Elveszt (to lose) conjugation

Hungarian
150 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
elvesztek
I lose
elvesztesz
you lose
elveszt
he/she to lose
elvesztünk
we lose
elvesztetek
you all lose
elvesztenek
they lose
Present definite tense
elvesztem
I lose
elveszted
you lose
elveszti
he/she loses
elvesztjük
we lose
elvesztitek
you all lose
elvesztik
they lose
Past indefinite tense
elvesztettem
I lost
elvesztettél
you lost
elvesztett
he/she lost
elvesztettünk
we lost
elvesztettetek
you all lost
elvesztettek
they lost
Past definite tense
elvesztettem
I lost
elvesztetted
you lost
elvesztette
he/she lost
elvesztettük
we lost
elvesztettétek
you all lost
elvesztették
they lost
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
elvesztenék
I would lose
elvesztenél
you would lose
elvesztene
he/she would lose
elvesztenénk
we would lose
elvesztenétek
you all would lose
elvesztenének
they would lose
Conditional present definite tense
elveszteném
I would lose
elvesztenéd
you would lose
elvesztené
he/she would lose
elvesztenénk
we would lose
elvesztenétek
you all would lose
elvesztenék
they would lose
Conditional past indefinite tense
elvesztettem volna
I would have lost
elvesztettél volna
you would have lost
elvesztett volna
he/she would have lost
elvesztettünk volna
we would have lost
elvesztettetek volna
you all would have lost
elvesztettek volna
they would have lost
Conditional past definite tense
elvesztettem volna
I would have lost
elvesztetted volna
you would have lost
elvesztette volna
he/she would have lost
elvesztettük volna
we would have lost
elvesztettétek volna
you all would have lost
elvesztették volna
they would have lost
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok elveszteni
I will lose
fogsz elveszteni
you will lose
fog elveszteni
he/she will lose
fogunk elveszteni
we will lose
fogtok elveszteni
you all will lose
fognak elveszteni
they will lose
Future definite tense
fogom elveszteni
I will lose
fogod elveszteni
you will lose
fogja elveszteni
he/she will lose
fogjuk elveszteni
we will lose
fogjátok elveszteni
you all will lose
fogják elveszteni
they will lose
Subjunctive present definite tense
elvesszem
(if/so that) I lose
elveszd
(if/so that) you lose
elvessze
(if/so that) he/she lose
elvesszük
(if/so that) we lose
elvesszétek
(if/so that) you all lose
elvesszék
(if/so that) they lose
Subjunctive present indefinite tense
elvesszek
(if/so that) I lose
elvessz
(if/so that) you lose
elvesszen
(if/so that) he/she lose
elvesszünk
(if/so that) we lose
elvesszetek
(if/so that) you all lose
elvesszenek
(if/so that) they lose
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
elvesztenem
I to lose
elvesztened
you to lose
elvesztenie
he/she to lose
elvesztenünk
we to lose
elvesztenetek
you all to lose
elveszteniük
they to lose

