Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Leiða (to lead) conjugation

Icelandic
33 examples
This verb can also mean the following: hold hands, hold, conduct

Conjugation of leiða

Ég
þú
hann/hún/það
við
þið
þeir/þær/þau
Present tense
leiði
I lead
leiðir
you lead
leiðir
he/she/it leads
leiðum
we lead
leiðið
you all lead
leiða
they lead
Past tense
leiddi
I leaded
leiddir
you leaded
leiddi
he/she/it leaded
leiddum
we leaded
leidduð
you all leaded
leiddu
they leaded
Future tense
mun leiða
I will lead
munt leiða
you will lead
mun leiða
he/she/it will lead
munum leiða
we will lead
munuð leiða
you all will lead
munu leiða
they will lead
Conditional mood
mundi leiða
I would lead
mundir leiða
you would lead
mundi leiða
he/she/it would lead
mundum leiða
we would lead
munduð leiða
you all would lead
mundu leiða
they would lead
Ég
þú
hann/hún/það
við
þið
þeir/þær/þau
Present continuous tense
er að leiða
I am leading
ert að leiða
you are leading
er að leiða
he/she/it is leading
erum að leiða
we are leading
eruð að leiða
you all are leading
eru að leiða
they are leading
Past continuous tense
var að leiða
I was leading
varst að leiða
you were leading
var að leiða
he/she/it was leading
vorum að leiða
we were leading
voruð að leiða
you all were leading
voru að leiða
they were leading
Future continuous tense
mun vera að leiða
I will be leading
munt vera að leiða
you will be leading
mun vera að leiða
he/she/it will be leading
munum vera að leiða
we will be leading
munuð vera að leiða
you all will be leading
munu vera að leiða
they will be leading
Present perfect tense
hef leitt
I have leaded
hefur leitt
you have leaded
hefur leitt
he/she/it has leaded
höfum leitt
we have leaded
hafið leitt
you all have leaded
hafa leitt
they have leaded
Ég
þú
hann/hún/það
við
þið
þeir/þær/þau
Past perfect tense
hafði leitt
I had leaded
hafðir leitt
you had leaded
hafði leitt
he/she/it had leaded
höfðum leitt
we had leaded
höfðuð leitt
you all had leaded
höfðu leitt
they had leaded
Future perf.
mun hafa leitt
I will have leaded
munt hafa leitt
you will have leaded
mun hafa leitt
he/she/it will have leaded
munum hafa leitt
we will have leaded
munuð hafa leitt
you all will have leaded
munu hafa leitt
they will have leaded
Conditional perfect mood
mundi hafa leitt
I would have leaded
mundir hafa leitt
you would have leaded
mundi hafa leitt
he/she/it would have leaded
mundum hafa leitt
we would have leaded
munduð hafa leitt
you all would have leaded
mundu hafa leitt
they would have leaded
Mediopassive present tense
leiðist
I lead
leiðist
you lead
leiðist
he/she/it leads
leiðumst
we lead
leiðist
you all lead
leiðast
they lead
Ég
þú
hann/hún/það
við
þið
þeir/þær/þau
Mediopassive past tense
leiddist
I leaded
leiddist
you leaded
leiddist
he/she/it leaded
leiddumst
we leaded
leiddust
you all leaded
leiddust
they leaded
Mediopassive future tense
mun leiðast
I will lead
munt leiðast
you will lead
mun leiðast
he/she/it will lead
munum leiðast
we will lead
munuð leiðast
you all will lead
munu leiðast
they will lead
Mediopassive conditional mood
I
mundir leiðast
you would lead
mundi leiðast
he/she/it would lead
mundum leiðast
we would lead
munduð leiðast
you all would lead
mundu leiðast
they would lead
Mediopassive present continuous tense
er að leiðast
I am leading
ert að leiðast
you are leading
er að leiðast
he/she/it is leading
erum að leiðast
we are leading
eruð að leiðast
you all are leading
eru að leiðast
they are leading
Ég
þú
hann/hún/það
við
þið
þeir/þær/þau
Mediopassive past continuous tense
var að leiðast
I was leading
varst að leiðast
you were leading
var að leiðast
he/she/it was leading
vorum að leiðast
we were leading
voruð að leiðast
you all were leading
voru að leiðast
they were leading
Mediopassive future continuous tense
mun vera að leiðast
I will be leading
munt vera að leiðast
you will be leading
mun vera að leiðast
he/she/it will be leading
munum vera að leiðast
we will be leading
munuð vera að leiðast
you all will be leading
munu vera að leiðast
they will be leading
Mediopassive present perfect tense
hef leiðst
I have leaded
hefur leiðst
you have leaded
hefur leiðst
he/she/it has leaded
höfum leiðst
we have leaded
hafið leiðst
you all have leaded
hafa leiðst
they have leaded
Mediopassive past perfect tense
hafði leiðst
I had leaded
hafðir leiðst
you had leaded
hafði leiðst
he/she/it had leaded
höfðum leiðst
we had leaded
höfðuð leiðst
you all had leaded
höfðu leiðst
they had leaded
Ég
þú
hann/hún/það
við
þið
þeir/þær/þau
Mediopassive future perfect tense
mun hafa leiðst
I will have leaded
munt hafa leiðst
you will have leaded
mun hafa leiðst
he/she/it will have leaded
munum hafa leiðst
we will have leaded
munuð hafa leiðst
you all will have leaded
munu hafa leiðst
they will have leaded
Mediopassive conditional perfect mood
mundi hafa leiðst
I would have leaded
mundir hafa leiðst
you would have leaded
mundi hafa leiðst
he/she/it would have leaded
mundum hafa leiðst
we would have leaded
munduð hafa leiðst
you all would have leaded
mundu hafa leiðst
they would have leaded
Imperative mood
-
leið
lead
-
-
leiðið
lead
-
Mediopassive imperative mood
-
leiðst
lead
-
-
leiðist
lead
-

