Termeszt (to grow) conjugation

Hungarian
121 examples
This verb can also have the following meanings: cultivate, raise

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
termesztek
I grow
termesztesz
you grow
termeszt
he/she to grow
termesztünk
we grow
termesztetek
you all grow
termesztenek
they grow
Present definite tense
termesztem
I grow
termeszted
you grow
termeszti
he/she grows
termesztjük
we grow
termesztitek
you all grow
termesztik
they grow
Past indefinite tense
termesztettem
I grew
termesztettél
you grew
termesztett
he/she grew
termesztettünk
we grew
termesztettetek
you all grew
termesztettek
they grew
Past definite tense
termesztettem
I grew
termesztetted
you grew
termesztette
he/she grew
termesztettük
we grew
termesztettétek
you all grew
termesztették
they grew
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
termesztenék
I would grow
termesztenél
you would grow
termesztene
he/she would grow
termesztenénk
we would grow
termesztenétek
you all would grow
termesztenének
they would grow
Conditional present definite tense
termeszteném
I would grow
termesztenéd
you would grow
termesztené
he/she would grow
termesztenénk
we would grow
termesztenétek
you all would grow
termesztenék
they would grow
Conditional past indefinite tense
termesztettem volna
I would have grown
termesztettél volna
you would have grown
termesztett volna
he/she would have grown
termesztettünk volna
we would have grown
termesztettetek volna
you all would have grown
termesztettek volna
they would have grown
Conditional past definite tense
termesztettem volna
I would have grown
termesztetted volna
you would have grown
termesztette volna
he/she would have grown
termesztettük volna
we would have grown
termesztettétek volna
you all would have grown
termesztették volna
they would have grown
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok termeszteni
I will grow
fogsz termeszteni
you will grow
fog termeszteni
he/she will grow
fogunk termeszteni
we will grow
fogtok termeszteni
you all will grow
fognak termeszteni
they will grow
Future definite tense
fogom termeszteni
I will grow
fogod termeszteni
you will grow
fogja termeszteni
he/she will grow
fogjuk termeszteni
we will grow
fogjátok termeszteni
you all will grow
fogják termeszteni
they will grow
Subjunctive present definite tense
termesszem
(if/so that) I grow
termeszd
(if/so that) you grow
termessze
(if/so that) he/she grow
termesszük
(if/so that) we grow
termesszétek
(if/so that) you all grow
termesszék
(if/so that) they grow
Subjunctive present indefinite tense
termesszek
(if/so that) I grow
termessz
(if/so that) you grow
termesszen
(if/so that) he/she grow
termesszünk
(if/so that) we grow
termesszetek
(if/so that) you all grow
termesszenek
(if/so that) they grow
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
termesztenem
I to grow
termesztened
you to grow
termesztenie
he/she to grow
termesztenünk
we to grow
termesztenetek
you all to grow
termeszteniük
they to grow

