Tesz (to do) conjugation

Hungarian
148 examples
This verb can also have the following meanings: to put, to place, place

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
teszek
I do
teszel
you do
tesz
he/she to do
teszünk
we do
tesztek
you all do
tesznek
they do
Present definite tense
teszem
I do
teszed
you do
teszi
he/she does
tesszük
we do
teszitek
you all do
teszik
they do
Past indefinite tense
tettem
I did
tettél
you did
tett
he/she did
tettünk
we did
tettetek
you all did
tettek
they did
Past definite tense
tettem
I did
tetted
you did
tette
he/she did
tettük
we did
tettétek
you all did
tették
they did
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
tennék
I would do
tennél
you would do
tenne
he/she would do
tennénk
we would do
tennétek
you all would do
tennének
they would do
Conditional present definite tense
tenném
I would do
tennéd
you would do
tenné
he/she would do
tennénk
we would do
tennétek
you all would do
tennék
they would do
Conditional past indefinite tense
tettem volna
I would have done
tettél volna
you would have done
tett volna
he/she would have done
tettünk volna
we would have done
tettetek volna
you all would have done
tettek volna
they would have done
Conditional past definite tense
tettem volna
I would have done
tetted volna
you would have done
tette volna
he/she would have done
tettük volna
we would have done
tettétek volna
you all would have done
tették volna
they would have done
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok tenni
I will do
fogsz tenni
you will do
fog tenni
he/she will do
fogunk tenni
we will do
fogtok tenni
you all will do
fognak tenni
they will do
Future definite tense
fogom tenni
I will do
fogod tenni
you will do
fogja tenni
he/she will do
fogjuk tenni
we will do
fogjátok tenni
you all will do
fogják tenni
they will do
Subjunctive present definite tense
tegyem
(if/so that) I do
tedd
(if/so that) you do
tegye
(if/so that) he/she do
tegyük
(if/so that) we do
tegyétek
(if/so that) you all do
tegyék
(if/so that) they do
Subjunctive present indefinite tense
tegyek
(if/so that) I do
tégy
(if/so that) you do
tegyen
(if/so that) he/she do
tegyünk
(if/so that) we do
tegyetek
(if/so that) you all do
tegyenek
(if/so that) they do
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
tennem
I to do
tenned
you to do
tennie
he/she to do
tennünk
we to do
tennetek
you all to do
tenniük
they to do

