Megtanul (to learn) conjugation

Hungarian
150 examples

Conjugation of megtanul

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
megtanulok
I learn
megtanulsz
you learn
megtanul
he/she to learn
megtanulunk
we learn
megtanultok
you all learn
megtanulnak
they learn
Present definite tense
megtanulom
I learn
megtanulod
you learn
megtanulja
he/she learns
megtanuljuk
we learn
megtanuljátok
you all learn
megtanulják
they learn
Past indefinite tense
megtanultam
I learned
megtanultál
you learned
megtanult
he/she learned
megtanultunk
we learned
megtanultatok
you all learned
megtanultak
they learned
Past definite tense
megtanultam
I learned
megtanultad
you learned
megtanulta
he/she learned
megtanultuk
we learned
megtanultátok
you all learned
megtanulták
they learned
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
megtanulnék
I would learn
megtanulnál
you would learn
megtanulna
he/she would learn
megtanulnánk
we would learn
megtanulnátok
you all would learn
megtanulnának
they would learn
Conditional present definite tense
megtanulnám
I would learn
megtanulnád
you would learn
megtanulná
he/she would learn
megtanulnánk
we would learn
megtanulnátok
you all would learn
megtanulnák
they would learn
Conditional past indefinite tense
megtanultam volna
I would have learned
megtanultál volna
you would have learned
megtanult volna
he/she would have learned
megtanultunk volna
we would have learned
megtanultatok volna
you all would have learned
megtanultak volna
they would have learned
Conditional past definite tense
megtanultam volna
I would have learned
megtanultad volna
you would have learned
megtanulta volna
he/she would have learned
megtanultuk volna
we would have learned
megtanultátok volna
you all would have learned
megtanulták volna
they would have learned
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok megtanulni
I will learn
fogsz megtanulni
you will learn
fog megtanulni
he/she will learn
fogunk megtanulni
we will learn
fogtok megtanulni
you all will learn
fognak megtanulni
they will learn
Future definite tense
fogom megtanulni
I will learn
fogod megtanulni
you will learn
fogja megtanulni
he/she will learn
fogjuk megtanulni
we will learn
fogjátok megtanulni
you all will learn
fogják megtanulni
they will learn
Subjunctive present definite tense
megtanuljam
(if/so that) I learn
megtanuld
(if/so that) you learn
megtanulja
(if/so that) he/she learn
megtanuljuk
(if/so that) we learn
megtanuljátok
(if/so that) you all learn
megtanulják
(if/so that) they learn
Subjunctive present indefinite tense
megtanuljak
(if/so that) I learn
megtanulj
(if/so that) you learn
megtanuljon
(if/so that) he/she learn
megtanuljunk
(if/so that) we learn
megtanuljatok
(if/so that) you all learn
megtanuljanak
(if/so that) they learn
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
megtanulnom
I to learn
megtanulnod
you to learn
megtanulnia
he/she to learn
megtanulnunk
we to learn
megtanulnotok
you all to learn
megtanulniuk
they to learn

Examples of megtanul

Example in HungarianTranslation in English
"Kiismerni a szerelmet, megtanulni szeretni, mind a kettőhez magányra van szükség."'To know about love, to learn love, one needs to have been alone. '
"Kiismerni a szerelmet, megtanulni szeretni..."'To know about love, to learn love. ."
"Szeretnék tanulni Öntől, uram, szeretném megtanulni, hogy lehet pénzt csinálni." És én megkérdeztem tőle, amit meg szoktam kérdezni mindenkitől, aki nekem akar dolgozni."I'd like to learn from you, sir, I'd like to learn how to make money." And, uh, I asked him the question I ask everyone who says they want to work for me.
- Az alapfolyamatot, de nem kell azt megtanulni.- We can, the basic process, but we do not have to learn it.
"Ha egyzser megszerzem az úszó vizsgát, megtanulok vizisíelni."Once I pass the swimming test, "I'll get to learn how to water-ski.
"Vagy felkelhetek délben és megtanulok szitározni."Or I can wake up at noon and learn how to play the sitar!
# Kitárom szárnyaim és megtanulok repülni #♪ I'll spread my wings and I'll learn how to fly ♪ ♪ I'll do what it takes ♪
- Hé, megtanulok majd karatézni is?- Will I get to learn karate?
