Oversteken (to cross) conjugation

Dutch
62 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
steek over
I cross
steekt over
you cross
steekt over
he/she/it crosses
steken over
we cross
steken over
you all cross
steken over
they cross
Present perfect tense
heb overgestoken
I have crossed
hebt overgestoken
you have crossed
heeft overgestoken
he/she/it has crossed
hebben overgestoken
we have crossed
hebben overgestoken
you all have crossed
hebben overgestoken
they have crossed
Past tense
stak over
I crossed
stak over
you crossed
stak over
he/she/it crossed
staken over
we crossed
staken over
you all crossed
staken over
they crossed
Future tense
zal oversteken
I will cross
zult oversteken
you will cross
zal oversteken
he/she/it will cross
zullen oversteken
we will cross
zullen oversteken
you all will cross
zullen oversteken
they will cross
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou oversteken
I would cross
zou oversteken
you would cross
zou oversteken
he/she/it would cross
zouden oversteken
we would cross
zouden oversteken
you all would cross
zouden oversteken
they would cross
Subjunctive mood
steke over
I cross
steke over
you cross
steke over
he/she/it cross
steke over
we cross
steke over
you all cross
steke over
they cross
Past perfect tense
had overgestoken
I had crossed
had overgestoken
you had crossed
had overgestoken
he/she/it had crossed
hadden overgestoken
we had crossed
hadden overgestoken
you all had crossed
hadden overgestoken
they had crossed
Future perf.
zal overgestoken hebben
I will have crossed
zal overgestoken hebben
you will have crossed
zal overgestoken hebben
he/she/it will have crossed
zullen overgestoken hebben
we will have crossed
zullen overgestoken hebben
you all will have crossed
zullen overgestoken hebben
they will have crossed
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou overgestoken hebben
I would have crossed
zou overgestoken hebben
you would have crossed
zou overgestoken hebben
he/she/it would have crossed
zouden overgestoken hebben
we would have crossed
zouden overgestoken hebben
you all would have crossed
zouden overgestoken hebben
they would have crossed
Present bijzin tense
oversteek
I cross
oversteekt
you cross
oversteekt
he/she/it crosses
oversteken
we cross
oversteken
you all cross
oversteken
they cross
Past bijzin tense
overstak
I crossed
overstak
you crossed
overstak
he/she/it crossed
overstaken
we crossed
overstaken
you all crossed
overstaken
they crossed
Future bijzin tense
zal oversteken
I will cross
zult oversteken
you will cross
zal oversteken
he/she/it will cross
zullen oversteken
we will cross
zullen oversteken
you all will cross
zullen oversteken
they will cross
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou oversteken
I would cross
zou oversteken
you would cross
zou oversteken
he/she/it would cross
zouden oversteken
we would cross
zouden oversteken
you all would cross
zouden oversteken
they would cross
Subjunctive bijzin mood
oversteke
I cross
oversteke
you cross
oversteke
he/she/it cross
oversteke
we cross
oversteke
you all cross
oversteke
they cross
Du
Ihr
Imperative mood
steek over
cross
steekt
cross

