Ekscii (to learn) conjugation

Esperanto
23 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
ekscias
I learn
estas ekscianta
I am learning
estas eksciata
I am being learned
Future tense
ekscios
I will learn
estas ekscionta
I will be learning
estas eksciota
I am to be learned
Conditional mood
ekscius
I would learn
estas eksciunta
I would be learning
estas eksciuta
I am to potentially be learned
Past tense
eksciis
I learned
estas eksciinta
I have learned
estas eksciita
I was being learned
Vi
Jussive / command
eksciu
learn!

Examples of ekscii

Example in EsperantoTranslation in English
- Ĉu ni forpafu lin? Mi antaŭe ŝatus ekscii, kiom li valoras.I want to know what he's up to.
Feĉjo, kuru ekscii!Fedya, go and find out. Yes, sir.
Mi petas vin urĝe ekscii Kaj komuniki al mi nomon kaj patronomon de ĉi tiu knabo el Kalugo.I ask you to immediately find out and inform me of the first name and patronymic of this boy from Kaluga.
- Lasu nin, Lob... Nu, ĉu vi volas ekscii sekreton?Want me to tell you a secret?
Mi volus ekscii, kiam oni atendas sekvan komunikadon kun la stelŝipo. Mi ne povas respondi vian demandon.Madame Okorokova, when do you expect next communication with the ship?
Ŝia animo estas nun en radioj de Lia eterna gloro, ĉar pere de doloro ni ekscias la celon de la vivo, kaj la dian mizerikordon ni perdas naskiĝinte,Far away now is the soul in its eternal glory. Because it is in pain that we find the meaning of life. And the state of grace that we lose when we are born.
La vivo jam duone forpasis antaŭ ol ni ekscias, kio ĝi entute estas.Life is half spent before we know what it is.
Homoj ĉiam mokas min, kiam ili ekscias, ke mi kolorblindas.People always make fun of me when they find out I'm colorblind.
Kun la helpo de miaj amikoj mi ekscias amasegon da novaj kaj interesaj aĵoj.With the help of my friends I learn a whole bunch of new and interesting things.
Nu, homaĉo multepeka, se mi ion malbonan pri vi ekscios...Well, you sinning beard! Should I hear that you've done something...
Aŭskultu, violonisto. Kiel ajn ni divenu, tutegale ni nenion per tio ekscios.Look, violinist, whatever we may guess, we won't know a damn thing.
Se oni ekscios, ke vi eksidetis - dumviva eciĥ' kun najloj.You don't sit down - you get an etsikh with nails for life.
Estas bone. Kiam ili ekscios, ili certe estos senŝarĝitaj.It was simply a bureaucratic mistake.
S-ro Direktoro, vi estos surprizita kiam ekscios, ke ni havas suspektiton.Mr. Director, you will be pleased to know we have a suspect.
Se ni ekscius, de kie ili prenas energion...- Sure does. If we could find its energy source.
Kaj neniu alia ekscius pri mi...Yes, no one would know of my whereabouts...
Se ŝi ekscius la rezultojn, ŝi estus ŝokita.If she'd known the results, she'd have been shocked.
Kion vi farus, se Tom iam ekscius la veron?What would you do if Tom ever learned the truth?
Mi eksciis ankaŭ la ege rimarkindan fakton ke la tigo de la Uŝera gento, kvankam ĝuante longtempajn honorojn, neniam fondis daŭran branĉon; alivorte, ke la tuta familio sin limigis al rekta devenlinio kaj ĉiam, krom ege malgravaj kaj ege provizoraj varioj, ade sin limigas tiel.I had learned, too, the very remarkable fact, that the stem of the Usher race, all time-honored as it was, had put forth, at no period, any enduring branch; in other words, that the entire family lay in the direct line of descent, and had always, with very trifling and very temporary variation, so lain.
Mi eksciis, aldone, iom post iom, kaj pere de interrompitaj kaj dubasencaj indicoj, ceteran malkomunan trajton de lia mensa stato.I learned, moreover, at intervals, and through broken and equivocal hints, another singular feature of his mental condition.
Ĝis nun ŝi kontraŭstaris senmanke la premon de sia malsano kaj malkonsentis finfine sin enlitigi; sed dum la vespero de mia alveno ĉe la domo, ŝi cedis (kiel ŝia frato min informis en la nokto kun nedirebla maltrankvilego) al la sterna potenco de la detruanto; kaj mi eksciis ke la ekvido ĝuita de mi pri ŝia persono estos sendube la lasta kiun mi ĝuos—ke la damon, almenaŭ en viva stato, mi ne plu vidos.Hitherto she had steadily borne up against the pressure of her malady, and had not betaken herself finally to bed; but on the closing in of the evening of my arrival at the house, she succumbed (as her brother told me at night with inexpressible agitation) to the prostrating power of the destroyer; and I learned that the glimpse I had obtained of her person would thus probably be the last I should obtain—that the lady, at least while living, would be seen by me no more.
Vi certe eksciis pri la movo de liaj trupoj...He says no doubt you'Ve heard about Osterlich.
Mi eksciis tion per gazetoj.I'm astonished.

More Esperanto verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ekkrii
exclaim
ekscesi
do
eksciti
excite
ekscizi
do
eksidi
sit down
eksigi
dismiss
eksiĝi
do
ekskui
do
eksoni
do
eksuĉi
do
eksudi
do
emocii
thrill

Similar but longer

cii
do
eksciadi
do
eksciebli
do
eksciendi
do
eksciigi
do
scii
do

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'learn':

None found.
Learning languages?