Elfoglal (to occupy) conjugation

Hungarian
67 examples
This verb can also have the following meanings: to invade, to seize, to capture

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
elfoglalok
I occupy
elfoglalsz
you occupy
elfoglal
he/she to occupy
elfoglalunk
we occupy
elfoglaltok
you all occupy
elfoglalnak
they occupy
Present definite tense
elfoglalom
I occupy
elfoglalod
you occupy
elfoglalja
he/she occupies
elfoglaljuk
we occupy
elfoglaljátok
you all occupy
elfoglalják
they occupy
Past indefinite tense
elfoglaltam
I occupied
elfoglaltál
you occupied
elfoglalt
he/she occupied
elfoglaltunk
we occupied
elfoglaltatok
you all occupied
elfoglaltak
they occupied
Past definite tense
elfoglaltam
I occupied
elfoglaltad
you occupied
elfoglalta
he/she occupied
elfoglaltuk
we occupied
elfoglaltátok
you all occupied
elfoglalták
they occupied
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
elfoglalnék
I would occupy
elfoglalnál
you would occupy
elfoglalna
he/she would occupy
elfoglalnánk
we would occupy
elfoglalnátok
you all would occupy
elfoglalnának
they would occupy
Conditional present definite tense
elfoglalnám
I would occupy
elfoglalnád
you would occupy
elfoglalná
he/she would occupy
elfoglalnánk
we would occupy
elfoglalnátok
you all would occupy
elfoglalnák
they would occupy
Conditional past indefinite tense
elfoglaltam volna
I would have occupied
elfoglaltál volna
you would have occupied
elfoglalt volna
he/she would have occupied
elfoglaltunk volna
we would have occupied
elfoglaltatok volna
you all would have occupied
elfoglaltak volna
they would have occupied
Conditional past definite tense
elfoglaltam volna
I would have occupied
elfoglaltad volna
you would have occupied
elfoglalta volna
he/she would have occupied
elfoglaltuk volna
we would have occupied
elfoglaltátok volna
you all would have occupied
elfoglalták volna
they would have occupied
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok elfoglalni
I will occupy
fogsz elfoglalni
you will occupy
fog elfoglalni
he/she will occupy
fogunk elfoglalni
we will occupy
fogtok elfoglalni
you all will occupy
fognak elfoglalni
they will occupy
Future definite tense
fogom elfoglalni
I will occupy
fogod elfoglalni
you will occupy
fogja elfoglalni
he/she will occupy
fogjuk elfoglalni
we will occupy
fogjátok elfoglalni
you all will occupy
fogják elfoglalni
they will occupy
Subjunctive present definite tense
elfoglaljam
(if/so that) I occupy
elfoglald
(if/so that) you occupy
elfoglalja
(if/so that) he/she occupy
elfoglaljuk
(if/so that) we occupy
elfoglaljátok
(if/so that) you all occupy
elfoglalják
(if/so that) they occupy
Subjunctive present indefinite tense
elfoglaljak
(if/so that) I occupy
elfoglalj
(if/so that) you occupy
elfoglaljon
(if/so that) he/she occupy
elfoglaljunk
(if/so that) we occupy
elfoglaljatok
(if/so that) you all occupy
elfoglaljanak
(if/so that) they occupy
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
elfoglalnom
I to occupy
elfoglalnod
you to occupy
elfoglalnia
he/she to occupy
elfoglalnunk
we to occupy
elfoglalnotok
you all to occupy
elfoglalniuk
they to occupy