Examples of leiða

Example in IcelandicTranslation in English
Umræður eru hafnar innan ramma ESB ferlisins fyrir hreint loft (35). Þær kunna að leiða til þess að núverandi mörk verði endurskoðuð og færð niður.Discussions are under way within the framework of the EU Clean Air for Europe process (35) that may lead to present limits being reconsidered and eventually tightened.
Ég yrði að leiða þá í gegn.- I'd have to lead them through.
Hann ætlar að leiða mig frá indíánunum.To lead me away from his Indian friends.
Sá sem leitar vitneskju verður að leiða mig.He who seeks the knowledge must lead me.
Mig langar að leiða ykkur í bæn.l"d like to lead you in prayer.
EEA notar heildræna starfsaðferð sem best er lýst með DPSIR-umgerðinni sem er ákveðið orsakasamband frá aflvökum [Driving forces], til álags [Pressures] ástands [States] og áhrifa [Impacts], sem að lokum leiða til viðbragða [Responces] (sjá: Viðauka 9).The EEA uses an integrated approach which is best described with the framework of DPSIR a chain of causal links from Driving forces, over Pressures to States and Impacts, finally leading to Responses (see: Annex 9).
Aframhald núverandi ofveiði mun því að öllum líkindum leiða af sér verulegar breytingar í öllu lífkerfi hafanna.The continuation of present trends of over-fishing will therefore probably lead to substantial changes across the entire marine ecosystem.
Umræður eru hafnar innan ramma ESB ferlisins fyrir hreint loft (35). Þær kunna að leiða til þess að núverandi mörk verði endurskoðuð og færð niður.Discussions are under way within the framework of the EU Clean Air for Europe process (35) that may lead to present limits being reconsidered and eventually tightened.
Loftslagsbreytingar auka á þessi áhrif, og leiða þær til hækkaðs hitastigs og sýringu sjávar, sem nú þegar dregur úr getu sjávar og hafsvæða til að draga í sig gróðurhúsalofttegundir úr andrúmsloftinu og gerir sumum hlutum lífríkis sjávar erfitt fyrir.Climate change is adding to the pressures, leading to impacts such as higher temperatures, ocean acidification, which are already decreasing the ability of seas and oceans to absorb greenhouse gases from the atmosphere and for some marine biota to function.
Hvort sem um er að ræða samgöngur eða orkuframleiðslu, landbúnað eða viðskipti, ferðaþjónustu eða lýðheilsu, þá getur öll starfsemi manna orðið til þess að setja af stað atburðarás ófyrirætlaðra afleiðinga sem leiða til hraðra og ólínulegra breytinga og vendipunkta í umhverfinu.From transport to energy, agriculture to trade, tourism to people's well-being, all human activities can manifest themselves in a way that can have cascading sets of unintended consequences, leading us potentially to rapid non-linear changes and tipping points for the natural environment.
Ég leiði sjáandann.I'll lead the Seer.
Og hvar leiði ég þessa menn?And where would I be leading these men?
- Zak. - Ertu hræddur um að lífstíll þinn - leiði til þess að þú deyir einn og yfirgefinn?Lifestyle you chose could lead to dying sad and alone?
Ég þýddi það sem er í bókinni og ég leiði því særinguna og Arthur og nokkrir aðrir aðstoða okkur.I've translated what's in the book, so I'll be leading the invocation and Arthur and a few others will be assisting us.
Mig grunar að maginn á Budderball leiði hann oft til óþekktar.I have the feeling little Budderball's tummy always leads to naughtiness.
Þessi samvinna mun einkum og sér í lagi verða båttur i bví starfi sem leiðir af síðustu samevrópsku ráðstefnu umhverfisráðherra sem haldin var í Sofiu, Búlgaríu í oktober 1995 og leiðir til næstu samevrópsku ráðstefnu umhverfisráðherra sem danska stjórnin býður til í mai 1998.In particular, this cooperation will directly contribute to the work leading from the last panEuropean Environment Ministerial Conference held in Sofia, Bulgaria in October 1995, to the next panEuropean Environment Ministerial Conference to be hosted by the Danish govern ment, in May 1998.
