Pokazać (to show) conjugation

Polish
96 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
pokażę
I will show
pokażesz
you will show
pokaże
he will show
pokażemy
we will show
pokażecie
you all will show
pokażą
they will show
Imperative
-
pokaż
you show!
niech pokaże
let him/her/it show
pokażmy
let's show
pokażcie
you all show
niech pokażą
let them show
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
pokazałam
I showed
pokazałaś
you showed
pokazała
she showed
pokazałyśmy
we showed
pokazałyście
you all showed
pokazały
they showed
Future feminine tense
pokażę
I will show
pokażesz
you will show
pokaże
she will show
pokażemy
we will show
pokażecie
you all will show
pokażą
they will show
Conditional feminine tense
pokazałabym
I would show
pokazałabyś
you would show
pokazałaby
she would show
pokazałybyśmy
we would show
pokazałybyście
you all would show
pokazałyby
they would show
Conditional perfective feminine tense
pokazałabym była
I would have shown
pokazałabyś była
you would have shown
pokazałaby była
she would have shown
pokazałybyśmy były
we would have shown
pokazałybyście były
you all would have shown
pokazałyby były
they would have shown
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
pokazałem
I showed
pokazałeś
you showed
pokazał
he showed
pokazaliśmy
we showed
pokazaliście
you all showed
pokazali
they showed
Future masculine tense
pokażę
I will show
pokażesz
you will show
pokaże
he will show
pokażemy
we will show
pokażecie
you all will show
pokażą
they will show
Conditional masculine tense
pokazałbym
I would show
pokazałbyś
you would show
pokazałby
he would show
pokazalibyśmy
we would show
pokazalibyście
you all would show
pokazaliby
they would show
Conditional perfective masculine tense
pokazałbym był
I would have shown
pokazałbyś był
you would have shown
pokazałby był
he would have shown
pokazalibyśmy byli
we would have shown
pokazalibyście byli
you all would have shown
pokazaliby byli
they would have shown
Impersonal
pokazano by
there would be shown
pokazano by
there would be shown

Examples of pokazać

Example in PolishTranslation in English
"... być może cierpiałem..." "Trudno jest pokazać cię żywą, myślącą o mnie,So the problem is to show you alive, thinking of me, and at the same time, to see me alive by virtue of that very fact."
"...chce pokazać ci coś, co mi już pokazał""...to show you something he's shown me"
"Chcę ci coś pokazać.""I have something to show you. "
"Diego, chcę panu pokazać moje obrazy.""Diego, I want to show you my paintings!"
"Jestem od tego, by wywierać nacisk i pokazać, że nie ma żadnego zapotrzebowania na elektryczne pojazdy,"I'm out there lobbying to show that there's no demand for electric vehicles,
"Dziki koczowniku, pokaż jak się bawić.""You wild wild nomad, show me how to party"
"OK, pokaż nam jak się robi łodzie ratunkowe"."Okay, show us how to build a lifeboat."
"Pani błyskawico, pokaż jak się bawić!""Oh lightning lady, show me how to party"
"Pani błyskawico, pokaż jak się bawić.""Oh lightning Lady, show me how to party"
"Pokaż mi serce nie opętane zwodniczymi marzeniami," "a pokaże ci człowieka szczęśliwego.""Show me the heart unfettered by foolish dreams, and I'll show you a happy man."
"Chodź, Joe, pokażmy się przed kamerami.""Come on, Joe, let's play for... let's show off for the cameras."
"Pokażcie mi dowód, pokażcie mi coś realnego."Show me the proof, show it to me... for real".
- A teraz pokażcie mi waszą mapę.- Now show me your map. - I have it here.
- Chłopcy, pokażcie mi swój pokój.-Hey, guys, why don't you show me your room?
- Dziewczyny, pokażcie nam kawałek swego ciałka.- Girls, show us your pink bits.
- Nie, dogódźcie nam, pokażcie drugą.Be so kind, show us the other kind.
- Bo ja pokazałam mu nasze.- Because I showed him ours.
- Nie, tylko mu pokazałam.- No, I-I only showed them to him.
- Teraz żałuję, że ci to pokazałam.- I'm sorry I showed it to you now.
- To ja ci to pokazałam.Hey, I showed it to you.
/90 dolarów na Panda Express, /by Ryan Dukes mógł się chwalić, /że mu pokazałam, /a on mi nie.Ninety dollars from Panda Express so Ryan Dukes could tell people I showed him mine, but he did not show me his.
- Naprawdę mi coś pokazałaś.You really showed me something. Yeah.
- Nie wierzę, że mu to pokazałaś.- I can't believe you showed that to him.
- Nigdy tego nie pokazałaś.- You never showed it.
- No i pokazałaś.- You showed me.
"Ostatniej nocy mama pokazała mi zdjęcie z czasów swej młodości."Last night Mom showed me a picture.