Examples of tesz

Example in HungarianTranslation in English
! Miért kell nekem mindig azt tenni, amit ti akartok?Why do I always have to do what you want!
! Tényleg megrémítenek ott hátul minket, teljesen be vannak zárva és nem tudnak semmit tenni ellene.You guys are really scaring us back there, all locked up and not being able to do anything about it.
! Nem tudom, de teszek rá!I don't know and I don't care.
"..hogy soha nem teszek semmi rosszat.""..that I will never do anything wrong."
"Amit most teszek' az sokkal jobb' mint amit valaha.""It's a far, far better thing I do than I have ever done."
"A": itt maradsz, és úgy teszel, mint aki élvezi, hogy George megerőszakolja.You can A) stay here, pretend like you enjoy getting sodomized by George over there.
"Azt teszel velem, amit akarsz...""And do want you can."
"Azt akarom tenni veled, amit tavasz tesz a cseresznyefával.""I want to do with you what spring does with the cherry trees."
- Akár elviszi, akár nem, vagy bármit tesz is vele.to deliver it or not, or whatever the hell you want to do.
! A sorozat meg fog bukni, ha nem teszünk valamit!This show is over if we don't do something.
"Amit magunkért teszünk az velünk együtt meghal."What we do for ourselves dies with us, what we do for others and the world remains and is immortal".
"Azt teszünk, amit akarunk.""We do what we want."
"Most választanotok kell, mit tesztek az életetekkel."Now you must each choose what to do with those lives.
"Olyan dolgokat tesztek majd, amikről azt hittétek soha nem lennétek képesek."You are going to do things you cannot imagine you would ever do.
* * Most mit tesztek, * * mikor eljönnek értetek?* What you gonna do* *when they come for you *
"A legtöbben csak úgy tesznek, mintha hallgatnának rá."Some are just better at pretending they do."
"A partnerek tesznek ránk.""The partners don't give a damn about us."
"Akkor miért nem tesznek valamit ?" "Miért nem akadályozzák meg ?""Why don't they do something?" "Why don't they stop it"?
! Az elveim miatt teszem!I'm doin' this out of principle!
"A Királynőért teszem," és kiugrik az ablakon."I do it for the Queen," and jumped out of the window.
"Alulról elvenni" egészen mást jelent szociális szempontból, de én ezt teszem,Taking from the bottom means something else in social terms. But it is what I do.
! Azt teszed, amit mondok, Sid!You do what I tell you, Sid!
! Nem hiszem el, hogy ezt teszed velem!I can't believe you would do this to me!
"Amit bármely felebarátom ellen teszel... teszed azt én ellenem.""Whatever you do to the least of my brethren... "you do to me."
"Azt-teszed-amit-mondok-vagy-megöllek" típus.He's a "do-whatever-l-say- or-I'll-kill-you type of babysitter."
! Mert hogy pontosan ezt teszi.I know he does.
"Amit a hálóval tesz, egyben önmagával is teszi.""Whatever he does to the web, he does to himself."
! Nem magunkért tesszük.We do it not for ourselves.
"A társadalom jólétéért tesszük!""We are doing it for the benefit of society!"
"A" kategóriás hívás, szóval a következőt tesszük...This is a Cat A call, so what we do is...
"Azt tesszük, amire kérsz minket""We do what you want us to do".
"Lorna, el sem hiszem, hogy ezt tesszük,"Lorna, - I cannot believe we are doing this.
"Ha nem teszitek, akkor a hajótok lesz a következő célpontunk!"If you do not, your ship will become our next target.
"Kedves fiúk, tudjátok, ha ezt teszitek..." és sok más badarságot, mert rettenetes volt látni, ahogy szétesnek a dolgok."Dear boys, you know, if you do this..." and a lot of other hoo-ha because I dreaded to see the thing falling apart
- Akkor haltok meg, ha nem teszitek le.- You will die if you do not.
"...teszik hűségesen a kötelességüket, derekasan harcolnak a belső ellenségeik ellen..."...they will do their duty faithfully, fight their bosom enemies bravely...
"Jaj, nincs takaród, majd mi betakarunk." És meg is teszik mindezt."Oh, you showed up without blankets, we'll blanket you." They all do that.
! - Azért, amit tettem?- For what I did?
! - Érted tettem.I did it for you.
! Mit tettem?What did I do?
