לקח [lḳḥ] (to take) conjugation

Hebrew
111 examples

Conjugation of לקח

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
לוקח
lṿoḳeḥa
I/you/he (masculine) take
לוקחת
lṿoḳaḥat
I/you/she (feminine) take
לוקחים
lṿoḳəḥiym
we/you all/they (masculine) take
לוקחות
lṿoḳəḥṿot
we/you all/they (feminine) take
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
לקחתי
laḳaḥətiy
I took
לקחת
laḳaḥəta
you (masculine) took
לקחת
laḳaḥətə
you (feminine) took
לקח
laḳaḥ
he took
לקחה
laḳəḥah
she took
לקחנו
laḳaḥənṿ
we took
לקחתם
ləḳaḥətem
you all (masculine) took
לקחתן
ləḳaḥəten
you all (feminine) took
לקחו
laḳəḥṿ
they took
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אקח
’eḳaḥ
I will take
תקח
tiḳaḥ
you (masculine) will take
תקחי
tiḳəḥiy
you (feminine) will take
יקח
yiḳaḥ
he will take
תקח
tiḳaḥ
she will take
נקח
niḳaḥ
we will take
תקחו
tiḳəḥṿ
you all (masculine) will take
תקחנה
tḳḥnh
you all (feminine) will take
יקחו
yiḳəḥṿ
they (masculine) will take
תקחנה
tḳḥnh
they (feminine) will take
Imperative mood
-
קח
ḳaḥ
take!
קחי
ḳəḥiy
take!
-
-
-
קחו
ḳəḥṿ
take!
קחנה
ḳḥnh
take!
-
-

