Duren (to last) conjugation

Dutch
38 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
duur
I last
duurt
you last
duurt
he/she/it lasts
duren
we last
duren
you all last
duren
they last
Present perfect tense
heb geduurd
I have lasted
hebt geduurd
you have lasted
heeft geduurd
he/she/it has lasted
hebben geduurd
we have lasted
hebben geduurd
you all have lasted
hebben geduurd
they have lasted
Past tense
duurde
I lasted
duurde
you lasted
duurde
he/she/it lasted
duurden
we lasted
duurden
you all lasted
duurden
they lasted
Future tense
zal duren
I will last
zult duren
you will last
zal duren
he/she/it will last
zullen duren
we will last
zullen duren
you all will last
zullen duren
they will last
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou duren
I would last
zou duren
you would last
zou duren
he/she/it would last
zouden duren
we would last
zouden duren
you all would last
zouden duren
they would last
Subjunctive mood
dure
I last
dure
you last
dure
he/she/it last
dure
we last
dure
you all last
dure
they last
Past perfect tense
had geduurd
I had lasted
had geduurd
you had lasted
had geduurd
he/she/it had lasted
hadden geduurd
we had lasted
hadden geduurd
you all had lasted
hadden geduurd
they had lasted
Future perf.
zal geduurd hebben
I will have lasted
zal geduurd hebben
you will have lasted
zal geduurd hebben
he/she/it will have lasted
zullen geduurd hebben
we will have lasted
zullen geduurd hebben
you all will have lasted
zullen geduurd hebben
they will have lasted
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou geduurd hebben
I would have lasted
zou geduurd hebben
you would have lasted
zou geduurd hebben
he/she/it would have lasted
zouden geduurd hebben
we would have lasted
zouden geduurd hebben
you all would have lasted
zouden geduurd hebben
they would have lasted
Du
Ihr
Imperative mood
duur
last
duurt
last