! Nem én tettem oda.I didn't put them there.
! Azt, amit te tettél Titusszal.[Walt] Same thing you did to Titus!
! Mit tettél?What did you do?
"Anyám borogass, mit tettél ezekkel?""oh my gosh, what did you do to that thing?"
"Apa, az emlékeink idővel ugyan megszépülnek, de sosem fogom elfelejteni, amit velem tettél... sem pedig a gyávaságod."Dad, things look better when they are memories. But I'll never forget what you did to me... nor your cowardice.
! Azért, amit a bátyám tett?Because of what my brother did?
! Mondja meg, mit tett a testvérével.Tell us what you did to your sister.
! Nem várom, hogy beismerje, amit tett...I don't expect you to admit what you did...
""Ön is sokat tett a sikerért# But you're the one who did it Who did it, who did it #
"Az apád soha nem tett érted semmit."Your dad never did anything for you."
! Mert nem helyes, amit tettünk, azért, na!'Cause it's not right what we did, yo.
"Mit tettünk"?What "we" did?
- Amit tegnap este tettetek...What you did last night...
- Amit tettetek, attól hatni kezdett egy átok.What you did unleashed a curse.
- De igen. - És nem tettetek úgy, mintha sosem találkoztatok volna?And you didn't pretend like you've never met?
- Elmondta, mit tettetek.He told me what you did. BRITT:
"A világ nem fog rá emlékezni mi hangzott el itt de soha nem fogják elfelejteni azt, amit tettek.I'm not goin'. "The world will not long remember, nor little note, what we say here, "but it will never forget what they did here.
"Haver, el sem hiszed, mit tettek velem!He looks up like: "Dude... You're not going to believe what they did to me...
"Nem mondták meg, mit kell mondanom, csak javaslatokat tettek." They didn't tell her what to say, just made suggestions. "
! - Miért tetted el?Why did you save this?
! Miért tetted ezt, Jim?Why did you do that, Jim?
" Why did you do this to me? " * Miért tetted ezt velem? * Miért tetted ezt velem? *" Why did you do this to me? "
"Azért tetted ezt, mert... " ".. tényleg meg akartál halni, vagy... " ".. csak fel akartad magadra hívni a figyelmet? "Did you hurt yourself because you truly wanted to die... or did you just want some attention?
"El kellett volna mondanod neki, de nem tetted!""You had to tell her but you didn't!"
! - De nem tette meg, Alec. - Nem.- She didn't kill you, Alec.
! Csak mondja el, ki tette. Együtt elkapjuk őt.Just tell me who did it, we'll put him down together.
! De mi nem tettük meg, hogy a lelkiismeretünk árán is pénzt keressünk!But we didn't put our conscience at stake to earn money!
"Ahogy mi tettük". Az nem volt benne forgatókönyvben."Like we did." That wasn't in the script.
"Drágám, miért nem tettük ezt meg korábban?""Darling, why didn't we ever do this before?"
"Megbeszéljük a kocsiban." de nem tettük."We'll talk about it in the car," but we didn't.
"Ó, hát ezt tettétek?""Oh, did you? Oh."
- Kiért tettétek ezt?- You did it for who?
"A Fosztogatók tették!"- "Reavers did it".
"Ezt tették?"They did that?
# Nem tették meg.♪ They didn't do it, oh, they didn't do it ♪
* Mit tennék ebben a pillanatbanI would do at this moment
- Az elkövető és a társa ugyanezt tennék. - Akkor ki ez a gyerek?This unsub and his Virgil would do the same thing.
- Azon gondolkodom, hogy vajon én mit tennék.- I was just wondering what I would do.
- Mi? - Pontosan tudom, mit tennél, ha egy kölyök ellenkezne.I know exactly what you would do if a kid disagreed.
Bármit, amit egy medvével tennél!Whatever you would do with a bear.
De Te nem tudhatod, mit tennél.But you don't really know what you would do.
! Ki tenne ilyet veled, Luther?God, who would do such a thing to you, Luther?
"Ugyan milyen ember tenne ilyet?" - kérdezhetnék."What kind of person would do that?" you might ask.
# Egy kis változás # # Egy kis változás jót tenne neked #♪ A change ♪ ♪ A change would do you good ♪
A főnök egy fogalmazást iratott velünk arról, hogyan tennénk meg minden tőlünk telhetőt a gyerekekért, és engem választottak.The bosses had us all write essays about how we would do our best for the kids, and they picked me.