Examples of termeszt

Example in HungarianTranslation in English
- Szeret növényeket termeszteni?You like to grow things, eh?
- Tanítsd meg termeszteni.Teach him to grow. All right,nancy.
A messzi északon, ahol a termőföld kevés és a telek hosszúak és sötétek, nagyon nehéz gabonát termeszteni - és állatot tartani is kihívás.In the far north, where the soils are thin and the winters are long and dark, it's very difficult to grow crops - it's even a challenge to keep animals.
Az én fiam ő termeszteni akar, ez hiba.My son... [ Breathes deeply ] ...he wants to grow and make mistakes.
Conrad, tanítsd meg termeszteni.Conrad, teach him to grow.
- Csak termesztek.- I just grow it.
- Cukorrépát termesztek.I grow sugar beets.
- Kukoricát termesztek.- I'm growing corn.
- Paradicsomot termesztek.I grow tomatoes.
- Én termesztek.- I grow.
- Füvet termesztesz?- You were growing weed?
- Hol lehet... - Virágokat nem termesztesz? Hát még túl korai.- No flowers do not you growing?
Amikor kerndert termesztesz üzemanyagért, minden ültetvény hatalmas mennyiségű oxigént termel, Kb ugyananyit, mint amennyit elhasználsz, amikor elégeted. Ez tehát egy zárt ciklus, vége az üvegházhatásnak.When you grow hemp for fuel, every crop unleashes a huge amount of oxygen into the environment, and in fact, the same amount of oxygen that you lose when you burn it off you gain back, so it's a closed cycle, ending the greenhouse effect.
Amíg nem termesztesz füvet titokban.As long as you're not growing pot or anything.
Ez történik, ha szeretethiányos, nyafogó paradicsomokat termesztesz.Well, that's what happens when you grow needy, whiny tomatoes.
Az anyám otthon van, és még a fürdőkádban is répát termeszt, hogy legyen mit ennünk.My mom's at home right now... trying to grow beets out of our bathtub so we can eat newt month.
- Borsót termesztünk.- And grow peas.
- Ne mondd el, mit termesztünk!Don't say anything about us growing.
A mi éttermünk csakis bio krumpliból készíti az ételeket, amit Kang Won tartományban termesztünk.Our restaurant cooks only with the organic potatoes we grow in Kang Won Province.
A papám meg én almát termesztünk Oregon-ban.My pa and me are going to grow apples in Oregon.
Akkor sok kis növényt termesztünk neki.We shall grow him many little plants.
Csak azt nem tudom, hogy mit termesztetek.I don't think I asked what you guys were growing.
De meg ne lássam, hogy drogot termesztetek.But I don't want growing no drugs on the land.
Mit termesztetek rajta, lószart?What do you grow in here, bull crap?
"Ó, elnézést biztos úr, fogalmam sem volt róla, hogy ők füvet termesztenek.""Oh, I'm sorry, Officer, I didn't know they were growing marijuana there."
- Oregonban élnek, és ki tudja, épp mit termesztenek.- They live in Oregon, growing God knows what on their farm.
. Azt hiszem termesztenek tegnap ?I think she's grown since yesterday.
3,5 millió hektáron termesztenek kukorica vetőmagot.With a surface devoted to growing corn 3.5 million hectares.
A Grow Up az, ami valakinek a házában történik. Valakik füvet termesztenek benne. Ismersz valakit, aki füvet termeszt?A grow-op is something that happens inside somebody's house, like, one of our friends or something, and they just grow weed inside their house.
- Sajnálom, de hogy termesztem a díjnyertes növényeimet ha az a fa minden napfényt elvesz.- Well, I'm sorry, but I'm not going to be able to grow my prize-winning vegetables with that tree blocking all the sunlight.
A hátsó kertemben termesztem a paradicsomokat.Yeah. I grow those tomatoes in my back yard.
A kertemben termesztem a zöldséget, és tegnap mindet eladtam.I grow this stuff in my backyard, and as of yesterday, sold it all.
A zöldségeket magam termesztem.- I grow the vegetables myself.
Az óceánban úszok és termesztem a növémyeimet, és szerencsésnek érzem magam.I swim in the ocean, and I grow my plants, and I feel lucky.
Amíg nem kell tudnom, hogy hol termeszted.So long as I don't have to know where you grow it.
Hé, tudom, hogy nem te termeszted a füvet, amit árulsz, és mint mindenki más, megpróbálsz túladni rajta.Hey, I know you ain't growing that weed you're selling and so does everybody else in here you're trying to sell it to.
És azért termeszted ez, mert...And you grow this because...
- A fiam termeszti.- My son grows it.
- Ő termeszti.- He grows it.
A köményt és a chilli paprikát maga termeszti.He grows the fennel and the chili peppers himself.
A néni termeszti saját maga.Auntie grows it herself.
Amanda apja termeszti.Amanda's dad grows it.
- Ha magunk termesztjük a zöldségeket, akkor lesz pár kukacunk is.You're growing your own vegetables, you get some worms. Yep.
A saját trágyánkkal termesztjük a zöldséget.We use our own excrement to grow vegetables!
