Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Nemen (to take) conjugation

Dutch
39 examples

Conjugation of nemen

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
neem
I take
neemt
you take
neemt
he/she/it takes
nemen
we take
nemen
you all take
nemen
they take
Present perfect tense
heb genomen
I have taken
hebt genomen
you have taken
heeft genomen
he/she/it has taken
hebben genomen
we have taken
hebben genomen
you all have taken
hebben genomen
they have taken
Past tense
nam
I took
nam
you took
nam
he/she/it took
namen
we took
namen
you all took
namen
they took
Future tense
zal nemen
I will take
zult nemen
you will take
zal nemen
he/she/it will take
zullen nemen
we will take
zullen nemen
you all will take
zullen nemen
they will take
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou nemen
I would take
zou nemen
you would take
zou nemen
he/she/it would take
zouden nemen
we would take
zouden nemen
you all would take
zouden nemen
they would take
Subjunctive mood
neme
I take
neme
you take
neme
he/she/it take
neme
we take
neme
you all take
neme
they take
Past perfect tense
had genomen
I had taken
had genomen
you had taken
had genomen
he/she/it had taken
hadden genomen
we had taken
hadden genomen
you all had taken
hadden genomen
they had taken
Future perf.
zal genomen hebben
I will have taken
zal genomen hebben
you will have taken
zal genomen hebben
he/she/it will have taken
zullen genomen hebben
we will have taken
zullen genomen hebben
you all will have taken
zullen genomen hebben
they will have taken
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou genomen hebben
I would have taken
zou genomen hebben
you would have taken
zou genomen hebben
he/she/it would have taken
zouden genomen hebben
we would have taken
zouden genomen hebben
you all would have taken
zouden genomen hebben
they would have taken
Du
Ihr
Imperative mood
neem
take
neemt
take

