Visz (to take) conjugation

Hungarian
150 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
viszek
I take
viszel
you take
visz
he/she take
viszünk
we take
visztek
you all take
visznek
they take
Present definite tense
viszem
I take
viszed
you take
viszi
he/she takes
visszük
we take
viszitek
you all take
viszik
they take
Past indefinite tense
vittem
I took
vittél
you took
vitt
he/she took
vittünk
we took
vittetek
you all took
vittek
they took
Past definite tense
vittem
I took
vitted
you took
vitte
he/she took
vittük
we took
vittétek
you all took
vitték
they took
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
vinnék
I would take
vinnél
you would take
vinne
he/she would take
vinnénk
we would take
vinnétek
you all would take
vinnének
they would take
Conditional present definite tense
vinném
I would take
vinnéd
you would take
vinné
he/she would take
vinnénk
we would take
vinnétek
you all would take
vinnék
they would take
Conditional past indefinite tense
vittem volna
I would have taken
vittél volna
you would have taken
vitt volna
he/she would have taken
vittünk volna
we would have taken
vittetek volna
you all would have taken
vittek volna
they would have taken
Conditional past definite tense
vittem volna
I would have taken
vitted volna
you would have taken
vitte volna
he/she would have taken
vittük volna
we would have taken
vittétek volna
you all would have taken
vitték volna
they would have taken
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok vinni
I will take
fogsz vinni
you will take
fog vinni
he/she will take
fogunk vinni
we will take
fogtok vinni
you all will take
fognak vinni
they will take
Future definite tense
fogom vinni
I will take
fogod vinni
you will take
fogja vinni
he/she will take
fogjuk vinni
we will take
fogjátok vinni
you all will take
fogják vinni
they will take
Subjunctive present definite tense
vigyem
take
vidd
take
vigye
take
vigyük
take
vigyétek
take
vigyék
take
Subjunctive present indefinite tense
vigyek
take
vígy
take
vigyen
take
vigyünk
take
vigyetek
take
vigyenek
take
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
vinnem
I take
vinned
you take
vinnie
he/she take
vinnünk
we take
vinnetek
you all take
vinniük
they take

