Atgauti (to recover) conjugation

Lithuanian
8 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
atgaunu
I recover
atgauni
you recover
atgauna
he/she recovers
atgauname
we recover
atgaunate
you all recover
atgauna
they recover
Past tense
atgavau
I recovered
atgavai
you recovered
atgavo
he/she recovered
atgavome
we recovered
atgavote
you all recovered
atgavo
they recovered
Past freq. tense
atgaudavau
I used to recover
atgaudavai
you recover
atgaudavo
he/she used to recover
atgaudavome
we used to recover
atgaudavote
you all used to recover
atgaudavo
they used to recover
Future tense
atgausiu
I will recover
atgausi
you will recover
atgaus
he/she will recover
atgausime
we will recover
atgausite
you all will recover
atgaus
they will recover
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
atgaučiau
I would recover
atgautum
you would recover
atgautų
he/she would recover
atgautume
we would recover
atgautute
you all would recover
atgautų
they would recover
Imperative mood
-
atgauk
you recover
-
-
atgaukite
you all recover
-

Examples of atgauti

Example in LithuanianTranslation in English
Kita vertus, suteikdama leidimą pakeisti skolos mokėjimo terminą valstybė turi veikti kaip viešasis arba privatus kreditorius, siekiantis atgauti skolą ir todėl sudarantis mokėjimo termino pakeitimo sutartis, palengvinančias skolų grąžinimą [67].Furthermore, by granting the debt rescheduling, the State should have acted like a public or private creditor that seeks to recover sums due to it and, to that end, concludes debt rescheduling agreements to facilitate payment [67].
Todėl BNFL įvertino savo susitarimų su BE persvarstymą remiantis kainų raidos prognozėmis, pagal kurias net esant labiausiai pesimistiškoms prielaidoms kainoms suteiktų galimybę atgauti išvengiamas sąnaudas, apskaičiuotas pačios įmonės, ir kad visų scenarijų atvejais, išskyrus labiausiai pesimistinį, kainos suteiktų galimybę atgauti išvengiamas sąnaudas, kurias apskaičiavo Gordon MacKerron.BNFL’s assessment of the renegotiation of its arrangements with BE was therefore done against a background of price evolution forecasts that were such that, even in the most pessimistic assumptions, prices would enable it to recover its avoidable costs as valued internally, and that in all but the most pessimistic scenario, prices would enable it to recover its avoidable costs as valued by Gordon MacKerron.
Komisija tyrė, ar šį nuosmukį lėmė nesėkminga bendrovės veikla, ir ar „Moulinex“ turi galimybių atgauti ankstesnes pozicijas.The Commission examined whether the decline was structural or whether Moulinex had the capacity to recover its previous positions.
Iš rinkos tyrimo paaiškėja, kad „Moulinex“ galimybės atgauti prarastą rinkos dalį priklausys ne tik nuo prekių ženklo, atsiradusio po koncentracijos, vertės, bet ir nuo kitų veiksnių: nuo to, ar naujasis savininkas gali būti novatoriškas, bei nuo jo ekonominių ir finansinių galimybių.The market survey shows that Moulinex’s capacity to recover its lost market shares will depend not only on the value of the brands brought in by the merger, but also on other factors such as the innovative, commercial and financial capacities of its new owner.
Be to, Komisija mano, kad sustabdžius bendrovės „Moulinex“ veiklą, galimybės atgauti prarastą 2000 m. rinkos dalį yra gerokai ribotos.Furthermore, the Commission takes the view that where the Moulinex brand is no longer being used, it is very unlikely to be able to recover the market shares it had in 2000.
Jis atgavo sąmonę, daktare.He's recovered consciousness, Doctor.
Niujorko komanda atgavo kamuolį.New York has recovered the fumble.
- Taip, žinau, bet mes atgavome failą.- Yeah, I know, but we recovered a file.

More Lithuanian verbs

Related

apgauti
trick
atsigauti
recover
gauti
get
įgauti
acquire
išgauti
produce
nusigauti
get (to some place)
pagauti
catch
pasigauti
catch
prigauti
catch
sugauti
catch
užgauti
hurt (somebody)
užsigauti
get hurt

Similar

apgauti
trick
apmauti
fuck up
atgimti
be reborn
atgulti
have a nap
išgauti
produce
mėgautis
enjoy
pagauti
catch
ragauti
taste
sugauti
catch
uogauti
pick berries
užgauti
hurt (somebody)

Similar but longer

atsigauti
recover

Random

apkęsti
tolerate
gultis
lie down
išnaikinti
eradicate
išteinti
acquit
įvažiuoti
drive in
kilnėti
sublimate
kursuoti
run frequently
numanyti
have an idea
riebinti
make fatter
telktis
rally

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'recover':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In