* A legfontosabb, amit majd megtanulsz * * Hogy szeress *♪ the greatest thing you'll ever learn is just to love ♪
- Akkor jobb, ha gyorsan megtanulsz.-Then you better learn fast.
- Akkor repülőre szállunk, elmegyünk egy katonai iskolába, ahova beíratlak és megtanulsz férfi lenni.Then we'll get on the jet and fly to the closest military school and enroll you so you can learn to be a man.
- Egy nap majd megtanulsz türelmesnek lenni.One day, you will learn patience.
- Nem, nem Vicari. Itt majd megtanul engedelmeskedni.Here you have to learn to obey and that's all.
-Most végre megtanul.- No better time to learn.
A falu terén holnap 12-kor a sógorod megtanul egy leckét.Tomorrow at 12 o'clock, at the village square.. Your brother-in-law is going to learn his lesson.
Amellett sosem árt, ha egy lány megtanul főzni, nem igaz?Besides, it never hurt a young girl to learn how to cook, did it?
"Mindenkinek megvan az ára. Mind megtanulunk hazugságban élni. ""Everyone has their price, and you too will learn to live the lie."
A cinizmus az, amit megtanulunk.It is cynicism we learn.
A hosszú útra, ami elvezet minket Oa-hoz, megtanulunk kommunikálni.On the long journey which leads us to Oa, we learn to communicate.
Amint megtanulunk elcsendesedni, belső hangunkat felerősítve jobban halljuk azt, a természet bölcs iránymutatását.As we learn to quiet the noise and amplify the inner signal we can better hear the voice, that naturally knows and offers wise direction.
Amit megtanulunk, az a képesség, hogy szavakat, struktúrákat társítsunk a látens tudáshoz.And what is learned is the ability to attach words and structure to the latent ability. Do you agree with that?
Amíg ki nem derítjük, mi az, megtanultok mindent, amit tudok.Until I find out what it is, you all need to learn everything that I know.
Az elkövetkező héten megtanultok sütni, varrni, takarítani, és cuki dolgokat csinálni!For the next week, you will be learning how to bake, sew, clean, and make things that are lacey and pretty!
Gyorsan megtanultok majd tükör nélkül öltözködni.You will soon learn to dress without mirrors.
- A görög istenek kegyetlenek. ldővel az emberek megtanulnak majd nélkülük boldogulni!- The gods of Greece are cruel, ln time, all men shall learn to do without them!
- Mindenki megtanulhatja a kung fut. ha a tanáruktól megtanulnak koncentrálni, a jelenre fókuszálni a tudatukat.- Anyone can learn Kung Fu if their teacher trains them to concentrate, to focus their mind on only the present.
22 éve a Kongresszus képviselője. Többségi frakcióvezető-helyettes. Remek példája azoknak az értékeknek, amelyeket a fiatalok itt megtanulnak.House Majority Whip, speaks volumes about the values young people learn here at the Sentinel, values like honor, duty, discipline, like sacrifice, service and respect.
"Mondd el és elfelejtem, tanítsd meg és talán emlékszem rá, de vonj be és megtanulom"."Tell me and I forget, teach me, and I may remember," "but involve me, and I learn."
- Ez az új divat. - Talán megtanulom felpofozni.- She says it's the new Tae Bo so maybe I can learn to kick her ass.
- Gyorsan megtanulom a szerepeimet.I learn my parts very quickly.
- Majd megtanulom szeretni. - Nem.- I'll learn to love him.
- Majd megtanulom szeretni.I'm gonna learn to love it.
"Egy nap majd megtanulod, hogyan játszd a játékot.""One day, you'll learn to play the game."
"de nem árt, ha megtanulod hogy lovagolj be egy fiatal lovat és hogyan patkold meg."but you better learn how to ride a colt and shoe a horse.
# Felnősz és megtanulod, hogy ilyesmiket nem szabad #♪ Ba, ba, bap ♪ ♪ You grow up and learn that ♪ Kind of thing ain't right
- Ha Alvin megtanulja, hogy edze a sárkányait és hogy hogyan támadjon velük, akkor az egyetlen esélyünk, ha felvesszük vele a harcot.- If Alvin learns how to train his dragons and he attacks with them, our only chance is to fight back with ours.
