Vitat (to dispute) conjugation

Hungarian
40 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
vitatok
I dispute
vitatsz
you dispute
vitat
he/she to dispute
vitatunk
we dispute
vitattok
you all dispute
vitatnak
they dispute
Present definite tense
vitatom
I dispute
vitatod
you dispute
vitatja
he/she disputes
vitatjuk
we dispute
vitatjátok
you all dispute
vitatják
they dispute
Past indefinite tense
vitattam
I disputed
vitattál
you disputed
vitatott
he/she disputed
vitattunk
we disputed
vitattatok
you all disputed
vitattak
they disputed
Past definite tense
vitattam
I disputed
vitattad
you disputed
vitatta
he/she disputed
vitattuk
we disputed
vitattátok
you all disputed
vitatták
they disputed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
vitatnék
I would dispute
vitatnál
you would dispute
vitatna
he/she would dispute
vitatnánk
we would dispute
vitatnátok
you all would dispute
vitatnának
they would dispute
Conditional present definite tense
vitatnám
I would dispute
vitatnád
you would dispute
vitatná
he/she would dispute
vitatnánk
we would dispute
vitatnátok
you all would dispute
vitatnák
they would dispute
Conditional past indefinite tense
vitattam volna
I would have disputed
vitattál volna
you would have disputed
vitatott volna
he/she would have disputed
vitattunk volna
we would have disputed
vitattatok volna
you all would have disputed
vitattak volna
they would have disputed
Conditional past definite tense
vitattam volna
I would have disputed
vitattad volna
you would have disputed
vitatta volna
he/she would have disputed
vitattuk volna
we would have disputed
vitattátok volna
you all would have disputed
vitatták volna
they would have disputed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok vitatni
I will dispute
fogsz vitatni
you will dispute
fog vitatni
he/she will dispute
fogunk vitatni
we will dispute
fogtok vitatni
you all will dispute
fognak vitatni
they will dispute
Future definite tense
fogom vitatni
I will dispute
fogod vitatni
you will dispute
fogja vitatni
he/she will dispute
fogjuk vitatni
we will dispute
fogjátok vitatni
you all will dispute
fogják vitatni
they will dispute
Subjunctive present definite tense
vitassam
(if/so that) I dispute
vitasd
(if/so that) you dispute
vitassa
(if/so that) he/she dispute
vitassuk
(if/so that) we dispute
vitassátok
(if/so that) you all dispute
vitassák
(if/so that) they dispute
Subjunctive present indefinite tense
vitassak
(if/so that) I dispute
vitass
(if/so that) you dispute
vitasson
(if/so that) he/she dispute
vitassunk
(if/so that) we dispute
vitassatok
(if/so that) you all dispute
vitassanak
(if/so that) they dispute
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
vitatnom
I to dispute
vitatnod
you to dispute
vitatnia
he/she to dispute
vitatnunk
we to dispute
vitatnotok
you all to dispute
vitatniuk
they to dispute

