Batali (to fight) conjugation

Esperanto
27 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
batalas
I fight
estas batalanta
I am fighting
estas batalata
I am being fought
Future tense
batalos
I will fight
estas batalonta
I will be fighting
estas batalota
I am to be fought
Conditional mood
batalus
I would fight
estas batalunta
I would be fighting
estas bataluta
I am to potentially be fought
Past tense
batalis
I fought
estas batalinta
I have fought
estas batalita
I was being fought
Vi
Jussive / command
batalu
fight!

Examples of batali

Example in EsperantoTranslation in English
Pro la multaj akvobaraĵoj proksime konstruitaj, riveroj elsekiĝis, kaj homoj trovas sin devigitaj batali por ĉiu guto da akvo.Due to the many dams nearby, rivers dry up, and people find themselves forced to fight for every drop of water.
En sia libro titolita "Abomeninda Ŝuldo de Afriko: Kiel eleksterlandaj depruntoj kaj kapitalaj forfluoj elsangigis kontinenton", Ndikumana strebas batali kontraŭ multaj komunaj rakontoj pri Afriko, kiuj estas konsiderataj kiel faktoj tutmonde, ekzemple, la opinio, ke eksterlandaj helpoj subvencias la afrikan kontinenton.In his book, "Africa's Odious Debt: How Foreign Loans and Capital Flight Bled a Continent", Ndikumana strives to combat many of the common narratives about Africa that are held as facts worldwide, such as the thinking that foreign aid subsidizes the African continent.
Chu ci volas batali?Going to put up a fight, are you?
Ni chiuj devus tiel batali!We should all fight back.
Post Osterlish, ni ech ne plu devos batali.We'll invade Osterlich first. After that we can bluff.
Ni tute ne scias, por kio ni batalas.We have no idea what we are fighting for.
Tiu kiu tenas nur unu celon, kaj batalas kaj estas preta oferi aliajn aferojn venkos ĉian reziston kaj malfortunon.And is willing to sacrifice everything... Shall overcome all resistance and setbacks.
La virinoj batalas reen!The women are outnumbered! They can't hold them off for long!
Se ni batalas la Cervo Dio ne venos.Fight me and the Forest Spirit will never come.
Peppino estas viva, kaj batalas kun ni!Peppino is alive, and he's fighting with us !
Konfliktoj daŭre intensiĝas en malgranda vilaĝo Miryang en Suda Koreio. Pliaĝaj vilaĝanoj rezistas kontraŭ la decido de la registaro, kiu trudas konstruon de alttensiaj elektropovaj linioj tra ilia tero. Ili diras, ke ili batalos ĝismorte por siaj tero kaj vivorajtoj.Clashes continue to intensify in small South Korean village Miryang as senior villagers resist the government's decision to impose electrical power lines across their land, saying they will fight to the death for their land and living rights.
Mi batalos.- They'll kill you! - I'll fight.
Mi ne batalos kontraŭ tiuj.I ain't taking them on.
Vi faros ĝin, Jack... vi batalos.You will, Jack. You will.
Ni batalos por vi ĝis la lasta!Go on planting your trees and someday we'll beat them.
Kune vi fanfaronas, sed sole vi ne batalus!Not one of you has the guts to stand up alone and fight!
Ĉiu bovino devas havi propran trogon, ĉar aliel ili batalus por manĝi.Every cow needs to have its own trough, or they won't let each other eat.
Oni ĉiam diskutadis, kies estas la diversaj erinacoj; oni malpacis, kaj eĉ batalis por posedi ilin. Post ne longa tempo, la Damo tute furioziĝis, ĉirkaŭ marŝegante kaj kriegante ĉiuminute, "Oni senkapigu lin, oni senkapigu ŝin!"The players all played at once without waiting for turns, quarrelling all the while, and fighting for the hedgehogs; and in a very short time the Queen was in a furious passion, and went stamping about, and shouting 'Off with his head!' or 'Off with her head!' about once in a minute.
Revolucio ekestis. Oni traktadis al paco. Dume che la fronto, la armeo batalis, persvadita ke ghi venkos la malamikon.Revolution had broken out, her diplomats sued for peace while Tomainia's army fought on, confident its war machine would smash the enemy's lines,
Ŝi kriegis kaj batalis kontraŭ mi.She screamed and fought me.
Mi estus restis kaj batalis se mi povus!What reason do I have to lie?
Ho, kiel ni batalis!we had some great ones!
Ne batalu por la sklaveco! Batalu por la libero!Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty!
Ni chiuj unuighu. Ni batalu por nova mondo, kiu ebligos al la homoj labori, kiu havigos al la junularo futuron, kaj sekurecon al la maljunularo.Let us all unite, let us fight for a new world, a world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age security.
Ni batalu por plenumi tiujn promesojn!Now let us fight to fulfil that promise!
Ni batalu por mondo de prudento, en kiu la scienco kaj la progreso kondukos al al felicho de chiuj!Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to the happiness of all.
Nu, batalu.- Ouch! - Come on, let's see.

More Esperanto verbs

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'fight':

None found.
Learning languages?