Examples of duren

Example in DutchTranslation in English
"maar ontberingen duren niet voor eeuwig.""but hardships shall not last forever"
'"dat 't niet eeuwig kon duren."... it could not last forever.
'Er was altijd het gevoel dat het gehucht en alles waar het voor stond eeuwig moest duren.It had always felt like the hamlet and all it stood for would last forever.
'Maar in plaats van doodgaan, zal ze alleen maar... in slaap vallen die 100 jaar zal duren.' dat is mijn moeder."But instead of dying, she shall only fall into... a profound sleep which shall last a hundred years." - [Horn Honks] - That's my mom.
- Als ik niet alle angst die ik nodig had al had... zou ik dit wat langer laten duren...I'd make this last a little longer...
- Dit kan ons te duur komen te staan voor ons allemaal.This could be costly for all of us. It's the last thing we need now.
Artie, de laatste keer dat hij verscheen, verdween onze man langzaam, maar slechts van korte duur. Dat klinkt niet best.Artie, the last time he appeared, our guy faded, but just for a second.
Dat zal van korte duur zijn als we geen stand kunnen houden.And their hearts will turn cold if they hear our accomplishment lasted mere hours.
De kracht telt, niet de duur.Troops are valued for their qualities Not for how long they can last
De uitwerking van die drank is maar van korte duur.The effects of the potion I laid down aren't going to last very long.
"Latinum duurt langer dan lust." Regel 229."Latinum lasts longer than lust."
"inprenten" zoals Dr. Weir's... tijdelijke gast het noemt... niet langer dan een paar uur duurt."imprinting," that Dr. Weir's... temporary occupant calls it... - won't last more than a few hours. - You can guarantee that?
'Bigos is net een goed huwelijk. Hoe langer het duurt, hoe beter het smaakt.'"A good bigos is like a good marriage, the longer it lasts, the better it tastes."
'Dromen zijn waar zolang het duurt, en leven we niet in dromen?"Dreams are true while they last, and do we not live in dreams".
'Noem mij iets aangenaam zoals een diner... dat je elke dag kan hebben en een uur duurt.'"Show me another pleasure like dinner which comes every day and lasts an hour."
'Het is het einde van een superpoule die heeft geduurd sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog'It's the end of a super pool that has lasted since the end of the Second World War.'
't Heeft langer geduurd dan ik had gedacht.'t have lasted longer than I thought.
- 't Heeft 3 minuten geduurd.- It lasted 3 minutes.
- Dat was Sherry. Dat heeft acht maanden geduurd, maar zij liet het eerder vallen.That one lasted about eight months, but she dropped early.
- De liefdadigheid had niet lang geduurd.The town cripple? How long do you think that charity would have lasted, huh?
'Dit bloederige conflict tussen de Spartanen en de Atheners duurde drie decennia.' De Trojaanse Oorlog.This bloody conflict between the spartans and athenians lasted for nearly three decades... the trojan war.
't Gevecht duurde zes seconden maar hij doodde hem niet.Fight lasted 6 seconds but he didn't kill him.
- Die duurde elf jaar.- It lasted 11 years.
- Die nachtmerrie duurde maar een paar uur.Oh, yeah, during the nightmare. Right, 'cause that lasted all of what, a couple hours?
- Drie minuten lang, helaas duurde de dag drie uur.Unfortunately, the date lasted three hours.
- Nee, die lening-overdrachten... duurden maar een paar maanden.- No, those loan transfers... only lasted a few months.
Dat verklaart de laatste paar uur van veelbetekenende blikken die iets te lang duurden.That would explain the last few hours of casual-but-meaningful glances that each lasted a second too long.
De Britse en de Amerikaanse aanvallen duurden bijna een week.The nocturnal British attacks e the American incursions diurnas they had lasted one week almost.
De Duitse luchtaanvallen duurden negen maanden.German air raids lasted nine months.
De aanvallen, die enkele uren duurden...The raids, which lasted for several hours...
- Maar de kassatickets die hij nakeek, toonden aan dat vorige maand, terwijl Barb winkelen was, hun kaart vier keer gebruikt werd in dure restaurants in de stad.Yeah, but the receipts that he checked showed four separate occasions last month while Barb was shopping, their credit card was also being used in high-end restaurants around town.
Als je de wijn goed gebruikt... gaat het dure spul heel lang mee.You handle the wine right and the high-priced stuff will last and last.
Een vriendin van Linda deed plastic om zich heen op 'n dure fitnessclub.A mate of Linda's had this plastic stuff put on her at this health club.
Een zak vol dure mobiele telefoons, die toevallig kloppen met de beschrijving van een vrachtwagenlading die gisterenavond gekaapt werd in de haven. Ik heb niets gedaan.A bag of high-end cellular telephones that just happens to match a description of a truckload that was hijacked last night at the shipyards?
En de kerels die alles Willen... vrouWen, champagne, dure spullen... die gaan eraan.And the guys who want it all chicas, champagne, flash they don't last.
Een lange, aanhoudende, gespannen wachtperiode... met een dramatische opbouw... misschien wel jaren durend...Long, protracted, tension-filled waiting period you know, full of dramatic buildup... -...you know, possibly lasting years--
Kijk, Dave, jij en ik zullen altijd iets speciaals hebben, wanneer ik zie dat je een speciaal ding hebt met iemand anders dat echt is en durend,Look, Dave, you and I are always gonna have a special thing, and when I see you have a special thing with someone else that's real and lasting,
Neem mijn liefde, want liefde is eeuwig durend.Take my love For love is everlasting

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

arren
do
baren
bear
beren
do
boren
drill
buren
do
dagen
daydream
dalen
descend
daten
date
dazen
do
delen
share
deren
harm
dijen
do
doden
kill
dogen
do
dolen
roam

Similar but longer

duperen
harm
durven
dare

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'last':

None found.
Learning languages?