Keresztez (to cross) conjugation

Hungarian
103 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
keresztezek
I cross
keresztezel
you cross
keresztez
he/she to cross
keresztezünk
we cross
kereszteztek
you all cross
kereszteznek
they cross
Present definite tense
keresztezem
I cross
keresztezed
you cross
keresztezi
he/she crosses
keresztezzük
we cross
keresztezitek
you all cross
keresztezik
they cross
Past indefinite tense
kereszteztem
I crossed
kereszteztél
you crossed
keresztezett
he/she crossed
kereszteztünk
we crossed
kereszteztetek
you all crossed
kereszteztek
they crossed
Past definite tense
kereszteztem
I crossed
keresztezted
you crossed
keresztezte
he/she crossed
kereszteztük
we crossed
kereszteztétek
you all crossed
keresztezték
they crossed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
kereszteznék
I would cross
kereszteznél
you would cross
keresztezne
he/she would cross
kereszteznénk
we would cross
kereszteznétek
you all would cross
kereszteznének
they would cross
Conditional present definite tense
keresztezném
I would cross
kereszteznéd
you would cross
keresztezné
he/she would cross
kereszteznénk
we would cross
kereszteznétek
you all would cross
kereszteznék
they would cross
Conditional past indefinite tense
kereszteztem volna
I would have crossed
kereszteztél volna
you would have crossed
keresztezett volna
he/she would have crossed
kereszteztünk volna
we would have crossed
kereszteztetek volna
you all would have crossed
kereszteztek volna
they would have crossed
Conditional past definite tense
kereszteztem volna
I would have crossed
keresztezted volna
you would have crossed
keresztezte volna
he/she would have crossed
kereszteztük volna
we would have crossed
kereszteztétek volna
you all would have crossed
keresztezték volna
they would have crossed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok keresztezni
I will cross
fogsz keresztezni
you will cross
fog keresztezni
he/she will cross
fogunk keresztezni
we will cross
fogtok keresztezni
you all will cross
fognak keresztezni
they will cross
Future definite tense
fogom keresztezni
I will cross
fogod keresztezni
you will cross
fogja keresztezni
he/she will cross
fogjuk keresztezni
we will cross
fogjátok keresztezni
you all will cross
fogják keresztezni
they will cross
Subjunctive present definite tense
keresztezzem
(if/so that) I cross
keresztezd
(if/so that) you cross
keresztezze
(if/so that) he/she cross
keresztezzük
(if/so that) we cross
keresztezzétek
(if/so that) you all cross
keresztezzék
(if/so that) they cross
Subjunctive present indefinite tense
keresztezzek
(if/so that) I cross
keresztezz
(if/so that) you cross
keresztezzen
(if/so that) he/she cross
keresztezzünk
(if/so that) we cross
keresztezzetek
(if/so that) you all cross
keresztezzenek
(if/so that) they cross
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
kereszteznem
I to cross
keresztezned
you to cross
kereszteznie
he/she to cross
kereszteznünk
we to cross
kereszteznetek
you all to cross
keresztezniük
they to cross