Examples of visz

Example in HungarianTranslation in English
- Akarod vinni a fejszét?- You want to carry the ax?
- Akarod vinni a zászlót?Want to carry the flag?
- Olyan messze nem akarod vinni.It's farther than you want to carry it.
- Sokkal könnyeb vinni, és nem használódik el.- They're easier to carry and don't wear out.
- Valószínűleg többen tudják majd csak vinni.You'll probably need a few guys to carry it.
- Csak amennyit viszek.- Just what I'm carrying.
A vallásos aszkéták szörcsuhát viselnek, én pomponokat viszek.Religious ascetics wear a hair shirt, I carry the pom-poms.
Azt javaslod, hogy kockáztassam a királynő életét azzal, hogy még mást is viszek?Are you suggesting that I risk the safety of the Queen and carry even more?
Csak elmondtam, hogy mit viszek magammal.Just told you what I'm carrying.
- De miért nem viszel magaddal?- But why won't you carry me?
- Lisa, túl sokat viszel.Sorry. Lisa, you're carrying too much.
- Mik ezek, amiket viszel?- What's all of this you're carrying?
Azt hittem egy hullát viszel abban a táskában.I thought you were carrying a dead body in there or something.
Azt hiszem, ez visz tovább.I expect that to carry me through.
Ne feledd, úgy nézel ki, hogy az mindent visz!Mind you, you've got the looks to carry it off.
És téged ki visz majd?And who's going to carry you?
- 1.000 fontos sárkány szemeket viszünk, 500 fontosak helyett.We'll be carrying thousand-pound snake eyes instead of 500s.
A biztosító rájött, hogy robbanószert viszünk.Insurance company found out we're carrying explosives.
A menekülteknek menedéket nyújtunk, és csak annyit viszünk magunkkal, ami szükséges.The refugees have shelter, and we carry what we need when we find it.
Ahol tűz van, oda mi benzint viszünk.If there's fire, we'll carry gas.
- "Mit visztek ?" - semmit, cuccokat...- "What are you carrying?" - Stuff...
- Mit visztek?- What are you carrying?
25 kilót visztek és a puskátokat.You'll be carrying 55 pounds and your rifle.
- ...vagy oda visznek téged.- Or they can carry you.
- Mit visznek? - Bibliákat.- What are you carrying?
- Vajon mit visznek?- What are they carrying?
- Úgy tudjuk, más is visznek, nemcsak rumot.We understand you're carrying more than rum.
'És én is viszem a menyasszonyomat.'"And I will carry my bride away"
- Add csak ide, viszem.- Come on, I'll carry it. - Okay.
- Ezt magammal viszem.- I'll carry this one myself.
- Igen. Ez akkor számít, amikor viszed fel a létrát.Yeah, 'cause it makes a difference what you're carrying up that ladder.
- Itt teljesítened kell a parancsot! Phylon, te viszed ma azt az üzenetet, mely évszázadokra megváltja Görögországnak a szabadságot.Phylon, the message you carry today will buy centuries of freedom for Greece.
- Te viszed a benzint.Here, you carry the gas can.
- Te, a dal fő témáját viszed.-You carry the big theme of this song.
"Bizony végbe viszi, ami felőlem elrendeltetett, és ilyen még sok van ő nála."He carries out His decree against me, and many such plans He still has in store."
...a lelkét a Holló viszi el a holtak földjére......the crow carries their soul to the land of the dead.
A cserebogár a fészkébe viszi a kukacot, ahol hat napig a kicsinyeivel eteti.The bark beetle carries the worm to its nest, where it will feed its young for up to six months.
A fiadat viszi magában.She carries... your son.
A férj a karjában viszi a feleségét, amikor felmegy a templom lépcsőjén.The husband carries his wife in his arms, up the steps to the temple.
"Magunkkal visszük köteg bűneinket."We too carry your bundle of sins
- Akkor kézben visszük a telepeket.So we carry the cells.
- Akkor visszük.- Then we will carry him.
- Figyelj csak, Toby-val ma reggel beszélgettünk. Lássuk be, mi ketten visszük a csapatot.So Toby and I were talking about field hockey this morning, and let's face it, you and I are gonna be carrying this team.
Cyril és Pam, ti viszitek Ront.Cyril and Pam, you carry Ron.
Egészen odáig viszitek ezzel a kocsival?You're carrying it on the cart all the way there?
Ha mi meghalunk, ti viszitek tovább, amit mi felépítettünk.Thanks. After we're all dead, you'll be the only ones left to carry on.