Abby azt mondta, hogy magunknak termesztjük majd, amire szükségünk van.Abby said we'd grow our own stuff one day.
Bármi is kell, mi termesztjük.Whatever you need we grow it.
De minek termesztjük őket...But why do we keep growing them...
- A saját cuccotokat termesztitek?You guys grow your own stuff?
Először is miért termesztitek ezt a növényt?Why did your people grow this stuff to begin with?
"vagy lemennék Afganisztánba... "'mert valószinűleg ők termesztik "a legjobb kokót a világon.Or maybe heading down to Afghanistan, 'cause apparently, they grow the best pot in the world there.
- Nyilvánvalóan maguk termesztik az élelmet.Apparently they grow their own food. Really?
- Ott termesztik az áfonyát, nem?They grow a lot of cranberries there?
- Perique dohány, a világon egy helyen termesztik:Perique tobacco, grown in only one spot on Earth:
A zöldségeiket maguk termesztik.they grow all their own vegetables.
- A saját kertemben termesztettem.- I grew them in my own garden.
A különbség annyi, hogy ezt én termesztettem.The difference is that I grew it.
Egy csomó chilit termesztettem idén. a legerősebbet a világon, én mondom neked.. huhú.I grew a load of chili this year, and I grew the hottest in the world and I¡¯m telling ya, hoho.
Ezt én termesztettem, és szeretnék még többet is, de ahhoz vízre van szükségem a kertembe.Now, I grew this personally, and I would love to grow more, but I need help getting water to my garden.
Friss, házilag termesztettem.It's fresh bud I grew myself.
A munkatársai szerint azt eszi meg, amit termesztett.A co-worker says she didn't eat anything unless she grew it herself.
Azt mondta, hogy az apja is napraforgót termesztett.So you said your father grew sunflowers, too.
Egy fickónak dolgoztam, aki kendert termesztett a hátsó udvarban.I worked for a man who grew cannabis in the back woods.
Füvet termesztett a hátsó kertben egy darabig.He grew pot in our backyard for a while.
Krumplit termesztett.He grew potatoes.
Mákot termesztettünk.We grew poppies...
Az élelmiszer-biztonság megteremtése. Igen, kevesebb hüvelyes növényt termesztettek, de több rizst és búzát termesztettek, és enni adtak az embereknek.And yes, they grew less pulses, they grew less oil seed but they did grow more rice and wheat and fed people.
Emlékszem, amikor még füvet termesztettek a garázsban!What happened to the days when people just grew pot?
Füvet termesztettek egy Crazy Hill nevű helyen, Goodhue megyében, amit elvittek Oaklandbe, és a házból terjesztették.They grew pot on a farm called Crazy Hill in Goodhue County, brought it into Oakland and sold it out of the house.
Növényeket termesztettek, csirkét és tehenet tartottak.They grew crops, they raised chickens and cows.
A cukornádat az én földemen termesztetted.You grew your sugarcane on my land.
Akkor miért nem a kertész kell, aki termesztette őket?- Then why not go after the gardener who grew 'em?
Saját maga termesztette az ételt.Even grew his own food.
Thomas Jefferson is termesztette.Thomas jefferson grew hemp.
És termesztette.It grew.
Ön termesztette ezt a narancsot?You grew this orange?
A Victory kertjében termesztettük.We grew them in our Victory garden.
Ahol mindezeket... termesztettük.Where we grew... all of this.
Itt termesztettük.We grew it here.
Ott termesztettük az árpát, a malátát, a komlót.We grew our own barley, malt, hops.
Én és Chichi termesztettük ezeket a retkeket.Me and Chi-Chi grew these radishes-
A jelentőség, bíró nő, hogy az élesztőt az apja szülővárosában termesztették, Düsseldorfban, Németországban.The relevance, your honor, is that the yeast grew in her father's hometown of Dusseldorf, Germany.
Az óriások termesztették a babokat, de nem puszta jó szándékból, hanem azért, hogy az összes világot kifoszthassák.The giants grew the beans, but rather than use them for good, they used them to plunder all the lands.
Thomas Jefferson és George Washington is termesztették.Thomas Jefferson and George Washington grew it.
Mindenki tanácsokat ad, hogyan termeszd.You know, everybody gives advice, how to grow them.
Kilenc évet szánt rá egy nő, hogy pincében termessze.It took him 9 years to figure out how to grow them in his basement.
valami állami törvény engedi, hogy vallási célokra termesszétek...Some state law allows you to grow psychs for religious purposes.
Sőt, 1998 óta a szövetségi kormány azért fizet a farmereknek, hogy ne termesszék.Since 1998, the federal government is actually paying farmers not to grow it.
-Igen, azt választottam, hogy marijuanát termesszek.Yeah, I made the choice to put that aside and start growing weed.
3 milliót kaptam, hogy itt fent termesszek.I got $3 million growing up here.
