional present definite tense
lopnám
I would steal
lopnád
you would steal
lopná
he/she would steal
lopnánk
we would steal
lopnátok
you all would steal
lopnák
they would steal
Conditional past indefinite tense
loptam volna
I would have stolen
loptál volna
you would have stolen
lopott volna
he/she would have stolen
loptunk volna
we would have stolen
loptatok volna
you all would have stolen
loptak volna
they would have stolen
Conditional past definite tense
loptam volna
I would have stolen
loptad volna
you would have stolen
lopta volna
he/she would have stolen
loptuk volna
we would have stolen
loptátok volna
you all would have stolen
lopták volna
they would have stolen
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok lopni
I will steal
fogsz lopni
you will steal
fog lopni
he/she will steal
fogunk lopni
we will steal
fogtok lopni
you all will steal
fognak lopni
they will steal
Future definite tense
fogom lopni
I will steal
fogod lopni
you will steal
fogja lopni
he/she will steal
fogjuk lopni
we will steal
fogjátok lopni
you all will steal
fogják lopni
they will steal
Subjunctive present definite tense
lopjam
(if/so that) I steal
lopd
(if/so that) you steal
lopja
(if/so that) he/she steal
lopjuk
(if/so that) we steal
lopjátok
(if/so that) you all steal
lopják
(if/so that) they steal
Subjunctive present indefinite tense
lopjak
(if/so that) I steal
lopj
(if/so that) you steal
lopjon
(if/so that) he/she steal
lopjunk
(if/so that) we steal
lopjatok
(if/so that) you all steal
lopjanak
(if/so that) they steal
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
lopnom
I to steal
lopnod
you to steal
lopnia
he/she to steal
lopnunk
we to steal
lopnotok
you all to steal
lopniuk
they to steal