Hogy lehet sétáltatni valamit, ha ölben viszitek?How can you walk something when you're carrying it?
- Megmondom. Miért viszik magukkal az emberek a csellójukat?Why do people carry cellos around?
- Mért viszik?- Why are they carrying' him?
A férfiak a kenukat a mocsárhoz viszik.The men will carry the barks to the swamp.
- A bárány akit tegnap vittem.- It's the lamb I carried yesterday.
31 lépcsőfordulón keresztül vittem a hátamon.I carried her down 31 flights of stairs.
A dal arról szól, hogy vittem a csomagtartóban, ami lehetetlen.Well, the song describes how I carried her in the trunk, which is impossible.
A hátamon vittem a csapatot.I carried this team.
A hátamon vittem ezt a sorozatot hónapokig.I have carried this show on my back for months.
"Amikor ölben vittél a furgonodba,""When you picked me up and carried me into your van,"
Apa, emlékszel, mikor megvetted a külsőpályás kesztyűt, aztán kaptam egy magasat a bajnokságon és te vittél le a válladon?Dad, do you remember when you bought me the outfielder's glove and I caught that high fly in the little league championships and you carried me off on your shoulders?
Crixus mesélte, hogy a hátadon vittél.Crixus tells of how you carried me upon back.
Igen, te vittél ki a sekély vízbe, Kóhaku.So you're the one who carried me back into shallow water. You saved me.
Igen, és a válladon vittél körbe.Yeah, and you carried me around on your shoulders.
...a kabinjába vitt és megmasszírozott.--carried you back to her cabin and gave you a massage.
A hátán vitt egészen a kórházig.He carried me to the hospital on his back.
A koronaherceg rabszolgákat vitt a piacra a Sim Yam Nam Tak utcára, aztán nagyméretű mezőgazdasági munkába kezdett.The Crown Prince has bought slaves in the slave-market in Sim Yang Nam Tak Street. then carried out a large-scale agricultural activity.
A vállain vitt téged.He carried you on his shoulders.
A vállán vitt, hogy mindent lássak.He carried me on his shoulder, so that I could see everything.
Mikor gyerek voltam és túrázni mentünk, mindig vittünk magunkkal olíva olajat és egy pengét, kígyóharapás esetére.When I was a kid, whenever we went hiking, we always carried olive oil and a razor blade in case of a snake bite.
Négyet vittünk ki hordágyon ma délután.We carried four of 'em out this afternoon.
Ő ejtette csapdába a boszorkányt, akit aztán az erdőbe vittünk.It was he who trapped the witch and carried her with me to the woods to question and kill her.
A fémet kiolvasztották és rudakba öntötték. A sógun hajói végezték a szállítást, 800 rudat vittek egy fordulóval.Refined and transformed into bars the gold was carried aboard the shogun's vessels with 800 bars per trip.
A kacsák... elrepültek... és egy teknőst is vittek magukkal.The ducks... started to fly... and carried the turtle with them.
Aztán emlékszem egy gyönyörű menetre a lepedővel, valakit vittek, felette a lepedő, mint valami biblikus markiz, a csoport énekelve járt körbe.Then I remember a very, very beautiful procession with the sheet... and there was somebody being carried below the sheet. You know, the sheet was like some great biblical canopy. And the entire group was weaving around the room and chanting.
Csak egyszer vittek el.Only once did we get carried away.
A karjaidban vitted be a gondnoknőhöz.You carried her to Matron.
Emlékszel, hogy vitted neki a könyveit?Do you remember that? You carried his books.
Legutóbb is te vitted magaddal.You carried Da's ax last ride.
Magaddal vitted mindenhová.You carried it with you everywhere.
- Magával vitte.- She carried with her.
- Magával vitte?- She carried?
- Német Sheperd vitte az én Chloem?- German Shepherd carried my Chloe?
- Ő vitte a gyermeket.- She carried the child.
A fagyott holttesteket ló vontatta szánon vittük el Kaunusmakiba.We carried the frozen corpse on horse-drawn carriage to Kaunusmäki.
De vittük magunkkal.But we carried it, you know.
"A hordágyat, amin feküdtem, felemelték, és a napsütötte fák alatt a zárda kapujához vitték.'The stretcher on which I lie is lifted 'and carried through the sunlit trees to the gates of the convent.
- Épp most vitték el.- They just carried him away.
