Elmulaszt (to miss) conjugation

Hungarian
92 examples
This verb can also have the following meanings: neglect, to neglect

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
elmulasztok
I miss
elmulasztasz
you miss
elmulaszt
he/she to miss
elmulasztunk
we miss
elmulasztotok
you all miss
elmulasztanak
they miss
Present definite tense
elmulasztom
I miss
elmulasztod
you miss
elmulasztja
he/she misses
elmulasztjuk
we miss
elmulasztjátok
you all miss
elmulasztják
they miss
Past indefinite tense
elmulasztottam
I missed
elmulasztottál
you missed
elmulasztott
he/she missed
elmulasztottunk
we missed
elmulasztottatok
you all missed
elmulasztottak
they missed
Past definite tense
elmulasztottam
I missed
elmulasztottad
you missed
elmulasztotta
he/she missed
elmulasztottuk
we missed
elmulasztottátok
you all missed
elmulasztották
they missed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
elmulasztanék
I would miss
elmulasztanál
you would miss
elmulasztana
he/she would miss
elmulasztanánk
we would miss
elmulasztanátok
you all would miss
elmulasztanának
they would miss
Conditional present definite tense
elmulasztanám
I would miss
elmulasztanád
you would miss
elmulasztaná
he/she would miss
elmulasztanánk
we would miss
elmulasztanátok
you all would miss
elmulasztanák
they would miss
Conditional past indefinite tense
elmulasztottam volna
I would have missed
elmulasztottál volna
you would have missed
elmulasztott volna
he/she would have missed
elmulasztottunk volna
we would have missed
elmulasztottatok volna
you all would have missed
elmulasztottak volna
they would have missed
Conditional past definite tense
elmulasztottam volna
I would have missed
elmulasztottad volna
you would have missed
elmulasztotta volna
he/she would have missed
elmulasztottuk volna
we would have missed
elmulasztottátok volna
you all would have missed
elmulasztották volna
they would have missed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok elmulasztani
I will miss
fogsz elmulasztani
you will miss
fog elmulasztani
he/she will miss
fogunk elmulasztani
we will miss
fogtok elmulasztani
you all will miss
fognak elmulasztani
they will miss
Future definite tense
fogom elmulasztani
I will miss
fogod elmulasztani
you will miss
fogja elmulasztani
he/she will miss
fogjuk elmulasztani
we will miss
fogjátok elmulasztani
you all will miss
fogják elmulasztani
they will miss
Subjunctive present definite tense
elmulasszam
(if/so that) I miss
elmulaszd
(if/so that) you miss
elmulassza
(if/so that) he/she miss
elmulasszuk
(if/so that) we miss
elmulasszátok
(if/so that) you all miss
elmulasszák
(if/so that) they miss
Subjunctive present indefinite tense
elmulasszak
(if/so that) I miss
elmulassz
(if/so that) you miss
elmulasszon
(if/so that) he/she miss
elmulasszunk
(if/so that) we miss
elmulasszatok
(if/so that) you all miss
elmulasszanak
(if/so that) they miss
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
elmulasztanom
I to miss
elmulasztanod
you to miss
elmulasztania
he/she to miss
elmulasztanunk
we to miss
elmulasztanotok
you all to miss
elmulasztaniuk
they to miss