Examples of lop

Example in HungarianTranslation in English
"Cosimo, én el akarom lopni ezt a kocsit!"Cosimo, I mean to steal this car.
"De magabiztos, ha szenet kell lopni."But he sure knows how to steal that coal.
"El akarlak lopni magamnak""I decided to steal you from yourself"
"El akarok lopni néhány pillanatot tőled.""I want to steal a few moments from you"
"A gazdagoktól lopok, a szegényeknek adok!"I steal from the rich and give to the poor!
"Csak azért futok, mert lopok.""This is different. I'm stealing."
"Egy fényképet lopok rólad, egyedül sírok a sötétben."What's that? You said "l steal pictures of your face, crying alone in the silence."
"Gyöngyöket lopok a tengerből."I steal pearls from the ocean
"Titkokat lopok."Secrets, I steal
"Egy munka, amivel nem az emberektől lopsz"?"A job that ain't just stealing from folks"?
- Akkor miért lopsz?Then why are you stealing?
- Azt gondoltam, hogy lopsz.Oh, I thought you were stealing.
- Azt hiszi, hogy lopsz tőlem.He actually thinks you're stealing from me.
- Azt, hogy pénzt lopsz.What? That you've been stealing money.
- Mindenki lop a gettóban?- Does everyone in the ghetto steal?
Abban az esetben csak egy kisfiú vagyok, aki épp csokit lop.In which case, I'm just a kid trying to steal a candy bar.
Az alkalmazottak 30 százaléka tervezi, hogy lop a főnökétőI, 30 százalék alkalmi kísértésnek enged,30% of workers plan to steal from their employers. 30% give in to occasional temptation.
Aztán úgy döntött, lop magának egy új mobilt, a sok bosszúságért cserébe.Then she decided to steal herself a new cell phone for all her trouble.
"Ellen, szemetet lopunk." - mondtam.Najamy: I said to Ellen, "We're going to steal garbage.
- Autót lopunk.- We steal cars.
- De nem lopunk.- But we don't steal.
- Harper, nem lopunk el semmit.- Harper, we're not going to steal anything.
- Nem loptok.- No stealing.
- Te meg Walt loptok anyától?- Are you and Walt stealing from Mom?
- Ó, szóval ilyen módon loptok...Ah, so this is the way you steal...
A bérleti díjat sem fizetitek, de még loptok is.First of all, you don`t pay the rent, and then you steal too.
"Biztosan mind olvastátok hogyan rabolnak, lopnak..."I'm sure you all have read how they rob and steal...
"Mostanra a gyerekek lopnak és drogot árulnak, pedig mi megakadályozhattuk volna." - Írod?"Now we have kids stealing and dealing we could've turned around."
# Crack függők lopnak, a többi függőtől, # cirkálnak az utcán, azt lesik csak kitől.♪ Crack addicts looking for other addicts To steal from ♪ Walkin' round wondering Where they get their next meal from
'Drágám, a férfiak miért nem lopnak pillantásokat? '"darling, why won't the men steal glances?"
- A bűnözők lopnak, oké?Bad people steal, okay?
! - Dehogy lopom el!- I'm not stealing your mail.
'..bízom abban, hogy nem hazudsz nekem' vagy.. '..bízok benne, nem lopod el a pénzem.'"l trust you aren't lying to me," or "l trust you won't steal my money."
-Miért lopod el a zsepkendőmet?-Why are you stealing my tissues?
A barátja élelmét lopod.You're stealing his friend's food.
A legjobb barátod leszek... amíg el nem lopod az arannyal teli üstömet!I'll be your best friend... until you steal my pot of gold!
- Az én kerekeimet senki sem lopja el!Nobody steals my wheels. I ain't no thief.
"Hé, lopjuk el a bárzongorát!""Hey, let's steal the bar piano."
Az aranytojást tojó tyúkunkat lopjátok épp!You're stealing our whole nest egg.
Az én pénzemet lopjátok el!You`re stealing my money.
Biztosnak kellett lennem, hogy nem lopjátok el a sok éves kiutatásom eredményeit.I needed to make sure that you weren't here to steal my years of research.
"hol sem a rozsda sem a moly meg nem emészti... "ahol a lopók ki nem ássák, sem el nem lopják."and where thieves do not break through and steal.
"és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják:"...and where thieves do not break through and steal:
A barátok nem lopják el a barátjuk férjét.Friends don't steal other friends' husbands.
! Bocs, ezt a szöveget az olasz szomszédtól loptam.Sorry, I stole that from the Italian family next door.
"Tudod loptam a pénzt, de szeretlek.""It's stolen money, I'm a hood, but I like you."
"Tudom, Alex azt hiszi, én loptam el a karkötőt."I know Alex thinks I stole the bracelet.
(Yuntabal, Jolbon Keru ura) Puyoból loptam.(Yuntabal, Lord of Jolbon Keru) I stole them from Puyo.
"Egy csomó pénzt loptál Sullytól"You'd stolen a lot of money from Sully.
- A felső, amit tőlem loptál...- The topyou just stole from me.
- Holmik amiket loptál?- Things you stole?
"...a lopott szavaival?""with your stolen words?"
"A lopott kártya segítségével az elítélt bejutott a postázóba, és ellopott egy vágópengét.""Prisoner accessed mail room with stolen card- -in order to steal a box cutter."
"Anyám 30 dollárt lopott." Én a szüleimet se ismertem."My mother stole $30." I never even knew who my parents were.
"Egy komédia, melyben a civakodó családokat összebékíti... annak leleplezése, hogy Rómeó... éppen az az unokaöccse Capuletéknak... akit bölcsőjéből lopott ki, és férfivé nevelt anyja, egy Montague... s akinek saját gyermekét a kalózkirály rabolta el."¡¡A comedy of quarreling families... reconciled in the discovery of Romeo... to be the very same Capulet cousin... stolen from the cradle and fostered to manhood by his Montague mother... that was robbed of her own child by the pirate king."