Examples of elveszt

Example in HungarianTranslation in English
"'nem akarlak elveszteni, mint barátomat'."'I don't want to lose you as my friend.'
"Kettőt elveszteni viszont..."As Oscar Wilde says, to lose one parent might be regarded as unfortunate, but to lose both...
- Ha nem akarod elveszteni, akkor most.-lf you don't want to lose it, go now.
- Ha elmegyek, elvesztek tízezer dollárt.If I don't, I lose 10 thousand dollars.
- Ha elvesztek még valakit, a chapternek vége.I lose another body, my charter folds.
- Mert mindent elvesztek!-Because I lose her stuff!
- Mindent elvesztek, amit mond, így mi van, ha vissza akarok kapni egy kicsit?I lose everything he tells me to, so what if I win a little back?
"Ha elvesztesz valamit a sivatagban, és megtalálja valaki, az az övé, örökre." Én nem vesztettem el a fiam.I did not lose my son.
- Mert elvesztesz mindent.- Because you'll lose everything.
- Minden évben ezt mondod, félsz, hogy elvesztesz egy csillagot.Same thing every year. You think you'll lose a star.
A legjobb forgatókönyv: elvesztesz tíz ezrest.Best case scenario, you lose ten grand.
"Mi elvesztünk mindent, ami fontos" Ezek a maga szavai.We lose everything that we care about.
- A francba, mindent elvesztünk.Damn it. We're gonna lose everything.
- Nem tudtam megtenni. Ha elvesztünk egy-két mandátumot, lemondok a következő pártkongresszuson.If we lose one or two seats, I'm gonna resign at the convention.
A családomban, ha elvesztünk egy farkast, akkor egy farkasölőfűvel teli területre temetjük.In my family, when you lose a wolf, you bury her in a full field of it.
A legkevesebb, hogy megvesszük a tüzes vizüket és elvesztünk egy csomó dohányt.The least we can do is buy their firewater And lose plenty wampum.
Boldog vagyok, hogy elvesztetek mindent, amit ez a világ kínál, úgy, hogy közömbösök maradtok és megmérgez az esztelen fecsegésük.They are happy for you to lose yourself and all that this world has to offer so that you stay unaware and intoxicated with their mindless chatter.
Ha ezt elveszítitek, mindent elvesztetek. Gyerünk!You lose that, you lose every damn thing.
A töketlenségük miatt elvesztenek egy túszt.Because of your screw up, you lose a hostage.
Amellett, hogy téged elvesztenek, apád karrierjének vége.I mean, besides losing you, your father will lose his career.
Az én országom szokásai szerint kik túlságosan is sseretnek mindent elvesztenek s akik gúnyt űznek belőle túlélik.In the ways of my country those who love too much lose everything and those who love with irony last.
Csak persze, ha az ügyvédek elvesztenek egy ügyet, ők fellebezhetnek.Only when lawyers lose a case, they get an appeal.
"Ha elvesztem a céljaimat, mi lesz velem?""What if I lose my destination?"
"Ha megtudják, hogy beszéltünk, elvesztem a nyugdíjam."I get caught talking to you, I lose my pension.
"Ha nem vagy velem, elvesztem az eszem"When I'm not with you I lose my mind
"Ha nem vagy velem, elvesztem az eszem."When I'm not with you I lose my mind.
- Ha elveszted a fejedet eltéveszted a mértéket, veszélyt okozol.- If you miss a beat lose the proximity, it creates danger.
- Utálnám végignézni, ahogy elveszted a pénzed.But I would Hate to see you lose your money.
- ha ezeket elveszted, sosem kapod vissza.But your name, your job, if you lose that, you'll never get it back.
- te pedig elveszted a legjobb barátodat.- and you'll lose your best friend forever.
"Mert a hitel elveszti önmagát, el a barátot."-"A loan oft loses both itself and friend."
- Amikor valaki elveszti a gyermekét...When a parent loses a child...
- Ha elveszti a türelmét...- When he loses his temper...
- Mert elveszti az irányítást?- If he ever loses control?
- Ha elvesztjük!- If you lose!
- Ha maximumon tartjuk, teljesen elvesztjük az energiánkat.-If we keep it at full, we'll lose power completely.
- Nagyon nehéz, mikor egy szerettünket elvesztjük, nem?It's so very hard to lose a loved one, isn't it? Yes.
- Nem tudtuk, hogy elvesztjük Michaelt.'Cause we didn't know we were gonna lose Michael.
- Csak elvesztitek a szemeitek.It will only make you lose your eyes.
A barátokkal, szomszédokkal, ivócimborákkal és bűntársaitokkal, akiket annyira szerettek fiatalon, ahogy múlnak az évek, elvesztitek a kapcsolatot.The friends, neighbors, drinking buddies and partners in crime you love so much when you're young, as the years go by, you just lose touch.
Az első: a harcban elvesztitek a végtagjaitokat.One we fight you lose limbs.
De ha az út vége előtt felbontjátok a borítékot - elvesztitek a meglepetés-bónuszt, ami az egy hónapig kitartóknak jár - és az önbecsüléseteket is.But if you open the envelope before the trip is over - you'll lose our surprise bonus for those who lasted the month - and your self-respect.