A "Humanich" megtanulja a helyest és a helytelent a jót és a rosszat, ugyanúgy mint mi.The Humanichs brain learns right from wrong, good from bad, the same way we all did.
A Pszi Zsaru megtanulja, hogy ne figyeljen az elterelésekre, és a célra koncentráljon.A Psi Cop learns to ignore distractions and focus on the goal.
A csontkovácsom egyszer azt mondta, a test megtanulja figyelmen kívül hagyni a fájdalmat.My chiropractor once told me that your body learns to ignore pain.
A holnap állatainak reménysége egy olyan Emberi Kultúrában található, ami megtanulja, hogy önmagán túl érezzen.The hope for the animals of tomorrow is to be found in a Human Culture which learns to feel beyond itself.
,Csatlakozzon hozzánk, hogy megtanuljuk elfogadni az új testünket, szeretni ahogy most van, nem pedig ahogy kívánni szeretnénk.""Join us as we learn to embrace our new bodies, love them as they are now,not as we wish them to be."
- De ma este megtanuljuk...But tonight we're gonna learn...
- Hosszú út áll elottünk, úgyhogy addig megtanuljuk a koreográfiát.Now we've got a long trip ahead of us, so let's take the opportunity to learn our choreography.
- megtanuljuk hogyan tegyük ezt hezitálás nélkül.- we learn to do it without hesitation.
A kisgyerekek megtanulnak életet menteni, ti megtanuljátok, hogyan legyetek adakozóak, a főnököm pedig imádni fog.Little kids get to learn how to be lifesavers, you guys get to learn how to be charitable, and my boss loves my ass.
A következő 3 órában megtanuljátok, hogy igenis megvan bennetek a kellő akarat a túléléshez.Over the next three hours you'll learn that all of you have the will to survive.
Ahhoz, hogy tanításomat megtanuljátok, tanuljatok meg tanulni.To learn my teachings l must first teach you how to learn.
Ahogy megtanuljátok holnap, mikor megkezdjük a Szent Szabályok tanulását ami irányít itt bennünket a közösségben hogy az első kitétel a csend megtartása.As you will learn tomorrow when we start studying the Holy Rule... which governs our life here in the community... one of the first conditions is the rule of silence.
Akkor maradt négy órátok, hogy megtanuljátok ezt a dalt.Then you all have four hours to learn this song.
" A kamaszok megtanulják tisztelni tanáraikat "a fenyegetések miatt "vagy azért, mert félnek a következményektől.Adolescents learn to respect their teachers because of threats or the fear of having problems.
""Az arabok villámgyorsan megtanulják nyelvüket# Arabians learn Arabian with the speed of summer lightning #
"A tisztségviselők utódai korán megtanulják, hogy csiklandozzák az emberek tenyerét.""The children of officials soon learn how to tickle people's palms."
"Nem lehetne, hogy ad egy könyvet és a rabszolgáim megtanulják helyettem és akkor egész nap fésülhetném a hajamat?""Can't you just, like, give it to me in a book and then my servants can learn it for me? "And then I could spend, like, all day brushing my hair."
"De megtanultam a leckét, és nem fog még egyszer előfordulni."But I learned my lesson. And it won't happen again.
"Ma megtanultam, hogy nehéz elfogadni ha valaki akit kedvelsz...""Today I learned that it's hard to accept when somepony you like..."
"Sok dolgot megtanultam a könyvem megírása során.""I learned many things writing this book.
"Szeresd a kis mesterséget, amit megtanultál, és elégedj meg vele.""Love the little trade which thou has learned, and be content therewith. "
"Te disznó, nagyon jól megtanultál játszani!"" Pig," he said. "You have learned to perform very well."
- Látom, megtanultál grillezni.- So you learned how to work a grill.
- És valamikor vitorlázni is megtanultál.And somewhere along the way, you learned to sail. Yeah.
"És megtanult szeretni."And he had learned to love.
- 10 nap alatt megtanult 80 dalt.-ln 10 days, he learned 80 songs.