A középiskoliai pályaválasztási tanácsadónk... azt szokta kérdezni, mit tennénk ha lenne 1 millió dollárunk... és nem kéne dolgoznunk... és bármit válaszoltál az volt a jövőd.Our high school guidance counselor... used to ask us what you would do if you had a million dollars... didn't have to work... and whatever you'd say was supposed to be your career.
Annie és én... elképzeltük, mit tennénk, ha lehetőségünk adódna, hogy magunk szálljunk szembe ezekkel a ragadozókkal.Annie and I... we used to fantasize about what we would do if we ever had the opportunity to face one of these predators ourselves.
- Komolyan? - Ti ezt tennétek?That's what you guys would do?
Csak bolyongjatok semmittevően, ahogy azt meló közben tennétek.Just mill around and do nothing, much like you would do at work.
Pokolba azzal, hogy ti is ugyanazt tennétek.To hell you all would do that same thing.
"Most döntsék el, mit tennének"Now decide what you would do with Julio Quintana's application
- Nem szólva, hogy a többiek mit tennének velünk.- Not to mention what the guys would do.
Akiket én ismerek, sosem tennének ilyet.No one I have ever known would do anything like that.
Akkor mond el a társaidnak, mit tennének velük atz osztrákok.Tell your friends what the austrians would do to them.
"Miután biztosítottam afelől, hogy én is ezt tenném, átadtam neki az ősét.""After assuring him I would do that, I dispatched him to his ancestors."
! Miért tennéd?You would do that?
- Ezt tennéd velem?I can't believe you would do that to me.
- Jobban tennéd, ha nem pimaszkodnál velem, Airachnid.Oh, you would do well to respect me, airachnid.
- Te ezt tennéd?Is that what you would do?
! Ezt tenné egy alelnök?Is that something a Senior VP would do?
"akkor te vagy az én angyalom. " "De egy angyal sem tenné meg azt, amit álmomban akartál. ""my angel, it must be you, but no angel would do the things I dream that you want."
"Az arcom melyik részébe tegyem a kaját?""Uh, what part of my face do I put food in?"
"Megszólaljak, vagy ne tegyem inkább...""What do I say..or not say."
"Mi lenne, ha visszatekerném ezt az egészet, és visszamennék, hogy "meg nem történtté tegyem a baklövéseimet, a ballépéseimet, és a hibáimat, amik miatt ide jutottam."What if I throw this thing into reverse right now and I go back and undo all the blunders and missteps and mistakes that led me right to this moment?"
! Azt mondtam, hogy tedd le!I said stand down!
! Hank, ha már mindenképpen otthagyod Runkle-t, akkor ezért a fickóért tedd!Hank, if you absolutely have to leave Runkle, and I believe you do, this is the guy!
"...ne tedd tönkre az életed miattam!""and don't ruin your life for me.
"Amire csak vágysz, tedd meg!Anything you want to, do it
! Tudom, de ezt ne tegye bele.I know, but don't put that in there.
"Csak bután elfecsérelt pénz, ...idő és idegek... nyúzni egy nagy többséget, hogy tegye meg azt, amiről eldöntötte, hogy nem teszi meg."/"It's a silly waste of money... /...time and temper... /...to try to pelt a powerful majority to do... /...what they're determined to not to do."
"Elnök úr, ne tegye." Mr. President, don't do it.
"Ha valakit meg kell sebeznünk, olyan súlyosan tegyük, hogy később ne kelljen a bosszújától tartani.""If an injury is to be done to a man, it should be so severe that his vengeance need not be feared."
"Mi, az Egyesült Államok népe, attól vezérelve, hogy tökéletesebbé tegyük az Uniót, megvalósítsuk az igazságosságot, biztosítsuk a belső nyugalmat, gondoskodjunk a közös védelemről, előmozdítsuk a közjót, biztosítsuk a szabadság áldásait magunk és utódaink számára,"We, the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquillity, provide for the common defence, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty, to ourselves and our posterity, do ordain and establish this constitution."
"Hallgassatok az Úr szavára, és tegyétek azt, amivel örömet okoztok neki, és akkor nem fogom rátok hozni egyik csapást sem, amelyet az egyiptomiak szenvedtek el, mert én vagyok a megváltó!""listen carefully to the voice of the lord god, "and do what is right in his eyes, "and i will not bring on you