De ha nem végzem el a ti munkátokat, akkor elvesztitek a kincseteket.But if l don't do your job, then you'll lose your treasure.
"Azt mondják, a tinédzserek elvesztik az eszüket, amikor szerelmesek lesznek, és ha Tom és az anyám körül jártok, meg fogtok esküdni, hogy ők még nem kerültek ki a tizenegyedik osztályból.""They say that teenagers lose their minds when they fall in love, "and if you've ever been around Tom and my mom, you'd swear they never got out of 11th grade."
"Bármely erőszakos cselekmény esetén a Zóna lakói automatikusan elvesztik az összes kivételes előjogukat, melyeket a törvény biztosít nekik."In the event of violence La Zona residents will automatically lose all the special rights this law grants them.
"De ha elvesztik a háborút, ne engem hibáztassanak!""If you lose this war don't blame me."
"De mindezért cserébe, elvesztik lelküket."In return, they will lose their souls..."
! -Azt mondtam: apa mindent elvesztettem.I said to you, "Dad, I lost it all."
! Pilóta, elvesztettem az adást.Pilot, I've lost the transmission.
"...elvesztettem...elvesztettem..."I lost it... l lost...
"...mivel minden állásomat elvesztettem."... as I've lost all my jobs.
"...már elvesztettem."* I have already lost
"Azokért harcolni, akiket elvesztettél..." "...és azokért, akiket nem akarsz elveszíteni."She fights for the sake of the person she lost and for the sake of the person she doesn't want to lose...
# Sikert arattál, és elvesztettél engem az árnyékban ## Bring down the house, you lost me in shadow #
- A bunyóra, amit elvesztettél?On the fight you lost?
- Aggódtál, hogy elvesztettél?- Worried you'd lost me?
"A meteorológia műholdak előrejelzik, hogy a bolygón szomorkodni fogunk az elvesztett termés miatt és az eljövendő...""The weather satellite depicts a planet that grieves for his lost harvests and coming to the..."
# Sok csata már elvesztett #♪ Many battles are lost
#Csak a rég elvesztett szerelmem van a felhőkön túl.My long-lost love is beyond the clouds.
- Amikor elvesztett az állami vásáron?When she lost you at that state fair?
"Tudod, elvesztettünk mindent ami ártatlan és evilági volt."'You see, we've lost everything that was harmless and mundane.
* A csatákért, amiket elvesztettünk, de megnyerhettük volna *♪ For all the battles that we lost ♪ ♪ Or might have won ♪
- A barátommal elvesztettünk valamit, egy bizonyos dobozt.My friend and I have lost something, a certain box.
- Azon az éjjelen mindent elvesztettünk.That one night, we lost everything.
- Azt hittem, elvesztettünk. - Soha.- We thought we lost you.
Azt hiszem, ti is elvesztettetek valamit.Hey, I think you lost something, too.
Bár lehet, hogy elvesztettetek pár egyéb emléket is, mondjuk, iskolatársakét vagy korábbi lakcímekét vagy hogy hogyan kell inni.Though you might find you've lost a couple of other memories too. People you went to school with, previous addresses or how to drink liquids.
De ez rátok is igaz, amiken átmentek, amikkel meg kell birkóznotok, akiket elvesztettetek.But it applies to you as well, for all you go through, the things you have to handle, the people you've lost.
Eltűnt, de ezt itt hagyta... Ha Frank rájön, hogy elvesztettetek egy gyanúsítottat, az egyetlen fedőakció, amin részt vehettek az Télapó és Télanyó alakítása lesz a hagyományos karácsonyi partin. Nyomás.If Frank finds out you two lost a suspect, the only undercover assignment you're gonna get is Mr. and Mrs. Claus at the divisional Christmas party.
Jól hallottam, hogy elvesztettetek egy egyiptomi múmiát?Did I hear that you guys lost an Egyptian mummy?
- Erejű csapás érte a családot, mert elvesztettek valakit.- Family that lost a member.
- Hogyan? Nos, minden évben a protestánsok emlékeztetik a katolikusokat, ...hogy elvesztettek egy csatát.Well, every year, the Protestants want to remind the Catholics that they lost a battle.
- Kettőt elvesztettek.You lost two. Who?
- Mindent elvesztettek.They lost everything.
- Még egy háború, amit amcsik elvesztettek.- Another war, the Americans lost.
"Azt hiszem, elvesztetted a szívem"I think you have lost your heart.
"Lehet, hogy elvesztetted."You hear that? "Maybe you lost it."
* És emlékszem, ahogy elvesztetted a fejed, * * néha nem tudom miért vagy szomorú, * * mikor olyan gyönyörű vagy... *And l remember when you lost your head Sometimes l wonder how you stay so sad When you're so beautiful
* Ó, te bűnös, elvesztetted, *No, sinner, you are truly lost
! Hat hónap, ha már övé volt a macska, amikor elvesztette a szüzességét.Six months, if she had the cat when she lost her virginity.
"Aztán az éjszaka elvesztette a normál dimenzióit"Then the night lost its normal dimension.