Áriðkvæmtun svæðum leiðir súrnun til aukins flæðis als og þungmálma og afleiðingin er mengun grunnvatns.In sensitive areas, acidification leads to increased mobility of aluminium and heavy metals, causing groundwater pollution.
Meiri stuðning þarf í sambandi við þessi landbúnaðarsvæði. Lækkað afurðaverð knýr marga bændur til að beita hagkvæmari aðferðum við búskapinn, sem leiðir til meiri sérhæfingar og meiri framleiðslu, en aðrir sjá þann kost vænstan að bregða búi.Increased support for these farmland areas is needed as declining prices for agricultural produce are driving many farmers either to increase production efficiency, leading to intensification and specialisation of farms, or to stop farming.
Þessi aukna tíðni og fjölbreytileiki í matsgerðum leiðir nú hins vegar til óskilvirkni, tvígernings og ósamræmis, og getur það dregið úr árangri.However, this growth in the number and diversity of assessments is leading to inefficiencies, overlaps and inconsistencies, which can undermine their effectiveness.
endurnýjanlegum orkulindum og minnkandirafmagnsframleiðsla með kjarnorku þar sem kjarnorkuververða lögð niður leiðir líklega til aukningar á losunkoltvísýrings í andrúmsloft.electricity production as nuclear plants start to bedecommissioned, are then likely to lead to increased carbondioxide emissions.
Við leiðum þá að undna stiganum. Já, stiganum.We lead them to the Winding Stair.
Svo gröfum við djúpa holu og leiðum Kemfljótt að henni.Then we'll dig an enormous pit and make the items lead to it
Þið leiðið hópinn í dag. 360 vélar varpa sprengjum með ykkar skipun. Verið því nákvæmir.Now, you're leading the group today... ...360 planes are bombing on your command... ...so let's be accurate.
Þið leiðið hópinn í dag. 360 vélar varpa sprengjum með ykkar skipun. Verið því nákvæmir.Now, you're leading the group today... ... 360 planes are bombing on your command... ... so let's be accurate.
Ef það er ekki gert farið þið út af brautinni og þið leiðist burt frá svörunum sem þið leitið.Failure to do so will definitely take you off your path and lead you away from the answers you seek.
Sú leið liggur beint niður á við.That road leads straight into the ground.
Gef oss í dag vort daglegt brauð. Fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu.Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from evil.
Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu.And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
Sú leið liggur ekki til Gullborgarinnar, er það?That path doesn't lead to the City of Gold, does it?
Við fylgjum nú mörgum vísbendingum og erum viss um að vera á réttri leið.Uh, we are following up on as many leads and are confident we're on the right track.
Neysluhyggja er leiðandi hugmyndafræði.Consumerism is the leading ideology.
Callahan-stofnunin er leiðandi í rannsóknum á heilaskaða í Kyrrahafinu.Callahan Institute is the leading brain-injury clinic in the Pacific Rim.
Meira en nokkurntíma þurfum við markmið eða leiðandi hugmyndir sem munu gefa því sem við erum að gera tilgang.More than ever do we need goals or leading ideas that will give purpose to whatever we are doing.

More Icelandic verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

beiða
ask
friða
pacify
lemja
hit
lenda
land
lepja
lap
leyna
hide
leysa
loosen syn
meiða
hurt
veiða
hunt

Similar but longer

dáleiða
hypnotize

Random

hrífa
enchant
klípa
pinch
kóróna
crown
krefja
demand
kroppa
pick
kyngja
swallow
kæfa
smother
laspra
blame
lána
lend
leiðrétta
correct

Other Icelandic verbs with the meaning similar to 'lead':

None found.