Отвори (to open) conjugation

Macedonian
70 examples

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
отворам
I open
отвориш
you open
отвори
he/she/it opens
отвориме
we open
отворите
you all open
отворат
they open
Future tense
ќе отворам
I will open
ќе отвориш
you will open
ќе отвори
he/she/it will open
ќе отвориме
we will open
ќе отворите
you all will open
ќе отворат
they will open
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би отворил
I (masculine) would have opened
би отворила
I (feminine) would have opened
би отворил
you (masculine) would have opened
би отворила
you (feminine) would have opened
би отворил
he would have opened
би отворила
she would have opened
би отворило
it would have opened
би отвориле
we would have opened
би отвориле
you all would have opened
би отвориле
they would have opened
Past perfect tense
сум отворил
I (masculine) have opened
сум отворила
I (feminine) have opened
си отворил
you (masculine) have opened
си отворила
you (feminine) have opened
е отворил
he has opened
е отворила
she has opened
е отворило
it has opened
сме отвориле
we have opened
сте отвориле
you all have opened
сум отвориле
they have opened
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
отворев
I was opening
отвореше
you were opening
отвореше
he/she/it was opening
отворевме
we were opening
отворевте
you all were opening
отвореа
they were opening
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев отворил
I (masculine) had opened
бев отворила
I (feminine) had opened
беше отворил
you (masculine) had opened
беше отворила
you (feminine) had opened
беше отворил
he had opened
беше отворила
she had opened
беше отворило
it had opened
бевме отвориле
we had opened
бевте отвориле
you all had opened
беа отвориле
they had opened
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе отворев
I will have opened
ќе отвореше
you will have opened
ќе отвореше
he/she/it will have opened
ќе отворевме
we will have opened
ќе отворевте
you all will have opened
ќе отвореа
they will have opened
Past aorist tense
отворив
I opened
отвори
you opened
отвори
he/she/it opened
отворивме
we opened
отворивте
you all opened
отворија
they opened
Imperative tense
-
отвори
you open
-
-
отворете
you all open
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум отворел
I (masculine) will open
ќе сум отворела
I (feminine) will open
ќе си отворел
you (masculine) will open
ќе си отворела
you (feminine) will open
ќе е отворел
he will open
ќе е отворела
she will open
ќе е отворело
it will open
ќе сме отвореле
we will open
ќе сте отвореле
you all will open
ќе сум отвореле
they will open
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
отворен
opening
opening
opening
отворел
opening
отворела
opening
отворело
opening
отвореле
opening
отворил
opened
отворила
opened
отворило
opened
отвориле
opened