- Amikor megtanult latinul?- When you learned to speak Latin?
-Nos, ma mindannyian megtanultunk valami nagyon fontos dolgot.Y'know, I think we all learned something today!
A háborúban a németek elvágták, azóta megtanultunk nélküle élni.During the war, the germans kept cutting it off... so we learned to live without it.
A legfontosabb, amit ebből a harcból megtanultunk hogy a legnagyobb gonoszság, a legváratlanabb helyekről törhet elő de, hála az égnek, a legnagyobb hőstettek is.If we have learned anything from our last battle it is that great evil can arise from the most unexpected sources but, most thankfully, so can great heroism.
Akár hazudsz, akár leplezel valamit, mert nem tudod vagy akarod elmondani, akár az igazat mondod, egyvalamit megtanultunk odalent: A történelmet nem lehet rászedni.Whether you're lying or covering because you can't or won't tell me or you're telling the truth the one thing we learned there, you can't beat history.
Amit eddig megtanultunk, hogy könnyebb egy autót bérelni, mint eladni.The lesson we've learned already was that it was easier to rent a car than buy one.
Ha a nap végére megtanultatok valamit, csak ez számít, igaz?Well, as long as you've learned something at the end of the day, that's all that matters. Right?
Hány évesek voltatok, amikor megtanultatok olvasni?How old were you when you learned how to read?
Ti megtanultatok szeretni.You learned to love.
"És ahogy megtanultak kommunikálni egymással a saját különös nyelvükön."And how they've learned to communicate with each other, "using their own special language."
A Samburuk megtanultak más nomád élőlényekre támaszkodni, ez esetben arra, ami többnyire éjszaka vándorol.The Samburu have learned to rely on another nomadic creature, one that usually travels at night.
Amit leginkább megtanultak a Vietnami háborúból az az, hogy azért vesztettek mert nem tudták eltitkolni az amerikaiak elöl.What they learned from Vietnam above all, was that they lost the war, because they couldn't keep it private from the American public.
Az Alterran-ok réges rég elmentek, azok alapján, amit az Ősök-ről tudunk, megtanultak továbbfejlődni, és felemelkedni.The Alterans left a long, long time ago. And what we know of the Ancients, they learned to evolve and ascend.
* De megtanultad, hogyan gyújts fel egy szemetest * * és nem minden 9 éves tud olyat. *♪ but you learned how to build a garbage can fire ♪ ♪ and not every 9-year-old can do that ♪ mom, I'm worried about you.
- Azt hittem, megtanultad a leckét.But I would have thought you had learned your lesson.
- Gyorsan megtanultad.You learned fast.
- vagy megtanultad kabalának lenni levés közben.- Or learned at mascotting. - No.
"Ezen a héten egy igazán tehetséges barátom, Páratlan megtanulta...""This week my very talented friend Rarity learned..."
- A lényeg, hogy megtanulta. A klinikumot tanulta meg, nem azt, hogyan bánjon a beteggel.She learned the facts, not necessarily how to handle the patients or the family.
- Amint megtanulta a leckét.- Just as soon as he learned his lesson.
- De megtanulta őt szeretni, nem igaz?But you learned to love him, right?
"Azt hiszem, elég naiv voltam akkoriban." "A háború alatt megtanultuk,"I guess I was pretty naive back then. During the war we all learned to stop looking for reasons why things happen.
* Úgy gondolom, megtanultuk a leckét *♪ I think today we learned a lesson ♪
- Hát... - Már megtanultuk.- We've learned that.
- Igen. Ezt mi is megtanultuk.- Yeah, we learned that in Al-Anon, too.
Azt hittem, hogy már megtanultátok a leckét.I thought you learned your lesson?
Hogy bebizonyítsuk, hogy mennyire felelőtlenek vagytok, és remélem, most megtanultátok a leckét, meg ilyenek.Um, to prove how irresponsible you and Big Dave are being, and I hope you learned your lesson and stuff.
Hát, örülök, hogy élve maradtál, Gyökérburger, és ti ketten remélem megtanultátok a leckét.Well, it's good to have you alive, Dorkburger, and as for you two, I hope you learned your lesson.
Már csak az a kérdés, hogy megtanultátok a leckét?The question is, have you learned your lessons?