Examples of keresztez

Example in HungarianTranslation in English
Az önök világában meghalt 17 évesen, halálosan megsebesült, mikor megpróbált keresztezni egy bikát egy igáslóval.In your world, he died at the age of 17, gored to death while trying to crossbreed a bull with a Clydesdale.
Az útjaink néha-néha keresztezni fogják egymást.Our paths are going to cross from time to time.
Egy megvadult ló keresztezni az utad és talán Max lelepleződik.How a wild horse deciding to cross the road... at that exact time could be responsible for Max being discovered.
Irányítótorony! Engedélyt kérek a reptér légterét keresztezni!Long Beach Tower, this is L.A.P.D. Air Oneinpursuitofsuspect, requestingpermission to cross airfiield.
Most megtanulod milyen ha keresztezni próbálod a Thief Lord útját.- That'll teach you to cross swords with the Thief Lord.
- Nem mondod? Mi történik ha keresztezel egy mexikóit egy oktopusszal?Hey, what do you get when you cross a Mexican with an octopus?
Fogadjunk hamarabb klónozok egy emberi lényt, mint te keresztezel egy elefántot egy malaccal.I bet I could clone a human being before you cross an elephant and a pig.
Ki vele, mi lesz ha keresztezel egy mexikóit egy oktopusszal?What do you get when you cross a Mexican with an octopus?
Mi lesz, ha egy vörösbegyet hagymával keresztezel?Know what you get when you cross a donkey with an onion?
Mi lesz, ha keresztezel egy dudlit egy pudlival?What happens if you cross one with a poodle?
A hosszúkás, sima csíkok, melyeket néha keresztezünk, olyan részei a felszínnek, melyeket nem tárt fel a Magellan radarja.The long, smooth strips that now and then cross our path ... are small portions of the surface that Magellan's radar did not scan.
Hé, Nipsey, mit kapunk, ha keresztezünk egy csirkét és egy hippit?Hey, Nipsey, what do you get when you cross a chicken with a hippie?
Mi lesz, ha keresztezünk egy csontvázat és egy nyomozót?What will happen if you crossed a skeleton and a detective?
Mit kapunk ha keresztezünk egy csirkét és egy hippit?What do you get when you cross a chicken with a hippie?
Mit kapunk, ha keresztezünk egy buzi eszkimót és egy négert?What do you get when you cross a gay Eskimo and a black guy?
- Szabadság-szoborral kereszteztek?- crossed with the Statue of Liberty?
Egy nőstény gepárdot és egy hím pumát kereszteztek?So a female cheetah and a male puma were crossed?
Nagy nyitott helyek a mezőn, kettőt kereszteztek.'Big open spaces on the outfield, they've crossed for two.'
Olyan, mintha kereszteztek volna egy kínzás alatt álló kecskét Spongya Bobbal.It's sort of like a cross between a... a goat being scorched with a flamethrower and spongebob.
Tudtad, hogy egy pitbullt és egy si-cut kereszteztek?Did you know that they crossed a pit bull with a shih tzu?
"Mi lesz, ha kereszteznek egy leszbikust a trójai falóval?""What do you get when you crossbreed a lesbian with a hippopotamus?"
Csak a munkánkat végezzük, amit néha személyes dolgok is kereszteznek.That's the way this job is. Sometimes it crosses over into the personal.
Nem függenek össze, mert a bírósági ítéletek kereszteznek. .They hadn't connected it because he crossed jurisdictional lines.
Az egyetlen reményem, ha keresztezem magát egy jámborabb állattal.My only hope is to cross you with a more timid creature.
Ha a Tardisszal keresztezem a saját idővonalunkat...We can do it! If I use the Tardis to cross my own timeline...
Indica anyanövényeket használok, és keresztezem őket Indica apa növényekkel.I have been selecting indica mothers and cross-breeding them with mostly indica male plants.
Nem tudok a barátod lenni, Meera. De ne aggódj, soha nem keresztezem az utadat. Nincs szükségem arra, hogy bármilyen ígéretet tegyek Istennek.I can't be friends with you, Meera, but don't worry I will never cross any line, and for that I don't need to make any kind of promise to God.
Én nem keresztezem Freddy Lit.I ain't crossing Freddy Li.
Az a típus, aki olyan, mint egy pióca, ha keresztezed az útját.He's the type that's a pain in the ass if you cross him.
De keresztezed a világom, feltételezel dolgokat, hogyan kellene olyan embereknek, mint nekem dolgozni.But you're crossing into my world d making assumptions about how people like me can or should work.
Elő kell idézned egy teljes protonos visszafordítást azáltal, hogy keresztezed...How do I reverse it? You have to trigger a total protonic reversal by crossing...
Ha a fényes sárga világítást ezzel keresztezed, mindenki meg fog vakulni!If you cross-fade to this out of a bright yellow wash, everyone's going to think they've gone blind!
Ha ismét Chinna útját keresztezed, legközelebb nem hibázok, a homlokodra fogok célozni.If you cross Chinna's path again, Next time I'll not miss, I'll hit your forehead.
"Utadat erős, hideg szél keresztezi és megállít, ha ..." te is hagyod magad."'"A chilling gale, crosses your path, it stops you."