Examples of elfoglal

Example in HungarianTranslation in English
A kormányom szándéka elfoglalni Hokkaido-t a saját nevében.It is my government's intention... to occupy Hokkaido on its own behalf.
A megszállók felfedték tervüket, miszerint elfoglalni és megosztani akarják Irakot.The occupiers have unveiled their intentions and plans to occupy and divide Iraq!
Egy átok minden hadseregen, amely megpróbálja elfoglalni.A curse to every army that try to occupy it.
Ha az MP behatol, könnyű lesz elfoglalni.If the MP invades, it'll be easy for us to occupy it.
Hiba volt elfoglalni a kastélyt?Was it wrong to occupy the castle?
Majd elfoglalok magamnak egy kis kecskesajtos tésztát!I'll occupy me some goat cheese peppadew peppers!
És kinek a teste ez, amelyet most elfoglalok?And whose body is this I'm now occupying?
Minden nap átmegyünk a kapun és távoli világokat fedezünk fel, és mégis, pár tengerbiológiai vizsgálat kivételével, alig tudunk valamit arról a bolygóról, amit elfoglalunk.We head through the gate every day exploring distant worlds, and yet, with the exception of a few marine biology tests, we have barely scratched the surface of the very planet that we occupy.
És nem beköltözünk, csak elfoglalunk egy levegős teret.And we're not moving in, we're occupying a space with central air.
A föld, amit elfoglalnak Császár, a Szenátus és Róma népémek tulajdona.The ground you occupy is the property and territory of the Emperor, Senate and people of Rome!
A föld, amit elfoglalnak, a Mindenható Isten ígérete szerint... Izrael gyermekeit illeti.The ground you occupy was given as promised to the children of Israel by Almighty God,
A terület, amit ezek a házak elfoglalnak kiteszi az "Udvar" nagy részét.The land these houses occupy covers most of the Court.
Csak elfoglalom magam.Oh, just occupying myself.
Én pedig elfoglalom ezt a fülkét.Well, I'm gonna occupy this booth.
Csak elfoglalod a helyet mellette és megpróbálod elkerülni a csapásait.You occupy the space next to her and avoid getting hit.
Talán találhatnál mást, amivel elfoglalod magad, és ami nem én vagyok.Maybe you can find something to occupy yourself with that isn't me.
És be kell vallanom, boldogsággal tölt el, hogy elfoglalod anyád helyét, mint Kellynch jövendő úrnője A jövő Lady Elliot-ja.And, I must confess, to look forward and think of you occupying your dear mother's place as the future mistress of Kellynch.
- A szemtelensége majd véget ér, földlakó, ha a rután hadsereg elfoglalja ezt a bolygót.- Your mockery will end with your race, when the Rutan battle fleet occupies this planet.
A De Ceressay rezidencia ... elég nagy részét elfoglalja.The de Serac¨¦s' house occupies rather a Iot of it.
Ha Észak megint háborút indít és elfoglalja Szöult, azt tervezték, hogy felrobbantják azokat a bombákat, hogy megsemmisítsék az ellenséget.If the North instigates a war again and occupies Seoul... they planned to detonate those bombs to annihilate the enemy.
- Hogy újra elfoglaljuk az állásokat.–For us to reoccupy the position.
Ahogy mi látjuk, a logikus stratégia egy korai győzelemhez az az hogy megszálljuk a nyugati Csendes óceánt és elfoglaljuk Formosa-t, mindkettőt annak érdekében hogy a Formosa szorost kontrolláljuk és egy ugrópontnak használjuk Japán ellen.In our view, the sound strategy for early victory... is to occupy the western Pacific and seize Formosa, both to control the Formosa Strait... and as a jumping-off point against Japan.
Azt mondták, rabszolgák vagyunk, nincs jogunk az országban lenni, és... hogy elfoglaljuk a legelőt a marháik elől...They told us we were slaves, that we had no right to be in the country, that, um, we were occupying grazing land for their cattle.
Bajtársak, annak a lehetőségét vitatjuk meg, hogy elfoglaljuk a Szeptember 14-e teret.Comrades, we are debating the possibility of occupying September 14th Square.
Egész nap, egész héten elfoglaljuk a Wall Streetet.All day, all week, occupying Wall Street.
"...és majd elfoglaljátok Kánaán földjét.""...and you will occupy the land of Canaan."
- A franciák elfoglalják Moszkvát.- The French occupy Moscow.
1944-ben a nácik elfoglalják Hollandiát néhány oknál fogva, úgy döntenek hogy elveszik az összes ételt és Németországba irányítják;In 1944, Nazis occupying Holland for a bunch of reasons, they decide to take all the food and divert it to Germany;
24 emberre van szükségem, hogy elfoglalják ezt az állást.Until we can organize our defenses, I need 24 men to occupy this post.
A csapataim elfoglalják Firenzét.My forces will occupy Florence.
A japánok elfoglalják Francia Indokínát.The Japanese are moving south to occupy French Indo-China.