Examples of отвори

Example in MacedonianTranslation in English
Ова ќе значи завршување на трансевропската мрежа помеѓу Салцбург и Солун, која уште повеќе ќе ја отвори земјата, што е всушност и неопходно за регионална интеграција.This will mean the completion of the transEuropean network between Salzburg and Thessalonica, opening the country up further, which is a requirement for regional integration.
Предизвикот за поврзани податоци од отворен карактер Јапонија 2012, инициран од страна на комитетот на одделот на животна средина и информатички студии при универзитетот Кејо, отвори апликација за овој предизвик.Linked Open Data challenge Japan 2012 , initiated by a committee at the Environment and Information Studies department in Keio University, has opened its application for the challenge.
Кога Ху и Вен стапија на оваа функција пред десет години, медиумите кои фаворизираа политички реформи, особено оние кои беа дел од Southern Daily Group, веруваа дека новото лидерство ќе отвори нова страница за правни и политички реформи.When Hu and Wen came into power ten years ago, pro-political reform media, in particular the Southern Daily Group, believed that the new leadership would open a new page to legal and political reform.
Додека оваа значајна реформа се стреми да отвори цел нов свет за Кубанците, кои сега можат да им го отстапат имотот на нивните роднини во своите тестаменти, многумина мислат дека се уште постојат премногу ограничувања и уште поважно, постојат уште поважни проблеми.While this significant reform has the potential to open up a whole new world to Cubans, who may now leave property to relatives in their wills, many feel that there are still too many restrictions and more importantly, that there are more pressing issues.
Министерот за спорт и култура, Николоз Руруа, рече дека новата патека за санкање, која треба да се отвори во Бакуриани, Грузија, ќе биде наречена по Нодар Кумариташвили.Minister of Sports and Culture, Nikoloz Rurua, also said that a new luge track to be opened in Bakuriani, Georgia, will be named after Nodar Kumaritashvili.
Тој додава: „кога сајтот ќе има доволен број на апликации, ќе го отворам кодот и ќе ги повикам развивачите на софтвер и новинарите да го подобрат, со цел да лансираат свои верзии на сајтот.“And he adds: "once the site is working with a healthy amount of applications, I will make the code open source and invite developers and journalists to improve it so they can launch their own versions of the site".
РЛ: Јозеф Гарахан, аниматорот во нашата група, предложи да отворам блог и да им дозволам на луѓето да влезат во нашите мали авантури.RL: Joseph Garrahan, the animator in our group, suggested I open up a blog to let people in on our little adventures.
-Не додека не ти ги отворам очите.- Not till I open your eyes.
Да ги отворам ли очите сега?Shall I open my eyes now?
Да ти ја отворам вратата.Let me open the door, all right?
Ќе ја отвориш вратата?Will you open the door?
Треба да ги отвориш очите и да ја држиш устата затворена. -Тоа е.You need to open your eyes and keep your mouth shut.
Не можеш насилно да ги отвориш ливчињата на цветот.You cannot force open the petals of a flower.
И кој поклон прво ќе го отвориш?And- Which present are you gonna open first?
Како се осмели да ја отвориш кацигата на вселенскиот човек на не нацртана планета.How dare you open a spaceman's helmet on an uncharted planet!
Дојде времето да ги отвориме очите и ушитеTime has come to open ears and eyes
Затоа мора да ѝ се отвориме на традицијата, на двата вида на традиција: на арапско-исламската, но и на човековата традиција.So we must open up to tradition; to two kinds of tradition: the Arab-Islamic tradition, as well as the human tradition.
Наместо тоа, тој ја нагласува потребата да се биде свесен за нашата тесна консумација на медиумите и да се отвориме кон другите сфери на размислување на прогресивен начин.Instead, he emphasizes the need to become conscious of our narrow consumption of media and to open ourselves to other spheres of thinking in a progressive manner.
Родриге Кутоли, придонесувач на веб-сајтот на француски јазик Les échos, забележува дека со растот на комплексноста на човечките општества, најверојатно ќе биде мудро да се отвориме што е можно повеќе кон диверзитетот:Rodrigue Coutouly, contributor on the French-language website Les échos, notes that in light of the growing complexity of human societies, it would perhaps be wise to try to open oneself as much as possible to diversity:
Со Threatened Voices сакаме да го отвориме процесот на известување за секоја личност која има информација.With Threatened Voices we aim to open the process of reporting up even further to any person who has information.
Припремете се да го отворите штитот.Prepare to open shield.
Дали повеќе би сакале да го отворите Ковчегот пред Фирерот во Берлин? И дури тогаш да дознаете што има внатре?Would you be more comfortable opening the Ark in Berlin, for your fuehrer?
Ќе сакате ли да ја отворите чантата?Would you open your bag?
Еден ден ќе бидете кралица, и морате да ги отворите очите.One day, you'll be a queen... and you must open your eyes.
