Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Leren (to learn) conjugation

Dutch
35 examples

Conjugation of leren

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
leer
I learn
leert
you learn
leert
he/she/it learns
leren
we learn
leren
you all learn
leren
they learn
Present perfect tense
heb geleerd
I have learned
hebt geleerd
you have learned
heeft geleerd
he/she/it has learned
hebben geleerd
we have learned
hebben geleerd
you all have learned
hebben geleerd
they have learned
Past tense
leerde
I learned
leerde
you learned
leerde
he/she/it learned
leerden
we learned
leerden
you all learned
leerden
they learned
Future tense
zal leren
I will learn
zult leren
you will learn
zal leren
he/she/it will learn
zullen leren
we will learn
zullen leren
you all will learn
zullen leren
they will learn
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou leren
I would learn
zou leren
you would learn
zou leren
he/she/it would learn
zouden leren
we would learn
zouden leren
you all would learn
zouden leren
they would learn
Subjunctive mood
lere
I learn
lere
you learn
lere
he/she/it learn
lere
we learn
lere
you all learn
lere
they learn
Past perfect tense
had geleerd
I had learned
had geleerd
you had learned
had geleerd
he/she/it had learned
hadden geleerd
we had learned
hadden geleerd
you all had learned
hadden geleerd
they had learned
Future perf.
zal geleerd hebben
I will have learned
zal geleerd hebben
you will have learned
zal geleerd hebben
he/she/it will have learned
zullen geleerd hebben
we will have learned
zullen geleerd hebben
you all will have learned
zullen geleerd hebben
they will have learned
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou geleerd hebben
I would have learned
zou geleerd hebben
you would have learned
zou geleerd hebben
he/she/it would have learned
zouden geleerd hebben
we would have learned
zouden geleerd hebben
you all would have learned
zouden geleerd hebben
they would have learned
Du
Ihr
Imperative mood
leer
learn
leert
learn

Examples of leren

Example in DutchTranslation in English
" Mensen zoals wij maken zich niet druk om scholen en boeken en leren"Folks like us could never fuss with schools and books and learning
" Zij die falen te leren van de geschiedenis..."those who fail to learn from history..."
"'S Avonds ga ik naar school om Engels te leren lezen en schrijven."I am learning to read and write English in night school.
"Arabieren leren Arabisch in een handomdraai# Arabians learn Arabian with the speed of summer lightning #
"Benemen ze je de adem?" Je moet een lesje leren."Do they take your breath? You've got a lesson to learn
"Brand baby, brand" naar "Leer baby, leer, ""Burn, baby, burn, " to "Learn, baby, learn. "
"Ik leer"."I learn things".
"Zo leer je niemand te vertrouwen"."So you learn not to trust anyone".
"Zoek, of leer niets van sterrenkijkende mannen, die het optisch glas observeren... de wervelende wegen van sterren, die passeren.""Seek, then, no learning from starry men, "who follow with the optic glass the whirling ways of stars that pass."
'Beer.' - 'lk leer van beer.'"Bear." "I learn from bear."
" Je leert om blues te spelen snel harp"You will learn to play blues harp quickly
"Erger hem niet." Je leert het ook nooit."Don't set him off." You never learned.
"Je leert 't net zo makkelijk"It's as easy to learn
'Ervaring is een wrede leraar, maar je leert."Experience is a brutal teacher, but you learn.
'Wanneer leert Davenport, dat onze held leeft in afzondering.'"When will davenport learn our hero lives in solitude?
"Als jij niet hetzelfde had gedaan, heb je nog altijd niks geleerd. ""And if you wouldn't have done the same, then you've learned nothing."
"De remedies van liefde kende ze mogelijkerwijs, "Want voor die kunst had ze de aloude dans geleerd.""The remedies of love she knew perchance for of that art she'd learned the old, old dance."
"En dus heb ik geleerd om te vertrouwen op mijn eigen morale instincten."And so I have learned to trust in my own moral instincts."
"Fermina Daza, voor wat ik geleerd heb... is dat je magestie... onsterfelijke naam."Fermina Daza, for I have learned that is your majestic immortal name.
"Handelde." Ik heb mijn lesje geleerd. - Ik weet zeker dat u dat hebt."Dealt." I learned my lesson.
"Als je niets leuks kan zeggen, zeg dan helemaal niets" - regel die mijn moeder me leerde.I learned from my mother. - David...
"Brittannië leerde vandaag dat een echt menselijk hart klopt in nummer 10.""Britain learned today that a real human heart beats inside Number 10 Downing Street. "
"Hij leerde lief te hebben."And he had learned to love.
"Ik leerde die dag een aantal dingen..."I learned things that day.
"Mark leerde trompet spelen."Ooh, Mark's learned to play the trumpet.
"Slim, opgeleide, nette New Yorkers, zoals de J. Flanders Kittredges die hun huis en knip openden voor een jonge man, leerden gisteren dat ze waren opgelicht door een gelovige man, die nu door de politie wordt gezocht.""Smart, sophisticated, tough New Yorkers, such as the J Flanders Kittredges, who opened their homes and pocketbooks to a young man, learned yesterday they had been boondoggled by a confidence man now wanted by police."
"We leerden in een boom klimmen"# We learned to climb up a tree #
"We leerden leven van het goede land"# We learned to live off the good land #
'We leerden dit alles en veel meer in Poplar.'We learned all this and more in Poplar.
'We leerden over rechtvaardigheid en verdraagzaamheid.''We learned about justice and forbearance.'
Als we elkaar ergens in de toekomst zien in onze nieuwe levens dan lach ik je met vreugde toe en denk ik aan 'n zomer die we doorbrachten van elkaar lerend terwijl onze liefde groeide.And if in some distant place in the future we see each other in our new lives, I'll smile at you with joy and remember how we spent a summer beneath the trees learning from each other and growing in love.
Dus hier ben ik, lachend en lerend. - Raad eens?So here I am, laughing and learning.
In feite, het is alleen wanneer we anders bezig zijn gericht op, opgeslokt, geïnspireerd, communicerend, ontdekkend, lerend. Dansend, in hemels naam. Dat we geluk ervaren als een bijproduct, een neveneffect.In fact, it's only when we are otherwise engaged, you know, focused, absorbed, inspired, communicating, discovering, learning, dancing, for heaven's sake, that we experience happiness as a by-product, a side effect.
Mijn kleinzoon zou de komende vier jaar bij jou kunnen spenderen, naar jou luisterend lerend van jou.My grandson might be spending the next four years listening to you, learning from you.
Net als Satan in het boek Job, liep hij naar en van de aarde... de kunst van het kwaad lerend, de duistere kunst... van het sturen van demonische vertrouwelingen, om zijn bevelen uit te voeren van een afstand.Like Satan in the book of job, he was walking to and fro upon the earth mastering the tools of malice, learning the dark art of sending demonic familiars to do his bidding at a distance.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

arren
do
baren
bear
beren
do
boren
drill
buren
do
deren
harm
duren
last
garen
yarn
geren
do
haren
do
horen
hear
huren
hire
keren
turn
kuren
do
laden
load

Similar but longer

afleren
do
beleren
school
doleren
roam
fileren
fillet
fleren
do
geleren
do
lameren
do
laseren
laser
laveren
tack
laxeren
do
lazeren
do
legeren
empty
leraren
do
lernen
do
leuren
peddle

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'learn':

None found.