Elhalaszt (to postpone) conjugation

Hungarian
70 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
elhalasztok
I postpone
elhalasztasz
you postpone
elhalaszt
he/she to postpone
elhalasztunk
we postpone
elhalasztotok
you all postpone
elhalasztanak
they postpone
Present definite tense
elhalasztom
I postpone
elhalasztod
you postpone
elhalasztja
he/she postpones
elhalasztjuk
we postpone
elhalasztjátok
you all postpone
elhalasztják
they postpone
Past indefinite tense
elhalasztottam
I postponed
elhalasztottál
you postponed
elhalasztott
he/she postponed
elhalasztottunk
we postponed
elhalasztottatok
you all postponed
elhalasztottak
they postponed
Past definite tense
elhalasztottam
I postponed
elhalasztottad
you postponed
elhalasztotta
he/she postponed
elhalasztottuk
we postponed
elhalasztottátok
you all postponed
elhalasztották
they postponed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
elhalasztanék
I would postpone
elhalasztanál
you would postpone
elhalasztana
he/she would postpone
elhalasztanánk
we would postpone
elhalasztanátok
you all would postpone
elhalasztanának
they would postpone
Conditional present definite tense
elhalasztanám
I would postpone
elhalasztanád
you would postpone
elhalasztaná
he/she would postpone
elhalasztanánk
we would postpone
elhalasztanátok
you all would postpone
elhalasztanák
they would postpone
Conditional past indefinite tense
elhalasztottam volna
I would have postponed
elhalasztottál volna
you would have postponed
elhalasztott volna
he/she would have postponed
elhalasztottunk volna
we would have postponed
elhalasztottatok volna
you all would have postponed
elhalasztottak volna
they would have postponed
Conditional past definite tense
elhalasztottam volna
I would have postponed
elhalasztottad volna
you would have postponed
elhalasztotta volna
he/she would have postponed
elhalasztottuk volna
we would have postponed
elhalasztottátok volna
you all would have postponed
elhalasztották volna
they would have postponed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok elhalasztani
I will postpone
fogsz elhalasztani
you will postpone
fog elhalasztani
he/she will postpone
fogunk elhalasztani
we will postpone
fogtok elhalasztani
you all will postpone
fognak elhalasztani
they will postpone
Future definite tense
fogom elhalasztani
I will postpone
fogod elhalasztani
you will postpone
fogja elhalasztani
he/she will postpone
fogjuk elhalasztani
we will postpone
fogjátok elhalasztani
you all will postpone
fogják elhalasztani
they will postpone
Subjunctive present definite tense
elhalasszam
(if/so that) I postpone
elhalaszd
(if/so that) you postpone
elhalassza
(if/so that) he/she postpone
elhalasszuk
(if/so that) we postpone
elhalasszátok
(if/so that) you all postpone
elhalasszák
(if/so that) they postpone
Subjunctive present indefinite tense
elhalasszak
(if/so that) I postpone
elhalassz
(if/so that) you postpone
elhalasszon
(if/so that) he/she postpone
elhalasszunk
(if/so that) we postpone
elhalasszatok
(if/so that) you all postpone
elhalasszanak
(if/so that) they postpone
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
elhalasztanom
I to postpone
elhalasztanod
you to postpone
elhalasztania
he/she to postpone
elhalasztanunk
we to postpone
elhalasztanotok
you all to postpone
elhalasztaniuk
they to postpone