Сопствениците на земјата мора да се разбудат и да започнат преговори со други интернационални компании, да создадат заедничко вложување и да отворат фабрика до „Фиџи вода“.The land owners must wake up and start negotiations with other international companies, form joint venture, and open plant next to Fiji Water.
Старбакс ќе отворат нова кафетерија во библиотеката.Starbucks Coffee will also open a new store in the library.
Првите, тврдат дека штом ќе се отвори патот до аеродромот, тие ќе ги отворат патиштата на нивните завршетоци.The first, claimed that once the airport road is open, they will open the roads on their ends.
Како што влегов во хотелот го најдов поголемиот дел од поканетите луѓе надвор од салата каде што требаше да се снима филмот и бидејќи вратите беа затворени, забележав неколку дами таму, кои стоеја со нивните партнери, а по 20 минути подоцна видов член на персоналот како отвара една од вратите на салата и одеднаш од никаде видов група либиски дами, од 15-20 истрчаа близу нас и право во салата, сé се одигра набрзина и тогаш членот на персоналот ја затвори вратата; очигледно биле скриени некаде додека некој не ги прашал организаторите да ја им отворат вратата за да ги тргнат од љубопитните очи на мажите - Либијци!!! Откако беа отворени вратите за остатокот од нас да влеземе во салата, првото нешто што го забележав беше тоа како сите жени беа седнати десно во задниот дел сите во една група во резервиран дел. Веднаш погледнав во неколкуте дами што ги видов на почетокот кога стоеја со нивните партнери, тие изгледаа замислени и збунети; сигурен сум дека сакаа да седнат со своите фамилии, но евентулно решиле да ги одделат и да ги сместат назад со другите жени и дека тие навистина не изгледаа многу среќни."as I walked in the hotel I found most of the invited people standing outside the hall where the film was going to be screened as the doors were still closed, I noticed very few ladies there, they were standing with their partners, about 20 minutes later I saw a member of staff open one of the hall's doors slightly then suddenly from no where I saw a group of Libyan ladies, about 15 or 20 run past us and straight into the hall, it really was like a flash then the member of staff closed the door, obviously they were hidden somewhere out of sight until some body asked the organisers to open the door for them to keep them away from prying male Libyan eyes!!!! after the doors were open for the rest of us to go in the event hall, the first thing I noticed was how all the ladies were seated right at the back all in one group in a segregated section, I immediately looked at the few ladies I saw in the beginning who were standing with their partners, they all looked puzzled and confused, I am sure they wanted to sit with their families but eventually decided to segregate from their families and sat at back with the other ladies and they really did not look very happy"
Оксфам моментално не дејствува во Негорно Карабах поради чувствителноста, можеби во иднина социјалните медиуми ќе помогнат да се отворат нови комуникациски канали и во крајна линија ќе го зајакнат развојот во целиот регион.While Oxfam does not currently operate in Nagorno Karabakh because of sensitivities, perhaps in the future social media will help to open up new communication channels and, ultimately, bolster development in the region as a whole.
Како што поспано ги отворив очите и погледнав низ прозорецот, за момент помислив дека се уште сум во Бостон...As I groggily opened my eyes and looked out the window, for a split second I thought I was still in Boston...
ЖСД: Две години поминав во Форталеза, во Чеара, каде предавав француски во француската Алијанса, потоа се преселив во Итапарика, Салвадор де Бахиа, каде што се обидов да бидам претприемач и отворив pousada (мал хотел-ресторан на остров), но бев безнадежен!JSD: I spent two years in Fortaleza, in Céarà, where I taught French at the Alliance Française, then I moved to Itaparica, Salvador de Bahia, where I made an attempt at being an entrepreneur and opened a pousada (a small hotel-restaurant on an island) but I was hopeless!
Го отворив блогот за да ги документирам моите познавања, па ајде да се соочиме, исто така бидејќи е прилично жестока реалноста и фактот дека не може да се најде никаков извор за африканската или црнечка литература на франкофонската веб страна, освен на онлајн магазинот Cultures Sud.I opened a blog to document my readings, and let's face it, also because it's quite a violent reality, not to find any resources about African or black literature on the Francophone web, save for the online magazine Cultures Sud.
Ги отворив рацете, го погледнав во очи и му реков: „Немам камера ниту пак телефон.I opened my hands, looked into his eyes, and said “I don’t have a camera or a phone.
Но кога ги отворив, другите две,But when I opened up the other two, well....
Алисон и јас разговаравме и навистина се отворивме една со друга... и потоа се “сечевме“ како со ножички цела ноќ.Allyson and I talked and really opened up to each other... and then we scissored all night long.