"Więc jeśli ta rada mogła zaoferować niezależne życie dla kogoś jak ja... kto nie miał żadnego pojęcia co to znaczy... i odmówić komuś, kogo całe życie jest wcieleniem niezależności... wtedy sądzę, że ta rada pokazała fałszywe uprzedzenie.""So if this panel can offer independent living to someone like me who until recently had no concept of what that meant and refuse someone who's very life is an embodiment of independence then I believe the panel showed a prejudice."
"Zabójcza broń" pokazała, że samobójstwo jest zabawne.They fill us with romance and hatred and revenge fantasies, Lethal Weapon showed us that suicide is funny,
*Więc mi pokazała.*And so she showed me.
- Ale Olie pokazała, że można go spowolnić.- but Olie showed us we can slow him down.
Giles się wścieknie, że pokazałyśmy się nadąsanej, starej pani Post.Giles is gonna be psyched that we showed up stuffy old Mrs Post.
"w każdym razie wydarzenia wczorajszego dnia... "dobitnie pokazały... "że mam zbyt słaby charakter...But the events of the last day have showed amply that I don't have the strength of character to raise up a family in the manner befitting a responsible adult.
- Dzieciaki się pokazały.- The kids showed up
- I nigdy nie pokazały się na biurku ekipy od awansów.- It just never showed up at the promotions board.
- I pokazały one eksplozję EPS? - Tak.- It showed up as an EPS explosion?
/Chyba pani nie czytała /wyników badań Synergii, /które pokazały, że enoksaparyna /zmniejsza potrzebę obserwacji.Uh, I guess you haven't read the results from the SYNERGY trial, which showed Enoxaparin reduced the need for monitoring.
- Gdybyś była moją córką, pokazałabym ci.-If only you were my, I would show you.
Jeśli bym miała tyle mil... to pokazałabym się na lotnisku, spojrzała na tablicę odlotów, wybrała miejsce i poleciała.If I had that many miles... I would show up at an airport, look at the destination board, pick a place and go.
Macie szczęście że muszę dzisiaj pracować, bo pokazałabym wam co to strach.You are so lucky that I have to go to work today, or I would show you scary.
Ale nie tylko kamery pokazałyby nową stronę nosorożców.But it wasn't just cameras that would show a new side to rhinos.
Nie. Nawet to pokazałyby czujniki.Even that would show up on our sensors.
Takie listy pokazałyby słabość Francji... oraz jej podziały.Such letters would show France to be weak...and divided.
"Nie, TO jest pole energii" i pokazałem mu swoje."No, THIS is a forcefield," and showed him mine.
- Bo pokazałem to?- Because I showed a rubber johnny?
- Catherine, pokazałem Ci to nagranie, byś wiedziała w jak dużym jesteś niebezpieczeństwie.Catherine, The reason I showed you this video Is so you know how much danger you're in.
- Choć tak pan ceni moją matkę, bez złota, które panu pokazałem, raczej byśmy tu nie stali i nie rozmawiali.Fond as you are of my mother, without that gold I showed you,
- Chyba mu pokazałem, co?- Guess I showed him, huh?
" A później, pokazałeś mi jak być wolna z moim ciałem. ""And later, you showed me how to be free with my body."
"Od 12 lat kroczę ścieżką którą mi pokazałeś...""For twelve years I walked the path you showed me..."
- A co z kobietą, którą mi pokazałeś?- What about the woman you showed me?
- Gdzie było ten bar, który mi pokazałeś?- Where was that bar you showed me?
- I dlatego pokazałeś mu--And you showed him-- No, no.
"A następnie, pan Simo pokazał mi swego członka, wysoki sądzie"."And then, Mr. Simo showed me his member, Your Honor.
'Jeremy następnie pokazał nam swoją pracę. "'Jeremy then showed us his work.'
'W tym momencie producent pokazał mi urządzenie namierzające, 'które pokazało gdzie znajduje się James.''At this point, the producers showed me a tracking device that 'revealed where James actually was.' Oh, my giddy aunt!
(Burkhardt) I to jest właśnie co Bud pokazał ci.(burkhardt) and that's what bud just showed you.
(I.V.I.G.) - Nie, ponieważ rezonans nie pokazał...- No, because the M.R.I. showed no--
'Bedford i ja pokazaliśmy im przemoc, zdali sobie sprawę do czego jesteśmy zdolni, 'na dodatek ja, skończony dureń, postawiłem kropkę nad "i" 'barwnymi opowieściami o naszych bitwach i imperialnych podbojach.Bedford and I showed them violence, gave them a taste of our quality, and I, idiot that I am, did my best to finish the job with my tales of battles and conquest and empire.
- Ale mu pokazaliśmy. - Z pewnością.- We sure showed him.
- Betsy, pokazaliśmy twoje zdjęcie kierownikowi ośrodka, w którym mieszkał Henry.Betsy, we showed a photo of you to the manager of the halfway house Henry was living in.
- Cóż, pokazaliśmy im, co?- We showed them, huh?
- No, ale pokazaliśmy im kilka rzeczy, wrócimy i pokażemy im więcej.But, you know, we showed them a few things, and we'll come back and show them more.