Examples of elmulaszt

Example in HungarianTranslation in English
- Nem akarom elmulasztani Jess hívását.I don't want to miss a call from Jess, man.
Azt mondta, korán elment a Központból mert azt a hírt kapta, hogy nyolc... ke... kerti gezét láttak délfelé repülni, és nem akarta elmulasztani, ha a sziget fölött repülnének el.He told me he left the Centre early because he'd received news that eight... Icterine Warblers had been reported flying south, and he didn't want to miss them if they flew over the island.
Csak nem akarok semmit elmulasztani.I just don't want to miss anything.
Egy hölgy ritka látványosság errefelé, és nem akarom elmulasztani a lehetőséget. - Így ni.Babes are a rare sight down here so I'm not going to miss the opportunity.
Egy olyan fontos eseményt, mint ez, nem akartunk elmulasztani.An important cause like this, we didn't want to miss it.
Köztünk szólva, már nem zavartatom magam, ha elmulasztok egy misét.And between you and me, Mr. Banks, I don't mind an excuse to miss church now.
Lehet, hogy elmulasztok dolgokat Lucy miatt, de te soha nem esel ki semmiből.I may miss things because of Lucy, but you are never falling out of anything.
Mindig, ha kudarcot vallok vagy valamit elmulasztok, vagy valamit elsődlegesnek tartok, felelős vagyok valakinek a haláláért máshol.Every time I fail, or make an omission, or prioritize, I'm responsible for a death somewhere else.
Nem akarok pislogni, mert félek, hogy egy pillanatot is elmulasztok a csinosságodból.I don't wanna blink, 'cause I'm afraid to miss even a second of your cuteness.
Mielőtt megtudod, elmulasztasz egy születésnapot, aztán egy évfordulót.Before you know it, you miss a birthday, then an anniversary.
És manapság, ha egy részletet elmulasztasz befizetni, máris zálogjogot követelnek a jövedelmedre.These days, you miss one payment, they put a lien on your earnings.
- Mi lesz, ha elmulasztunk egy aknát?What if we miss a mine?
Mi elmulasztunk néhány válást, nehány kölyköt és kb egy millió tankolást a benzínkúton.Well, we'll miss a couple of divorces, a handful of brats and about a million shifts at the gas station.
Nézzétek, már mindent lefoglaltunk Fijiben, és ha egy éjszakát is elmulasztunk, az a minimum, hogy megtérítitek az árát!Look, we've booked a luxury suite in Fiji, and if we miss one just night, I expect you to reimburse us.
Ezzel elmulasztanak valamit.They're missing out on something.
elmulasztanak egy szenzációs látomást amely bizonyságot tesz a senki földjéről.have missed a thrilling vision which can be witnessed in no other land.
Csak nem gondoltad, hogy elmulasztom életem legnagyszerűbb perceit?You didn't think I'd miss my greatest moment, did you, Mother dear?
Emiatt elmulasztom a vizsgáimat.I missed my exams because of all this.
Ez az amiért elmulasztom a szombat reggeli TV műsorom?This is why I'm missing my G4techTV weekend wrap-up?
Ha emiatt elmulasztom az Oaks Stakes-t, esküszöm, Angel Martinez halott ember!I miss the Oaks Stakes because of this, I swear, Angel Martinez is a dead man.
Hetente négyszer elmulasztom a vacsorát, és még ha itt is vagyok... a gondolataim az irodában maradnak.I miss dinner four nights a week, and even when I am here... my mind is back at the office.
- Gerald, elmulasztod a rumbát.- Gerald, you're missing the rumba.
...teis elmulasztod,nem ?if I'm missing that audition...
Bíboros, elmulasztod a zsákmányt.Cardinal, you'll miss the loot.
De elmulasztod a tornát.You'll miss the tournament.
Ha elmulasztod a határidőt, amit már vagy ezerszer megbeszéltünk, az komoly összegekbe fog kerülni.Well, if you miss this deadline, we're talking thousands in overtime, union fees, money we don't have to spend.
Ha valaki nyomós ok nélkűl elmulasztja a részvételt, annak következményei lesznek.If anyone misses this without a serious reason, there will be consequences.
- Ha elmulasztjuk a dagályt, akkor végünk.If we miss this time, we're finished.
Ezt a lehetőséged is elmulasztjuk.We missed this opportunity too.
Ha elmulasztjuk a teliholdat, még egy újabb évet kell itt töltenünk.If we miss this full moon, we'll have to spend another year in this country.