- A fiam elment. És nem maradt belőle több mint ezek az ártatlan játékok, amiket együtt loptunk.All I have left to remember him are these innocent play things we stole together.
- Egy csomót loptunk de nem tudunk börtönbe jutni.- Hello. We stole things but no one sent us to prison.
- Rendőr bicikliket loptunk!We stole police bikes.
- Add ide! - Mit loptatok?- What have you stolen?
- Ez az egyetlen, amit még nem loptatok el.It's the only one you two haven't stolen.
- Mindent leírt. Hogyan loptatok a Vatikántól, hogyan gyilkoltátok meg a bíborost, mielőtt szólhatott volna rólatok.how you both stole from the Vatican and then murdered the cardinal before he could inform on you.
- Persze, mert te és apa sose loptatok!Oh, like you and Dad never stole back in the day, huh?
- 600 kiló aranyat loptak el.They stole 600 kilos of gold.
- A Koons, nemrég loptak el Madridból.The Koons that was stolen from Madrid last month?
- Amit biztosan a házamból loptak el.Which must've been stolen from my home.
- Amit ma reggel loptak el.Which was stolen this morning.
"Jim Hickory, szerintem te loptad el a pénzt!"Jim Hickory, I believe you stole that money!
- A bolt előtt, ahonnan a ruhát loptad.Where you stole the dress. There's no way.
- A furgont is azért loptad el.Yeah, you stole the truck to uphold your principles, right?
- A lakásomból loptad el a rajzot.You stole that sketch from my apartment.
- A lehető leggyorsabban dolgozok... - Egyedül loptad el a Prométheuszt...- I'm working as fast as I can­ - you stole the prometheus all by yourself­
"Ki lopta el a gabonámat?""Who stole my cereal?"
, nem lopta-e.And make sure it hasn't been reported stolen.
- A Mikulás lopta el a macskát?Santa stole the cat?
- A kémia laborból loptuk.- We stole it from our chemistry class.
- Az aranyat a királynőtől loptuk.We stole the queers gold!
- Azt hiszed, hogy mi loptuk el?- You think we stole Ray's shoebox?
- Ezért loptuk el a rakétásautót. - Még nyerhetünk.- So we stole the rocket car.
- Ti loptátok el. - Mit csinál ők?You guys stole the Dooster!
...ezért loptátok el a gyufát?And that's why you stole the match?
A kinézetéből ítélve a Hami törzstől loptátok.From the looks of it, you stole it from the Hami tribe.
Arra lennék kíváncsi, miért loptátok el a sütimet.I want to discuss with you how you stole my cake.
"Nem lopták még el a szívedet, vigyázz rá. ""Your heart doesn't get stolen, take care of that."
- 160? - Nem mindet lopták el.- Not that all of them were stolen.
- A D'Agostino testvérek lopták el tőle.The D'Agostino brothers stole it.
- A Presidióból lopták el vasárnap.It was stolen from the Presidio Sunday night.
Nem mintha lopnék egy sükettől.Hmm? Not that I would steal from a deaf person.
Ember, mondj egy jó okot miért lopnál egy Snickers-t.Boy, you want to give me one good reason why you would steal a Snickers bar.
Akinek ép esze van, nem lopna tőle.No one in their right minds would steal from him.
Hanna, szerinted, tényleg lopna onnan, ahova épp felvették?Hanna, do you really think he would steal from the place that just hired him?
Csak a pogányok lopnának el egy szent ereklyét.Only a heathen would steal a holy relic.
Pamperst még a te embereid se lopnának, nem?Not even your crew would steal Pampers off the dock, right?
- A különbség, hogy én nem a fegyvered, hanem a kocsid lopnám el.Only thing is I wouldn't steal your gun, I would steal your car.
Csak egy bolond lopná el a főnök lányát ilyen veszélyes táborból.Only a fool would steal the daughter of a chief in a camp warned as such.
Ki lopná el a Dodge- ot?Who would steal the Dodge?
Ki lopná el a pénzt egy templomból?Who would steal money from a church?
Bárcsak ezt az autót lopnák el inkább .I wish they would steal this car, for instance.
Nem értem, miért lopnák el ezeket a könyveket.I don't understand why they would steal these books.
"Hadd lopjam el az illatot a hajadból."From your tresses, let me steal the fragrance
- ...és rávett, hogy lopjam el őket.- ... And made me steal them away.
- Azt akarod, hogy lopjam el?Oh. You want me to steal it?
- Van egy új tervem, hogy lopjam el.- There is a new plan to steal it
"Jöjj az álmaimba és lopd el, széplány."Come in my dreams and steal my sleep, damsel.
"Ne lopd el a gyümölcslepényt, Bubi!" "Levágom a fejedet, Bubi!""Don't steal the tarts, Knave!" "Off with your head, Knave!"
"Ne lopd el a szívem.... Nem, nem, nem...""don't steal my heart..."
"Táncolj velem, lopd el a világ színeit...""Dance with me; let's steal some color from the world"
- Hogy lopjak valamit.-To steal something.
- Könyörögnek, hogy lopjak...- You take pity to steal...
" Ne lopj a tieidtől és ne kezdj ki más nőjével."Don't steal and don't mess with married women.
" Ne lopj a társaidtól és ne kezdj ki más nőjével."Don't steal and don't mess with married women.
"Ha lopnod kell, hogy egyél, ne a szomszédból lopj.""If you must steal to eat, don't steal from your neighbors."
"Ne hazudj." "Ne lopj."Thou shalt not lie. Thou shalt not steal.
"A tolvaj nem egyébért jön mint, hogy lopjon, öljön és pusztítson.The thief cometh not but for to steal and to kill, and to destroy.
