Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Pasimokyti (to learn) conjugation

Lithuanian
19 examples

Conjugation of pasimokyti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
pasimokau
I learn
pasimokai
you learn
pasimoko
he/she learns
pasimokome
we learn
pasimokote
you all learn
pasimoko
they learn
Past tense
pasimokiau
I learned
pasimokei
you learned
pasimokė
he/she learned
pasimokėme
we learned
pasimokėte
you all learned
pasimokė
they learned
Future tense
pasimokysiu
I will learn
pasimokysi
you will learn
pasimokys
he/she will learn
pasimokysime
we will learn
pasimokysite
you all will learn
pasimokys
they will learn
Conditional mood
pasimokyčiau
I would learn
pasimokytum
you would learn
pasimokytų
he/she would learn
pasimokytume
we would learn
pasimokytute
you all would learn
pasimokytų
they would learn
Tu
Jūs
Imperative mood
pasimokyk
you learn
pasimokykite
you all learn
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Past freq. tense
pasimokydavau
I used to learn
pasimokydavai
you learn
pasimokydavo
he/she used to learn
pasimokydavome
we used to learn
pasimokydavote
you all used to learn
pasimokydavo
they used to learn

Examples of pasimokyti

Example in LithuanianTranslation in English
Priešingai nei įprastiniai muziejai, BIOSCOPE pirmiausia turėtų traukti lankytojus kaip poilsio ir pasilinksminimų vieta, kurioje, lyg tarp kitko, jie galėtų ir šio bei to pasimokyti, pasirinkdami sau tinkamiausią ritmą.Visitors should see Bioscope above all as a place of relaxation and enjoyment which would, at the same time, also enable them to learn at their own pace.
2008 m. balandžio 3 d. oro vežėjas „Blue Wing Airlines“ patyrė avariją, kurioje žuvo 19 žmonių, kita avarija, kurioje buvo sužeista žmonių, įvyko 2009 m. spalio 15 d., o paskutinė avarija, kurioje žuvo 8 žmonės, įvyko 2010 m. gegužės 15 d. Atsižvelgiant į bendrą per paskutinius dvejus metus šio oro vežėjo patirtų avarijų skaičių kyla didelis susirūpinimas dėl saugos, nes, neturint jokios oficialios avarijos tyrimo ataskaitos, negalima pasimokyti iš ankstesnių avarijų.Blue Wing Airlines was involved in an accident on 3 April 2008 with 19 fatalities, another accident on 15 October 2009 which lead to injuries, and a last accident on 15 May 2010 with 8 fatalities. The overall number of accidents experienced by this air carrier in the last two years raises serious safety concerns whilst it has been impossible to learn the lessons of the previous accidents in the absence of any official accident investigation report.
Tam reikėjo tinkamai pasimokyti iš istorijos.In order to achieve their purpose, however, it was necessary to learn the right lessons from history.
Be to, VVG, siekdama pasimokyti iš kitų teritorijų, turinčių daugiau „Leader“ patirties, labai stengėsi dalyvauti nacionalinio tinklo skyriaus ir Europos „Leader+“ observatorijos renginiuose.Moreover, it made a particular effort to attend national network unit and European Leader+ Observatory events to learn from other territories with more experience of Leader.
Šioje vietovėje yra lankęsi daug miškininkų ir gamtosaugininkų, atvykusių pasimokyti būdų, kaip apsaugoti gamtos draustinius ir padidinti jų skaičių Nyderlanduose bei kitur.It is an area which has attracted many foresters and nature conservationists, who come to learn about ways to protect and increase the number of nature reserves in the Netherlands and elsewhere.
Šis nuotykis tęsėsi vienerius metus, bet aš iš jo daug pasimokiau: nepriimti dalykų kaip savaime suprantamų, neliūdėti ką nors praradus arba kai nepasiseka, nenuleisti rankų susidūrus su pirma kliūtimi, būti aktyviam.This adventure lasted for one year, but I learnt many lessons from it: not to take things for granted, to feel ok about quitting and failure, not to give up at the first hurdle and to be proactive.
Klausyk, aš pasimokiau, gerai?Look, I learned my lesson, okay?
Aš pasimokiau.Well, I learned my lesson.
-Jau pasimokiau.-l have learned.
Ar ko nors pasimokei iš to filmo?Did you learn anything from that movie?
Žvelgdami į užbaigtą paskirstymo procesą, nurodykite, ko jūsų institucijos pasimokė ir kaip jūs manote tai paveiks kito paskirstymo proceso metodus?Looking back at the completed allocation process, please describe the main lessons learnt by your authorities, and how you think they will influence your approach to the next allocation process?
Žvelgdami į užbaigtą paskirstymo procesą, nurodykite, ko jūsų institucijos pasimokė ir kaip jūs manote tai paveiks kito paskirstymo proceso metodus.Looking back at the completed allocation process, please describe the main lessons learnt by your authorities, and how you think they will influence your approach to the next allocation process.
LBBW pasimokė iš krizės ir padarė nemažai pakeitimų savo verslo strategijos ir rizikos valdymo sistemose, todėl ateityje turėtų būti mažiau priklausomas nuo kitų veiksnių.LBBW has learned its lessons from the crisis and has made a number of changes to its business strategy and its risk management which should make it less susceptible in future.
Maniau, kad mano širdis jau pasimokėI thought my heart had learned its lesson
MSNBC pasimokė, kad Rittenhouse sekretorius neatsistatydino, dėl priežaščių kurias pateikė jūsų administracija.MSNBC has learned that Secretary Rittenhouse did not leave for the reasons announced by your administration.
Europos integracija parodė, kad mes pasimokėme iš kruvinų konfliktų ir kančių pilnos istorijos.European integration shows that we have learnt the painful lessons of a history marked by bloody conflict.
Viena vertus, patyrėme didžiulius nuostolius, tačiau, kita vertus, daug ko pasimokėme iš šio patyrimo.On the one hand we suffered a heavy loss, but on the other hand we learned a great deal from the experience.
Ateik ir pasimokyk šio to.Come and learn something.
Tik stebėk ir pasimokyk.Just watch and learn.

More Lithuanian verbs

Related

apmokyti
instruct
išmokyti
teach
mokyti
teach
pamokyti
teach
persimokyti
overstudy

Similar

pasimatyti
see each other
pasisakyti
speak up

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

bandyti
try
dvėsti
croak
ekzaminuoti
examine
griežtinti
make more strict
padovanoti
present
priartinti
approximate
reikalauti
demand
spustelėti
click
suorganizuoti
organize
šluoti
sweep

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'learn':

None found.