Kiteb (to write) conjugation

Maltese
11 examples

Conjugation of eiti

int(i)
intom
Imperative mood
ikteb
write!
iktbu
write!
jien(a)
int(i)
hu(wa)
hi(ja)
aħna
intom
huma
Imperfect tense
nikteb
I am writing
tikteb
you are writing
jikteb
he is writing
tikteb
she is writing
niktbu
we are writing
tiktbu
you all are writing
jiktbu
they are writing
Perfect tense
ktibt
I have written
ktibt
you have written
kiteb
he has written
kitbet
she has written
ktibna
we have written
ktibtu
you all have written
kitbu
they have written

Examples of kiteb

Example in MalteseTranslation in English
Fl-2009 ħareġ “Mr Hollywood” (Dupuis), l-ewwel album tiegħu li għalih kiteb l-istorja (tpinġija ta’ Eric Lenaerts).In 2009, he published Mr Hollywood (Dupuis), the t r s t comic book in which he was involved as scriptwriter (illustrated by Eric Lenaerts).
Kittieb tal-kotba komiċi: Il-Belġjuhuwa l-aktar popolari għall-istrixxa komika The Adventures of Tintin (1929) li kiteb mill-1929 sa meta miet -1983.Comic book writer: Belgium Most famous for his comic strip The Adventures of Tintin, which he wrote from 1929 until his death in 1983.
Kittieba multilingwi oħra jinkludu lir-rumanzier Ċek-Franċiż Milan Kundera, li jirrevedi hu stess it-traduzzjonijiet bil-Franċiż tal-kotba tiegħu, u l-kittieb Russu-Amerikan Vladimir Nabokov, li kiteb l-ewwel disa’ rumanzi tiegħu bir-Russu qabel ipproduċa wħud mill-aqwa klassiċi moderni bl-Ingliż.Other multilingual writers include the Czech–French novelist Milan Kundera, who personally revises the French translations of his books, and the Russian–American writer Vladimir Nabokov, who penned his first nine novels in Russian before producing some of the English language’s greatest modern classics.
Biex ma tinsiex, ikteb id- data ta 'meta ftaħtu fl- ispazju li hemm provdut fuq il- kaxxa.To help you remember, write down the date that you opened it in the space on the carton.
Biex ma tinsiex, ikteb id- data ta ’ meta tkun ftaħtu fl - ispazju ta ’ fuq il- kaxxa.To help you remember, write down the date you opened it in the space on the box.
DWAR L-AWTURSabiex tikkuntattja lid-Dipartiment tal-Linji Politiċi jew biex tabbona għan-Newsletter li toħroġ kull xahar jekk jogħġbok ikteb lil: poldep-cohesion@europarl.europa.euABOUT THE EDITORTo contact the Policy Department or to subscribe to its monthly Newsletter please write to: poldep-cohesion@europarl.europa.eu
DWAR L-EDITURBiex tikkuntattja d-Dipartiment tal-Politiki jew biex tabbona fin-Newsletter ta’ kull xahar jekk jogħġbok ikteb lil: poldep-cohesion@europarl.europa.euPUBLISHERTo contact the Policy Department or to subscribe to its monthly Newsletter please write to: poldep-cohesion@europarl.europa.eu
DWAR L-EDITURBiex tikkuntattja d-Dipartiment tal-Politiki jew biex tabbona fin-Newsletter ta’ kull xahar jekk jogħġbok ikteb lil:poldep-cohesion@europarl.europa.euABOUT THE EDITORTo contact the Policy Department or to subscribe to its monthly Newsletter please write to: poldep-cohesion@europarl.europa.eu
Lingwaġġ astratt iżżejjed jista' jġiegħel lill-qarrejja tiegħek jaħsbu li jew ma jafux issuġġett li qed tikteb fuqu jew li l-mottivi f'kitbietek huma suspettużi.Too much abstract language might even lead your reader to think either that you don’t know what you are writing about or that your motives for writing are suspect.
Meta r-rapporti kollha jkunu nkitbu, id-Direttur għandu jsejjaħ Bord tal-Promozzjonijiet, ippresjedut minnu nnifsu, li jinkludi l-membri tal-persunal kollha li kitbu rapport wieħed jew aktar.When all reports have been written, the Director shall convene a Promotions Board, chaired by himself, which will include all staff members who have written one or more reports.
Sadattant, tlettax-il Stat Membru ieħor, jiġifieri l-Belġju, il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, l-Irlanda, il-Greċja, Ċipru, il-Latvja, l-Ungerija, Malta, l-Awstrija, il-Portugall, ir-Rumanija u s-Slovakkja kitbu lill-Kummissjoni u indikaw li huma wkoll jixtiequ jipparteċipaw fil-kooperazzjoni msaħħa maħsuba.In the meantime, 13 more Member States, namely Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Ireland, Greece, Cyprus, Latvia, Hungary, Malta, Austria, Portugal, Romania and Slovakia have written to the Commission indicating that they also wish to participate in the envisaged enhanced cooperation.

More Maltese verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

kiseb
get

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

kiser
break
libes
dress
għorok
rub
falla
be absent
irrisponda
respond
emmen
believe
ħataf
seize
ġibed
pull
fehem
understand
ħalla
leave

Other Maltese verbs with the meaning similar to 'write':

None found.
Learning languages?