Atsigauti (to recover) conjugation

Lithuanian
11 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
atsigaunu
I recover
atsigauni
you recover
atsigauna
he/she recovers
atsigauname
we recover
atsigaunate
you all recover
atsigauna
they recover
Past tense
atsigavau
I recovered
atsigavai
you recovered
atsigavo
he/she recovered
atsigavome
we recovered
atsigavote
you all recovered
atsigavo
they recovered
Past freq. tense
atsigaudavau
I used to recover
atsigaudavai
you recover
atsigaudavo
he/she used to recover
atsigaudavome
we used to recover
atsigaudavote
you all used to recover
atsigaudavo
they used to recover
Future tense
atsigausiu
I will recover
atsigausi
you will recover
atsigaus
he/she will recover
atsigausime
we will recover
atsigausite
you all will recover
atsigaus
they will recover
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
atsigaučiau
I would recover
atsigautum
you would recover
atsigautų
he/she would recover
atsigautume
we would recover
atsigautute
you all would recover
atsigautų
they would recover
Imperative mood
-
atsigauk
you recover
-
-
atsigaukite
you all recover
-

Examples of atsigauti

Example in LithuanianTranslation in English
Tai rodo, kad aptariamuoju laikotarpiu Bendrijos pramonė nuolat jautė dempingo poveikį ir neturėjo galimybės atsigauti.This shows that during the period considered the Community industry always suffered from dumping and had no opportunity to recover.
Atrodo, kad Bendrijos pramonė pradėjo palyginti greitai atsigauti nuo ankstesnio dempingo padarytos žalos, kadangi vidutinis pelnas buvo 8,5 % 2003 m. ir 12,4 % 2004 m. birželio pabaigoje.The Community industry seems to have started to recover relatively well from the previous injurious situation, as the average profit was 8,5 % in 2003 and 12,4 % at the end of June 2004.
Bendrijos pramonė nebuvo patyrusi ankstesnio žalingo dempingo, po kurio jai reikėtų atsigauti.The Community industry was not in a situation where it had to recover from the past effects of injurious dumping.
Atsižvelgiant į tai, laikinai buvo nuspręsta, kad antidempingo priemonių taikymas padėtų Bendrijos pramonei atsigauti po žalingo dempingo poveikio ir būtų naudingas Bendrijos interesams.Accordingly, it is provisionally concluded that the imposition of anti-dumping measures would allow the Community industry to recover from the effects of injurious dumping and would be in the interest of the Community industry.
Bendrijos pramonės padėtis nebuvo tokia, kad jai reikėtų atsigauti po ankstesnių žalingo dempingo padarinių.The Community industry was not in a situation where it had to recover from the past effects of injurious dumping.
Įdarbinimas, susijęs su aptariamuoju produktu, krito 6 % nuo 1269 2000 m. iki 1193 2003 m. 2001 m. įdarbinimas sumažėjo, tačiau 2002 m. iš dalies atsigavo, o 2003 m. praktiškai nekito.Employment in relation to the product concerned fell by 6 % from 1269 in 2000 to 1193 in 2003. There was a reduction in employment in 2001, employment partially recovered in 2002 and remained stable in 2003.
Komisija pabrėžė tokią plėtrą, laikinojo reglamento 143 konstatuojamojoje dalyje darydama išvadą, kad iki 2001 m. Bendrijos pramonė atsigavo nuo buvusio dempingo.The Commission emphasised this particular development when, in recital 143 of the provisional Regulation, it concluded that by 2001 the Community industry had recovered from past dumping.
Būtina pažymėti, kad importo apimtys sumažėjo iki 48900 tonų 2002 m., o po to greitai atsigavo TL metu.It is to be noted that imports decreased to 48900 tonnes in 2002, before quickly recovering in the IP.
2002 m. importo kainos buvo palyginus stabilios – 2,83–2,93 eurų, o 2003 m. 1 ketv. jos nukrito nuo 2,87 eurų iki 2,24 eurų 2003 m. 3 ketv., o 2003 m. 4 ketv. kainos iš dalies atsigavo ir pasiekė 2,48 eurų.Having remained relatively stable at between EUR 2,83 and EUR 2,93 in 2002, import prices dropped from EUR 2,87 in Q1 2003 to EUR 2,24 in Q3 2003 before making a partial recovery to EUR 2,48 in Q4 2003.
Nepaisant fakto, kad Bendrijos pramonė tam tikra dalimi atsigavo nuo ankstesnio importo, inter alia, iš Kroatijos ir Ukrainos dempingo kaina, taip pat buvo nustatyta, kad Bendrijos pramonė ir toliau patyrė didelę žalą pagal pagrindinio reglamento 3 straipsnio apibrėžimą.Despite the fact that the Community industry recovered to a certain extent from past dumping of imports originating in, inter alia, Croatia and Ukraine, it was also found that the Community industry still suffered material injury within the meaning of Article 3 of the basic Regulation.
Remiantis naujausiomis produktų iš plieno importo tendencijomis, dabartine pažeidžiama ES pramonės padėtimi, paklausa ES rinkoje, kuri ir toliau yra maža, ir tikimybe, kad, jei paklausa atsigautų, esamas ir būsimas pajėgumų perteklius būtų nukreiptas į ES, laikoma, kad žalos grėsmė Europos Sąjungos gamintojams pagal Reglamento (EB) Nr. 260/2009 11 straipsnį, egzistuoja.On the basis of recent trends in imports of steel products, of the current vulnerable situation of the EU industry, the continuing weak demand on the EU market and of the likelihood that current and future excess capacity would be re-directed to EU if demand would recover, a threat of injury to Union producers pursuant to Article 11 of Regulation (EC) No 260/2009 can therefore be deemed to exist.

More Lithuanian verbs

Related

apgauti
trick
atgauti
recover
gauti
get
įgauti
acquire
išgauti
produce
nusigauti
get (to some place)
pagauti
catch
pasigauti
catch
prigauti
catch
sugauti
catch
užgauti
hurt (somebody)
užsigauti
get hurt

Similar

atsigerti
drink
atsigulti
lie down
nusigauti
get (to some place)
pasigauti
catch
užsigauti
get hurt

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

atgręžti
turn to face
atsiveikinti
bid a goodbye
nuplėšti
rip off
pargriūti
tumble
perti
flog
pramušti
punch
smigti
stick into something
spėti
make it (in time)
švilptelėti
whistle (lightly and once)
užkirsti
block

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'recover':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In