Не можевме да ги одбегнеме моментите кога се отворивме едни пред други.And we couldn't escape those moments when we opened it and broke down in front of each others.
Не отворивме досие,бидејќи не ја сметавме информацијата за веројатна.There was no file opened. We didn't find the information credible.
Кога го отворивме гробот, на него пишуваше:When we opened the tomb, there was an inscription.
Но отворивме врата за Бекет, и слични нему.But opened the door to Beckett and his ilk.
Не, само ми ги отворивте очите.No, you just opened my eyes to how broken it was.
Затоа што ја отворивте конзервата со пченка.Because you just opened up a can of corn.
Му го отворивте сефот.You opened the safe for him.
Ми отворивте досие со приказна за слободата?You've opened my file with a story about freedom?
Го цениме тоа што тукушто ја отворивте... ...новата супер-штедна сметка кај нас денеска.We appreciate that you've just opened up... ...a new supersaver account with us today.
Со собирањето на гласачите на избирачките места кои се отворија во 8 часот утрината и се затвораат во 6 часот попладне по локално време, излегоа извештаи за мала излезност.As voters continue to flock to polling stations which opened at 8am and close at 6pm local time, there have been reports of low turnout.
Неодамнешното објавување на списоци на затвореници од Голи Оток, жртви на комунистичките чистки од 1949 до 1956 година, разгореа заспани дебати и отворија некои стари рани низ сите бивши југословански републики.The recent publishing of lists of prisoners of Goli Otok, victims of communist purges in Yugoslavia from 1949 to 1956, has reignited dormant debates and opened some old wounds, across all the former Yugoslav republics.
Исто така, како дел од нивното наследство, четири „тајни библиотеки“ ги отворија своите врати.Additionally, as part of their legacy, four "underground libraries" have opened their doors.
Отворени телефонски линии: Народниот правобранител (0800 54321) и НВО Цивил (075 846 211) која води кампања против насилство отворија телефонски линии за пријавување повреди на правата и законите.Telephone hotlines were opened by the Ombudsman (0800 54321) and anti-violence NGO Civil (075 846 211).
Две професионални и лицецирани лекторки, Бисерка Велковска и Маја Катарова, неодамна го отворија блогот Лектор на кој нудат бесплатни совети од областа на правописот на стандардниот македонски јазик.Two professional and licensed proofreaders, Biserka Velkovska and Maja Katarova, recently opened the blog Lektor to dispense free advice on proper use of the grammar and other rules of the standard Macedonian language.
Но отворете ги очите на ридот.But keep your eyes open along the ridge
Централа отворете ја ќелијата на Сели и Порт.Central, open South Sally port.
Полиција, отворете!Police, open up.
Полиција, отворете ја вратата!Police, open the door.
Подобро отворете прозор да излезе димот.Better open up that window before the smell get out, man.
Не, не сум отворен.No, I'm not opening.
Едниот влегол во ресторанот и отворил оган.One burst into the restaurant and opened fire.
Некој сигурно ги отворил вентилите.Somebody must have opened the valves.
Хагрид ја отворил Одајата пред 50 години.Hagrid opened the Chamber of Secrets 50 years ago.
Дека тој повторно ја отворил Одајата. Како некогаш. Тоа е лага.They think he opened the Chamber of Secrets.
Дедо ти го отворил дуќанов, му го оставил на татко ти, а тој тебе.But, listen. Your grandfather opened this shop. He handed it down to your father, who left it to you.
Ројтерс јавува дека во Таиз, најмалку 15 луѓе се убиени, а 30 се ранети кога полицијата отворила оган врз демонстрантите.Reuters reports that in Taiz, at least 15 people were killed and 30 wounded when police opened fire.
Сеуште не сум ги отворила подароците.I haven't opened my presents yet.
Ги отворила вратите на преливот.Sergeant, she's opened the spillway doors.
Земјата под тебе се отворила.The ground opened up beneath you.
Ги отворила вратите на преливот. Повеќе мутанти влегле.Sergeant, she's opened the spillway doors.
Тоа сигурно отворило стари рани за Криси. Што стоела над телото на Сандра така.That must've really opened up old wounds for Chrissie, standing over Sandra's dead body like that.
Чув дека го реконструирале Железниот пазар и го отвориле вчера.I heard that they resurrected the Iron Market and it opened yesterday.
На 8 декември, 2014, во областа Паниаи, индонезиски безбедносни сили наводно отвориле оган на околу 800 мирни демонстранти, вклучувајки жени и деца.On December 8, 2014, Indonesian security forces allegedly opened fire on about 800 peaceful demonstrators, including women and children in Paniai district.
Ќе ставиме многу адвокати на твојот задник... и Ќе помислиш дека сме ти отвориле канцеларија.I'm going to put so many lawyers on your ass - - you're going to think they opened a branch office up there.
Кружат гласини дека некаде во Мексико отвориле клуб.Rumor has it they settled somewhere in Mexico and opened the club.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

одмори
rest
отвора
open
створи
create

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'open':

None found.
Learning languages?