A barátai harmóniában dolgoztak együtt, és véghez vitték az álmukat.'His friends worked like a smooth harmony, 'and carried that dream all the way.
"Engdik, hogy vigyem."they're letting me carry the box. "They're letting me be this close to it.
- Add csak ide, hadd vigyem én!Oh, you know, here, let me... let me carry those for you. Oh.
- Akarod, hogy vigyem a táskád?-Want me to carry your bag?
- Akarod, hogy vigyem helyetted?- Want me to carry it for you?
- Akarod, hogy vigyem?You want me to carry that for you?
- Akkor vidd is el.- Then you carry him.
- Az egyet vidd át!- You gotta carry the one. - Billy.
- Azt mondtad nehéz volt, és én megkértelek, hogy vidd.But you said it was heavy and I asked you to carry it.
- Csak fizesd és vidd.Strictly cash and carry.
'Tizenkét játékos vigye a koporsóm...''Sixteen players carrying my coffin...'
- és most hogy Zak és Kara elment, szükséged van valakire, hogy vigye a stafétabotot, igaz?- And with Zak gone, and Kara gone, you need someone to carry the flag, is that it?
A leggyorsabb küldönc vigye a hírt Flandriába.Send the swiftest horseman you have to carry the news to Flanders.
Apa mindig azt mondja, hogy csak a legfontosabb dolgokat vigyük.My Dad always says that when you're at sea, carry only what is necessary.
Jó ajándék, de túl nehéz, hogy Kikuihoz vigyük.They make a good present, but they're too heavy to carry to Kikui.
Kérlek, segíts, vigyük a szobájába.Please, help me carry him into the bedroom.
Miben vigyük el?What do we carry him in, boss?
Emeljétek fel és vigyétek a hitvesi ágyba!Pick her up and carry her to her wedding bed.
Emlékezzetek, vigyétek magatokkal a barátaitokat, bármerre menjetek is.Remember, carry your friends wherever you go.
Ezért a következő feladat az lesz, hogy ezt a tálca bacont végig vigyétek egy akadálypályán anélkül, hogy egy szelet is leesne.That's why for your next challenge, you'll have to carry this plate of bacon through this obstacle course, and serve it to me without dropping a single slice.
Gyerünk vigyétek már, kezdem elveszteni a türelmemet!You keep carrying on like this I'll start to lose my temper.
-Nézd! Jurij egy nagy ember, és ketten kellünk hozzá, hogy vigyék.Uri is a big fellow and it might take two of us to carry him back.
A könnyebb sérültek vigyék a hordágyakat!Walking wounded carry stretcher cases.
A volt védelmi miniszter, Ellery Shipley, ebből a titkos szervezetből származó amerikai jogfosztott katonákat használt, hogy véghez vigyék az összeesküvők piszkos munkáját.It is through this covert unit that former Secretary of Defence, Ellery Shipley, recruited disenfranchised American soldiers to carry out the handy work of his fellow conspirators.
Azt akarom, hogy tovább vigye, és ha fiai lesznek, azok is tovább vigyék.I want him to carry on, and when he has kids, I want them to carry on.
"Hadd vigyek mindenkit a vállamon!""Let me carry you all on my shoulders"?
-Hogy vigyek még egyet.I needed to carry another one.
Megkért, hogy vigyek el egy csomagot.He asked me to carry a package.
"hogy magával vigyen?""to carry me off with him?"
- lde vigyen el engem. De tempósan.This is where I need you to carry me and make it snappy.
Adnék rá egy olyan cuki Sherlock Holmes sapkát, és megtanítanám, hogy egy nagyítót vigyen a szájában.It'd be adorable. I could get him to wear a little Sherlock hat, train him how to carry a little magnifying glass.
Akkor fogjon meg és vigyen oda az ágyhoz!Then why don't you pick me up and carry me over to that bed?
Akárhova megyünk, mindig megtervezzük, hogy mit vigyünk télire, hogy betegyük egy lyukba, és meghagyjuk későbbre.Everywhere we've gone, we've planned on carrying things and storing for the winter and putting it in this hole and leaving it for later.
Annyit vigyünk amennyit tudunk.As much as we can carry.
Ez felveti azt a félelmetes, alaptalan gyanút ... melyet a sirban kell vigyünk magunkkal... hogy a kocsis mindkét esetben ... érti mit mondok? - O!It brings up the dreadful, unfounded suspicion... we must carry to our tombs, as it is utterly untenable, that the coachman in both instances... need I say more?
Hadd vigyünk tovább!Let us carry you!
Lehet hogy azt akarja, vigyünk üzenetet Garcianak.Probably wants us to carry a message to Garcia.