Ha körül megyünk, akko elmulasztjuk a buszt.Look, we'll have to go all the way around, we'll miss the bus.
Persze, időt spórolunk, ha nem adjuk hozzá a tejfölt, de elmulasztjuk a...Sure, we save time by not adding the mix to the sour cream, but you're missing out...
Valamilyen okból... úgy döntöttetek, elmulasztjátok legfontosabb családi kötelességeteket.For one reason or another... you decided to miss a most important family obligation.
Úgy égtek a vágytól, hogy visszatérjetek a kényelmes életetekbe, hogy elmulasztjátok, ami most történik.So eager to get on with your charmed lives that you miss what's happening now.
Akik a múltat és a jelent látják, azok elmulasztják a jövőt.""And those who look only to the past or present are certain to miss the future."
Amikor azt mondta, hogy akik várnak, gyakran elmulasztják a jó lehetőségeket, rossz helyre tett egy módosító szót.When you said people Who Wait often miss golden opportunities, you used a misplaced modifier.
Annyira a védjegy és a digitális jogok kezelésének megszállottjai, hogy elmulasztják azt, ami a történésekben nagyszerű.You obsess so much about copyright and DRMs, you're missing what's great about what's going on.
Az emberek, akik várnak, gyakran elmulasztják a legjobb lehetőséget.people Who Wait often miss golden opportunities.
Ha most elmennek, elmulasztják a vetítést.If you leave now, you'll miss the slideshow.
"Annyira szomorúvá tesz, annyira sajnálom, hogy elmulasztottam megfigyelni..."I'm so sad and I'm so sorry that I've missed the fact...
- Bocs, hogy elmulasztottam.- Sorry I missed it.
- De kár, hogy elmulasztottam, mi történt?- Ooh, I missed that. What happened?
A lényeg, hogy elmulasztottam, mert itt voltam.Point being that I missed it because I was here.
Annyi mindent elmulasztottam.(SIGHS) I've missed so much.
Hányszor volt olyan az életedben, hogy elmulasztottál egy istentiszteletet? És miért?How many times have you missed a church service in your life?
Nem, de elmulasztottál egy pokoli jó prédikációt.Hell, no. But you missed a good sermon.
És meg kell írnod a dolgozatot, amit elmulasztottál!And you have to make up the test you missed.
- Már 3 alkalmat elmulasztott!That's three in a row you've missed.
A csoda nem az elmulasztott életed, Katie,The miracle ain't the life you missed, Katie,
A kosarazás miatt elmulasztott vakációk...The holidays I missed because I was off coaching somewhere.
A sikeres első napra az iskolában, és az elmulasztott születésnapod megünneplésére.For a successful first day of school, And the celebration of the birthday you missed.
Adj a Mamának egy napot Azért a sok elmulasztott évért.Give Grandma one day for all the years she's missed.
De szerintem elmulasztottunk egy nagy lehetőséget.But I think we both missed a great opportunity here.
Kell, hogy legyen valami, amit elmulasztottunk.- There's got to be something we missed.
Mert ahogy körbe-körbe megyünk, olyan dolgokat találunk, amit elsőre elmulasztottunk.Because by going in circles we find things we missed the first time around.
Még egyszer átnéztem a videót az összekapásról, hátha valamit elmulasztottunk. És semmi sem mutat Maurice-ra. Találtam valamit a videón.I went back to watch the fight between joe and maurice to see if there was anything we missed, and there's--there's nothing that points to maurice, but I was able to play around with the video and zoom in a little bit,
Nos, mi elmulasztottunk mindent, amiért gyakorlatilag élni érdemes.well, we had all just missed out on practically everything worth living for.
A '90-es években még mindig azt próbálják bepótolni, amit akkor elmulasztottak.Still tryin' to make up for what you missed.
A helyszínelők elmulasztottak valamit.Crack team of investigators missed something.
Gondolja, hogy valamit elmulasztottak?You think something was missed?
Tudom, hogy szokása észrevenni olyan dolgokat, amiket mások elmulasztottak.I know you make a habit of catching things other people have missed.
A te hibád, hogy elmulasztottad a bejelentést az indulásunkról.It's your fault that you missed the announcement of our status.
