Susitelkti (to concentrate) conjugation

Lithuanian
10 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
susitelkiu
I concentrate
susitelki
you concentrate
susitelkia
he/she concentrates
susitelkiame
we concentrate
susitelkiate
you all concentrate
susitelkia
they concentrate
Past tense
susitelkiau
I concentrated
susitelkei
you concentrated
susitelkė
he/she concentrated
susitelkėme
we concentrated
susitelkėte
you all concentrated
susitelkė
they concentrated
Past freq. tense
susitelkdavau
I used to concentrate
susitelkdavai
you concentrate
susitelkdavo
he/she used to concentrate
susitelkdavome
we used to concentrate
susitelkdavote
you all used to concentrate
susitelkdavo
they used to concentrate
Future tense
susitelksiu
I will concentrate
susitelksi
you will concentrate
susitelks
he/she will concentrate
susitelksime
we will concentrate
susitelksite
you all will concentrate
susitelks
they will concentrate
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
susitelkčiau
I would concentrate
susitelktum
you would concentrate
susitelktų
he/she would concentrate
susitelktume
we would concentrate
susitelktute
you all would concentrate
susitelktų
they would concentrate
Imperative mood
-
susitelk
you concentrate
-
-
susitelkite
you all concentrate
-

Examples of susitelkti

Example in LithuanianTranslation in English
Restruktūrizacijos plane įtvirtintoje bendrovės pelningumo atkūrimo strategijoje numatyta susitelkti tik ties pradine veiklos sritimi, būtent mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo veikla.The basis of the strategy for restoring the firm's profitability set out in the restructuring plan was to concentrate strictly on the original core business as a service provider in the mobile telephony sector.
Savo moksline kompetencija ELPKC tiesiogiai rems Komisiją ir valstybes nares, taigi šios galės susitelkti ties rizikos valdymu.With its scientific capacity the ECDC will directly support Commission and Member States. This will enable Commission and Member States to concentrate more on risk management.
Todėl „Cebu Pacific Air“ nutarė nedalyvauti Skrydžių saugos komiteto posėdyje ir susitelkti į saugos problemų, kurios gali būti nustatytos per šiuo metu atliekamus saugos tyrimus, sprendimą;As a result Cebu Pacific Air decided not to attend the hearing of the Air Safety Committee in order to concentrate on addressing any safety issues that emerge from the safety investigations currently underway.
Esu tvirtai įsitikinęs, kad svarbiausia Europos Sąjungos politinė priemonė globalizacijos iššūkiams priimti yra atnaujinta Lisabonos darbotvarkė. 2005 m. pavasario vadovų susitikime, norint atgaivinti procesą, nuspręsta susitelkti ties šiaisprioritetais:I strongly believe that the most important political instrument of the European Union to face globalisation is the renewed Lisbon agenda.At the 2005 Spring Summit,in order to revitalise the process, it was decided to concentrate the priorities on:
Jei jį priverstų susitelkti ties konkrečia grupe, pavyzdžiui, mutantais - jis galėtų nužudyti mus visus.If he were forced to concentrate hard enough on a particular group, that's say mutants, for example - he could kill us all.
Greitai išmokusi atskirti originalias etiketes, susitelkiau ties meilės paieška. Bet meilėje, originalą nuo klastotės ne taip paprasta atskirti.Having gotten the knack for labels early, I concentrated on my search for love.
Bendrovė Chronopost, kuri iki 1995 m. sausio 1 d. turėjo išimtinę prieigą prie La Poste tinklo, susitelkė vidaus pašto veiklai.Chronopost, which had exclusive access to La Poste’s network until 1 January 1995, concentrated on domestic express deliveries.
Bendrovė Chronopost, kuri iki 1995 m. sausio 1 d. turėjo išimtinę prieigą prie La Poste tinklo, susitelkė vidaus greitojo pašto veiklai.Chronopost, which had exclusive access to La Poste’s network until 1 January 1995, concentrated on domestic express deliveries.
ÖVAG taip pat susitelks į įstatuose nurodytų rūšių veiklą, veiks pagal savo pagrindinę kompetenciją ir atsisakys tų sričių, kurios sukėlė finansinių sunkumų ir nepatenka į naujai nustatytą verslo modelį.As a consequence, ÖVAG will concentrate on its statutory activities and capitalise on its core competences, while withdrawing from those areas which have been at the origin of its financial difficulties or do not fall within the scope of the newly defined business model.
Dabar užsimerk ir susitelk į mano balsą.Now close your eyes, and just concentrate on the sound of my voice.

More Lithuanian verbs

Related

sutelkti
mass
telkti
collect

Similar

susituokti
get married

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

cituoti
cite
dusinti
suffocate
gelbėti
save
griaudėti
roar
įdirbti
cultivate
įkūnyti
embody
laidoti
bury
priešinti
contrast
ryškėti
become brighter
šturmuoti
storm

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'concentrate':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In