Examples of vitat

Example in HungarianTranslation in English
Nakinda, mint a király család tanácsosa, meg kell vitatni ezeket a vádakat ?Nakinda, as advisor to the royal family, do you wish to dispute these charges?
Én pusztán azt kívántam jelezni, hogy a biológiai tényeket... meglehetősen nehéz vitatni.I was just trying to make a point that biological realities... are pretty difficult to dispute.
Amit már nem is vitatok többé.Which I no longer dispute.
Bonyolult és rémisztő, nem vitatom.Sophisticated and terrifying, I do not dispute.
De komolyan vitatom az eszközöket.But I seriously dispute the means.
Ezt a tényt nem vitatom.That fact is not in dispute.
Ezt nem is vitatom.I don't dispute that.
Ezt nem vitatom, fiatalasszony.I don't dispute that, young woman.
Mivel vitatod az Inkvizíció ítéletét a fogolynak be kell ismernie a gyilkosságot.As the verdict of the Inquisition was disputed by William... we must extract the prisoner's confession.
Te ugyanis vitatod Newton állítását, hogy ő találta fel a számolást, és ezért Gottfried Leibnizt akarod a csúcsra tenni.You dispute Newton's claim that he invented calculus and you want to put Gottfried Leibniz on the top.
"gyakran ábrándozik, vitatja a szükségét annak hogy helyesen betűzze a szavakat... és alig van tisztelete a nyelvtan szabályai iránt... vagy szabályok iránt egyáltalán""often daydreams, disputes the need to spell words correctly... "and has very little respect for the rules of grammar... or rules in general."
Azt senki se vitatja, uram, még azok sokasága se, akik megvetnek téged.Oh, no one disputes that, My Lord, not even the multitudes who despise you.
Egyik fél sem vitatja, hogy Sophie Hartley behatolt Mara Toufiey és Jim Middlesborough házába.I note that neither side disputes that Sophie Hartley was found in the household of Mara Toufiey and Jim Middleborough.
Először is senki nem vitatja, hogy szörnyű tragédia történt.first offal, nobody disputes that a terrible tragedy has occurred.
Ezt senki se vitatja, Mr. Ferry.No one disputes that, Mr. Ferry.
- A tényeket nem vitatjuk, a kerületi ügyész láthatóan akar 15 perc hírnevet, miért várakoztatnánk?Your honor, I'd like to move for an immediate trial. - Hold on! - The facts are not in dispute.
- Ezt vitatjuk!- We dispute that.
Bíró úr, nem vitatjuk a biztos úr helyzetleírását.Your Honor, we don't dispute the officer's version of the events.
De vitatjuk, hogy Mundt szövetségese lett volna.But we do dispute that Mundt was in league with him.
Ezt mi nem is vitatjuk, de az ügyfelemnek nincs kábítószerrel kapcsolatos priusza.We don't dispute that, but my client has no prior felony drug convictions.
Furcsa módon választották szét magukat az ő földjeiken, amelyek határait gyakran vitatják, melynek hatására háborúba kezdenek.They have a strange custom of dividing themselves into what they call countries, whose boundaries they often dispute, which causes them to go to war.
Sosem vitattam. - Helyes.That's never been disputed.
"A Nílus forrása még mindig vitatott.""The source of the Nile is still disputed.
"Nyugtalan ifjúság, A feldúlt és vitatott terület a két örökkévalóságban.""Restless youth, the ravaged and disputed territory... "... between the two eternities. "
"És míg a vitatott mérkőzést a Toledo győzelmeként könyvelik el,"And whereas the hotly disputed contest will go down in the books
...a vitatott extra 20 óra alatt, vagy nem?.. disputed extra 20 hours he had or hasn't he?
1981-ben a zsidó munkások egy kicsi csapata, ...titokban alagutat ásott ez alá a hevesen vitatott hely alá.In 1981, a small team of Israeli workmen secretly tunneled under this hotly disputed site.
Tudom, te nyilvánosan vitattad Igby megközelítését.Um, I know you publicly disputed Igby's approach.
Michael Pratt igazgatóhelyettes erősen vitatta legutóbbi szenátusi tanúvallomásakor.- were strongly disputed - [Kettle whistling] by Assistant Director Michael Pratt in his recent senate testimony.
Már senki nem vitatta, hogy ő a csordavezér, és én voltam a legbüszkébb rá.He was the undisputed leader of the herd... and nobody was prouder than me.
És ezt senki sem vitatta soha.And that one hasn't been disputed by anybody. [Music playing]
A létezését mindig vitatták.Its very existence has always been disputed.
Megtámadtak. Bár ezt akkoriban vitatták.Although that was disputed at the time.
- Bíró úr, mi vitatnánk...- Your Honor, we would dispute...
Én pedig vitatnám a zseniális jelzőt.And I would dispute the term "genius."
Akkor vitasd a döntést!Then dispute the decision.
A kerületi ügyész egy szemtanút sem mutatott, hogy ezt vitassa.The district attorney did not offer even one witness to dispute that.
A merkitek vezére azért jött, hogy ezt vitassuk meg?The Merkit Chief comes to dispute them?
Azt mondjuk majd, nincs elegendő bizonyíték, hogy vitassuk a maga verzióját.We'll tell him we have not found sufficient evidence to dispute your version of the events.
Arra kérem önöket hogy vitassák meg az ügy azon tényeit, amelyeket bemutattunk ÖnöknekI'm gonna dare you to find dispute with the facts of this case as we presented them.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

altat
make someone fall asleep
áltat
mislead
iktat
authorize
kutat
investigate
mutat
show
oktat
instruct
untat
bore
várat
keep someone waiting
virít
bloom
visít
shriek

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

üvölt
howl
vicsorog
bare one's teeth repetitively or for a longer time
viszket
itch
visszatér
return
visszhangzik
echo
vitatkozik
argue
vokalizál
vocalize
zárkózik
lock oneself up
zárol
lock down
zúg
rumble

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'dispute':

None found.
Learning languages?