Termel (to produce) conjugation

Hungarian
87 examples
This verb can also have the following meanings: generate, to grow, raise, to generate, cultivate, grow

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
termelek
I produce
termelsz
you produce
termel
he/she to produce
termelünk
we produce
termeltek
you all produce
termelnek
they produce
Present definite tense
termelem
I produce
termeled
you produce
termeli
he/she produces
termeljük
we produce
termelitek
you all produce
termelik
they produce
Past indefinite tense
termeltem
I produced
termeltél
you produced
termelt
he/she produced
termeltünk
we produced
termeltetek
you all produced
termeltek
they produced
Past definite tense
termeltem
I produced
termelted
you produced
termelte
he/she produced
termeltük
we produced
termeltétek
you all produced
termelték
they produced
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
termelnék
I would produce
termelnél
you would produce
termelne
he/she would produce
termelnénk
we would produce
termelnétek
you all would produce
termelnének
they would produce
Conditional present definite tense
termelném
I would produce
termelnéd
you would produce
termelné
he/she would produce
termelnénk
we would produce
termelnétek
you all would produce
termelnék
they would produce
Conditional past indefinite tense
termeltem volna
I would have produced
termeltél volna
you would have produced
termelt volna
he/she would have produced
termeltünk volna
we would have produced
termeltetek volna
you all would have produced
termeltek volna
they would have produced
Conditional past definite tense
termeltem volna
I would have produced
termelted volna
you would have produced
termelte volna
he/she would have produced
termeltük volna
we would have produced
termeltétek volna
you all would have produced
termelték volna
they would have produced
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok termelni
I will produce
fogsz termelni
you will produce
fog termelni
he/she will produce
fogunk termelni
we will produce
fogtok termelni
you all will produce
fognak termelni
they will produce
Future definite tense
fogom termelni
I will produce
fogod termelni
you will produce
fogja termelni
he/she will produce
fogjuk termelni
we will produce
fogjátok termelni
you all will produce
fogják termelni
they will produce
Subjunctive present definite tense
termeljem
(if/so that) I produce
termeld
(if/so that) you produce
termelje
(if/so that) he/she produce
termeljük
(if/so that) we produce
termeljétek
(if/so that) you all produce
termeljék
(if/so that) they produce
Subjunctive present indefinite tense
termeljek
(if/so that) I produce
termelj
(if/so that) you produce
termeljen
(if/so that) he/she produce
termeljünk
(if/so that) we produce
termeljetek
(if/so that) you all produce
termeljenek
(if/so that) they produce
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
termelnem
I to produce
termelned
you to produce
termelnie
he/she to produce
termelnünk
we to produce
termelnetek
you all to produce
termelniük
they to produce