- ...és megyünk is tárgyalásra! - "Ne kérje meg forrását, hogy lopjon önnek!""Don't ask sources to steal things for you."
- Ne engedje, hogy lopjon a holmimból.- Hey, don't let her steal any of my things.
- Nehogy valaki lopjon.- Make sure nobody steals.
- Azt akarja, hogy krumplit lopjunk.She wants us to steal potatoes, man.
- Igen... csak nagy áruházakból lopjunk, jó nyúlon élni, és az alsógatya kifordítva plusz egy hétig hordható.- Yeah, um... only steal from big shops, there's good eating on rabbit, and underpants inside out buys you an extra week.
- Úgy érti, lopjunk?- You mean steal it?
4 ostoba kamasz voltunk, panaszkodtunk az életről és hogy milyen igazságtalan, aztán támadt egy ötletünk, hogy lopjunk a gazdagoktól és adjuk a szegényeknek. Egyszerűnek tűnt.We were just four stupid teenagers bitching about life and how unfair it is, and then we had this idea to steal from the rich and give to the poor.
Azt akarom, hogy lopjatok, raboljatok és fosztogassatok.I want you to loot, pillage, plunder, and steal.
Gyertek, és lopjatok holmikat, amiket könnyen meg is fizethetnétek.Come and steal things you can easily afford!
Menjetek és lopjatok valamit, ha börtönbe akartok kerülni!If you want to go to prison, go and steal!
Ne lopjatok el semmit.Don't steal nothing.
- Ne lopjanak!- Don't steal that fridge.
A maga ötlete volt, hogy lopjanak szenet, nem?It was your idea to steal the coal, though, yes?
A srácok egy hónapja azzal voltak elfoglalva, hogy piát lopjanak a ház pincéjéből.The object of the guys who'd been going there for the past month was to steal booze from the downstairs basement den of her house.
A testüket használják, hogy... hogy lopjanak tőled.They'll use their bodies to... to steal from you.
Arra tanítod az embereket, hogy hogy lopjanak?Are you teaching people how to steal?
- Bobby! De megígérem, hogy hazaviszlek, még ha repülőt kell lopnom és nekem kell vezetnem is.Look, but I swear to you, I will get you home, if I have to steal a plane and fly you there myself.
Akkor gyógyszereket kellett volna lopnom.I would have had to steal pills.
- Akkor el kell lopnod. Ahogy kívánod.Well, then you'll have to steal the weapon.
Akkor, gondolom, el kell tőle lopnod.So, I guess you're just gonna have to steal it.
Az egyiket vissza kell lopnod.I need you to steal one of them back.
"Hogan, az se érdekel, ha el kell lopnia a sereg legjobb zászlóalját..." ..."de találja meg Sharpe elit csapatát." Szóról szóra."Hogan, I don't care if you have to steal the best regiment in the army, but you find Sharpe his crack company." His very words.
Ahhoz el kell lopnia a kulcsot.- Then he has to steal the key.
Akármilyen szert megszerzett, ami kell, még ha el is kellett lopnia.Get me whatever drug I needed, even if he had to steal it.
Amikor egy rabszolga ilyen szép akkor nem kell lopnia.When a slave's as pretty as she is, she doesn't have to steal.
"Kell lopnunk egy tábornokot." Olyan irritáló."We need to steal a general"-- it's all naggy.
Ami azt jelenti, hogy el kell lopnunk, és rejtenünk Ra elől.Which means that we have to steal it and hide it from Ra.
Azt lopnunk kell.That we'll have to steal.
Azt próbálom itt előadni, hogy mostantól nem kell lopnunk.We ain't gonna have to steal no more, is what I'm tryin' to tell ya.
Mivel a belépőkártya hardveres, elég nehéz lemásolni, ezért el kell lopnotok egyet a nightclub valamelyik alkalmazottjától.Since the access card hardware is annoyingly difficult to duplicate, you'll need to steal one from one of the nightclub employees.
- Mert ez, hogy az emberek éhesek, és olyan szörnyű helyzetben vannak, hogy áldozati felajánlásokat kell lopniuk, ez bizony, a társadalom hibája.Because if people are so hungry, if their situation is so dire, that they need to steal religious offerings, then that, my friend, is the fault of society.
Ha más klánoktól lopunk, akkor nekik is lopniuk kell majd.If we steal from other clans, those clans will be forced to steal as well.
Akkor a nagymamád szerint, a Chupacabra egy állat-evő, kulcs-lopó, kecske-szívó gyilkos.Then according to your grandmother, a chupacabra is a pet-eating, key-stealing, goat-sucking killer.
Büszke, keményen dolgozó cukor lopó amerikaiak!Honest, hardworking, sugar-stealing Americans!
Ez a páncél lopó, szoftver hekkelő...That armor-stealing, software-hacking...
Nem akarom többé látni azt a jackpot lopó tolvajt!I don't ever want to see that moolah-stealing jackpot thief again!
Nem vagyok hajlandó az oltárról lenézve, miközben összekötjük életünket álmaim nőjével, azt az átkozott, hülye, véletlen spirál lopó Gary Blaumant látni!No! I refuse to look down from the altar as I say my vowels to the woman of my dreams, and see that damned, stupid, accidental-curly- fry-stealing Gary Blauman!

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

kap
get
köp
spit
lát
see
lel
find
lep
cover
lép
step
les
spy
lóg
hang
lök
push
rop
dance briskly
tép
tear

Similar but longer

ellop
steal

Random

köt
bind
lelkesedik
be enthusiastic
lemarad
fall behind
lenyűgöz
fascinate
leül
sit down
likvidál
liquidate
lokalizál
localize
lovagol
ride a horse
megáll
stop
megbüntet
punish

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'steal':

None found.
Learning languages?