Examples of elhalaszt

Example in HungarianTranslation in English
- Akkor hajlandó vagy elhalasztani?You're saying you're willing to postpone it?
- Hogy mondod? - Megpróbáljátok elhalasztani?Trying to postpone it?
- Szeretné elhalasztani a tájékoztatót?- Your request to postpone the briefing?
- Vagy szeretné elhalasztani?-Would you prefer to postpone it?
Azt hittem, hogy meg fogja érni Petenek elhalasztani a terveit... a sztori végére.I thought that Pete having to postpone what he had planned was worth it in the end for the story.
Attól eshetek vissza, ha ezt most elhalasztom.I'd get less respect if we postponed it.
Szóval elhalasztom az iskolát, amíg talpra álltok.So I will postpone school until you're on your feet.
Tudod, azt hiszem elhalasztom a pubos találkámat.You know, I think I'm going to postpone my pub date.
Tudod, nagyon arra hajlok, hogy elhalasztom ezt a találkozót, ami most lenne, és csak úgy veled megyek.I got half a mind to postpone the arraignment that I have and just go with you.
Miért nem mondod, hogy több idő kell, és elhalasztod, míg nem döntesz?Why don't you just say you need more time and postpone until you've decided?
Szóval felejtsd el, hogy elhalasztod az utazást.So Forget to postpone the trip.
Csak elhalasztja a halált.It just postpones their death.
"Szóval szerintem jobb, ha elhalasztjuk a találkozót.""so I think it's probably best to postpone the meeting."
- Apáddal elhalasztjuk az esküvőt.Your father and I will postpone. No way-no!
- Igen! - Az ítéletet elhalasztjuk további értesítésig.- This sentence's been postponed until further notice.
- Kang főnök, jelentsd be, hogy a mai kabinet ülést elhalasztjuk holnapra.Chief Kang, contact people to inform them that today's cabinet meeting is postponed until tomorrow.
- Miles azt mondta elhalasztjuk, amíg... - Ne aggódj.Miles said we could postpone it until-- don't worry.
Jó lesz ez így, bátyó, hogy elhalasztjátok az esküvőt?Brother, will it be right to postpone the wedding in this manner?
- Nézzük elhalasztják a megújulás.- Let's postpone the renewal.
A belügyminiszter, Leon Brittan úgy nyilatkozott, hogy egyetért a döntéssel, miszerint elhalasztják azoknak az angol szurkolóknak az utazását, akik az Európa Bajnokságra készülnek.The Home Secretary, Leon Brittan, said he could well understand the decision to postpone travel arrangements for England fans heading for the European Championship.
Az esküvődet egy nappal elhalasztják.Your wedding will be postponed a day at most-
Csak elhalasztják az esküvőt?The date is merely postponed? I hope so.
Előfordulhat esetleg, hogy elhalasztják a választást a robbanás miatt?Is there chances of election being postponed due to this blast?
3 évvel elhalasztottam az esküvőmet az ő igényei miatt.I postponed my wedding for 3 years because of what she needs.
Amint tudjátok, amikor Molly megszületett, elhalasztottam a keresztelőt, amíg Frank és Jeremy hazatérnek.As you know, when Molly was born, I postponed the baptism until both Frank and Jeremy came home.
Apátok állapota miatti tiszteletből elhalasztottam az aláírást.Out of respect for your father's condition, I have postponed the signing.
De nem utasítottam, csak elhalasztottam.But it wasn't rejected. It was just postponed.
Honnan tudta, hogy elhalasztottam az indulást?How did you know l postponed my departure?
Mivel nem dolgozhat terepen a sérülése miatt, jelentkezett a parancsnoki tréningre, amit elhalasztott.Since he can't work in the field right away because of his wounds, he registered for that executive management training he postponed.
Sporthírek. A Manchester United ma este a Sheffield Wednesday ellen játszik. az elhalasztott FA-kupa negyeddöntőjében...'And in sports news, Manchester United will tonight play Sheffield Wednesday 'in the re-arranged FA Cup quarterfinal tie postponed...'.
...amit elhalasztottunk....That is now postponed.
Azért kérettem ide mindkettejüket... Hogy megbeszéljük és befejezzük, amit korábban elhalasztottunk.I've asked you both here... to discuss and conclude our postponed matter.
Egy problémát elhalasztottunk, mégpedig hogy melyik félvér minősül teljesen németnek vagy teljesen zsidónak.One matter we postponed is the point at which mixed becomes wholluy German or wholluy Jew.