Azt akarja, hogy nekik termesszek.He wants me to grow for him.
Azt akarta, hogy babokat termesszek.She wanted me to grow beans.
Hogy szölöt termesszek és regényeket írjak.one grow grapes and write great novels.
5 hold föld, mit termessz?Five mou of soil! What should I grow?
Azt akarom hogy termessz nekem.I want you to grow for me.
Hogy füvet termessz a házadban csak elektromosságra, nagy lámpákra és vízre van szükséged.To grow some weed, uh, in your house, you only need electricity, big lamps, and water.
Hogy termessz, és azt csináld, amit szeretsz.To grow and to do what you love.
Hogy termessz, és azzal foglalkozz, amit szeretsz.To grow and to do what you love.
- Én hagyom, hogy termesszen, ő pedig ingyen terméket ad. - "Terméket."I let him grow, he gave me free product. "Product."
Hogy komlót termesszen és sört ihasson.So he could grow hops and make beer.
Kértem a kertészt, hogy termesszen ilyet az agrotoronyban.I asked the horticulturist to grow these on the agri-towers.
Markhamnek azért van ennyi pénze, mert fel akarja vásárolni a földeket, hogy füvet termesszen...Reason Markham's got that money ... he's looking to buy up land to grow pot ... legally.
Miért nem megy fel valaki egyszerűen, hogy még többet termesszen?Why doesn't anyone just go up and grow some more?
Ezeken a termékeny síkságokon új életmódot tanultunk, hogyan termesszünk növényeket, hogy termeljünk ennivalót magunknak.On those fertile plains, we learned a new way of life... how to grow things, to feed ourselves and more.
Ha engeded, hogy termesszünk, részvényessé teszlek.You let us grow here, I make you a shareholder.
Ha más bolygókra akarunk eljutni, képesnek kell lennünk arra, hogy termesszünk és szaporítsunk az űrhajón.What we need to get to, if we're ever gonna go to other planets ... is the ability to grow and regenerate in the spacecraft itself.
Hogyan termesszünk káposztát...How to grow cabbages.
Mi legyen, termesszünk?God damn it! What are we gonna do, grow it?
- Hogy ne termesszenek.- Pay them not to grow tobacco.
Amikor azt olvstam, hogy 20 vasúti kocsit a föld alá temettek, hogy füvet termesszenek bennük, felszámolva vagy nem, azt mondtam: Ezt látnom kell.When we read that 20 train cars were buried underground to grow marijuana, busted or not, we had to see this, so we set out.
Egy korrupt bíró segített neki megszerezni őket, az embereket pedig kényszerítette, hogy élelem helyett narkót termesszenek.With the help of a corrupt judge, he stole all the land from under everyone. Then he forced them to grow drugs instead of food.
Egy megbízható informátorunk tájékoztatott hogy a lázadó katona, a Boxer, idegenek közt rejtőzik akik kitúrnak, s a földünket arra használják, hogy középszerű kávét termesszenek, amilyet mi sosem innánk.A reliable source has informed us that the rebel soldier, the Boxer, is hiding out amidst foreigners who rip us off and use our land to grow mediocre coffee that we'd never drink.
Földművesekként kiirtották az erdőt, hogy rizst termesszenek és legelőt biztosítsanak állataiknak.They were farmers, and they cleared the forest to grow rice and provide grazing for their cattle.
Egy nemzeti parkban kell termesztened.You ought to grow in a national park.
Arra gondoltam, hogy több zöldséget kellene termesztenünk a veteményesünkben.I was thinking... we ought to grow more vegetables in our allotment.
Sikerült nekünk is termesztenünk néhányat.We even managed to grow some of our own.
Tudtad, hogy nekünk nem lehet a Dombon termesztenünk?Did you know that we're not allowed to grow produce on the Hill?
Az Univerzum egy Torus termesztő gyár!the Universe is a torus growing factory
Ez a gyapot termesztő terület.But this is the cotton growing area.
Ezért monokultúrákkal helyettesítik a sok különböző gabonafélét termesztő... gazdákat, és mi nem leszünk képesek táplálni magunkat.So they replace small farmers growing many seeds with monocultures. And we all lose the means to feed ourselves.
Mondtad, hogy a legtöbb termesztő, akit ismersz, némi plusz pénzért termeszt.This one comes on at 8:00 at night. Would you say a majority of the guys you know are just growing to earn some extra money?
Találtunk bankjegy kötegeket, termesztő berendezéseket, diplomája volt botanikából és genetikából.We did find bricks of cash, growing supplies, doctorates in botany and genetics.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

terjeszt
spread

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

szűkül
sit tight
születik
be born
tapasztal
experience
teker
wind
termel
produce
terrorizál
terrorize
tiltakozik
protest
tintáz
do
tisztogat
clean
tolerál
tolerate

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'grow':

None found.
Learning languages?