"Kezdenek kifogyni a fegyverek, tegyétek ki a bendzsókat erre a hétre..."Oh, we're way down in weaponry, but up on banjos this week...
"Ha a szabadban vannak, húzzanak kesztyűt," "vagy tegyék zsebre a kezüket!"'If you are out of doors, put on gloves, 'or put your hands in your pockets.'
! - Mondd meg mit tegyek, Susie.Just tell me whwhat to do, Susie.
! Mit tegyek?What am I to do?
"...folyamatosan árnyékot vet rám. Nem tudom, mit tegyek, körülvesz a sötét,"Like a shadow on me all of the time l don't know what to do.
"Akkor menj és tégy hasonlóképpen!""Go and do the same to your neighbors."
"Ne is tégy ilyet."Don't ever do that.
"... uram kérem, ne tegyen semmit."...sir, please don't do any such thing.
"A gonosz felemelkedéséhez csak az kell, hogy a jó ne tegyen semmit.""The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing."
"Egy férfi, akit az istenek kiválasztottak, hogy tegyen valami nagyszerűt!"A man chosen by the gods to do something great."
"A sok idióta nem tudja mit csináljon a tanksapkával, tegyünk hát rá egy ilyen kis francos gumipórázt!"OK... too many idiots don't know what to do with the gas caps. We gotta put the fricking leash on them.
"Mit tegyünk a harmadik polcra?""What do we put on our third shelf?"
"Mért akart megölni?" Mit tegyünk az ilyen emberekkel?"Aren't you going to kill me?" What are you gonna do with people like that?
"20ezer frankot tegyetek XI. Lajos obeliszkjének alapjához holnap napnyugtáig!""20,000 francs to be delivered to the base of the Louis XI obelisk by sundown tomorrow."
- Csak tegyetek úgy, mintha nem ismernétek egymást.- Just pretend like you don't know each other.
- De tegyetek meg egy szívességet!- But do me a favor.
"A gonosz győzelméhez csak annyi kell, hogy a jó emberek ne tegyenek semmit.""All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing. "
"A rossz győzelméhez nem kell más, csak az, hogy a jók ne tegyenek semmit.""All that's necessary for evil to triumph is that good men do nothing."
"Egy gonosznak csak annyi kell a győzelemhez hogy a jó emberek ne tegyenek ellene semmit.""All that's needed for evil to triumph is that good men do nothing."
- A rendorok tudnak, mit tegyenek.- The police would know what to do.
! Meg kellett tennem.- I had to do that.
"Azt tettem, amit tennem kellett, és így elvettem valaki életét""I had to do what I had to do, and I ended up taking someone's life"
! Tudod, mit kell tenned, ugye?You know what you got to do now,right?
"Csak annyit kell tenned, hogy idenézel és biccentesz.""All I need you to do is look over here and nod."
"Az idióta rohadéknak csak annyit kellett tennie,""All the stupid bastard had to do
"Én vagyok a halál és jöttem, hogy elvigyelek a férjeddel együtt" bármit is csináltál, hagyd abba és hagyd, hagy tegye meg amit meg kell tennie."I am Death and I have come to take you with your husband", stop whatever you're doing and let him do what he has to do.
! Azonnal tennünk kell valamit!You have to do something about it!
"Néha fájdalmas dolgokat kell tennünk hogy jobbá tegyük az életünk.""Sometimes we have to do things which are painful to make our lives better."
"Szomorú, hogy így szét kell esni, de mindünknek meg kell tennünk.""It is sad to go to pieces like this, but we all have to do it."
"Csak annyit kell tennetek, hogy kiadjátok az oroszlánt!""All you have to do is give up that lion."
- Ezt kell tennetek.It's what you're supposed to do.
- Jó, tudjátok, mit kell tennetek.Okay, you both know what to do.
"Melyik a helyes amit tenniük kell"Which is the proper thing for them to do
- Igazán nem kell ezt tenniük.Oh. Oh, you don't need to do that.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

hisz
believe
lesz
become
vesz
buy
vész
perish
visz
carry

Similar but longer

betesz
put in

Random

szellőztet
air
tanít
teach
tankol
buy gas
tapaszt
stick
taszít
repel
tataroz
renovate
tendál
tend
tervel
plan
tervez
plan
tesztel
test

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'do':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In