Harcol (to fight) conjugation

Hungarian
142 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
harcolok
I fight
harcolsz
you fight
harcol
he/she to fight
harcolunk
we fight
harcoltok
you all fight
harcolnak
they fight
Past indefinite tense
harcoltam
I fought
harcoltál
you fought
harcolt
he/she fought
harcoltunk
we fought
harcoltatok
you all fought
harcoltak
they fought
Conditional present indefinite tense
harcolnék
I would fight
harcolnál
you would fight
harcolna
he/she would fight
harcolnánk
we would fight
harcolnátok
you all would fight
harcolnának
they would fight
Conditional past indefinite tense
harcoltam volna
I would have fought
harcoltál volna
you would have fought
harcolt volna
he/she would have fought
harcoltunk volna
we would have fought
harcoltatok volna
you all would have fought
harcoltak volna
they would have fought
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok harcolni
I will fight
fogsz harcolni
you will fight
fog harcolni
he/she will fight
fogunk harcolni
we will fight
fogtok harcolni
you all will fight
fognak harcolni
they will fight
Subjunctive present indefinite tense
harcoljak
(if/so that) I fight
harcolj
(if/so that) you fight
harcoljon
(if/so that) he/she fight
harcoljunk
(if/so that) we fight
harcoljatok
(if/so that) you all fight
harcoljanak
(if/so that) they fight
Conjugated infinitives
harcolnom
I to fight
harcolnod
you to fight
harcolnia
he/she to fight
harcolnunk
we to fight
harcolnotok
you all to fight
harcolniuk
they to fight

