Binden (to tie) conjugation

Dutch
31 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
bind
I tie
bindt
you tie
bindt
he/she/it ties
binden
we tie
binden
you all tie
binden
they tie
Present perfect tense
heb gebonden
I have tied
hebt gebonden
you have tied
heeft gebonden
he/she/it has tied
hebben gebonden
we have tied
hebben gebonden
you all have tied
hebben gebonden
they have tied
Past tense
bond
I tied
bond
you tied
bond
he/she/it tied
bonden
we tied
bonden
you all tied
bonden
they tied
Future tense
zal binden
I will tie
zult binden
you will tie
zal binden
he/she/it will tie
zullen binden
we will tie
zullen binden
you all will tie
zullen binden
they will tie
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou binden
I would tie
zou binden
you would tie
zou binden
he/she/it would tie
zouden binden
we would tie
zouden binden
you all would tie
zouden binden
they would tie
Subjunctive mood
binde
I tie
binde
you tie
binde
he/she/it tie
binde
we tie
binde
you all tie
binde
they tie
Past perfect tense
had gebonden
I had tied
had gebonden
you had tied
had gebonden
he/she/it had tied
hadden gebonden
we had tied
hadden gebonden
you all had tied
hadden gebonden
they had tied
Future perf.
zal gebonden hebben
I will have tied
zal gebonden hebben
you will have tied
zal gebonden hebben
he/she/it will have tied
zullen gebonden hebben
we will have tied
zullen gebonden hebben
you all will have tied
zullen gebonden hebben
they will have tied
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gebonden hebben
I would have tied
zou gebonden hebben
you would have tied
zou gebonden hebben
he/she/it would have tied
zouden gebonden hebben
we would have tied
zouden gebonden hebben
you all would have tied
zouden gebonden hebben
they would have tied
Du
Ihr
Imperative mood
bind
tie
bindt
tie

Examples of binden

Example in DutchTranslation in English
"Hij wou gewoon een touw om zijn enkels binden... en van een brug springen. ""He just wanted to tie a rope around his ankles and jump off a bridge."
'En in dat moment, besloot ik' 'dat ik me nooit meer zou binden aan een man.'"In that moment, I decided, "I would never tie myself to a man again.
- Moet ik jullie op elkaar binden ?- Do I have to tie you two together?
- Probeer het hier vast te binden.- Try to tie it here. Sure.
- Probeer zijn wonde af te binden.- Try and tie his wound.
"Eerst breng ik hem naar de top van de heuvel, bind hem vast aan een boom en smeer hem vol teer en veren.""First, I'm going to take him up to a hill and tie him to a tree and tar and feather him!"
"ls dat leuk?" Ik bind dit om je middel.'oh boy is it fun. 'Here, I'll just tie this around you're waste.'no no just wait a minute," No no, I'll show you.
- Dus je bind haar daarom vast ?So you tied her up instead?
- Hier, bind dit rond je middel.Here, tie this around your waist.
- Ik bind hem wel vast als het moet.I'll tie him down if I have to.
- Elke dag, zie ik veel kinderen, maar niemand anders bindt schoen op deze manier.So? All day, I see many kids, but no one else tie shoe this way.
- Hij bindt haar vast, verdooft haar.- He ties her up and drugs her.
- Nee, ik zei, bindt haar weer vast.- No, I said tie her back up.
- O, zeker weten. Je slaat Lee neer, bindt hem vast. En wacht tot Geno belt vanaf het bureau?So... you knock Lee out, tie him up, and wait for Geno to call from the police station?
- Wie bindt de handen van de koning?Who ties the hands of the king?
"De kwestie van St. Johannes begraafplaats gebonden aan de verordening, wordt door zijn raadstegenstanders gezien als een belediging van het democratische proces, is niets anders dan een rookgordijn"The issue of St. Johannes cemetery being tied to the ordinance, so touted by his council opponents as an affront to the democratic process, is nothing but a smokescreen.
'Deze geweldige, vette, waardevolle koe... 'die is gebonden om een roofdier uit te lokken."The kind of tremendous, fat, valuable cow... "tied up to attract a beast of prey.
- Alsof we ze de handen hebben gebonden.- Like we tied their hands.
- Helemaal, gebonden en gekneveld... totdat ik niets meer kan bewegen?- You mean all hog-tied, bound and gagged...
- Hij had 'n touw om een pijp gebonden.- He tied a rope around a pipe.
'Hij bond mijn polsen vast en sleepte mij onder de tribunes."So he tied my wrists, and then dragged me under the bleachers.
- Ik nam z'n wapen af. Ik liet Jimmy hem vastbinden en ik bond Jimmy vast.I took his gun, I made Jimmy tie up Dad and I tied up Jimmy.
- Je bond 't touw aan radiator. Net als je met Zoe had gedaan....and tied the rope off at the radiator, just like you did Zoe Payton.
- Je bond haar vast en ging de weg op.Then you tied her up and you took her for a ride.
- Je bond haar vast?- You tied her up? !
Als de Byzantijnen een draak wilde lokken, bonden ze een geit aan een stok.When the Byzantines wanted to lure a dragon from its cave, they tied a goat to a stick.
Daarna bonden ze haar vast en vertrokken.After they were done, they tied her up, left.
Danny moest mijn moeder roepen, en toen bonden ze hen vast.They made danny call for my mom,and they tied them up.
De Romeinse soldaten, onder bevel van hun officier... en de Joodse wachters arresteerden Jezus... bonden hem vast... en brachten hem naar Annas.Then the Roman soldiers, with their commanding officer... and the Jewish guards arrested Jesus... tied him up... and took him first to Annas.
De Zirconian's bonden me vast, en hebben Snuggles naar buiten gesleept.Those Zirconians! They tied me up and dragged Snuggles outside.
Edelachtbare, de verdediging wil graag een motie maken om de aanklacht te verwerpen voor onvoldoende en indirecte bewijzen bindend aan mijn cliënt.Your honor, the defense would like to make a motion to dismiss the indictment for insufficient and circumstantial evidence tying my client...

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

beiden
do
bidden
pray
bieden
pray
biezen
do
biggen
pig
bijten
bite
bikken
do
billen
do
bissen
retake
braden
roast
einden
do
handen
do
landen
land
monden
do
panden
do

Similar but longer

afbinden
tie
bebinden
do
bevinden
affirm
blinden
blind
inbinden
bind
ombinden
dismiss
opbinden
bind up

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'tie':

None found.
Learning languages?