"Beszélj, kérlek a barátommal, aki lebénult, elvesztette a lábait!", vagy bármi ilyesmi. És én nem ismerek különbséget. azt mondom az embereknek:"oh, you know, i just wish you could speak to my friend who became a quadriplegic of lost his legs or something like that, and i don't know anything different and i tell people i don't know your pain, you know,
"Bármilyen erkölcsi fölénnyel is bírt a Nyugat, azt itt ma elvesztette.Whatever moral ascendancy the West held was lost here today.
"Attól tartok, elvesztettük Killian admirálist és Ponds parancsnokot.""I'm afraid Admiral Killian and Commander Ponds are lost."
"De uram, elvesztettük a kapcsolatot Borgov tábornokkal.""But sir, we've lost contact with General Borgov."
"Uram, attól tartok, elvesztettük az uralmunkat a helyzet fölött."Sir, I'm afraid we've lost control of the situation.
"Utoljára egy erdei úton láttuk az autót, de a sűrű növényzet miatt elvesztettük őket. "They were last seen on a forestry service road. Trees were too thick. Our helicopter lost sight of them.
- De elvesztettétek.-But you lost them.
- Hallottuk, hogy elvesztettétek őt.- We heard that, you lost him.
- Úgy érted, elvesztettétek?- You mean you've lost it?
"...állnak, úgy tűnik, elvesztették a hitüket,""...seems to have lost heart,"
"A három kiscica, akik elvesztették a kesztyüjüket." Kezdd el, papa!"The three little kittens that lost their mittens".
"A három kiscica, akik elvesztették a kesztyüjüket.Go on, Daddy. All right. "The three little kittens They lost their mittens
"A lopakodó rémisztő évek most elvesztették a rémületüket.""The stealthy creeping years have lost their terrors now."
"Egyesek elvesztették a pénzüket, másokat átvertek.""A few lost their fortunes and beats!"
Mindent elvesztenék.I would lose everything
Tudta, hogy elvesztenék a versenyt vissza a hegygerinc felé, ezért hirtelen megállt, meggyújtott egy gyufát és tüzet csinált a saját lába mellett és a tűz szétterjedt körülötte.He knew that they would lose the race back to the top of the Ridge, so he suddenly stopped, he lit a match and he lit a fire at his own feet and the fire spread around him.
Ha elvesztenél mindent, engem sohase.I would lose everything, though. You wouldn't lose me.
De akkor a lánya elvesztene egy apát. Pedig kaphatott volna egy férjet.But then your daughter would lose a father instead of gaining a husband.
És a világ elvesztene egy remek borbélyt.Then the world would lose a great barber.
Igaz, elvesztenénk mindent.True, we would lose everything.
Végül is... elvesztenénk egy várost.After all, we would lose a city.
És ha nappal támadna, elvesztenénk ezt az előnyt.And if you were to attack by day, we would lose that advantage.
Nem akartak visszamenni a másfél kilométerre lévő erdőbe, ...mert az túl sok időbe telne, ...és elvesztenének egy napot.They didn't want to go back to the forest, one and a half kilometers, because it would take them too much time, and they would lose the day.
A fejemet is elveszteném, ha nem lenne hozzám nőve.Boy, I would lose my head if it wasn't screwed on.
Ha meghal, elveszteném a partneremet.If he died, I would lose the partner.
Ha nem tetted volna, elveszteném az eszem.If you didn't, I would lose my mind.
Bárcsak jobban elvesztenéd.I wish that you would lose it more.
Nem történhet semmi, és ha megtörténne, akkor elvesztenéd Adam-et mindörökké.Nothing can ever happen, and if it did, you would lose adam forever.
"A kormányzat nem követeli meg, hogy feltüntessék a címkén a koffeintartalmat, mert ha a vizsgálatok ezt cáfolnák, a kormány elvesztené szavahihetőségét."The government chose not to require warnings on products containing caffeine because if the findings were refuted, the government would lose credibility.
A boszorkány a tövissel együtt a hatalmát is elvesztené.If it was removed she would lose all those powers at the same time.
A szövetségeseink bajban lennének, és Amerika elvesztené minden erkölcsi alapját a világban.Our allies would be in a fix and America would lose any claim to moral authority around the world.
Egy özvegy elvesztené a férje vagyonát, ha hirtelen férjezetlenné válna.A widow would lose her husband's estate if she were suddenly unmarried.
Ha ilyesmi nyilvánosságra kerülne... a hadsereg elvesztené a fennhatóságát!If something like that ever came to light, the military would lose its authority!
Azt akarod, hogy elvesszem a munkámat?Do you want me to lose this job?
Hogy elvesszem a hitelemet a csapatnál?And lose my cred with the team?
Ilyen közel voltam, hogy elvesszem a karácsonyi hangulatot.I was this close to losing it.
Nehogy elveszd."Don't lose it."
Attól tart talán, hogy ha ilyet néz, az arra ösztönzi, arra csábítja, hogy elvessze ön is a méltóságát?Are you afraid that watching this show might get to you, That it might tempt you to lose your own dignity?