Examples of harcol

Example in HungarianTranslation in English
"A" csoport, aki kész harcolni minden erejével.Group "a" - Ready to fight the powers that be.
"Aki harcolni vágyik, előbb számolnia kell a veszteséggel.""Who wishes to fight must first count the cost."
"Az emberek a lányt küldték harcolni a démonok ellen.""The men took the girl to fight the demon - all demons."
! Nem szívesen harcolok.l... l don't enjoy fighting.
"Ahogy én az országért harcolok, úgy védelmezd töretlenül édesanyádat és Setsukót.Like I will be fighting for the sake of the country you must defend your mother and Setsuko. Don't ever yield.
"Az ellenség három oldalról közeleg felém és a tervem az hogy harcolok mint a pokol.""The enemy is closing on me from three sides, and my plan is to fight like hell."
"Te vagy az, akiért harcolok."You are who I'm fighting for.
"Én nem ezért harcolok," mondta.That is not why I fight," he said
"Akár szörfölsz akár harcolsz.""Either you surf or you fight."
"Vesztesz, ha harcolsz.""That is losing, to have the fight."
* Ha nem harcolsz, s nem győzöl, *♪ 'Cause if you don't fight and win ♪
* Nem érdekel melyik oldalon harcolsz *♪ I don't care which side that you're fighting ♪
* Nem érdekel, melyik oldalon harcolsz *♪ I don't care which side that you're fighting ♪
"Tudd, mikor harcol és mikor találj békére."Know when to fight and when to seek peace.
- Ő csak egy apa, aki elszántan harcol a fia betegsége ellen.He's just a father desperate to fight his son's disease.
...de a forradalomra nem kerül sor, ha a nők úgy harcolnak a proletariátusért, hogy az nem harcol az ő érdekeikért...but revolution will never take place if women will be summoned to fight for a proletariat that hasn't thought of their needs.
A jó harcol a gonosz ellen, a sátán a jóság ellen, és a Mi dolgunk, hogy a jó győzedelmeskedjen.It's about good versus evil, and wrong versus right, and our job as witches, to fight the good fight.
Ami akkor is megtörtént volna, ha azt választja, hogy nem harcol a cégért.Which, if he hadn't chosen to fight for his company in the first place, would have happened anyway.
"A kétségbeeséssel harcolunk."quot; We're fighting despair.quot;
"Az elnyomás ellen harcolunk""We are fighting against all the barriers
"Azt mondják, Hitler ellen harcolunk, De harcba nem engednek, Uram♪ They say we're fighting Hitler But they won't let us in the game ♪ ♪ Lord ♪
"Ellenetek harcolunk?"Do we have fighting you?"
"Fénnyel harcolunk a sötétség ellen...""We fight the darkness with light..."
"Azért, mert nem tudjátok, miért harcoltok."That's because you don't know why you're fighting."
"Ezek a kis vackeráj zöld papír fecnik amikért harcoltok, hitványak!""these little green scraps of paper "you're fighting over are worthless."
"Német katonák, amíg ti harcoltok és meghaltok, mit gondoltok, ki hentereg a barátnőitekkel?""German soldiers, while you're fighting and dying, "who do you think is screwing your girlfriends?"
"Ti nem tudjátok, miért harcoltok.""You don't know why you're fighting."
- Azt kérdezem kiért harcoltok?- I say, who do you fight for?
" Itt van, Horatio. " "Menj, keríts nekem legényeket,..." "..akik értem harcolnak, és hadisast szereznek,""Here, Horatio, go find me lads as will fight for me and catch me Eagles, as our hero the gallant Major Sharpe.
" Kuribayashi tábornoknak és csapatainak, akik bátran harcolnak a hazánkért Kuribayashi szülővárosába, Naganoba való gyerekek éneklik a következő dalt.For General Kuribayashi... and his troops, who are fighting bravely for our country... a song will be sung by the children of Nagano... which is Kuribayashi's hometown.
"... Dunkerquenél harcolnak a tenger felé szorítva.""are fighting with their backs to the sea at Dunkirk."
"...teszik hűségesen a kötelességüket, derekasan harcolnak a belső ellenségeik ellen..."...they will do their duty faithfully, fight their bosom enemies bravely...
"A katonák a dicsőségért harcolnak."Soldiers fight to win the laurel
"Az idők vajúdásakor háborúk dicsén s kínjain harcoltam és elestem én elmúlt századok napjain."Through the travail of ages It's the pomp and toils of war Have I fought and strove and perished
"Bocs, testvérem, oroszlánként harcoltam az indítványodért.""l fought like a tiger for that bill."
#Az igazi boldogság, amiért harcoltam ## The very happiness I fought for #
- Azt is megkérdezi, hogy miért harcoltam?Next, you're going to ask what I fought for?
- Csapdába estem egy hógömbben, árnyakkal harcoltam, és majdnem megöltek a gépek.I've been trapped in a snow globe. I've fought shadows, and I've been almost killed by machines.
- Agu, ma jól harcoltál.- Agu, you fought well today.
- Az oldalán harcoltál.- You fought at his side.
- Jól harcoltál, Björn.You fought well today, Bjorn.
- Leo azt mondta, démonnal harcoltál!Leo told us that you fought a demon?
- Már harcoltál Fung Yu-sau-val?You fought with Fung Yu-sau already?
"Az ügyfelem, Terrence Manning fáradhatatlanul harcolt neve tisztára mosásáért."'My client Terrence Manning has fought tirelessly to clear his name.
"Ez az ember, Francois Martine a felkelőkkel harcolt, és a németek lelőtték, itt ezen a helyen."this man francois martine fought in the resistance and the germans shot him right here on this spot."
"Ez volt Bunyós Butler. Ő harcolt!""That was Battling Butler - he fought!"