Mivel a Szövetség többi tagja azt mondta, hogy nincs több találkozó, amíg a támadások gondját meg nem oldják, csak feltételezem, hogy mindent elhalasztottak.Since the other members of the Alliance said that they'd take no more meetings until the problem of the attacks are solved I just assume everything was postponed.
Nem volt olyan egyszerű. Egy aukciót kellett szervezem, amit aztán elhalasztottak.I had to set up an auction, which happened to get postponed.
*Próbáltam tervezni, elhalasztottad*♪ I tried to make plans, you postponed ♪
- Szóval Sadie, elhalasztottad a rezidensségedet hogy egy hullaházban dolgozhass?So, sadie, you postponed your residency To work in a morgue?
Szomorúsággal hallottam, hogy elhalasztottad indulásod.It saddens me to hear you postponed your departure.
- Az isten áldja a törött ágyát. 41 százalékban elhalasztotta.He's postponed it 41% of the time.
A Xindi elhalasztotta a fegyver indítását.The Xindi postponed the weapon launch.
A bíró elhalasztotta döntést hétfőig.The judge postponed her decision until Monday.
Csúsztak a szállításaink, ezért Pepe elhalasztotta a találkozóját Sergej-el.Our deliveries fell behind so Pepe postponed meeting Sergei.
Hee-joong azt mondta, hogy beteg és elhalasztotta.Hee-joong said she's sick and postponed.
- Azt elhalasztottuk.- That's been postponed.
- Ma kellene kezdődnie, de betegségre hivatkozva elhalasztottuk.Was to begin today. We have postponed the start for a few hours with the story of illness.
- Szóval elhalasztottuk.- So we postponed the event.
A szavazást elhalasztottuk.The voting has been postponed.
Az esküvőt elhalasztottuk.The wedding has been postponed.
Csak nem azért, mert elhalasztottátok az esküvőt?Is it because your wedding has been postponed?
'A meccset elhalasztották.'The fight was postponed.
- Nem, a műtétemet elhalasztották.~ No, I'm not, my operation is postponed.
- de 1942 január 20-án elhalasztották..And had been postponed until January 20, 1942.
A kihallgatást elhalasztották.The inquiry is postponed.
A kivégzés dátumát néhány nappal elhalasztották, mivel McBride egy betegségben szenvedett.The execution date was postponed for several days due to an illness suffered by McBride.
Akarod, hogy elhalasszam az utazásom?Do you want me to postpone my trip?
Szeretnéd, hogy elhalasszam?Do you want me to postpone?
Nem kérnélek, hogy elhalaszd, ha nem lenne fontos.Listen, I wouldn't ask you to postpone if it wasn't important.
- Nem! Az egész csak eszköz arra, hogy elhalassza a küzdelmet!This is merely a device to postpone the trial by combat!
és belement, hogy elhalassza a tesztet.and she agreed to postpone the exam.
A Reptalianok beleegyeztek, hogy a fegyver kilövését elhalasszuk.The Reptilians have agreed to postpone the launch of the weapon.
Akarod, hogy elhalasszuk az esküvőt?Do you want us to postpone the wedding?
Azt akarják, hogy elhalasszuk a csapatkivonást. Mit mondtál neki?The Americans want us to postpone the withdrawal.
De pokoli jó ürügyként szolgálhat, hogy elhalasszuk Annie leszerelését, amíg alaposabban utána nem nézünk.But I can make a damn good case to postpone decommissioning Annie until we can look into this further.
Időközben pedig mindent megteszünk, hogy elhalasszuk Ahmadi kivégzését.- In the meantime, we will keep pushing to postpone Ahmadi's execution.
A mostani gondokkal arra szavaztak, hogy elhalasszák a döntést egy időre, hogy ezúttal bölcsebben dönthessenek.With all the recent problems, they voted to postpone any decisions for a while... so they could choose more wisely this time.
Attól tartottam újra elhalasszák.I was afraid they'd postpone again.
Dr. Quick szerint ez túl fontos ahhoz, hogy elhalasszák.Dr. Quick said the meeting was too important to postpone.
Nézzük meg, rá tudjuk-e venni őket, hogy legalább elhalasszák a kivégzést.See if we can get them to at least postpone the execution.
Vártam, hogy elhalasszák a repülésed.Waiting for somebody to postpone your flight.
Háromszor kellett elhalasztanunk az esküvőt.We had to postpone the wedding three times.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

elmulaszt
miss
elválaszt
separate

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

derül
clear up
eldug
hide
eléír
write before something
elesik
fall down
elfojt
suffocate
elhagy
leave someone or something
elhamvaszt
cremate
elkezd
begin
ellenőriz
control
elmozdít
move something or someone from its previous position

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'postpone':

None found.
Learning languages?