Examples of לקח

Example in HebrewTranslation in English
! ?"זה היה המסלול הארוך ביותר שיכולת לקחת""That was the longest possible route you could take."
! אבל אחרי זה כל כך קשה כדי לקחת אותם בחזרה !But it's so hard to take them back!
! או שתוכלו לבחור לקחת מהם את הנצחון !Or you can choose to take their victory from them and they will remember you.
! אוסקר, אל תתן להם לקחת אותי ! הבטחת לי !Oscar, don't let them take me!
! אז נאלץ לקחת אותה בחזרה איתנו !Then we'll have to take her back with us!
! (השופט מכור (גם לקח ?- The ump's on the take!
! אולי לקח לו פילגשPerhaps he has taken a mistress!
! הוא לקח את הספהHe's taken the sofa!
! הוא לקח את כל הדברים שלו - ?- He's taken all his stuff!
! היי, הוא לקח את הפודינג?Hey, did he take the pudding?
! אני לוקח אותך!I take you!
! אני לוקח את הכל בחזרה ,הכל, אני לוקח את הכל בחזרה ! את כל מה שאמרתי !I take it all back!
! אני רוצה ללכת לראות אותו לאיפה אתה לוקח ?I want to take a look at him!
! אתה לוקח הכל ממניYou take everything from me!
! האל נותן והאל לוקחThe lord giveth and the lord taketh away!
".אך קללה מקצועית לוקחת יותר זמן""but a professional curse takes longer."
".האמת לוקחת זמן""The truth takes time".
"? הם אומרים: "האם את לוקחת 'גבר' זהThey say: "Do you take THIS MAN?"
"אחרי ימים של השערות, "רפורט -יכול כעת לגלות כי המפלגה הפיראטית לוקחת אחריות על אבטחת- .שרתי ויקיליקס ויקיליקס או מפלגת הפיראטים .TPB העתיקו את מה שעשו עםAfter days of speculation "Rapport" can now reveal that the Pirate Party takes over the responsibility for the security of WikiLeaks' servers.
"את תמיד לוקחת "זנקס ?You always take Xanax for a headache?
".הדברים האלה לוקחים זמן"These things take time."
"אבל לפעמים, אנחנו לוקחים פנייה לא נכונה."'But sometimes, we take a wrong turn.'
"אנחנו לוקחים את החלק "הפרטי ,בבנקאות פרטית" ברצינות רבה" ...אם אין לך צו זימוןWe take the "Private" Part of "Private banking" Seriously, so unless you have a subpoena...
"אנחנו לוקחים טיפול בנושאים אלה באופן פנימי"."We take care of these matters internally."
"אנחנו לוקחים סמים שנותנים לנו ריגושים"We take all kind of pills that give us all kind of thrills
,אם הן לא לוקחות את האוכף .יש לך שתי אפשרויות ואני לא אשעמם אותך עם ?If they don't take the saddle, you got two options. - And I won't bore you with either one.
,אני פשוט עובד בכל מקום .לאן שרגלי לוקחות אותי ?I just worked anywhere, to wherever my feet take me.
,בין נשים וגברים נשים לוקחות את הזמן שלהן ,כאשר הן מתכננות רצח ...בעוד שגברים יותר .אימפולסיבייםUh, between women and men, women take their time to plan a murder, while men are more... impulsive.
,החברים שלהן מסתבכים .הן לוקחות את האשמה ?Their boyfriend gets in trouble, they take the fall.
,הן לוקחות שמלה מהמתלה .ומחזיקות אותה ליד הגוףThey take a dress off the rack and they hold it up against themself.
! אז לקחתי את זהSo I took it.
! אמא ,לקחתי את הכדורים .אבל שוב יש לי בחילהMum, I took the pills but I feel sick again.
! לקחתי אותה לשיט בסירהI took it for a canoe ride!
! לקחתי את הבגד הלא נכון- I took the wrong one!
" אני לקחתי את זה חלק בלוס אנג'לס ""I took that part in L.A."
! כמו שהיא לקחה את של סאטינקהLike it took Satinka's!
"היא לקחה שלוש סוללות "די .מתוך השקית נייר ואכלה אותן היא שיטחה אותם .כמו עטיפת טוטסי רולShe took three "D" batteries out of a paper bag and ate them. She flattened them like a Tootsie Roll wrapper.
' 'יש סימן חזק היא לקחה חייה. 'There's a strong indication she took her own life.
'כמו זה שבכיתה ב כשגברת קני לקחה אותנו ,לטיול שדה למקום הזה בדיוק ונתקעה לי שעועית מבושלת באף ?Like that one in second grade when Mrs. Kinney took us on that field trip to this very spot and I got a baked bean stuck in my nose?
'ליזי בורדן לקחה גרזן' 'ונתנה לאמא שלה ארבעים מהלומות' ...ליזי בורדן לקחה גרזן(girl) ~ Lizzie Borden took an axe ~ ~ Gave her mother forty whacks... ~~
! לקחנו את ההתחייבות לא נעשה סקס !We took the pledge!
! תראי מה כמעט לקחנוLook what we almost took!
"לקחנו את הרעיון שלך של "מוצר .ויישמנו אותו ישירות על הבנק ,"מוצרי בנקאות" .לא מוצרי משק ביתWe took your idea of product and applied it directly to the bank. Banking products, not household products.
'איך לקחנו את כיתה ג ?Only now do we realize how much we all took the third grade for granted.