Examples of termel

Example in HungarianTranslation in English
- Ha ahogy mondtad nincs agyalapi mirigye, akkor a teste nem tud melanint termelni, igaz?- If Aboah has no pituitary, then his bodywould lack the ability to produce melanin itself, right?
- Mit fogsz termelni a gyárban?What are you going to produce in this factory?
...hanem a becses képességükért, hogy energiát tudtak termelni.capacity to produce energy.
Alig kétszáz év és a Föld nem lesz képes elég élelmet termelni számunkra.In 200 years, Earth's population will exceed her capacity to produce food.
Amikor Scott megkezdi gyártani az első ellentesteket, egy élő kórházzá fog válnij. Vért adhat majd másoknak akik majd szintén gyógyszert fognak termelni. Jól értem?Once Scott is producing the antibodies and the cure... is being given to others, will they be able to produce it.
Ami ugyebár nem nagy ügy, csak azt jelenti, hogy minden második hónapban ...termelek petét.Which is no big deal. It just means that I only produce an egg every other month.
Egymagam több cukrot termelek, mint egész Pernambuco állam.I alone produce more sugar than the whole state of Pernambuco.
Félek, hogy már nem termelek több petesejtet.I worry I won't produce any eggs.
Nem termelek elég spermát és vért ahhoz, hogy kimásszak a gödörből.I can't possibly produce enough sperm and blood to get out of the hole I'm in.
Nem. Elég nekem az a kevéske hormon, amit magam termelek.I make do with the meage hormones I produce naturally.
8 ezer gallon nyálat termelsz és 550 kilométer hosszú hajat.You'll produce over eight thousand gallons of saliva and grow 350 miles of hair.
A hormonok, amiktöl több petét termelsz, a ráksejteket is serkentik.Hormones that make you produce eggs also make cancer cells grow faster.
Gyulladtak a szemeid, nem termelsz könnyeket, és a szád is száraz.You have inflamed eyes. You're unable to produce tears. Your mouth is dry.
Ilyet nem termelsz ott, ahol most élek.You sure don't get produce like this where I live now.
Mert az olajjal működő gépeket vezeted, öntözöl, műtrágyát termelsz, sok olajat és természetes gázt égetsz el, hogy növényt termelj.Because you drive the oil powered machines, et cetera, you irrigate, you produce the fertilizers, you're burning all that oil and natural gas to grow it.
..ami a vírus lelassításához elég sugárzást termel, ugyanakkor a beteget sem öli meg.A way to produce enough radiation... to slow down the virus without killing the patient.
A magassági levegőn való edzéstől a szervezet több vörösvérsejtet termel, ugyanazt a hatást érve el, mint az EPO.Training in the thin air causes the body to produce more red blood cells, the exact same effect as EPO.
A nektár miatt a szervezetük nőstény pillangóhormont termel amitől megerősödnek a repülőizmaik ugyanakkor ellenállhatatlannak találják Fry-t.The nectar causes their bodies to produce female butterfly hormones, building up their flapping muscles, but also making them irresistibly attracted to Fry.
Addig nem, amíg nem termel újra elég mérget.Not until it has a chance to produce more venom.
Amikor a glükóz más vegyületekkel oxidálódik, és kémiai energiát, vizet és szén-dioxidot termel.That's when glucose and other compounds oxidize to produce chemical energy, - water and carbon dioxide. - Mm-hmm.
"Diétás" ez, "diétás" az, Szukralóz, aszpartám. De ezek hormonális reakciókat váltanak ki, amitől több inzulint termelünk."diet" this, "diet" that, Splenda, aspartame... but it triggers hormonal responses that cause you to produce more insulin.
- és ahol ma is termelünk.- Where we still produce it today.
A második lépés ami Amerikát jobban függetleníti a külföldi olajtól az az, hogy több nyersolajat termelünk ki itthon környezetbarát módon.The second step toward making America less dependant on foreign oil is to produce and refine more crude oil here at home in environmentally sensitive ways.
A tehénfing jobban segíti az üvegházhatást, mint amit mi termelünk.Cows fart out more greenhouse gases than we produce.
Ha nem termelünk üzemanyagot, haszontalanok vagyunk a számukra.Without the fuel We produce for their machines, We're useless to them.
A dél-amerikaiak többet termeltek mint... amennyit szállítani tudtak volna.So the South Americans had more produce than they could shift.
A filmjeim 10-15-ször annyit termeltek, mint amennyibe került a gyártásuk.My pictures grossed ten, 15 times what they cost to produce.
A németek nem győzhetnek, akármennyit is termeltek!The Germans do not win, no matter how much you produce!
Csendesek és gyorsak voltak Nem termeltek kipufogó gázokat és benzin nélkül működtekThey were quiet and fast, produced no exhaust and ran without gasoline.
El tudod képzelni, hány milliárd tollat termeltek már?Can you imagine, how many billions of feathers they produce...
380 tonna heroint és morfint termelnek Afganisztánban és visznek Európába.380 tons of heroin and morphine is produced in Afghanistan and trafficked up into Europe.
A holtestek nem termelnek fibrint.And a dead body doesn't produce fibrin.
A kaliforniai szélturbinák annyi áramot termelnek, hogy elláthatják San Franciscót, így az állam több mint tízmillió hordónyi olajat takarít meg.Wind turbines in California produce enough electricity to light San Francisco saving the state the equivalent of well over 10 million barrels of oil.
