Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Kiseb (to get) conjugation

Maltese
9 examples

Conjugation of kiseb

int(i)
intom
Imperative mood
ikseb
get!
iksbu
get!
jien(a)
int(i)
hu(wa)
hi(ja)
aħna
intom
huma
Imperfect tense
nikseb
I am getting
tikseb
you are getting
jikseb
he is getting
tikseb
she is getting
niksbu
we are getting
tiksbu
you all are getting
jiksbu
they are getting
Perfect tense
ksibt
I have got
ksibt
you have got
kiseb
he has got
kisbet
she has got
ksibna
we have got
ksibtu
you all have got
kisbu
they have got

Examples of kiseb

Example in MalteseTranslation in English
2 . Il-Kunsill , li jaġixxi b' mod unanimu fuq proposta tal-Kummissjoni u wara li jkun ikkonsulta l-Parlament Ewropew u kiseb l-opinjoni tal-Qorti ta » l-Awdituri , għandu jiffissa l-modalità u jistabbilixxi l-proċeduri dwar kif id-dħul mill-estimi kif previsti fl-arranġamenti li għandhom x' jaqsmu mar-riżorsi tal-Komunità jkun disponibbli għall-Kummissjoni , u jiddeterminal-miżuri li għandhom jiġu applikati , jekk meħtieġa , biex jintlaħqu l-bżonnijiet finanzjarji .Appropriations shall be classified under different chapters grouping items of expenditure according to their nature or purpose and subdivided , as far as may be necessary , in accordance with the regulations made pursuant to Article 279 . The expenditure of the European Parliament , the Council , the Commission and the Court of Justice shall be set out in separate parts of the budget , without prejudice to special arrangements for certain common items of expenditure .
Fil-baãit gåas-sena 2005, lOmbudsman kiseb il-fondi neÑessarji biex joåloq il-kariga ta’ Web Developer fl-istituzzjoni tiegåu.In his budget for the year 2005, the Ombudsman obtained the necessary funds to create a post of Web Developer within his institution.
Fl-1994, il-Parlament Ewropew kiseb l-għaqda ta’ numruSince then, it has used its budgetary powers to obtain an increase, from € 27 million in 1994 to more than € 133 million in 2006, in the resources for these programmes, which
Fl-2005, dan l-istandard kiseb aktar konsumaturi milli hemm utenti tat-teknoloġiji mobbli kollha f’daqqa fid-dinja.In 2005, this standard acquired more customers than there are users of all other mobile technologies in the world put together.
Għall-2009, malli daħlet fis-seħħ ir-riforma tas-servizz awdjoviżiv pubbliku, is-sussidju baġitarju finalment imħallas ta' EUR 415 miljun, ivvalidat mill-Kummissjoni fid-deċiżjoni tagħha tal-1 ta' Settembru 2009, ippermetta li kważi jiġi kkumpensat it-tnaqqis fid-dħul pubbliċitarju u l-grupp France Télévisions kiseb profitt nett żgħir (EUR [10-20] miljun).For 2009, once the reform of public broadcasting has come into effect, the budgetary grant finally paid of EUR 415 million, authorised by the Commission in its Decision of 1 September 2009, was almost sufficient to compensate for the fall in advertising revenues and the France Télévisions Group posted a slightly positive net result (EUR [10-20] million).
- Jekk tieħu doża eċċessiva kbira ta ’ Axura, għamel kuntatt mat- tabib tiegħek jew ikseb parir- If you take a large overdose of Axura, contact your doctor or get medical advice, as you may
- Jekk tieħu doża eċċessiva kbira ta ’ Ebixa, għamel kuntatt mat- tabib tiegħek jew ikseb parir- If you take a large overdose of Ebixa, contact your doctor or get medical advice, as you may need
Minħabba li din tista ’ tkun reazzjoni allerġika, waqqaf l - injezzjoni tiegħek u ikseb għajnuna medika immedjatament.As this may be a serious allergic reaction, stop your injection and get medical help immediately.
Għamel ukoll kuntatt ma' l-operatur ta' l-ist-abbiliment u flimkien ippruvaw iksbu qisien tallivell talħoss, fejn ikun rilevanti, biex jitnaqqas l-istorbju;•Iddetermina llivell ta' espożizzjoni għallistorbju ta' l-artisti u l-istaff l-ieħor;•Wettaq evalwazzjoni ġdida tar-riskju ġdida jekk ikun hemm bidliet sinifikanti fin-natura ta' l-istrument(i) mużikali użat(i), ittagħmir talħoss (jiġifieri: l-ampli-fikaturi), jew waqt l-eżekuzzjoni mużikali;•Iċċara ma' l-operatur tal-lokal jekk sarx qbil dwar livell massimu talħoss u liema livell ta' ħoss huwa mixtieq.Also make contact with the venue operator and endeavour together to obtain measurements of the sound level, where relevant, to reduce noise.•Determine the exposure noise level of performers and other staff.•Carry out a new risk assessment if there are significant changes in the nature of the musical instrument(s) used, the sound equipment (e.g. amplifiers), or in the performance.•Clarify with the venue operator whether a maximum sound level has been agreed and what sound level is desired.

More Maltese verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ħaseb
think
kiser
break
kiteb
write

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

kien
do
kiser
break
qabeż
jump
kiel
eat
xtara
buy
għasar
squeeze
fehem
understand
ivvjola
violate
wera
show
għorok
rub

Other Maltese verbs with the meaning similar to 'get':

None found.