Examples of oversteken

Example in DutchTranslation in English
"Ik vroeg je, ' Wil je de brug oversteken naar mij?"I asked you, 'Do you want to cross the footbridge to me?
"Laten we oversteken.""Let's cross over."
"Lord Dunmore, gouverneur van Virginia, belooft vrijheid aan... negers die oversteken naar de Britse kant""Lord Dunmore, Governor of Virginia, promises freedom to... negroes who cross over to the British side."
"We moeten oversteken want er zit een hond los in het woud.""We need to cross because there's a dog loose in the wood."
'Gij zult de rivier de Jordaan niet oversteken.'"Thou shalt not cross over this river Jordan."
- Doe wat je wilt, maar ik steek over.You do what you want. I'm getting across.
Astrid, steek over, nu.Astrid, get across, right now.
Dan zal je verschijnen in Pretzelburg, ontmoet het leger, stap in de auto en steek over naar Osterlich.Then you will show up at Pretzelburg, meet the army, step into a car and cross over into Osterlich.
Ga, steek over.Go. Go across.
Geesten, kom, steek over vanuit de andere kant.Spirits, come, cross over from the other side.
Bij de oversteek ziet hij een oud mexicaans mannetje, gekleed in vodden. Hij betaalt hem een stuiver, steekt over en denkt er verder niet over na.At the ferry crossing, he sees this old Mexican ferryman, all dressed in rags... pays him a nickel, crosses over, doesn't think much of it.
De rest steekt over.The others, cross over.
Dus, je steekt over, voor voetgangers gelden wetten... maar er zijn geen wetten voor mensen 's nachts... als agenten per ongeluk mensen neerschieten.Like, you cross the street, they have laws for pedestrians... but they don't have laws for people at night... when cops accidentally shoot people.
Hij steekt over.He's gonna cross over.
Je steekt over voor school en je komt gelijk terug.You're going across for class, coming right back, all right?
- En we steken over.- And we're crossing.
- Kom, we steken over.Hey, let's cross.
- We steken over. - En dienbladen neer.- We're crossing.
-We steken over.- We're crossing over.
Alleen mannen die gezocht worden, steken over.Nobody crosses these waters unless they're runnin' from someplace,
"... dat ik zojuist had overgestoken."... I had just crossed".
"Heb de Carpanijnse grens overgestoken."Have crossed Carpanian border.
"Ik heb bruggen overgestoken..." Mis, huh ?"I've crossed bridges..." Wrong, huh?
"Zijn de rivier overgestoken""Have crossed the river"
- Ik heb duizenden kilometers gereist, rivieren overgestoken, en bergen verzet.- I've travelled thousands of miles, crossed rivers, and moved mountains.
De kat stak over... en werd overreden door een taxi.The cat crossed the road and was run over by a taxi.
Dus je stak over om hem te redden.So you crossed over to save him. Yes.
Een Dybbuk stak over en nam zijn plek in.A Dybbuk was crossed and had taken his place.
Hij bemachtigde wapens en munitie en stak over naar blok D, waar de cel van Robert Stroud zich bevond.Burns spread the bars in the gun gallery, secured arms and ammunition, and crossed over to "D" block, which contained Robert Stroud's cell.
Hij stak over, ik kon niet meer remmen.It crossed the road, no time to brake!
Dus ze negeerde het gevaar en staken over.So they disregarded the danger and crossed.
Mijn team en ik staken over hierheen om hem te vinden en naar huis te brengen.My team and I crossed over here to find him and bring him home.
(...) je! Kom op. Ik heb het recht om hier op de oversteek te zijn.I have a right to be in the Goddamn crosswalk!
- Hij zal een legale oversteek niet riskeren.This guy won't risk a legit border crossing.
- Hoe is de oversteek? - Haalbaar.How's the crossing?
- Ik ga de oversteek maken.On my way across the old Atlantic.
- Tot bij de oversteek van de rivier.- I'll be seein' you at the river crossing.
"Hij die hier oversteekt, verdient 'n goed leven.""He who has the courage to cross here deserves a good life."
- Als je die grens oversteekt, dan kan je niet meer terug, zoon.If you cross this line, you can't come back, son.
- Als je oversteekt, loopt 't slecht af.-If you cross now, it would't end nice.
- Ik wil filmen hoe ze oversteekt.I wanna get her going across, man.
- Kapitein... er is een kans dat Cortez de grens oversteekt bij Sommerton.- Captain. There's a chance Cortez may actually try to cross in Sommerton.
"En toen ik de houten brug overstak, en ik bij de poort arriveerde..."As I crossed the wooden bridge, and entered the gateway..."
"Toen ik de straat overstak, zag ik de dunne jongen ,"As I crossed the street, I saw the thin guy,
- Ja en denk nu maar eens terug aan jouw jeugd... en probeer je te herinneren wat hij tegen je zei toen hij de internationale datumgrens overstak.Yes, now think back to your youth, and try to remember what he said to you on deck the night he crossed the international date line.
Ah, toen ik Universums overstak om Peter te redden, was dit voor het eerst dat ik me realiseerde hoe ik het kon doen.Ah, when I crossed universes to save Peter, this is when I first realized how I could do it.
Audrey, weet je nog toen Grace jou hielp te achterhalen... waarom je de weg overstak?Audrey, remember when Grace helped you figure out... why you crossed the road?
'Op een dinsdagochtend, een auto met vreemdelingen... 'onwetend van de plaatselijke ramp... 'werd opgeschrikt door wat zij zagen toen zij de vlakten overstaken... 'en door Holcomb reden.'"One Tuesday at dawn, a carload of strangers, "ignorant of the local disaster, "were startled by what they saw as they crossed the prairies
- Vanaf dat we de Bay Bridge overstaken.- Since we crossed the Bay Bridge. - I'll call you tomorrow. DOM:
Alles ging prima tot we de Big Red overstaken.Everything went fine until we crossed the Big Red.
De manier waarop mensen de straat overstaken om hem te vermijden.The way people crossed the street to avoid him.
En telkens we een staatsgrens overstaken, deed ik een wens en liet hij me toeteren.And whenever we crossed a state line, I'd make a wish and he'd let me honk the horn.
'n Kleinere colonne steekt de rivier over.One smaller column crossing river.
- De meeste die steekt hem don apos; t krijgen die kans.- Most who cross him don't get that chance.
- Oké, dus, hij steekt de straat over.Okay, so, he crosses the street.
Alan, als je niet groots wed kan je je verliezen niet dekken, en als je je verliezen niet kan dekken, steekt er een grote man een koevoet... op uw adres in de navigatiemap, en dan moet je wegglippen over... de Mexicaanse grens verkleed in een vrouwenjurk,Alan, if you don't bet big you can't cover your losses. And if you can't cover your losses, a large man with a tire iron puts your address in the map-quest, at which point you have to sneak across the Mexican border dressed in woman's clothing.
Als de olie brandt, steekt u de rivier over.When the oil burns, you cross the river.
De eerste maand stoomden we in cirkels, onze zelfde koers overstekend en heroverstekend.For the first month, we steamed in circles, crossing and recrossing our course.
Ja, maar ik vergat het bord 'overstekend wild'... en ik was 't vergeten tot ik 't weer zag in het visioen.I forgot about the deer crossing sign. I didn't remember it until I saw it again in the vision.
Niet de weg overstekend of een ongeluk met een broodrooster.Not crossing the road or an incident with a toaster.
Op dat bord stond 'overstekend wild'.That last sign said "Deer crossing." There are no deer.
Ze zeggen dat een overstekend bestelbusje hem geraakt heeft.They're saying a delivery VAN hit him crossing the street.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

neersteken
stab
overboeken
do
oversturen
oversteer

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

overhellen
incline
overhoopgooien
turn upside down
overkoepelen
umbrella for
overschilderen
recoat
oversparen
on savings
overstappen
change
overstelpen
overwhelm
overwelven
overpower
overzeilen
do
overzetten
ferry

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'cross':

None found.
Learning languages?