A kisvállalkozások tönkremennek, vagy kevesebbet termelnek, mert nem futja nekik a szövetségileg előírt bérre.Small businesses will fold or produce less because they can't afford to pay a federally mandated wage.
A kromatofóra nevű sejtjeik pigmentet termelnek melyek visszaverik a fényt, és színessé teszik őket.They're made up of cells called chromatophores that produce pigments which reflect light and give coloration.
Tudtad, hogy én ezt a mennyiséget egy csók alatt termelem?Did you know that I produce 10,000 gallons of saliva in one kiss?
Én termelem a legjobb zöldséget Virginiában.I grow the best organic produce in Virginia.
A cella mesterségesen termeli és hasznosítja a proton gradienst.Now, the fuel cell produces and exploits its proton gradient artificially.
Akárcsak a focilabda-csillagban, a hidrogén atomok összeolvadnak, héliumot létrehozva, ami a csillag energiáját termeli.Just as in the soccer-ball star, The hydrogen atoms are fusing together, Creating helium, which produces the star's energy.
Az a torony csak töredékét termeli a Keleti-part többi tornyaival összevetve, és mindössze 60 fős legénység üzemelteti.That platform produces a fraction of the oil compared to our other rigs on the East Coast, and it's manned by a crew of 60.
De a legjobb ebben a készülékben, hogy nemcsak termeli a zenét, hanem rögzít is minden hangot.But the best thing about this device, that not only produces the music but also record any sound.
Melyik szerv termeli az epét?Which organ produces bile?
Az élelmünk kb. felét magunknak termeljük, és igyekszünk kevés húst és tejterméket fogyasztani.We produce about half of our food, and we try keep our consumption of meat and dairy down.
Technikailag lehetetlen, hogy a legjobbat termeljük bármiből, ha a cég fenn akarja tartani a versenyképességét, és megfizethető is akar maradni a fogyasztó számára.It is technically impossible to produce the best of anything if a company is to maintain a competitive edge and hence remain affordable to the consumer.
A Markab-okban ezt a sárgasejtek termelik,... .. a Pak'ma'rak-ban pedig a zöldsejtek.In Markabs, the chemical is produced by the yellow cells. In the Pak'ma'ra, it's the green cells.
A bányáik töredékét termelik a szükségesnek.Their mines produce a fraction of what's needed.
A saxotoxint egysejtű organizmusok termelik, amelyek a meleg hónapokban virulnak.Saxitoxin is produced by a single-cell organism that flourishes in the warm months.
Az erőművek termelik Amerika áramának 1/5-ét.Already they produce 1/5 of America's electricity.
Az ilyen erőművek csak addig termelik majd az áramot, amíg a tüzelőanyagok el nem fogynak.Of fossil fuels. the plant will only continue To produce electricity
A Laker surranómat az itt termelt hulladék tette tönkre.My Laker shoes were ruined by toxic waste produced there.
A teste összezavarodott és több ösztrogént termelt, hogy kiegyensúlyozza, ami megmagyarázná az extra mellet.Your body got confused and produced more estrogen to compensate, which may account for your accessory breast.
Az emberiség egész történetének során kevesebb energiát termelt, mint amennyit a Nap egy másodperc alatt kibocsát.In the entire history of mankind, we have produced less energy than the sun blows out in a second.
Az oltóanyag egy olyan enzimet tartalmazott, amit a csúszó bogár termelt.The vaccine was based on an enzyme that the skelter beetle produced.
Csak a Putumayo-régió 400 millió dollár értékű kokaint termelt tavaly.The Putumayo region alone produced $400 million in cocaine last year.
- Energiát termeltünk.- We produced energy.
Ha mi csak 50 millió hordót termeltünk ki 100 év alatt, és ha még 100 millió hordónyi olajunk van a föld mélyén...If we have only produced about 50 billion barrels in 100 years, and if we have 100 billion barrels still to go...
Rengeteg kukoricát termeltünk ők pedig kiterjesztették a felhasználási területeit.Roush: We produced a lot of corn and they came up with uses for it.
Mesterséges tesztoszteronnál, igen, de ezt Nolan természetesen termelte.Artificial testosterone, yes, but this was naturally produced by Nolan.
Tehát, a csarnokvíz negatív GHB-t Amy teste természetesen termelte.So the vitreous fluid was negative for ghb meaning amy's body produced it naturally.
- Ezt mind a föld alatt termeltük.- All produced underground.
Gondoljunk vissza a Második Világháborúra, például, A Győzelmi Kert mozgalomban mindenki művelt egy kert-parcellát, vagy valami hasonlót, és a gyümölcsök és zöldségek kb. 40 %-át termelték meg a ház előtt, mögött, üres telkeken, stb.Think back to the Second World War, for example, there was the Victory Garden movement where everyone was growing a garden plot and something like 40% of fruit and vegetables were being produced from front yards and back yards and vacant lots, and so on.
Magja megfagyott, és vulkánjai, melyek légkörét termelték, már nem aktívak.Its core froze and the volcanoes that had produced its atmosphere seized up.
Nem becsületesen termelték.It's not produced honestly.
Az ég szerelmére, vizet kell innod! A narancslé még több savat termelne.Oh for goodness sake you need water, juice would produce more acid!
Az az álmom, hogy a legjobb élelmiszert termeljem a világon és gyógyítsak.My desire is to produce the best food in the world and heal.
