Pasiimti (to take) conjugation

Lithuanian
44 examples

Conjugation of pasiimti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
pasiimu
I take
pasiimi
you take
pasiima
he/she takes
pasiimame
we take
pasiimate
you all take
pasiima
they take
Past tense
pasiėmiau
I took
pasiėmei
you took
pasiėmė
he/she took
pasiėmėme
we took
pasiėmėte
you all took
pasiėmė
they took
Future tense
pasiimsiu
I will take
pasiimsi
you will take
pasiims
he/she will take
pasiimsime
we will take
pasiimsite
you all will take
pasiims
they will take
Conditional mood
pasiimčiau
I would take
pasiimtum
you would take
pasiimtų
he/she would take
pasiimtume
we would take
pasiimtute
you all would take
pasiimtų
they would take
Tu
Jūs
Imperative mood
pasiimk
you take
pasiimkite
you all take
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Past freq. tense
pasiimdavau
I used to take
pasiimdavai
you take
pasiimdavo
he/she used to take
pasiimdavome
we used to take
pasiimdavote
you all used to take
pasiimdavo
they used to take

Examples of pasiimti

Example in LithuanianTranslation in English
Reikia užtikrinti, kad teikėjai, vykstantys į kitą valstybę narę teikti paslaugų, galėtų pasiimti toms paslaugoms teikti būtiną įrangą.It is necessary to ensure that providers are able to take equipment which is integral to the provision of their service with them when they travel to provide services in another Member State.
Jie turi pasiimti iš transporto priemonės savo asmeninius daiktus, kad būtų atliktas patikrinimas.They shall be required to take their personal belongings out of the vehicle with them for screening.
Atéjai manes pasiimti, kaubojau?Did you come to take me back, cowboy? Huh?
Vieną dieną po pietų ėjau pasiimti Alisos dukrelės, nes pažadėjau ją nusivesti į cirką.Then one day I was taking Alice's girl for the afternoon cos I promised to take her to the circus.
Tai jie atvyksta pasiimti šitą sutvėrimą.So, you're telling me they're coming to take this thing away?
Jei reikia gražios panos, pasiimu ją.If you need pretty polly, you take it.
Ir aš pasiimu tavo gėrimą.I'm going to take your drink, as well. I'm taking his drink.
Viską, ko aš noriu, aš pasiimu pats.Everything I want I just take for myself.
Į peilių kovą visada pasiimu ginklą.I always take a gun to a knife fight.
Paklausyk, susitarimas yra toks, kad tu pasiimi savo dalį, o aš pasiimu savo, mūsų keliai išsiskirs.Look, the deal is, you take your share, I get mine, we split ways.
Savo meilę pasiimi su savim.The love inside you take it with you.
Jeigu ko nori, tai pasiimi.You want something, you take it.
Atsisveikini su žmona, pasiimi mergaites ir dingsti.Say goodbye to your wife, take your girls and go.
Paklausyk, susitarimas yra toks, kad tu pasiimi savo dalį, o aš pasiimu savo, mūsų keliai išsiskirs.Look, the deal is, you take your share, I get mine, we split ways.
Jį, gali pats užkasti Bet arklį mes pasiimameYou may bury him yourself, but we will take the horse.
Mes visi... juos vakare parsinešame namo, o ryte pasiimame juos į darbą.And we all... Take them home with us at night, take them to work with us in the morning.
Mes pasiimame tavo sielą, mažute.We take your soul, baby.
Mes pasiimame tavo sielą.We take your soul.
Aš manau, kad pasiėmiau tai iš Rėjaus, netyčia.I think I must have picked it up from Ray's by mistake.
"Ir aš su savimi pasiėmiau savo mylimuosius.""And I have taken my loved ones with me."
Tu viską pasiėmei.You've taken everything.
Jei ją pasiėmei, grąžink atgal.If you have taken her, you will give her back.
Kam iš vis tu pasiėmei tas tabletes?Why do you take those pills anyway?
Pasiėmei žodžius, pasiėmei ir skausmą.You take those words, you take the pain.
Dynai, ar tu pasiėmei didyjį vandens butelį?Dean, did you take the big water bottle?
Jį pasiėmė tie narai.He was taken by these divers.
Tavo vyras, mūsų karalius, pasiėmė 300 geriausiu vyrų į pražūtį.Your husband, our king, has taken 300 of our finest to slaughter.
Bostonas pasiėmė mūsų inkstus, Jankiai - širdį, o jūs čia sėdit ir tauzijat apie gerai sudėtą kūną, tarsi pardavinėtumėm džinsus.Boston's taken our kidneys, Yankees have taken our heart. And you guys sit around talking the same old "good body" nonsense like we're selling jeans.
Išluptomis akimis, jų dantis jie pasiėmė kaip trofėjų.Their eyes had been plucked, their teeth taken as tokens.
Kodėl jie juos pasiėmė?Why did they take them?
Bet aš pasiimsiu gabaliuka jo.But l will take a piece of him.
Aš pasiimsiu Feris su savim.I will take Ferris with me.
Aš vesiu būrį arba pasiimsiu savo vyrus ir žygiuosiu su jais namo.I will lead the Van or I will take my men and march them home.
Aš pasiimsiu čiužinį.I will take the rollaway.
Ir tu pasiimsi vaikus?And you will take the children?
Mama pasiims kūdikį.Mum will take the baby.
Ir dabar dievai jį pasiims.And now the gods will take him.
Kai visi riešutai bus saugioje vietoje, mes pasiimsime, kas mums priklauso.When all the nuts are secure, we will take what is ours.
Net jei mano tėvai mane pasiimtų, ten man nebe vieta.Even if my parents would take me back, I wouldn't belong there anymore.
Na gerai, pasiimk mane kaip virėją.All right, take me as a cook.
Na bent jau pasiimk ką nors su savimi.At least take someone with y... May I assist you, lady?
Bet pasiimk šį miesto raktą ir žinok, kad bet kada, kai tik panorėsi grįžti, visos mūsų durys bus tau atviros.But take with you this key to the city and know that any time you want to come back all our doors are open to you.
Prakeiktos kortos, pasiimk.Damn cards, take it.
O, pasiimk Maiklą su savim, gerai?Oh, take Michael with you, would you?

More Lithuanian verbs

Related

apimti
include
atimti
take
atsiimti
withdraw
imti
take
išimti
take out
nuimti
take away
nusiimti
take off
paimti
take
parimti
lean
perimti
overtake
priimti
accept
prisiimti
assume (responsibility)
suimti
arrest
užimti
occupy
užsiimti
take up (an activity)

Similar

atsiimti
withdraw
nusiimti
take off
pasidėti
put down
pasiekti
reach
pasiilgti
miss
pasiųsti
dispatch
pasivyti
catch up
pastumti
push
užsiimti
take up (an activity)

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

baisėti
turn scarrier
dirginti
irritate
įsiklausyti
listen attentively
justi
feel
meluoti
lie
praturtėti
get rich
priverti
trap (with a door)
pūsti
blow
skambėti
ring
surūdyti
get rusty

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'take':

None found.