(מגחך) אני אכתוב על איך לקחנו את אבא למשחק פייסרס לחגוג.(Chuckles) I'll write about how we took dad to a pacers game to celebrate.
! לקחתם אזרח למבצע ! מישהו שאתם אמורים להגן עליו ?You took a civilian on a bust.
! לקחתם את ההזמנה שלנו .פריצ'ט לשניים" זה אנחנו"You took our reservation!
,אבל אתם לקחתם את המעט הזה .ואתם...But you took that end and you...
,אני אולי מעט כועס עליך .מקגיוור, אבל מלא הערצה ...בנוגע אלייך ואל רס"ן קוסוף .לקחתם סיכון ולכן תשלמו עליוI may be a little irritated with you, MacGyver, but admiring. As for you and Major Kosoff you took a chance; you'll pay the price.
,אתה וקמרון ,אם לקחתם את הדם של האישה הייתם יכולים לקלקל את הבדיקה כך שנטפל בדיבאלה .עבור המחלה הלא נכונהYou and Cameron, if you took that woman's blood, you could have messed up the test results so we treated Dibala for the wrong disease.
,היינו במסעדה ....אתן לקחתן כמה שוטיםOkay... uh, we were at the Offshore, you guys took some shots...
.אז לקחתן אותו .חילקנו אותוSo you took it. We divvied it up... 250 grand each.
.אני לא זוכרת .בחייכן, בנות- ,לקחתן את הרכב .לקחתן את הכלבI do not remember. Come on, ladies. You took the car, you took the dog.
.בנות, כבר לקחתן את כל הכסף .אנחנו לא פה בשביל הכסף, ברנרדו-You already took all the money. -We're not here for the money, Bernardo.
אנחנו כאן כדי לקחת אותך .לטקס הפרסים ,ובכן, לקחתן את הזמן בקשר לזה ?We're here to take you to the awards show. Well, you took your bloody time about it, didn't you?
! .הם לקחו אותנו למכלאה ![ Chance ] They took us to the pound.!
! אבא, הם לקחו אותה !Dad, they took her!
! אין לך מושג מה הם לקחו מאיתנו ! הפסיקי.You have no idea what they took from us.
! הכושים לקחו לנו את בנות הזוגThe Negroes took our dates!
! הם לקחו אותהThey took her!
! אני אקח הכול !I will take the whole lot!
"! אקח ממך את הכשפות לתמיד""I will take away your bending forever!"
".אני אקח את מה ששייך לי""l will take what is mine."
"אני לא יודע אם "לחקור .זו המילה המתאימה .אקח אותך לזירת הפשעWell, I don't know if "Investigate" is the right word. I will take you back to the scene of the crime.
"אקח אותך ל"רמר ג'מר .הערב כאות תודהI will take you to the Rammer Jammer tonight to thank you.
.אימא תקח את התינוקMum will take the baby.
.אם תסלחו לי .המלצרית תקח את הזמנתכם כשתהיו מוכנים ...נחמד היה לפגוש אותך, מר ביגלרIf you'll pardon me. The waitress will take your order when you're ready. Nice to have met you, Mr. Biegler...
.אני מגיע עד לכאן ,האחיינית המקסימה שלי, נאסטאלטיה .תקח אותך את שאר הדרךThis is as far as I go. My lovely niece, Nasthalthia, will take you the rest of the way.
.היי, דוקטור מיינרד .אל תקח את זה כל כך קשה, וויין .ייקח זמן לשכנע אנשים ללא הוכחה- Oh, uh, hi, Dr. Maynard. - Don't take it too hard, Wayne. It will take time to convince people without proof.
.היית קטין .עשית טעות מערכת הצדק תקח .את זה בחשבון ...אך בשביל רחמים .ביה"מ דורש את האמתYou were a minor. You made a mistake. The justice system will take that into account.
,באירוע הצדקה מחר תקחי את המחשב של נורמן .ותניחי אותו בין חפציו של מונרו ?We can leave during tomorrow's fundraiser, you will take Norman's laptop and put it with Monroe's belongings.
,תקחי חמש נשימות ובחמישית .העננים מאחורי העיניים שלך ייפרדוYou will take five breaths, and on the fifth, the clouds behind your eyes will part.
.את תקחי שניים .אונו, דוס ...עכשיוYou will take two. Uno, dos. Now.
:את תקחי אותם ותעשי כדבריי .הילדה הקטנה שלי נישאת ליהודיYou will take this on consideration of the following: My little baby's marrying a Jew.
אני אחליט איזה חיים חפים מפשע .וכל מי שמעורב בהרמת העיר, אינו ,תקחי כמה חיים .שאני אפקודI decide what lives are innocent! And anyone involved in the raising of that city is not. And now, you will take as many lives as I command... or I will take yours.
"טוב, אל תדאג. "אדון האהבה .יקח אותך תחת כנפיו ?Don't worry. The love meister will take you under his wing.
,אבל אני מניח שאלוקים יקח אותה ,כי אם זה נלקח בחשבון היא אהבה את השכן שלה .עם כל הטוב שבוBut I'm guessing God will take her, because where it counted, she loved her neighbor with the best of them.
,אדוננו אודין נוכח כאן ממתין לראות מי מאיתנו .יקח לאולם הגדול שלוLord Odin is here, waiting to see which one of us he will take to his great hall.