Amikor Wales hercege voltam és később, mikor elfoglaltam a trónt, a nép minden rétege tanúbizonyságot tett az irántam érzett rokonszenvéről bárhol jártam is, bárhova utaztam is a birodalomban,Ever since I was Prince of Wales, and later on, when I occupied the throne, I have been treated with the greatest kindness by all classes of the people wherever I have lived or journeyed throughout the empire.
Mondhatom, hogy amit én 20 évig elfoglaltam... mostmár az Öné.May I say merely that these quarters which I've occupied for 20 years... are now yours.
Nem, én csak elfoglaltam a lakást, mivel 10 hónapja üres volt. aztán eladom magának.No, I've occupied the flat since it is vacant for 1O months, and selling it to you.
Nos, elfoglaltam a boltot.Well, I've occupied the shop.
A pizsamám a hálóban volt, amit elfoglaltál.My pajamas were in the bedroom, which was occupied.
- Az alkalmi öngyilkos utalás megölte a pillanatot, de szerencsére Matty elfoglalt volt.- My casual suicide reference could have killed the moment, but luckily Matty was preoccupied.
- Az elfoglalt Párizsban él.He lives in occupied Paris.
- Az elfoglalt terület, uram.- That's occupied territory, sir.
- Egy kissé elfoglalt voltam.- Been a little preoccupied.
- Egyébként is elfoglalt voltam.I was otherwise occupied.
Majdnem minden embert sikeresen elfoglaltunk.Almost every human has been successfully occupied.
Mindent elfoglaltunk.All occupied.
- Jelen pillanatban kissé elfoglaltak.They're otherwise occupied at the moment. - Joey!
- Nem tudom. Eléggé elfoglaltak.- The press is kind of preoccupied.
-Elég hogy elfoglaltak legyünk.Is enough for us to be occupied.
A gyalogos egységek több épületet elfoglaltak a Marehan úton, de szétszóródtak.Ground forces have occupied several buildings along Marehan Road... But they're all spread out.
Egy ideig nem is baj, mert én és a 20 éves barátnőm kicsit elfoglaltak leszünk.Oh. That's okay for a while because me and my 20-year-old girlfriend will be a little bit preoccupied.
Hé, elfoglaltad a helyemet. Ó. Sajnálom.Hey, you've occupied my place.
Most már hét éve, hogy elfoglaltad ezt a szigetet.You've occupied this island for 7 years now.
Úgy gondolta, egész éjszakára elfoglaltad magad.He believed you occupied for the night.
10 órakor a Toyosu Rendőrségi Kórházat... elfoglalta egy fegyveres banda.At 10 a. m, the Toyosu Police Hospital... was occupied by an armed band.
1500 katona elfoglalta az Akasaka körzeteit, a miniszterelnöki rezidenciát, a rendőrség főhadiszállását, a Hadügyminisztérium épületét, és a Tábornoki Hivatalt.1500 men have occupied... the Akasaka area, Prime Minister's Residence... and Police Headquarters War Minister's Residence and General Staff Office
1730-ban elfoglalta egy bizonyos Mr Chicken.1730, it was occupied by a Mr. Chicken.
A NEUCOM vezérlőtermét elfoglalta Cyper.The NEUCOM main control room has been occupied by Cyper.
A hadseregem elfoglalta a palotát.My army has occupied the palace.
A McTarry kastélyt elfoglaltuk, egy kis változtatással.McTarry castle compIeteIy occupied, with only one change.
Muszajev elnök úr, elfoglaltuk a csernobili atomerőművet.Prime Minister Musayev, we have occupied the Chernobyl nuclear power plant.
Sikeresen elfoglaltuk a helyet...We successfully occupied a location...
Üzenem, hogy a helyet elfoglaltuk ezeket a tetveket elfogtuk.- It sure is. Tell the colonel we've occupied this place we're taking these lice as prisoners.
"...és Észak-Franciaországot elfoglalták.""and Northern France has been occupied."
- A tüntetők elfoglalták a repülőteret és rá akarják venni az elnököt hogy lépjen vissza.Do you know what happened? The demonstrators occupied the airport and tried to force the PM to step down
/ A kormányépületeket elfoglalták,/Government buildings were occupied,
A Köztársaság elnökének utasítására jelentjük, hogy ma március 15-én 6 órakor a német csapatok elfoglalták Cseh- és Morvaországot.At the behest of the President of the Republic we report that today, 15 March at 6:00 A.M. German forces occupied Czech and Moravia.
A házat pedig... elfoglalták.And the house was... occupied.
Izrael sok technikát használ, hogy elfoglaljon földeket.Israel uses lots of techniques for occupying lands.
A Marsot elfoglaló katonai különítményekhez kijelölt telepatákról.Telepaths assigned to the military divisions occupying Mars.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

lefoglal
reserve

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

dadog
stammer
ecsetel
describe
elbűvöl
charm
elfakul
fade
elfehéredik
whiten
elfogad
accept
elfogy
run out of something
elhelyez
place
elír
miswrite
ellenkezik
resist

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'occupy':

None found.
Learning languages?