Annyit vigyetek, amennyi elfér a kezetekben!Take only as much as you can carry with one hand!
"Úgy látszik, alaposan végigmért engem, hát kérlek, parancsold meg a szeleknek, hogy vigyenek Indiába!""It seems he has looked at me. So tell the wind to take me from here and carry me to India".
- Hagyom, hogy magukkal vigyenek.Have them carry you around.
87 01:09:45:52 HOgy híreket vigyenek//egyi helyről a másikra?To carry news from one place to another?
A Jediket háborús zónákba fogjuk juttatni, hogy használják a "szikrázó szem technikát", ...vigyenek magukkal szimbolikus jelentésű virágokat és állatokat, ...és a béke veleszületett zenéjét és szavait adják elő...Jedis will parachute into war zones, utilizing sparkly eyes technique, ...carrying symbolic flowers and animals, ...playing indigenous music and words of peace...
- Haza kell őt vinnem.- I got to carry him home.
- Körbe kell vinnem.- I'll have to carry it around. - Who's going to take it?
El kell vinnem még valahova?Was there anywhere else you needed me to carry you?
Fel kellett vinnem az ágyába.I had to carry her up to bed.
- Minden szükséges holmit magadnak kell vinned.- You'll have to carry everything you need.
Bilincset is magaddal kell vinned és egy nagy gumibotot is?Would you have to carry handcuffs and a big truncheon as well?
De nem kell vinned engem, már majdnem 9 éves vagyok.You don't have to carry me. I'm almost 9, you know.
Igen, és lenne egy olyan hely, ahol az emberek kipróbálhatnák a gépeket vagy nyomtatókat még a találkozó előtt, és akkor nem kéne mindenhova magaddal vinned őket.Yeah, and they should have a place where people can check their computers or printers before they see you so you don't have to carry it around like a dope.
- Nem kell tovább vinnie.You don't have to carry me anymore.
- Vagy majd én. Mindenkinek a sajátját kell vinnie.Everybody's got to carry their own weight.
A mai kihívás alkalmával, egyszerre két törzstagnak óriás evőpálcikákkal át kell vinnie egy tűzlabdát a pályán, majd beledobni egy csatornába, ahonnan egy tálba gurul, ami egy tűzijátékot indít el.for today's challenge, two tribe members at a time will use giant chop sticks to carry a fireball across the course, drop it down a chute, into a wok, igniting a firework display.
De le kell vinnie a lépcsőn.If you want to carry me down the stairs.
El kell vinnie egy üzenetet idefenn.I need you to carry a message up here.
- Vissza kel vinnünk a hölgyet a templomba, fogjátok el!You'll have to carry her back
El kell vinnünk ezt a kettőt.We have to carry these two.
El kell vinnünk!No, no, we've got to carry him!
Hány machetét kellene vinnünk?How many machetes you want us to carry?
Kettőtök segítségével éltem túl a háborút... most már csak egy kicsit kellene tovább vinnetek... ha tudtok.You two carried me through that war and now I need you to carry me just a little bit further if you can.
Nem, vinnetek kell.No. You got to carry me.
A kereskedelmi halászhajóknak túlélő csomagot kell vinniük.Commercial fishing boats have to carry survival craft.
Azok miatt a szerencsétlenek miatt, akiknek magukkal kellene vinniük téged.I'm worried about the poor bastards who have to carry you around with them.
Ezért az utazóknak otthonról kell magukkal vinniük az ételt, a tányért, a pálcikát, a fazekat és a lábast.That is why travelers away from home have to carry along their own food, bowls, chopsticks, pots and pans
"Bár a szabadsághoz vivő út rögös, s fájdalommal terhes...""The road to freedom we tread carrying our shrouds"
Majd... Majd leszek egy igazi, lándzsa vivő szamuráj.I'll become a real, spear-carrying samurai.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

hisz
believe
lesz
become
tesz
do
vesz
buy
vész
perish
visel
wear
visít
shriek
vonz
attract

Similar but longer

bevisz
take in
kivisz
take out

Random

vált
change
vándorol
wander
végigbeszél
speak through
vetekedik
rival someone or something in something
vicsorog
bare one's teeth repetitively or for a longer time
víkendezik
spend the weekend
világít
illuminate
visít
shriek
viszket
itch
vonz
attract

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'take':

None found.
Learning languages?