Yitirmek (to lose) conjugation

Turkish
26 examples

Conjugation of eiti

Ben
Sen
O
Present tense
yitiririm
I lose
yitirirsin
you lose
yitirir
he/she/it loses
Future tense
yitireceğim
I will lose
-
-
Past tense
yitirdim
I lost
-
-
Present continuous tense
yitiriyorum
I am losing
-
-

Examples of yitirmek

Example in TurkishTranslation in English
"Amacını yitirmek."Last clue, loses on purpose.
"Anlaşmayı yitirmek" derken ne kastettin?What do you mean, "lose the deal"?
"Canını esirgemek isteyen onu yitirecek, canını yitirmek isteyen ise onu yaşatacaktır.""Anyone who tries to preserve his life... "will lose it. "And anyone who loses it...
"Kontrolümü yitirmek üzereyim ve sanırım hoşuma gidiyor.""I'm about to lose control, and I think I like it."
# Bana çok nazik davrandın Aklımı yitirmek üzereyim ## You treated me so kind I'm about to lose my mind #
Aklımı yitiririm.I'd lose my mind.
Ama eğer sen benim çalışanımı öldürürsen tüm çalışanlarımın güvenini yitiririm ve bu da işim için hiç iyi olmaz.But if I let you kill a contractor of mine, I'll lose the trust of all my others, and that's just bad business.
Ayrılırsam senden yitiririm her şeyimi."if I separate from you, I'll lose myself."
Esnaf muhabbetine girersem... ..güvenirliğimi yitiririm.If l allow myself to become a pitchman, l lose all my credibility.
Evet, Eğer onu kaybedersem, saygınlığımı yitiririm !Yes. If I fail, I'll lose the name, "The Number One Security Guard".
Akıl sağlığını yitirirsin.You'd lose your lucidity.
Ama dikkat etmezsen gözlerini bir yerde sabit tutmazsan dengeni yitirirsin.But if you're not careful if you don't keep your eyes on something still you can lose your balance.
Ateş etme, iki mükemmel kiracını yitirirsin.Don't shoot, Mrs. Hudson. You're liable to lose two excellent tenants.
Ay cüppesini sırtına geçirdin mi buraya dair tüm anılarını yitirirsin.When you put on the robe of the Moon, you lose all memory of this place.
Bana Worm'lara giden yolu göster, yoksa yaşamını yitirirsin!Show me the way to Worms or you will lose your life!
"Zaman geçtikçe, ayrılık acısı gerçek sınırlarını yitirir... "With time, the hurt of separation loses its real limits.
- Dinliyorum. Herkes, hayatının bir noktasında inancını yitirir.Everyone loses faith at some point in their life.
Birisi gençliğini yitirdiğinde, herşeyini yitirir.When one loses one's youth, one loses everything.
Böylece Dedikoducu Kız okurlarını kaybeder ve bu saldırı gücünü yitirir.So Gossip Girl loses her readers, and her attacks lose their power.
Dikkatini kaybeder ruhi dengesini yitirir.He loses his focus his spiritual balance.
"Bugün insanlığa olan inancımı yitirdim.""l have lost faith in humanity today."
"FBI'a olan tüm güvenimi yitirdim.With a painful admission. I've lost all confidence in the F.B.I.
"Her şeye olan inancımı yitirdim..."♪ I have lost my faith in everything ♪
"Son zamanlarda, bilmem neden, bütün sevincimi yitirdim.""I have of late, but wherefore I know not, lost all my mirth."
- Dört ay kadar önce öteki bebeğimi yitirdim.I lost another baby about four months ago. I see.
Aklımı yitiriyorum diye düşündüm.And I just thought I was losing my mind.

More Turkish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ektirmek
do
estirmek
do
eştirmek
do
yetirmek
make smth last

Similar but longer

yitirilmek
do

Other Turkish verbs with the meaning similar to 'lose':

None found.
Learning languages?