"Sajnálatos módon sokan megtanulták, a sötét igazságot Mary játékáról."Unfortunately, many have learned there is a dark truth to Mary's game.
"vajon megtanulták a leckét, vagy visszamennek, és holnap ugyanott lesznek, meghalva?""have they learned their lesson or will they be back and will they be dead in there tomorrow?"
A Kentauriak megtanulták már egyszer ezt a leckét.The Centauri learned this lesson once.
A XXII. század Földjén, az emberek megtanulták használni testük rejtett tartalékait.On 22nd centuy Earth, people have learned how to use the hidden resources of the body.
Még mongolul is hamarabb megtanulnék, mint angolul.I would learn Mongolian faster than English.
Roger, én csak azt mondom, bárcsak a nővérem megtanulna eligazodni egy térképen.Roger, all I'm saying is that I wish my sister would learn to read a subway map.
Bárcsak megtanulnátok már vezetni ebben a városban.I wish you people in this town would learn how to drive.
Ha okos ember lennél, megtanulnád félni ezt a szimbólumot.If you were smart man, you would learn to fear this symbol.
Arthur, ha megtanulná hatékonyabban szervezni az idejét, mindent megvalósíthatna, amit szeretne.Arthur. If you would learn to organise your time more efficiently you could do everything you wished.
ki hívta ki a zsarukat? Bárcsak megtanulnák már, hogy ne üssék a nagy orrukat más dolgába!I wish you nosy bastards would learn to mind your own business.
"Apa, motoroznom kell veled, hogy megtanuljam, így mikor öreg leszel, tudlak fuvarozni a hátsó ülésen.""Dad, I gotta ride the motorcycle with you, so I can learn to ride it, so when you get old, I can ride you on the back."
- Hogy megtanuljam a törvényt.-To learn the law.
- Hé, ne kényszerítsen rá, hogy megtanuljam kezelni!Hey, don't make me learn how to use this.
- Itt az ideje, hogy megtanuljam.- Good time to learn.
! Gondoskodom róla, hogy megtanuld a leckét.Making sure you learn your lesson.
"Itt az ideje, hogy megtanuld fizetni a saját költségeidet, Jacob.""It's time you learn to pay your own way, Jacob. "
# De hogy megtanuld az ősi módszereket ## But to learn the ancient methods #
"Hogy megtanuljak verekedni. "I say, "To learn how to fight. "
- Hogy megtanuljak ezt azt a kisbabákról?- To learn stuff about babies.
- Néha eltűnődöm, megtanuljak-e főzni.I sometimes wonder if I should learn to cook.
A csatatér sohasem engedte meg, hogy megtanuljak írni, olvasni.The battlefield never allowed me to learn, how to read or write.
- Fizess egy vagyont, hogy megtanulj sétálni!- Pay a fortune to learn to walk!
- Hogy megtanulj mit?- Yes. To learn what?
- Ideje, hogy megtanulj vezetni.- Time you learnt to drive.
- Ideje, hogy megtanuljon.- Never too late to learn.
A kulcs a megfelelő társ megtalálásához az, hogy az ember megtanuljon osztozni a másik céljaiban, és az őt érdeklő dolgokban.The key to finding a compatible partner is learning how to share your interests and goals.
A legfontosabb lecke hogy túljusson a váláson, hogy megtanuljon megbocsátani.But perhaps the most important lesson in going through your divorce is to learn to forgive.
'Mindketten megtanuljunk, hogyan éljünk együtt.'We both will learn to live life together.
- ...hogy megtanuljunk koncentrálni az ütéseinkre, miközben figyelnek.- to learn how to concentrate on our shots even when people are watching you.
A csereprogram egyik célja az, hogy megtanuljunk türelmesnek lenni, parancsnok.One of the aims of the exchange is for us all to learn tolerance.
Akkor ez a legmegfelelőbb idő, hogy megtanuljunk meditálni és a megfelelő légzéstechnikát.Then this is the perfect time to learn meditation and proper breathing technique.
Anya szerint ahhoz, hogy megtanuljunk valamit, el kell esnünk egy párszor.My mum says that to learn something, you have to fall many times.