,אינכם צריכים עוד לחשוש מהבלתי יודע ...כי הוא יקח את ידכם ויוביל אותכם לצידו .האחר של הנהר ?...you will no longer need to fear the unknown because he will take your hand and guide you to the other side of the river what river am I talking about?
,אינני יכול להמשיך רחוק יותר הנספח הצבאי יקח .אותך מכאןI can go no farther. The Military Attaché will take you from here.
.לואיס יקח יחידה ליער אנחנו נקח את שאר הבחורים שלך, תקחו עמדה מאחוריLuis will take a unit into the woods.
.נקח את זה .אתם יודעים מה הכתובתWe will take it. You know the address.
אני אמור להביא לו אחות פרטית- .ג'ון ואני נקח אותו .הוא יכול לגור איתנו ?- Now I'm supposed to get him a private nurse? June and I will take him. He can live with us.
ביאג'יו .אתה ואני נקח את העצים פטריק ...אתהBiaggio? You and I will take to the trees. Patrick, you, uh...
מאגי, אל תדברי .עם פה מלא באוכל 'אני ובארט נקח את היוג .לבחוץ אחרי הצהרייםMaggie, don't talk with your mouth full. Me and Bart will take Hugh out this afternoon.
,אני מאמין שביחד .בחורים, אתם תקחו את העיר הזאת לסערהI believe that together, boys, you will take this town by storm.
,לאחר ההשתלה .תקחו אותו לבית-חולים ,בשלב הזה חדר המיון יאשפז אותוAfter the transplant, you will take him to a hospital. The ER will admit him at that point, regardless of how he got the liver.
.אתם תקחו אותנו לגבול האירני ,אם לא נגיע למחנה פליטים .אנחנו מתים.You will take us to the Iranian border. If we don't get to a refugee camp, we're dead. The nearest is in Iran.
.וזאת הייתה טעות אתה והחברים שלך תקחו על זה את האחריות .שזה יגמרIt was a mistake, and you and your colleagues will take responsibility when this is over. - Yes, sir.
.לואיס יקח יחידה ליער אנחנו נקח את שאר הבחורים שלך, תקחו עמדה מאחוריLuis will take a unit into the woods.
,גלי האלפא יקחו אותי צפונה .אל הסוד שלו ,וכשהסוד שלו יהיה בידי .סופרמן יהיה בידיThose alpha waves will take me north to his secret. And when I have his secret, I'll have Superman.
,לונדון, מוסקבה, ריו ,אנשים בכל מקום מגיעים להכרה שכאשר הם יעזבו, המבקרים יקחו איתם .את המתנות הרבות שהעניקו לאנושותLondon, moscow, rio-- people everywhere reacting to the fact that when they leave, the visitors will take with them their many gifts to humanity.
-והמיסים יקחו נתח ענקי, ואה כן .לא זכית בהגרלה .שאלי אותה בעצמך .את רעה- But you're sharing half with him and taxes will take a huge chunk, and oh yeah, you didn't win the lottery. Ask her yourself. You're mean.
.אלפא יקחו שמאלה ופלאנק ופלאש הדב יצאו מסקטור 3 ברגע שאנחנו בעמדות , אני רוצה ,קשר ישיר בין כל מפקדי היחידותAlpha will take left plank and flush the bear out of sector 3! Once we're in position, I want costant contact between all squad leaders!
.דרדס-דיוק הגבישים האלה יקחו אותנו .היישר לפטרייה של מאסטר וינסלוSmurf-xactly. These will take us directly to Master Winslow's mushroom.
! אבי, קח את הילדים האלו.Father, take these children.
! אלוהים, קח אותי במקום !Oh, God, take me instead!
! אמרתי, קח אותה למטהI said, take her down.
! אנג'לו, קח את האקדחים שלהם.Angelo, take their guns.
! אנטה .אתה, קח את הבחורות .אתה, בוא איתיYou... take the girls.
! אז בבקשה, קחי אותי בחזרה ! בבקשה !So please just take me back, please.
! אז קחי אותי איתךThen... take me with you
! את תהיי בסדר, קחי אותי לשם .אני לא יכולה, יאניק.You'll be fine, take me out there!
! הנה, קחי אותוHere, take it!
! ובכן, רק קחי ונקי אותםWell just take them and clean them up
! אתם , קחו את השמאלי !You, take the left!
! בבקשה, קחו אותהPlease take her.
! ובכן, קחו את זהWell, take this!
! מהר, קחו אותה! קחו אותהHurry, take it, take it!
! קחו אותהOk, take her away!
.קח, לאונטו .קחנה שוב בחזרה אל נא תיתן לרעך .תפוח עץ רקוב כזהThere, Leonato, take her back again.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

בטח
rely on
ברח
escape
זנח
abandon
זרח
shine
לבש
wear
לחש
whisper
למד
learn
לקה
be hit
מרח
smear
משח
anoint with oil
נבח
bark
סלח
forgive
פקח
do
פתח
open
צמח
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

התנצל
do
זיהה
recognize
חלק
divide
טילטל
move
טיפס
climb
ידע
know
כיבד
respect
לקה
be hit
מדד
measure to determine the size
ניגן
play

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'take':

None found.
Learning languages?