Csak bűbáj okozhatta, hogy Uther így elvessze a haját.Only an enchantment could cause Uther to lose his hair like that.
De én tudom milyen érzés elveszteni egy gyereket, és nem akartam, hogy ő mindkettőt elvessze.But I know what it feels like to lose a child, and I didn't want her to lose you both.
Nem hagyhatom, hogy elvessze a reményét.I cannot lose hope of him getting better again.
Azok az emberek segített át ezen engem, akik a legközelebb álltak hozzám és... Ha Monica lánya egy jó családnál van, és elvesszük őt tőlük... Nem okozunk-e több kárt mint hasznot?granted, i was older than she is, but... what got me through were the people closest to me, and... if monica's daughter is with a good family, and we take her away from them... are we doing more harm than good?
De ha lassan csináljuk, nem okozunk neki nagy csalódást, csak elvesszük tőle a kedvét.If we're gradual enough, it won't be such a shock. Hopefully, it'll just lose interest.
De ha sikerül is megtalálniuk, az utolsó pillanatban elvesszük tőlük és felhasználjuk.And for those who still get too close, we take it from them at the last minute, and use it carefully.
Hát azt hiszem, mindenkinek érdeke, hogy elvesszétek ezt a meccset.So l think it's in everyone's interest if you lose this game.
Egyél, és talán később kapsz rá esélyt, hogy elvessz velem szemben pár meccset.Eat, and maybe later on, I'll give you a chance to lose to me in straight sets.
- Lassan beszélj, nehogy elvesszen.-Speak slow. You don't wanna lose him.
- Nem akartam, hogy elvesszen.- I didn't want to lose it.
Csak, mostanában olyan jól megvagyunk, és nem akarom, hogy ez elvesszen.I just think we've been so connected lately, and I really don't want to lose that.
Ezért keres vigaszt, hogy elmeneküljön, hogy elvesszen valaki másban.That is why he looks for comfort, for escape, to lose himself within another.
Nem akarom, hogy elvesszünk.I don't want to lose us.
A szüzességem kellett volna elvesztenem, ehelyett ráhánytam Carrie Bishop cipőjére.I'm supposed to lose my virginity. Instead I hurl on Carrie Bishop's shoes.
Butaság volt elvesztenem a hidegvéremet egyetlen szócska miatt.It was silly of me to lose my temper... On account of that little thing you called me.
Miért most kellett elvesztenem a nyomát?Why did l have to lose him now?
Már nincs kit elvesztenem.Less people to lose.
Elárulnád, hogy sikerült elvesztened a kontrollpajtidat?Do you mind telling me how you managed to lose... your accountabilibuddy? !
Nem szabadna elvesztened a legjobb barátodat ebben a korban.You're not supposed to lose your best friend at my age.
Nem szabadna soha elvesztened!You're not supposed to lose him ever!
Nézd, én megértem, milyen nehéz volt elvesztened egy tanítványodat.Look, I understand how hard it's been for you to lose your student...
Talán szerencsés vagy, mert így nincs mit elvesztened.Maybe you're lucky you don't have it to lose.
Csak a fontos pillanatban nem szabad elvesztenie a fejét.Only, you don't have to lose your mind on such a delicate moment.
Emlékszik rá, milyen érzés volt elvesztenie a társát?Remember how it felt to lose your partner?
Nem szabad elvesztenie több testrészét.You can't afford to lose any more of your parts.
Nem volt muszály elvesztenie azokat az embereket.There was no need to lose those men.
Csak azt akartam mondani, hogy szégyen lenne elvesztenünk.I guess I just wanted to say That it would be a shame to lose her.
De nem mehetünk, mert meg kell találnunk a személyt, akit sikerült elvesztenetek.We can't go, because we need to relocate the entire person you guys managed to lose.
Ha már muszáj elveszteniük valamit, miért nem olyasmit, ami kéne nekem?Anyhow, if you have to lose things, why don't you lose something I would like?
"Stewart Schell professor szerint egyre inkább elterjed a posztkopulatív-bánat szindróma... melynek lényege, hogy a szüzességüket elvesztő lányok utóbb megbánják, és visszasírják a korábbi állapotot.""Professor Stewart Schell says post-initial copulative regret syndrome... or losing it and then wanting it back...is becoming more common."
Egyik pillanatban a világ magával legtöbbet foglalkozó embere vagy... a következőben pedig egy lelkesedését elvesztő személy.One second you are the world's most self-absorbed person... The next is as if you are losing your enthusiasm.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

elveszik
perish
elveszít
lose
növeszt
make grow
téveszt
miss

Similar but longer

elveszít
lose

Random

dörög
thunder
elpárologtat
vaporize
elrendel
order
elterjed
spread
eltéved
stray
elvadul
become wild
elveszít
lose
elvét
miss
értelmez
construe
érvel
argue

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'lose':

None found.
Learning languages?