Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Voorbrengen (to bring) conjugation

Dutch
32 examples

Conjugation of voorbrengen

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
breng voor
I bring
brengt voor
you bring
brengt voor
he/she/it brings
brengen voor
we bring
brengen voor
you all bring
brengen voor
they bring
Present perfect tense
heb voorgebracht
I have brought
hebt voorgebracht
you have brought
heeft voorgebracht
he/she/it has brought
hebben voorgebracht
we have brought
hebben voorgebracht
you all have brought
hebben voorgebracht
they have brought
Past tense
bracht voor
I brought
bracht voor
you brought
bracht voor
he/she/it brought
brachten voor
we brought
brachten voor
you all brought
brachten voor
they brought
Future tense
zal voorbrengen
I will bring
zult voorbrengen
you will bring
zal voorbrengen
he/she/it will bring
zullen voorbrengen
we will bring
zullen voorbrengen
you all will bring
zullen voorbrengen
they will bring
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou voorbrengen
I would bring
zou voorbrengen
you would bring
zou voorbrengen
he/she/it would bring
zouden voorbrengen
we would bring
zouden voorbrengen
you all would bring
zouden voorbrengen
they would bring
Subjunctive mood
brenge voor
I bring
brenge voor
you bring
brenge voor
he/she/it bring
brenge voor
we bring
brenge voor
you all bring
brenge voor
they bring
Past perfect tense
had voorgebracht
I had brought
had voorgebracht
you had brought
had voorgebracht
he/she/it had brought
hadden voorgebracht
we had brought
hadden voorgebracht
you all had brought
hadden voorgebracht
they had brought
Future perf.
zal voorgebracht hebben
I will have brought
zal voorgebracht hebben
you will have brought
zal voorgebracht hebben
he/she/it will have brought
zullen voorgebracht hebben
we will have brought
zullen voorgebracht hebben
you all will have brought
zullen voorgebracht hebben
they will have brought
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou voorgebracht hebben
I would have brought
zou voorgebracht hebben
you would have brought
zou voorgebracht hebben
he/she/it would have brought
zouden voorgebracht hebben
we would have brought
zouden voorgebracht hebben
you all would have brought
zouden voorgebracht hebben
they would have brought
Present bijzin tense
voorbreng
I bring
voorbrengt
you bring
voorbrengt
he/she/it brings
voorbrengen
we bring
voorbrengen
you all bring
voorbrengen
they bring
Past bijzin tense
voorbracht
I brought
voorbracht
you brought
voorbracht
he/she/it brought
voorbrachten
we brought
voorbrachten
you all brought
voorbrachten
they brought
Future bijzin tense
zal voorbrengen
I will bring
zult voorbrengen
you will bring
zal voorbrengen
he/she/it will bring
zullen voorbrengen
we will bring
zullen voorbrengen
you all will bring
zullen voorbrengen
they will bring
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou voorbrengen
I would bring
zou voorbrengen
you would bring
zou voorbrengen
he/she/it would bring
zouden voorbrengen
we would bring
zouden voorbrengen
you all would bring
zouden voorbrengen
they would bring
Subjunctive bijzin mood
voorbrenge
I bring
voorbrenge
you bring
voorbrenge
he/she/it bring
voorbrenge
we bring
voorbrenge
you all bring
voorbrenge
they bring
Du
Ihr
Imperative mood
breng voor
bring
brengt
bring

