Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Komen (to come) conjugation

Dutch
40 examples

Conjugation of komen

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
kom
I come
komt
you come
komt
he/she/it comes
komen
we come
komen
you all come
komen
they come
Present perfect tense
ben gekomen
I have come
bent gekomen
you have come
is gekomen
he/she/it has come
zijn gekomen
we have come
zijn gekomen
you all have come
zijn gekomen
they have come
Past tense
kwam
I came
kwam
you came
kwam
he/she/it came
kwamen
we came
kwamen
you all came
kwamen
they came
Future tense
zal komen
I will come
zult komen
you will come
zal komen
he/she/it will come
zullen komen
we will come
zullen komen
you all will come
zullen komen
they will come
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou komen
I would come
zou komen
you would come
zou komen
he/she/it would come
zouden komen
we would come
zouden komen
you all would come
zouden komen
they would come
Subjunctive mood
kome
I come
kome
you come
kome
he/she/it come
kome
we come
kome
you all come
kome
they come
Past perfect tense
was gekomen
I had come
was gekomen
you had come
was gekomen
he/she/it had come
waren gekomen
we had come
waren gekomen
you all had come
waren gekomen
they had come
Future perf.
zal gekomen zijn
I will have come
zal gekomen zijn
you will have come
zal gekomen zijn
he/she/it will have come
zullen gekomen zijn
we will have come
zullen gekomen zijn
you all will have come
zullen gekomen zijn
they will have come
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gekomen zijn
I would have come
zou gekomen zijn
you would have come
zou gekomen zijn
he/she/it would have come
zouden gekomen zijn
we would have come
zouden gekomen zijn
you all would have come
zouden gekomen zijn
they would have come
Du
Ihr
Imperative mood
kom
come
komt
come

Examples of komen

Example in DutchTranslation in English
! Je moet komen kijken.You've gotta come and look at this.
" Hij wil naar je huis komen "Whoa! # He wants to come on up to your house
" Je hoeft niet van een hele grote stad te komen"You don't have to come from a great big town
" Maar je bent op de juiste plaats om er achter te komen"But you've come to the right place to find out
" Wanneer zal de bus komen ? " " De bus komt nu . ""When will the bus come?" "The bus is coming now."
! - Oh, kom op nou, Willy.- Oh, come on now, Willy.
! Mam, kom op!Mom, come on!
" Mensen zijn dom, waar ik vandaan kom. Ze hebben geen opleiding gehad"Folks are dumb where l come from they ain't had any learning
"'Kom hier, kom hier." "Ga weg."Get away." "Come here, come here." "Go away."
"'dienaars van de allerhoogste god, kom eruit. '"'servants of the most high God, come out! '
! Hoe komt 't dat hij dit heeft gedaan?How come is he doing this?
" Dat komt van zelf"That comes naturally
" De sluiting als het publiek niet komt opdagen"The closing when the customers won't come
" TUVAFERKWA? !" De laatste clip Fatal Bazooka al nummer een in de verkoop en hij komt pas morgen uit.-" Are you gonna do?" The last clip Fatal Bazooka already number one in sales as he only comes out tomorrow.
" Wanneer zal de bus komen ? " " De bus komt nu . ""When will the bus come?" "The bus is coming now."
"Als het zover gekomen is, als we niet met elkaar kunnen praten zonder een bemiddelaar, wat is dan de zin? ""If this is what it's come to, if we can't even talk to each other without a referee in the room, then what's the point?"
"De Dood stond achter hem en zei: "Volg mij, je uur van vertrek uit deze wereld is gekomen."♪ Sayin' "come on, Brittany" ♪ ♪ "You got to come on up" ♪
"De grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?""The great day of his wrath is come." "And who shall be able to stand?"
"Dit houdt in: eten geven, in bad doen, drollen en kots opkuisen, en, zodra de tijd is gekomen, begraven of doorspoelen.""This includes feeding, bathing, "cleaning of droppings and barfings, and when the time comes, burying or flushing."
"Een verandering is gekomen.""A change is gonna come."
! Nee, ik kwam hier om mijn scheiding af te ronden.No, I came down here to finalize my divorce.
" Ik kwam alleen hierheen om je te ontmoeten, liefste""l just came down to meet you, honey."
" Maar ik kwam eruit als een lam"But l came out like a lamb
" er was deze mooie vrouw die naar mijn huis kwam"there was this beautiful woman that came to my house
"...kwam bij 'n open plek waar meer dan 4000 man gepasseerd waren...""...came to a clearing near a road where over 4,000 troops had passed..."
" "Waar zijn die mannen die vannacht bij u kwamen?"'Where are the men who came to you tonight?
"12 uur later kwamen ze toch allemaal over elkaar klaar".12 hours later, they came all over each other."
"13 en negen goden kwamen naar de Aarde.""13 and nine gods came to earth."
"Alle mieren kwamen naar die cel"All the ants in the prison came to this one boy's cell
"De dag nadat je wegging uit Cheyenne... "...veel mannen genaamd Markstone kwamen naar de Social Club.The day after you left Cheyenne a lot of men named Markstone came to the Social Club.
"... Uw Rijk kome, Uw wil geschiede...""Thy kingdom come, Thy will be done.
"Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.""Thy kingdom come, Thy will be done, "on earth as it is in heaven.
"kome rijk Uw, geheiligd worde Naam Uw...""come Kingdom thy. Name thy be hallowed.
'Uw koninkrijk kome Uw wil zal geschiede"Thy kingdom come. Thy will be done...
'Uw koninkrijk kome' is nu.Thy kingdom come... is here!
- Binnen komend!Incoming!
- Dat is een compliment, komend van Orrie.- That's high praise coming from Orry.
- Hij zei iets over een Britse patrouille komend langs de rivier.- He said something about a British patrol coming up the river.
- Meestal uit een bar komend.Usually coming out of a bar.
99 problemen komend van alle kanten in je leven en je staat nog steeds overeind.Ninety-nine problems coming at you from all directions in your life, and here you are, still standing.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bomen
chat
domen
do
gamen
gam
kaden
do
kaken
cackle
kalen
bald
kamen
do
kanen
do
kapen
hijack
kazen
do
kelen
do
kenen
do
kepen
do
keren
turn
keten
chain

Similar but longer

afkomen
head
bekomen
cook up
inkomen
come into
nakomen
honor
omkomen
die
opkomen
stand up

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'come':

None found.