"Utadat erős, hideg szél keresztezi és megállít, ha ..." te is hagyod magad.""A chilling gale, crosses your path, it stops you."
- Ahol az Atlantic Avenue keresztezi...- Atlantic Avenue where it crosses... - Ah, you take me.
- Van valami abban, ahogy ahogy keresztezi a lábait... és ahogy föl-le jár az a magassarkú...-lt's something about the way she.... She crosses those legs and she just bounces those high heels up and down.
2309 Upper Springfield Road, ahol a Wheelert keresztezi.2309 Upper Springfield Road, where it crosses Wheeler.
"Inkább ne keresztezzük a kukkert!"Don'tcrossthestreams!
Aznap megesküdtünk, hogy sosem keresztezzük az ebolát a náthával.That day we made a pinky swear never to admit we crossed Ebola with the common cold.
De ha legközelebb keresztezzük egymás útjait..But the next time we cross paths...
Feltéve, ha nem keresztezzük egymás útját.Except we won't be crossing paths much.
Ha ezt keresztezzük a graffitivel, ami miatt két hétre be kellett zárnom... Szerintem mindketten tudjuk, mi folyik itt.You cross that with the graffiti that shut down my gallery for the last two weeks, and I think we both know what's going on.
Csak úgy tűnik, hogy ti mindig keresztezitek.You just seem to keep passing across it.
Összeütközöl velük, mikor útjaitokat keresztezitek.You clash, you collide with them when your paths cross.
Úgyis tudom, hogy keresztezitek a lábatokat.You're crossing your feet, aren't you?
- Igen. Útjaink biztos keresztezik még egymást, de most váljunk el egy csókkal.I'm sure our paths will cross again, but for now let's part with a kiss.
-Te és én, a nagy harci gép, együtt elijesztjük azokat, akik keresztezik az utunkat!I'll stick with you. You're a mean, green, fiightin' machine. Together we'll scare the spit out ofanybody that crosses us.
A Korengal előretolt harcálláspont a 6-3 földrajzi koordinátánál aztán a 6-2-nél vannak. az ellenség lényegében, mondjuk, húzott ide egy képezeltbeli vonalat a homokba, és ahányszor a fiúk elhagyják a Phoenix bázist és keresztezik a 6-2 koordinátát, úgy értem, hogy, komolyan, ahányszor csak átlépik a 6-2-est harcba keverednek.The Korengal Outpost is at the 6-3 gridline, and then the 6-2 gridline-- the insurgency has, like, drawn this imaginary line in the sand there, and every time the guys come out of Firebase Phoenix and they cross the 6-2 gridline,
A csíkok egymást keresztezik és az ég színe tejfehérré válik és az emberek légzési nehézségekről panaszkodnak, történeteket hallunk az aluminium- és báriumlerakódásokról, a vizsgált mintákban ha mindent összerakunk, nem értem, hogy aki a szemét és az elméjét nyitva tartja, hogyan juthat más végkövetkeztetésre, minthogy, valaki egy csomó pénzt és erőfeszítést arra fordít, hogy BEPERMETEZZE A BOLYGÓT!And they criss-cross each other, and you see this thing cover the sky and turn it milky and then people start having trouble breathing and then you hear stories about the aluminum and barium deposits, that they are picking up in the residue and you put it all together and I don´t see how anybody who´s got their eyes open and their mind open can come to any other conclusion, but that somebody is spending a lot of money and effort to SPRAY THE PLANET!
A fejvonalad és a szívvonalad itt keresztezik a tenyérgerincet.Your major and minor lines cross at a ridge.
"...amit épp kereszteztem.""... I had just crossed".
Az első alkalommal amikor kereszteztem a kumkang Vonalat amerikaiakra lőttem.The first time I crossed the Kumkang Line I shot at Americans.
Hát, nem én kereszteztem őket.Yeah, well, I'm not the one who crossed them.
Kétszer kereszteztem ezüst pálmával.I crossed her palms with silver twice.
New York-ba visszatérve, elkezdtem cikkeket írni a JSOC-ről, az előmenetelükről, az Afganisztáni különítményeik vezetéséről, az eltitkolt jemeni légicsapásaikról, és azt éreztem, hogy kereszteztem egy láthatatlan drótakadályt.Back in New York, I started writing stories about JSOC, their rise to lead force in Afghanistan, their covert strikes in Yemen, and it felt as though I had crossed an invisible tripwire.
A dupla keresztezett minket.You double-crossed us.
A taxi fedélzeti számítógépe GPS-szel nyomon követte a mozgását, és az alapján állapította meg a viteldíjat, hogy hány zónát keresztezett.Taxicab's on board computer tracked his movements with a GPS, and determined the fare based on how many zones it crossed.
Az olyan, mint egy egérrel keresztezett kismajom.Sort of like a little monkey crossed with a mouse.
Echo egy csordavezető elefánttehén, félreérthetetlenül látszik a keresztezett agyarán.Echo is now a grand old matriarch. Her crossed tusks make her unmistakable.
Igen? Hát, azt fogod kívánni, hogy bárcsak sohase keresztezted volna az utamat.Well, now you're gonna wish you never crossed me.
- Látod, hogy keresztezte a szárazvezetőket? - Aha!See how she crossed the dry feeds?