Az a fiatal hölgy éppen... És elmulasztottad.That young lady just-- And you missed it.
Az első 14 évét talán elmulasztottad, de a következő 14-ben ott lehetsz.You might've missed his first 14 years, but you can still be there for his next 14.
Azt a pillanatot már elmulasztottad.You missed the moment to stand by your girl.
Ezt elmulasztottad Nigel.You really missed something, Nigel.
- Elutasítom, elmulasztotta a határidőt.- Deny it. You missed your deadline.
- Talán elmulasztotta az enyémet.- Right l know but you must have missed mine.
Az áldozatot már azonosították, a neve Frederick Barnowsky, aki titkos írásokkal foglalkozott a szövetségi ügynökségnél. Munkáját mostanában elmulasztotta kokain használata és depresszió okán.The victim has been identified as Frederick Barnowsky, a former cryptologist for a federal agency, which he was recently dismissed from for alleged cocaine abuse and depression.
Azt mondja, a fia elmulasztotta a szokásos heti telefonhívását haza.Says he missed his weekly call home.
Ezt már elmulasztotta.He missed it.
- Ezt éppen elmulasztottuk...We missed that by about...
- Nos, elmulasztottuk a Lakers -t. - És aggaszt?- well, we missed the Lakers.
Annyira sajnálom, hogy elmulasztottuk a szülinapod, Liba Kevin.I'm so sorry we missed your birthday, Goose Kevin.
Bár elmulasztottuk a rendelést, visszamentem és ellenőriztem.So even though we missed the appointment, I went back and looked it up again.
A lényeg az, hogy elmulasztották a bejelentkezést, és most hat óra késésben vannak.The point is they missed a check-in. They're now six hours overdue.
Azok, akik elmulasztották a jávorszarvast Alaszkában... a grizli-medvét Amerikában, a tigrist lndiában... most mind errefelé tartanak a tengeren át.Men who missed moose in Alaska, grizzly in America, tigers in India, they're all at sea now bound for here. (CHUCKLES)
CsK3, elmulasztották a rendszeres bejelentkezést.SG3, you've missed your scheduled check-in.
Ha elmulasztották volna, emberek, nincsenek marslakók.In case you missed it, folks, there's no Martians.
Úgy látszott rajtuk, elmulasztották.They seem to have missed that.
Van egy gyorsabb út, de akkor elmulasztaná a rózsákat.There IS a quicker route, but then one would miss the roses.
"ez a lehetőség túl jó ahhoz hogy elmulasszam.""and it seems too good a chance to miss."
Hogy elmulasszam ezt a megindító viszontlátást?What, and miss this touching reunion?
Hogy elmulasszam, ahogy az Inkvizítor Anya visszaállítja az igazságot Aydindrilben?And miss watching the Mother Confessor bring justice back to Aydindril?
Kérlek, kérlek, ne hagyd hogy elmulasszam.Please, please, don't let me miss it.
Hogy elmulaszd a szertartást, de mindenki lásson.To miss the service but still be seen by everyone.
- Az első fia most hunyt el és nem akarom, hogy elmulassza a második születését.- Joan-- - His first son just passed away and I really don't want him to miss the birth of his second one.
Nehogy elmulasszátok a saját koronázásotokat.You two don't want to miss your own coronation.
Ezek az évek olyan értékesek, és én nem kérhetem akárcsak egy pillanatot is elmulassz a lányod életéből.These years are so precious, and I can't ask you to miss not one moment of your daughter's life.
Nem akarta, hogy bármit is elmulasszon.Didn't want him to miss a thing.
Nem engedhetjük meg, hogy elmulasszunk egy igazi vészhelyzetet.We can't afford to miss a real emergency.
Tudom, hogy nem voltál izgatott, hogy én voltam a Király, de nem kellett volna elmulasztanod a tutajodat.I know you weren't psyched that I was Homecoming King, but you didn't need to miss out on your float.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

elhalaszt
postpone
elválaszt
separate

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

egyesül
unite
elfoglal
occupy
elkezdődik
begin
ellenőriz
control
elmacskásodik
go numb
elment
save
elmozdít
move something or someone from its previous position
elmúlik
pass
elsodor
sweep away
elszalaszt
send someone for something

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'miss':

None found.
Learning languages?