De ha csatlakozni akartok Kurhöz, hogy megtanuljatok harcolni, maradunk, és tanítunk titeket.But if you want to join Kur and learn to fight, we'll stay and teach you.
- Hogy megtanuljanak bízni bennünk.So the people can learn to trust us.
Az udvar megtiltotta, hogy az Ollók megtanuljanak írni és olvasni.The court forbids Guillotines from learning to read and write
Azok a CIA-s srácok sok időt töltöttek azzal, hogy megtanuljanak láthatatlanok lenni.Those CIA boys spend a lot of time learning how to be invisible.
- Igen. Azt hittem, az Enterprise után gyerekjáték lesz, de már látom, hogy nagyon sok mindent kell még megtanulnom.I thought after the Enterprise it would be a breeze, but there's a lot more to learn than starship operations.
- Miért kell ezt nekem megtanulnom?- Why do I need to learn this?
- Muszáj lesz megtanulnom.Guess I'm gonna have to learn.
A barátaim próbáltak figyelmeztetni, hogy az életvitelem utolér majd, de ezt magamnak kellett megtanulnom.Friends tried to warn me the way I lived me life would catch up with me but I had to learn it for myself.
A kiejtést kell csak megtanulnom.I just had to learn how to pronounce it.
- Nem, még sok apróságot kell megtanulnod.- No, you're going to learn to do the little things right.
- Sok mindent kell megtanulnod, mielőtt nyeregbe pattansz.- No. There's much to learn before you hop in the saddle.
A lényeg az, Jake, hogy nem kell megtanulnod ezeket a leckéket, ha elsősorban mindig jobban bánsz a nőkkel.The thing is, Jake, you wouldn't have to learn any of these lessons if you always treated women better in the first place.
Akkor sokat kell megtanulnod.You will need to learn a lot more of them.
- Ezt otthon kellett volna megtanulnia.- No, you have to learn that at home.
Apámnak ezt elsőkézből kellett megtanulnia.My father had to learn that firsthand.
Akkor talán nekünk kellene megtanulnunk az ú nyelvét mielőtt a fény kialszik.So, perhaps we ought to learn her language before the lights go out.
Az Urronoknak milliókkal többet adnak... ..mivel hatalmas információtömegeket kell gyorsan megtanulnunk... ..mielőtt az idegpályák megerősödnének.Urrones are given millions more nanites at birth... ..because we are required to learn vast amounts of information quickly... ..before neural pathways are established.
Azt kell megtanulnunk, hogyan használjuk fel az ő mozdulatukat, az ő lendületüket, az ő erejüket ellenük.So what we want to do is we want to be able to learn how to use their movement, their momentum, and their body strength against them.
De ha betegszállítók akartok lenni, ha olyanok akartok lenni, mint mi, más szabályt kell megtanulnotok.But if you want to be an E.M.T, you want to be one of us, you've got to learn a different rule.
Mindössze annyit kell megtanulnotok, "Te amo bajo la luz".All you have to learn is Te amo abajo la luz.
Még ha elismertek is lesztek az OJT-ben, még sok-sok dolgot kell megtanulnotok.Even if you have entered OJT there're still a lot to learn
Taníthatlak titeket de van, amit magatoknak kell megtanulnotok.I could teach you many things. But some things you have to learn by yourself.
Tudjátok, mit kell megtanulnotok?You know what you girls need to learn to do?
- Mit kell megtanulniuk?What are they going to have to learn?
Atyám szerint a lányoknak nem kell megtanulniuk olvasni.Father says girls have no need to learn to read.
Azt hiszi, hogy azért, mert van egy gép, ami ezt megcsinálja, a gyerekeknek nem kell megtanulniuk az egyszerű számtant?Do you think just because there's a machine to do it for them, children shouldn't have to learn simple arithmetic?
Legalább két másik nyelvet kell megtanulniuk, a közösségit nem számítva.They have to learn at least two other languages, not counting Interlac.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

megtalál
find

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

megerősít
confirm
megkárosít
damage
meglátogat
visit someone
megmozgat
move
megsérül
become injured
megszólal
start speaking
megtalál
find
megtapsol
applaud
megtárgyal
negotiate
megy
go

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'learn':

None found.