70%-a Roundup rezisztens. 30% -át pedig genetikailag úgy módosították, hogy a "BT" nevű rovarölő anyagot termelje.70% are Roundup resistant and 30% have been genetically modified to produce an insecticide called "BT".
Nem értem. Genetikailag módosították, hogy a szervezete termelje a kórokozót.He was genetically engineered to produce the pathogen...
Készen állok, hogy felgyűrjön az ingujjam, hogy az emberek láthassák az erős alkarom, és hogy tényleg termeljek.I'm ready to roll up my sleeves, so people can enjoy my strong forearms, and really produce.
Ideje, hogy elfoglald itt a helyed és marhahúst termelj a háborúhoz.It's time for you to take your place here, to produce beef for the war.
Mert az olajjal működő gépeket vezeted, öntözöl, műtrágyát termelsz, sok olajat és természetes gázt égetsz el, hogy növényt termelj.Because you drive the oil powered machines, et cetera, you irrigate, you produce the fertilizers, you're burning all that oil and natural gas to grow it.
A 'Bt' gyapjú egy olyan gyapjú, amihez hozzáadtak egy gént egy baktériumból, hogy termeljen egy toxint.Bt cotton is cotton which has been added a gene, of a bacteria to produce a toxin.
Amint a terápiás időszak véget ér, a testem megtanulja, hogyan termeljen magától promicint, és én leszek az első nem-visszatért, aki 4400 képességet fejleszt ki.Once the course of treatment is finished, I will have taught my body how to produce promicin. And then I will be the first non-returnee to develop 4400 abilities.
Amint a terápiás időszak véget ér, a testem megtanulja, hogyan termeljen magától promicint, és én leszek az első nem-visszatért, aki 4400-as képességet fejleszt ki.Once the course of treatment is finished, I will have taught my body how to produce promicin, and then I will be the first non-returnee to develop 4400 abilities.
Az anabolikus szteroidok a tesztoszteron hormon mesterséges másolatai amit ha szintetikus formában bejuttatunk a testbe, az beépül az izomsejtekbe kapcsolódik az izomsejt receptoraihoz ezáltal arra késztetve az izomsejtet hogy még több proteint termeljen.Anabolic steroids are basically testosterone, or testosterone derivatives. So in the body, when you take a synthetic form, it basically gets into the muscle cell, attaches to receptors that are in that cell, and then that turns on genes in the muscle cell that produce more protein.
Ez segít abban, hogy a testem adrenalint termeljen?Will these help to produce an adrenaline response?
Fel kell lelnünk és azonosítanunk a bolygó minden fizikai erőforrását, az egyes lelőhelyeken található mennyiséggel együtt, a rézlelőhelyektől a szélerőművek működtetésére legalkalmasabb helyszínekig, hogy energiát termeljünk, a természetes édesvíz-forrásoktól az óceánban élő halak mennyiségének felbecsléséig, a legjobb minőségű mezőgazdasági területek azonosításáig stb.We simply locate and identify every physical resource on the planet we can, along with the amount available at each location from the deposits of copper, to the most potent locations for wind farms to produce energy to the natural fresh water springs to an assessment of the amount of fish in the ocean to the most prime arable land for food cultivation, etc.
A lényeg az, hogy építsenek, termeljenek.The main thing is to produce as much as possible.
Az elmúlt húsz évben génmanipulált algákat küldtünk oda távirányítással, hogy oxigént termeljenekFor the last 20 years, we've sent unmanned probes with algae bioengineered to grow there and produce oxygen.
Azt akarta, hogy ezek a fickók kevesebb olajat termeljenek ki, meghosszabbítva így a kutak élettartamát, és nem tönkretéve a mezőket.He wanted these guys to produce less oil so that their wells would flow years longer and not ruin the fields.
Ráadásul termeljenek bármennyi energiát az életben tartásuk sokkal többet emészt fel.Plus, no matter how much energy they produced, it would take more energy than that to keep them alive.
Világszerte ténylegesen vannak olyan kormányok, melyek azért fizetnek a gazdáknak hogy ne termeljenek.We actually have governments around the world who pay farmers not to produce milk.
'Fast Fashion' gyártani akar, de gyorsan, Tehát a ruhagyári dolgozóknak gyorsabban kell termelnie, és olcsón.Fast Fashion wants to produce fast, so the textile worker has to produce faster and cheaper.
3 termelő kút, heti 5.000 $ bevétel.Three wells producing, $5,000 a week.
A hőt termelő hajtóműveket veszik célba, például a repülőgépét.Designed to home in on heat-producing engines... like an airplane.
A legjobb oxigén termelő növények amiket valaha találtak.The best oxygen producing plants ever discovered.
A tervezett elavulás az alapköve annak a piaci stratégiának, amelyet minden ma létező termelő vállalat követ.Planned obsolesce is the backbone of the underlying market strategy of every goods producing corporation in existence.
Csak azért, mert feladta a termelő nukleáris fegyverek, a technológia nem egyszerűen eltűnik.Just because you gave up on producing nuclear arms, its technology doesn't simply disappear.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

terhel
burden
tervel
plan

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

szűkít
narrow
tántorog
reel
tartozik
belong to someone or something
teljesül
come true
teniszezik
play tennis
terjeszt
spread
termeszt
grow
tisztálkodik
clean oneself
titrál
titrate
tolat
reverse

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'produce':

None found.
Learning languages?