Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Fehem (to understand) conjugation

Maltese
7 examples

Conjugation of fehem

int(i)
intom
Imperative mood
ifhem
understand!
ifhmu
understand!
jien(a)
int(i)
hu(wa)
hi(ja)
aħna
intom
huma
Imperfect tense
nifhem
I am understanding
tifhem
you are understanding
jifhem
he is understanding
tifhem
she is understanding
nifhmu
we are understanding
tifhmu
you all are understanding
jifhmu
they are understanding
Perfect tense
fhimt
I have understood
fhimt
you have understood
fehem
he has understood
fehmet
she has understood
fhimna
we have understood
fhimtu
you all have understood
fehmu
they have understood

Examples of fehem

Example in MalteseTranslation in English
Dan jista’ jkun f’termini ta’ età, ġeneru, twemmin, oriġini etnika, orjentazzjoni sesswali jew ħila, ujrid ikollok ukoll fehem tal-ħtiġijiet differenti tal-klijenti.To reach a diverse customer base requires employee diversity or at least an understanding
Il-Kummissjoni ma tistax taċċetta l-argument tal-GTĊ li ma kienx fehem il-konsegwenzi jekk ma jipprovdix l-informazzjoni mitluba dwar il-programmi mhux użati mill-esportaturi fil-kampjun.The Commission also cannot accept the GOC argument that it did not understand the consequences for failure to provide the requested information on the programmes not used by the sampled exporters.
Il-mod kif il-GTĊ fehem din il-kwistjoni mhuwiex korrett.The GOC's understanding of this issue is not correct.
Twissija dwar it- teratoġeniċità Data tas- servizz tal- pariri Affermazzjoni li l- pazjent fehem ir- riskju ta ’ thalidomide u l- miżuri PPP Dettalji tal- pazjent, firma u data L- isem ta ’ min ta r- riċetta tal- mediċina, firma u data L- għan ta ’ dan id- dokument i. e. hekk kif inhu miktub fil- PPP “ L- għan tal- formola tal- bidu tat- trattament hu li jipproteġi l- pazjenti u kwalunkwe fetu li jista ’ jkun hemm billi jiżgura li l- pazjenti jkunu informati kompletament dwar u jifhmu r- riskju tat- teratoġeniċità u reazzjonijiet avversi oħra marbuta ma 'l- użu ta ’ thalidomide.Patient details, signature and date Prescriber name, signature and date Aim of this document i. e. as stated in the PPP: “ The aim of the treatment initiation form is to protect patients and any possible foetuses by ensuring that patients are fully informed of and understand the risk of teratogenicity and other adverse reactions associated with the use of thalidomide.
✔ Bidliet żgħar jistgħu jagħmlu differenza għall-klijenti, eż. id-disinn ta’ġewwa, stampi (mhux offensivi), il-kuluri, it-tqassim, l-ammont ta’siġġijiet/postijiet fejn joqogħdu bilqiegħda – xi jġiegħelhom iħossuhom milqugħa?✔ Minflok tara d-differenza bħala problema għan-negozju tiegħek, ifhem kif il-prodotti us-servizzi tiegħek jistgħu jieħdu benefiċċju minnha, gruppi differenti għandhom qawwa ta’nfiq enormi.✔ Aħseb fuq id-diversità tas-swieq tiegħek (ikkunsidra l-aspetti demografiċi) u żviluppa strateġija biex tilħaqhom.✔ Understanding the backgrounds and needs of different elements of a diverse workforce, means you will be more likely to attract a similar customer.✔ You can respond to different market demands by discussing how to change your product or service with employees and customers.✔ Small changes can make a difference to customers, e.g. interior design, pictures (non offensive), colours, layout, seating – what makes them feel welcome?✔ Rather than seeing difference as problem for your business understand how your products and services can exploit them, different groups have huge spending power.✔ Think about the diversity of your markets (consider the demographics) and develop astrategy to reach them.
L-individwi kollha li ngħatatilhom approvazzjoni tas-sigurtà għandhom jirrikonoxxu bil-miktub li huma fehmu l-obbligi tagħhom fir-rigward tal-protezzjoni ta’ IKUE u l-konsegwenzi ta’ jekk IKUE tiġi kompromessa.All individuals who have been granted a security clearance shall acknowledge in writing that they have understood their obligations in respect of protecting EUCI and the consequences if EUCI is compromised.
L-individwi kollha li ngħatatilhom awtorizzazzjoni temporanja għandhom jirrikonoxxu bil-miktub li huma fehmu l-obbligi tagħhom fir-rigward tal-protezzjoni ta’ IKUE u l-konsegwenzi ta’ jekk IKUE tiġi kompromessa.All individuals who have been granted a temporary authorisation shall acknowledge in writing that they have understood their obligations in respect of protecting EUCI and the consequences if EUCI is compromised.

More Maltese verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

falla
be absent
fetaħ
open
beda
begin
niek
fuck
dineb
sin
ħa
take
irrisponda
respond
rebaħ
win
esperjenza
experience
niżel
descend

Other Maltese verbs with the meaning similar to 'understand':

None found.