Examples of nemen

Example in DutchTranslation in English
! We zijn wat laat, maar als iemand graag wilt kunnen we een paar minuten nemen.We are running a little late, but if anyone really wants to know, we could take a few minutes.
" Ik ben een echte leefdraad die geneigd is om alles in het leven op de kerf te nemen.""I'm a real ""live wire who tends to take everything in life ""up a notch.
"'Welke weg moet ik nemen?"'Which road do I take?
"...die je baan probeert in te nemen...""... Try to take your job..."
"...niet alleen omdat ze het niet serieus nemen..." "...maar omdat deze specifieke held in feite..." "...een heldin is...Not just because they don't take it seriously, but because this particular hero is, in fact, a heroine named Herrena.
! Oké, neem ze mee naar hun afdeling.All right, take these women back to their units.
"...neem dan de blinddoek af..."...next take off the blindfold, please,
"Alles is klaar, Ik neem je mee ver weg van hier, over de grens.""Everything is set, I'll take you away with me across the border."
"Boek zegt neem een kaart."(mocking): "Book says take a card."
"Daarom neem ik foto's om m'n verhaal te bewijzen."That's why I take the pictures to prove the story I tell people.
" De ziel neemt niets mee naar de andere wereld"The soul takes nothing to the other world
"'T Verhaal neemt een wending.""What turn has my story taken"
"Country road." "Hij neemt me mee, mee naar huis.""Country road." "lt'll take me, back to my home town."
"Dat het neemt sommige tijd voor de harten om genegenheid te groeien"."That it takes time for the hearts to grow fond."
""De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen."The Lord gave, and the Lord hath taken away.
"'De stap is genomen met veel spijt', zei meneer Niles... 'en is 't einde van 'n lange," prettige samenwerking...'This step was taken with deep regret,' said Mr. Niles, 'and marks the end of a long and happy relationship.'
"Daarom stuurde de Heer God hem vooruit... van het Hof van Eden... om de grond te bewerken van waar hij was genomen.""Therefore the Lord god sent him forh... "from the garden of Eden... "to till the ground from whence he was taken.
"De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen."The Lord gave, and the Lord hath taken away.
"Ik heb een pijnstiller genomen,"I've taken a sedative,
"Bailey nam vlieger naar L.A. geen verder spoor."Says, "Bailey took a plane to L.A. Last night. No trace since."
"Bill, had een motorboot gehuurd en ik nam hem mee naar het kleine eiland.""Bill rented a motorboat, and I took him over to the little island."
"De Boer der harten, hij stal die taarten, en hij nam ze stilletjes daar vandaan.""The Knave of Hearts, he stole those tarts, and took them quite away."
"De sneeuwkoningin nam me mee naar de koning van de berg.""The snow queen took me to see the king of the mountain!"
"Gefeliciteerd", zeggen ze. "Goed dat je er de tijd voor nam.""Congratulations", they say. "We're glad you took your time.
"Ze namen alle geld mee dat bedoeld was als maandbetaling.. "bedragende $254,912.They took with them the company's entire semi-monthly payroll... amounting to $254,912.
# Dus de drie vrienden namen een reisje onder water#So the three amigos took an undersea trip
'Toen de mensen zich begonnen te vermenigvuldigen op de aarde... en er dochters werden geboren... zagen Gods zonen hoe mooi ze waren en namen vrouwen voor zichzelf... zo veel als zij begeerden."When humans began to multiply on the face of the Earth... and daughters were born to them, the sons of God saw they were beautiful, and took wives for themselves. All that they desired.
'Ze namen m'n vrouw.They took my wife."
'Ze namen me mijn wapen af en mijn badge."They took my gun, my badge.
"Wie wil, neme mijn lichaam."In fact, take my body who will.
'We neme de auto van Pete en rijden naar moeders huis, 'we gaan binnen en rekenen af met Philip.''We take Pete's car, we drive over to Mum's, 'we go in, we take care of Philip.'
Hij neme zijn kruis op en volge Mij.Day after day, he must take up his cross and follow me.
Men neme een simpele wie-werkt-voor wie operatie... en voordat je het weet, regent het lijken.You take a simple find-out- who's-working-for-who operation next thing I know, there's corpses flopping around like it's raining fish.
Ochtendgloren neme jullie allen, en make jullie tot steen!Dawn take you all, and be stone to you!
Alleen reizend, beslissingen nemend op het laatste moment, het risico nemend dat alles goed komt op een nieuwe plaats.Traveling on your own, making decisions on the spur of the moment, taking the risk that things will work out someplace new.
Gedurende 3.000 jaar leefden onze voorouders in harmonie met de zee, nooit meer nemend dan wat zij nodig hadden.For 3,000 years, our ancestors lived in harmony with the sea, never taking more than they needed.
Het komt als we werken, zonder te weten waar we heen gaan, voortdurend stappen vooruit nemend.It comes when we are out working, without knowing where we are going, constantly taking steps forward.
Het lijkt erop dat Mr Trippe een investering in je toekomst heeft gemaakt, en dit en de getuigenis van kapitein Broyles in overweging nemend, wordt u op dit moment niet ontslagen.It seems that Mr. Trippe has made an investment in your future, and taking this and captain Broyles' testimony into consideration, you will not be terminated at this time.
Ik ben het maar, jou niet voor lief nemend.It's just me not taking you for granted.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bomen
chat
domen
do
gamen
gam
kamen
do
komen
come
lemen
clay
mimen
mime
naken
aspire
noden
do
nopen
induce
ramen
estimate
romen
cream
temen
do
timen
do
tomen
bridle

Similar but longer

afnemen
do
benemen
take away
innemen
sew
noemen
call
opnemen
pick up

Random

navloeien
do
navolgen
imitate
nazien
audit
neerkrabbelen
scrawl
neerstromen
alight
neerzinken
sink down
negligeren
do
nekken
incline
neppen
do
niezen
sneeze

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'take':

None found.