- Valami keresztezte az átjárót.Something crossed the portal.
13 évvel ezelőtt volt egy helyi járat, ami itt keresztezte az nr45 útvonalát.13 years ago, it was a local, And it crossed with the nr here.
A fia végzetét elindították sokkal előbb, mint ahogy az útjuk keresztezte egymást.Your son's destiny was set in motion long before their paths crossed.
A férfi, aki ezt tette, nem felejti azt, aki keresztezte az útját, és én sem fogom.The man who did this... Doesn't forget... The man who crossed him, and neither do I.
A saját nyomainkat kereszteztük.We crossed our own tracks.
Ez egy kivégző osztag, kétségtelenül a dominikai kartell alkalmazottai, aminek kereszteztük az útját a múltkori éjszakán.They're a hit squad-- employees, no doubt, of the Dominican cartel that we crossed paths with the other night.
Ezzel a fickóval többször kereszteztük már egymás útját.Through the years, that fellow's path and mine crossed several times.
Felmértem a börtönt, és kereszteztük egymás útját, így elhoztam őket.I was scouting the prison and our paths crossed, so I took 'em.
Kétszer kereszteztük egymást.Perhaps too clever. Twice our paths have crossed.
Biztosan kereszteztétek egymás útját valamikor.I'm sure you've probably crossed paths with her.
Sose kereszteztétek egymás útját!You have never even crossed paths!
# Az útjaink nem keresztezték egymást, kivéve ezen a szeptemberi esténOur paths have never crossed except on this September night
- Az útjaik bizonyára keresztezték egymást.So their paths must have crossed. Any more than that?
- Gyerekek keresztezték az utamat.- Children crossed my path.
- Igen, már keresztezték egymást útjaink.Our paths have crossed, yes.
- Talán keresztezték egymást. - Rendben.- Maybe they crossed paths.
Mire a Mars pályája felé haladva a Jupiterét keresztezném, kezdenék felmelegedni, mert egyre közelebb kerülnék a Naphoz. Kissé párologni kezdenék.By the time I would cross the orbit of Jupiter on my way to the orbit of Mars I'd be heating up because I'd be getting closer to the sun.
Csak ne keresztezd a sugarakat.Just don't cross the streams.
Davis, keresztezd.Davis, cross him.
Ezeken az utcákon ismerek mindenkit, Mindig mi leszünk itt a No.1 Jobb ha nem keresztezd az utunkat!(These streets know everybody's face We'll always be #1 here Don't cross our way)
Maradj mögöttem, hogy ne keresztezd az utamat!Walk behind me so you don't cross my path.
Mozgás, ne keresztezd a lábaid!Move, don't cross your feet!
A bokájánál keresztezze.So cross at the ankles.
Ahhoz hogy keresztezze a folyót, meg kell bíznia Cai Mao-ban és Zhang Yun-ban.T o cross the river, he must rely on Cai Mao and Zhang Yun
Amikor megláttak egy fekete macskát, átfutottak a másik oldalra, hogy nehogy keresztezze az útjukat.When they'd see a black cat... they'd run the other way to keep it from crossing their path.
Dr. Warrick Care 1956-ban néhány példányt Brazíliába vitt, ...hogy az általunk is ismert európai fajtával keresztezze őket.I'm really worried. Rose Shipley never expected a nest of Africanized killer bees to shack up across the street from her.
Hogy így keresztezze az utamat egy idegen...Our paths would cross, two strangers we'd meet...
A lábatokat se keresztezzétek!Don't cross your toes.
Ne keresztezzétek a sugarakat!- What? - Don't cross the streams.
Ne keresztezzétek az árnyékokat.Don't let your shadows cross.
A mi útjaink soha többé ne keresztezzék egymást!Let's you and I never cross paths again. Brother.
Akkor hajts el innen, és imádkozz, hogy az útjaink sose keresztezzék egymást.Then you keep driving, pray our paths never cross again.
Az árnyékaik ne keresztezzék egymást!Don't let your shadows cross!
Isten önnel, és... az útjaink ne keresztezzék egymást.Farewell, and our paths shan't cross again.
Ne keresztezzék az utamat!Do not cross my line.
Csak ne keresztezz engem Junior.Well, just don't cross me, Junior.
De sikerült kereszteznie néhány fajt, olyan gerinceseket, mint a csirkék.He managed to cross some species with laying vertebrates, such as chickens.
Hány fajt sikerült kereszteznie?How many species did he manage to cross?
Tudom, hogy őrülten hangzik, de... Úgy érzem az útjainknak valahogy keresztezniük kell egymást.I know this sounds crazy, but I feel like our paths are supposed to cross somehow.
Ehhez előbb biztosítanunk kell a Kall ösvényt keresztező folyót.To get there, we have got to secure the river crossing on the Kall trail.
egymást keresztező pályákra kezdték vonzani egymást.they began pulling each other into crossing orbits.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

keresztel
christen

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

kapar
scratch
kedvel
like
kéklik
appear blue
kel
rise
ken
smear
kényszerít
force
keresztel
christen
keresztülfolyik
flow through
kezel
handle
kiderül
turn out

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'cross':

None found.
Learning languages?