Examples of voorbrengen

Example in DutchTranslation in English
Ik zal Marrisa roepen, ze zal de auto voorbrengen.Talk to Marrisa, she'll bring the car around front.
Robert, kan je de wagen voorbrengen?Robert, could you bring the car around?
Als dit voorbij is, ga ik met genoegen mijn hele leven de gevangenis in, maar pas ik dit hulpeloze kind naar het ziekenhuis breng voor de behandeling die hij verdient.I promise, when this is over, I'll gladly go to prison for the rest of my life, but not until I bring this defenseless child into the hospital to get him the treatment he deserves.
Dat ik kosten in rekening breng voor het verspillen van politietijd.I'm bringing charges for wasting police time. But, sir!
En ik breng voor jou een blauwe mee, Mama... Die zijn het mooiste.And I'm gonna bring you a blue one, Mama... 'cause those are the prettiest.
Heren, ik breng voor u uw volgende ster.Gentlemen, I bring you your next star.
Ik breng voor iedereen de speciale schotel.I will therefore bring the special for everybody.
Als jij Jason naar mij brengt voor ondervraging dan zorg ik dat er een grote som geld in de zakken van jouw strakke, strakke jeans terecht komt.You bring Jason to me so I can question him and I'll see to it that a very large sum of money makes its way into the pockets of your tight, tight pants.
Beloof me dat u ze hier brengt voor een eerlijk proces.Promise me you'll bring them in for a fair trial.
En het brengt voor altijd geluk in de slaapkamer.Plus, the luck of this bring a good bedroom life.
Heb je eraan gedacht dat de bediende... alles moet proeven wat ze brengt voor de dreiging van vergiftiging?Did you consider that the servant is required to taste everything she brings me for the threat of poisoning?
Ik ga aan de Kerstman vragen of hij Pap naar huis brengt voor Kerst.I'm gonna ask Santa if he could bring Dad home for Christmas.
"Niet Voor de wereld Van mijn zoon, maar om vrede te brengen voor zijn kind"."Not for the world of my son, but to bring peace for his child."
- Door versterking mee te brengen voor jou.- By bringing you some reinforcements.
- Geef me geen schuld hiervoor, mijn heer, maar de prinses beveelt om te beginnen met kandidaten te brengen voor het eind van de week.- Blame me not for this, my lord, but the princes have ordered us to begin bringing you candidates - by the end of the week.
- Ik vraag u om een tussenweg te zoeken, om vrede te brengen voor een regio dat al generaties geen vrede meer heeft gekend.I am asking you to find a middle way, in the name of bringing peace to a region that hasn't known peace for generations.
-Voorraden brengen voor de strijd.We bring supplies for battle.
- Ik dacht dat je me hier bracht voor meer opwindende doeleinden.- I thought you brought me here for more exciting purposes.
Als God me thuis bracht voor papa's verjaardagIf God brought me home for dad's birthday...
Hij bracht voor 5 miljoen nieuwe opdrachten binnen terwijl hij nog steeds in opleiding was.Guy brought in $5 million in new accounts while he was still in the trainee program.
Hij bracht voor mij wat dingen mee.He brought me a few things.
Hij hield toezicht op de mijnbouw wat grote welvaart en geluk bracht voor de inwoners van Tsai Fu die zo lang hadden geleden.He took control of the mining operations which brought great wealth and happiness to the long-suffering people of Tsai Fu.
- Een horloge. Ik heb dit van de mensen die jullie zoon hier brachten voor Pan.I got it from the people who brought your son here for Pan.
De mega-corporaties die ons chemicaliën brachten voor chemisch-industriële landbouw spraken over 3 instrumenten om de voedselketen te consolideren.The giant corporations were brought us chemicals for chemical industrial agriculture. And we were talking about three instruments to consolidate the food chain.
En op het moment dat we Walter binnen brachten voor ondervraging, wist Bryce dat we dichtbij waren.And the second we brought Walter in for questioning, Bryce must have known we were close.
Het begon in Portsmouth toen ze ons brachten voor de inscheping.It started in Portsmouth when they brought us down for embarkation.
Er is geen enkele procureur in heel het land die een zaak over burgerlijke rechten voorbrengt om een leven te redden.- There isn't a U.S. attorney in the country who'll bring a civil rights case to save his life.
"64,000 Dollar Question" brengt meer dan 80,000 $ sponsorgeld in het laadje en het kost maar een derde van wat jij doet."64,000 Dollar Question" brings in over 90,000 in sponsors and it costs one-third of what youi do.
"Als Anna de totale vernietiging brengt, dan zal ik vechtend neer gaan.""if Anna's bringing Armageddon, I'm going out fighting."
"Als de wet gevolgd wordt brengt het ons talloze vriendschappen en doorlopend geluk."In fact, if obeyed, this will bring us countless friends and constant happiness.
"Als je dan je zwaard op hetzelfde moment naar beneden brengt..." "Is het ergste wat er kan gebeuren, dat je beiden neergaat".Then, if you bring your sword down at the same moment, the worst that can happen is you'll both go down."
"Beginnen brengt ongeluk."Starting brings misfortune.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

doorbrengen
pass

Similar but longer

voortbrengen
produce

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'bring':

None found.