"Hét évig harcolt Guan Yunchang Liu Bei mellett,"For seven years," "Guan Yunchang fought alongside Liu Bei..."
"Robert Bell vitézül harcolt, hogy megmentse" gyönyörű felesége erényeit, azzal, hogy megölt egy vadembert összeszedve minden maradék erejét."Robert Bell fought valiantly to save the virtue of his beautiful wife, killing a savage with his final breath.
"Találkoztam vele és harcoltunk."I found him and I fought with him.
- A nácik ellen harcoltunk.We fought the Nazis.
- Aztán harcoltunk.- And then, we fought.
- Együtt harcoltunk a függetlenségért.- We fought together in the war for independence.
- Ezért harcoltunk?- Is that what we fought for?
14 évig együtt harcoltatok.You fought together for 14 years.
A spanyolok ellen harcoltatok több mint 300 éven át...You fought off the Spaniards for over 300 years...
A szabadságotokért harcoltatok, és elnyertétek!You fought for your freedom, and you won it.
Amikor harcoltatok a vaddisznókkal, voltak velük farkasok is?Tell me something. When you fought with the boars, were there any wolves with them?
Amikor legutóbb harcoltatok...When you fought Kuvira before... I know.
"Egyedül harcoltak és életüket adták azért, hogy ez a nemzet ne tűnjön el a Föld színéről."They fought here alone and gave up their lives `so that this nation shall not perish from the earth."`
"Nagyon köszönjük, ezért harcoltak és haltak meg"?"Thank you very much. This is what you fought and died for"?
"létszámfölényének áldozatává vált. Tábornokok, tisztek,... " "altisztek és közkatonák vállt vállnak vetve harcoltak"Generals, officers, and simple soldiers fought side by side... until the last bullet.
"megtettünk minden tőlünk telhetőt." Életben vagyok, mert az emberek harcoltak értem.I'm alive right now because people fought for me.
- A romulánok becsülettel harcoltak.- The Romulans fought with honour.
- Én harcolnék is érte.- I would fight for it.
A végsőkig harcolnék, hogy egyetlenegy fivéremnek se kelljen elszenvednie, amit nekem.I would fight to the death to ensure not a single one of my brothers ever has to face what I faced.
Nekem is van egy lányom, és megtennék bármit, hogy tudja, a végletekig harcolnék érte.I have a daughter, too, and I would do anything it took to make sure she knew that I would fight for her.
Azt mondtad, hogy harcolnál azért, hogy felkerüljön a nevünk a falra amikor átmész a másik oldalra.You told me you would fight to get our names on the wall once you got on the other side.
Halálig harcolnál velem, Urza?You would fight me to the death, Urza?
Akárhogy is, ez vagyunk mi, hiszen ki más harcolna értünk?In either case it's what we're about, 'cause who else would fight for us?
Da, de egy orosz építész harcolna.Da, but a Russian architect would fight.
De, úgy értem, azt mondta harcolna értünk.But, I mean, you said that you would fight for us.
Ha igazi férfi lenne, harcolna a feleségéért.If you were a real man, you would fight for your woman.
Ki harcolna a telepesekért, ha magának fogunk dolgozni az állam helyett?Who would fight for the settlers if you hired us away from the State of Texas?
A britek úgy gondolták, hogy a zsidók harcolnának Hitler ellen, de az arabokat meg kell hozzá győzni.The British reckoned the Jews would fight against Hitler, but Arabs would need to be persuaded.
Ha it lenne, A szolgáim harcolnának, hogy le tartóztassanak.If it were, my servants would fight my arrest.
Tudjátok, Ők harcolnának értetek.You know They would fight for you.
Tudod kik harcolnának, hogy túléljék, hiába nincs sok esély?You know who would fight to survive, to the bitter end?
"Azért vagyok itt, hogy harcoljak az igazságért a becsületért és az Amerikai álomért:"I'm here to fight for truth, justice and the American way.
- ...és a saját szabályai szerint harcoljak.-...and fight on his own terms.
- Azt akarod, hogy harcoljak, ugye?You want me to fight, don't you? Take arms!
- Azt akarod, hogy harcoljak?- Do you want to fight back? - Enough!
- Azt mondtad, harcoljak.-You said to fight for her.
"Hát harcolj a Sátán ellen.""So fight against the friends of satan."
"Most harcolj, és küzdj becsületesen.""Now fight, and fight fair"
"Most küzdj és harcolj becsületesen.""Now, fight and fight fair"
"Ne harcolj ezek ellen."Don't fight against these guys.
"Ne harcolj tovább.""You should not fight anymore."
"...ma hajóra szállt a csapatával hogy a tengerentúlon harcoljon...""...is today boarding ship with his company to go overseas and fight..."
"hogy a hatalmon lévők ellen harcoljon""to fight against those in power"
# Hol van a hős Herkules, # # hogy harcoljon a növekvő túlerővel?♪ To fight the rising odds?
*Hogy harcoljon az országért,* *hogy harcoljon a népéért.*Let him defend or let him fight For his country, for his people
- Arra bátorította, hogy harcoljon ellenem?- Did you encourage her to fight me on this?
"A dzsihád lényege, hogy a hitetlenek ellen harcoljunk és elpusztítsuk őket.""The very definition of jihad is to fight against "and destroy the infidels.
"Javaslom, így harcoljunk tovább, akár egész nyáron át.""I propose to fight it out on this line if it takes all summer."
"az egyetlen mód arra, hogy ne harcoljunk többé az ha meghalunk.""The only way not to be fighting anymore is to be dying."
- Azt mondom, harcoljunk!I say we fight!