- Bo jej pokazaliście.- Because you showed it to her.
A kiedy wy się wczoraj pokazaliście...and then when you showed up here yesterday,
Ale Chuck, Sarah i ty, Casey, pokazaliście mi, że stać mnie na więcej. Że mogę zostać kimś wielkim.But Chuck and Sarah and you, Casey you showed me I could be so much more, that I'm meant for something.
Ale pokazaliście wiarę w siebie i waszą przyszłość, i za to chciałbym wznieść toast.But you showed faith in each other and in the future, and that's what I'd like to toast.
Ale wy pokazaliście mi czym są naprawdę. Teraz wiem.But you showed me what they really are.
- HMS G'n'T (Gin z Tonikiem) jechał dalej. I pomimo tego, że czasami się zakopywaliśmy nasi islandcy mechanicy pokazali mi fajną sztuczkę na wyjechanie.HMS GT ploughed on and although we occasionally got stuck, our Icelandic mechanic showed me a neat trick for getting going again.
- I pokazali nam film.And they showed us a film. What film?
- Myślę, że pokazali dziś siłę.I believe they showed their mettle today.
- Najwyższy czas byście się pokazali.- Starbuck! - It's about time you guys showed up.
- Nie, pokazali mi tylko, gdzie przycinałeś chwasty, jak zrobiłeś to tutaj?No, what they did is they showed me where you'd been cutting back the weeds, like you did here?
! Rozwiąż mnie to pokażę na mapie.Untie me and I will show you on that map.
**I wszystko ci pokażę**I will show you how
"Zawsze mówisz na blogu, że pokażesz jej drogę, pokażesz, że jesteś prawdziwym złoczyńcą.""You always say in your blog that you will show her the way, show her you're a true villain.
"Panna Leland pokaże panu w którym kierunku."" Miss Leland will show you which direction."
- Alcira ci pokaże.Alcira will show you.
- Komu pokażemy?- Who will show?
- Może zamiast tego, pokażecie mi labolatorium?- Can instead, you will show me laboratory?
Dzisiaj pokażecie im, jak to jest być chirurgiem.Today you will show them what it's like to be a surgeon.
-Jeńcy pokażą nam drogę.- The prisoners will show us the way.
/Fakty pokażą, że te oskarżenia /są zupełnie bezpodstawne.The facts will show these accusations to be completely without merit.
Gdyby miał się zdarzyć cud, pokazałbym ci bez wahania nowy poranek, w którym bylibyśmy razem, a na mych ustach znalazłyby się nigdy wcześniej niewypowiedziane słowa - "Kocham cię."If a miracle were to happen here, I would show you right away Kiseki ga moshimo okoru nara, imasugu kimi ni misetai
Gdybyś pobył na diecie przez tydzień, pokazałbyś jej, że ci zależy.If you were to try this diet for even one week, you would show her that you care.
Nawet jeśli kogoś wynajęła, jej zegarek pokazałby, że była niespokojna.Even if she hired a shooter, her Fitbit would show at least that she was restless.
Four roku później gry Salt Lake City pokazaliby snowboarding w dużo różnym świetle i na zawsze zmień główny nurt percepcja sportu.Four years later the Salt Lake City games... would show snowboarding in a much different light... and forever change the mainstream's perception of the sport.
'W tym momencie producent pokazał mi urządzenie namierzające, 'które pokazało gdzie znajduje się James.''At this point, the producers showed me a tracking device that 'revealed where James actually was.' Oh, my giddy aunt!
- Gdzie ci się pokazało?- Where you showed?
- Ilu się pokazało?- How many showed up?
...to mi pokazało, że nie ważne co się stanie gdy coś jest źle to mogę na was liczyć.It just showed me that, you know, no matter what happens, when the chips are down, my boys have my back.
165 osób pokazało się, by zbadać smak.165 people showed up for the taste test.
EFDA przedłożyło dane Eurostatu na poparcie swoich zarzutów, że porównanie dotyczące cen eksportowych z ChRL i Indii w przypadku dwóch konkretnych kodów CN pokazałoby, że indyjski wywóz tychże produktów wynosi poniżej 4 % wywozu ChRL oraz że Indie nie są wiarygodnym dostawcą tych produktów na rynki eksportowe.Finally, EFDA submitted Eurostat data to support their allegations that a comparison regarding export prices from the PRC and India for two specific CN codes would show that the Indian exports of these products were less than 4 % of the PRC exports and that India was not a credible supplier of these products for export markets.
Nawet , jeśli Rocky i ja bylibyśmy bliźniakami, 4 letnie stare zdjęcie pokazałoby różnice.Even if Rocky and I were twins, a 4 year old picture would show differences.
Tak, tyle tylko, pomyślałabyś, że coś takiego pokazałoby się w kartach.Yeah, it's just, you'd think that that's something that would show up in the cards.
To pokazałoby ludziom, że rada uczniów ją ma.And this would show people that the student council has it.
To pokazałoby mu, po czyjej jesteś stronie.That would show him whose side you're on.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'show':

None found.
Learning languages?