Mokytis (to learn) conjugation

Lithuanian
30 examples
This verb literally means "to teach oneself" (it is constructed with "mokyti", which means "to teach", and adding the reflexive ending "s"), but a more common translation is "to study" or "to learn". This verb takes on either the genitive ("ko", e.g. "mokytis matematikos" - "to study Maths") or the accusative ("ką", e.g. "mokytis abėcėlę" - "to learn the alphabet") cases, the usage of which is almost interchangeable in practice, although the use of the genitive case ("ko") adds a slight connotation of learning something only partially or learning but a part of it, and is thus a better fit for big or abstract subjects.

Conjugation of mokytis

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
mokausi
I learn
mokaisi
you learn
mokosi
he/she learns
mokomės
we learn
mokotės
you all learn
mokosi
they learn
Past tense
mokiausi
I learned
mokeisi
you learned
mokėsi
he/she learned
mokėmės
we learned
mokėtės
you all learned
mokėsi
they learned
Future tense
mokysiuosi
I will learn
mokysiesi
you will learn
mokysis
he/she will learn
mokysimės
we will learn
mokysitės
you all will learn
mokysis
they will learn
Conditional mood
mokyčiausi
I would learn
mokytumsi
you would learn
mokytųsi
he/she would learn
mokytumesi
we would learn
mokytutesi
you all would learn
mokytųsi
they would learn
Tu
Jūs
Imperative mood
mokykis
you learn
mokykitės
you all learn
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Past freq. tense
mokydavausi
I used to learn
mokydavaisi
you learn
mokydavosi
he/she used to learn
mokydavomės
we used to learn
mokydavotės
you all used to learn
mokydavosi
they used to learn

Examples of mokytis

Example in LithuanianTranslation in English
Žmonėms reikia mokytis vieni iš kitų.People need to learn from one another.
Mokytis niekada nevėlu!It's never late to learn!
Mokymasis mokytis.Learning to learn.
Dabar kiekvieną dieną išmokstu ko nors naujo –mokausi, kaip spręsti problemas.Now I’m learning something new every day – learning how to resolve problems.
- Aš mokausi, Momo.I'm learning, Momo.
Nesu nei liesa, nei prašmatni, menkai išmanau apie madas, bet esu protinga, ...greitai mokausi ir stropiai dirbu.I am not skinny or glamorous... and I don't know that much about fashion. But I'm smart. I learn fast and I work very hard.
Būtent tai tu dabar ir mokaisi.That's what you're learning now.
Vis dar darai klaidų, bet greitai mokaisi.You still make mistakes but you learn fast.
Kurią dalį tu mokaisi?Which part are you learning?
Tu mokaisi greit.You learn fast.
Nors mes iš tikrųjų mokomės iš savo patirties, tačiau daugumos savo svarbių sprendimų ir veiksmų pasekmių mums tiesiogiai patirti netenka.While we do learn from our experience, we never directly experience the consequences of most of our important decisions or actions.
Mes labai daug mokomės.We are learning a great deal.
Su mama kalbėdavau olandiškai, su tėvu itališkai, o mokykloje mokiausi vokiečių kalbos.With my mother I spoke Dutch, with my father Italian, and at school I learned German.
O, mokiausi visą naktį.Oh, l've learned all right.
Juk aš mokiausi pas patį geriausią !Of course, I did learn from the best.
Aš mokiausi šaudyti.l learnt to shoot.
Vidurinėje mokiausi pakankamai, patikėk manim, iš tokių kaip jis.I learned plenty in high school, believe me, from guys like him.
Kur tu mokeisi važinėti?Where did you learn to drive?
Matau, kad stengeisi save pakeist, mokeisi atsivert.I see you been working on yourself, learning to open up.
Kur tu mokeisi vairuoti?Where did you learn to drive?
Tu juk rašto mokeisi?You learned to read and write, didn't you?
Žinai, tai ne tavo kaltė, bet tu mokeisi įvertinti sėkmę... pagal pinigus ir nuosavus turtus.You know, it's not your fault, but you learned to measure success by money and possessions.
Kolegos ir klientai mokėsi sparčiai – dabar bendrosios išmokos schemą jie supranta daug geriau ir daugelį problemų nuspėja dar prieš joms kylant.Colleagues and customers learned fast and now understand the single payment scheme much better, anticipating many problems before they arise.
Na, mes mokėmės iš geriausių.Well, we learned from the best.
Mes mokėmės apie tai mokykloje.We learned about it in school.
Įgūdžių, reikalingų kuriant kino filmus, iš viso įgis 36 dalyviai. Jie mokysis rašyti filmų scenarijus, filmuoti, redaguoti medžiagą.In total, 36 participants will acquire the skills they need to make films. They will learn how to write a film script and how to shoot the film and edit the material.
Mes mokysimės matematiškai.We will learn through mathematics.
Išdrįsk drįsti daugiau; mokykis, kad pamirštum tai, ką mokėjai!Dare to dare more; learn to unlearn!
Žiūrėk ir mokykis, mano drauge.Look and learn, my friend.
Mokykitės gerbti vieni kitus.Learn to respect one another.

More Lithuanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

manyti
think
mąsyti
think
matyti
see
matytis
be visible
mėtyti
throw
mokėti
know
mokinti
teach
mokintis
learn
mokyti
teach
mūryti
brick
rūkyti
smoke
sakyti
say

Similar but longer

apmokyti
instruct
išmokyti
teach
pamokyti
teach

Random

atsakinėti
respond
mąsyti
think
naudotis
use
nusirašinėti
crib
pakvailioti
mess around
pamėginti
try
skirstytis
disperse
šilti
get warmer
tmepti
stretch
vartototi
use

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'learn':

None found.
Learning Lithuanian?