- Azt mondom, üssünk lyukat a gép oldalán, ugorjunk ki, majd máskor harcoljunk.The Hub. I say we blow a hole in the side of this puppy and parachute out. Live to fight another day.
"Ne harcoljatok, seggfejek.""Let's stop fighting, assholes."
- ...hogy újra harcoljatok Tokka és Rahzar ellen.- Into fighting Tokka and Rahzar again.
A világ megpróbál majd megfosztani a szabadságotoktól, de harcoljatok érte!The world will try to rob you of your freedom, but fight for it.
Adják ki a Főpapot! Kérlek titeket, ne harcoljatok.- Please cease fighting!
Akkor ne tegyetek semmit, ne harcoljatok ellnük!And then don't do anything, no fighting against them!
"Minden nap imádkozom azokért a férfiakért és nőkért, akik kockára teszik az életüket, hogy a Cylon-ok ellen harcoljanak."We pray every day for the men and women who risk their lives to fight the Cylons.
- Azt akarja, hogy harcoljanak?- You want them to fight?
- Egyáltalán ne harcoljanak.- We don't want them fighting at all.
- Elmentek Albert herceg elé, hogy Louis Rielért harcoljanak.-They all go Prince Albert to fight for Louis Riel.
- Győzze meg őket, hogy ne harcoljanak.-You must persuade them not to fight.
- Dehát azt mondta, hogy harcolnom kell.- She said she wanted me to stay to fight them.
- Egész életemben harcolnom kellett.- All my life I has to fight.
- Korábban sosem kellett harcolnom veled.- You never used to fight me before.
- Miért kell emiatt harcolnom veled?- Why do I have to fight with you on this?
- Veled is harcolnom kell?- Am I gonna have to fight you, too?
- Erica, harcolnod kell.Erica, you have to fight.
- Ping, harcolnod kell !-Ping, we have to fight! No, we don't.
A kiútért meg kell harcolnod. Keményen.You're gonna have to fight your way out.
A kísértés csatatere van ott kint... és neked harcolnod kell.And it's a battlefield of temptation out there, and you're going to have to fight.
A titkod az én titkom, a démonaid az én démonaim, és többé nem kell egyedül harcolnod velük.Your secrets are my secrets, your demons my demons, and you'll never have to fight them alone.
"Körömszakadtáig harcolnia kell azért, amiben hisz, máskülönben a gazemberek megállítják."You'll have to fight for what you believe in tooth and nail or the buggers will stop you.
- Baris, nyugi, még harcolnia kell.Baris, take it easy, he still has to fight.
- Hát, tudod, amikor... a tehén megöregszik, fél szemére megvakul, vagy már nem lehet fejni, a farmer fogja, és másik legelőre viszi, hogy ne kelljen... harcolnia... a pappal.- Well, you know, it's like... when a cow gets old and loses an eye, or its ability to be milked, the farmer takes it and puts it in a different pasture so it won't have to fight with the priest.
- Valamikor vámpírokkal is harcolnia kell.He has to fight vampires some time.
-hogy az apja ellen kéne harcolnia.- it was his father he was to fight.
"Nem kell harcolnunk!""We don't have to fight".
- Akkor harcolnunk kell. - Billie és Christy ellen.Leo back, we're gonna have to fight.
- De a saját fajtánk ellen kell majd harcolnunk.- But we will have to fight our own kind.
- Ha valamit igazán akarunk az életben, akkor harcolnunk kell érte.- If you want something in life, you got to fight for it.
- Háború van, harcolnunk kell.There's a war, we have to fight.
- Nem kell egyedül harcolnotok ellenük.- You don't have to fight them alone.
- Nem kell harcolnotok.You don't have to fight.
Az a baj a te generációddal, hogy sosem kellett harcolnotok semmiért.The trouble with your generation is You never had to fight for anything.
Baszki, miért kell nektek, srácoknak, mindig harcolnotok?God, why do guys always have to fight?
De ott harcolnotok kéne.But there you'd have to fight.
A jó embereknek el kell menniük, és máskor kell harcolniuk.The good people must go away to fight another day.
A kezdetekkor a férfiaknak hegyezett botokkal kellett harcolniuk.In the beginning, all that men had to fight with was a sharpened stick.
A terve... a himeknek harcolniuk kell vele.And so the silverbacks had to fight.
Aha. Lehet, hogy harcolniuk kell a bejutásért.- And, Teyla, you may have to fight your way in.
Akik úgy harcoltak, ahogy hitték, hogy harcolniuk kell.Who fought as they believed they had to fight.
"A lengyel hadseregben harcoló testvéreinknek."To our brothers fighting in the Poland army.
"A német tábornoktól, a Bastogne-ban harcoló amerikai csapatok parancsnokának."From the German commanding general to the commander of American troops fighting in Bastogne.
"Az emberekért harcoló kezeket maguk vágják majd le,"Hands fighting for the people, the people themselves will cut off.
"az utcán harcoló férfi számára"♪ for a street fighting man ♪
"és gondoskodni fogok róla, hogy hadseregünk..." "...a világ legjobb harcoló ereje legyen."And I will make sure our military continues to be the best-trained best-equipped, best-led fighting force in the world."

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

hangol
tune
happol
seize
hurcol
drag
karcol
scratch

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

gyónik
confess
gyúr
knead
hál
sleep
hallgat
listen to something
hangzik
sound
harácsol
scrounge
harapdál
nibble
harmonizál
harmonize
hazaér
get home
hegeszt
weld

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'fight':

None found.
Learning languages?