Kennen (to know) conjugation

Dutch
36 examples

Conjugation of kennen

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
ken
I know
kent
you know
kent
he/she/it knows
kennen
we know
kennen
you all know
kennen
they know
Present perfect tense
heb gekend
I have known
hebt gekend
you have known
heeft gekend
he/she/it has known
hebben gekend
we have known
hebben gekend
you all have known
hebben gekend
they have known
Past tense
kende
I knew
kende
you knew
kende
he/she/it knew
kenden
we knew
kenden
you all knew
kenden
they knew
Future tense
zal kennen
I will know
zult kennen
you will know
zal kennen
he/she/it will know
zullen kennen
we will know
zullen kennen
you all will know
zullen kennen
they will know
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou kennen
I would know
zou kennen
you would know
zou kennen
he/she/it would know
zouden kennen
we would know
zouden kennen
you all would know
zouden kennen
they would know
Subjunctive mood
kenne
I know
kenne
you know
kenne
he/she/it know
kenne
we know
kenne
you all know
kenne
they know
Past perfect tense
had gekend
I had known
had gekend
you had known
had gekend
he/she/it had known
hadden gekend
we had known
hadden gekend
you all had known
hadden gekend
they had known
Future perf.
zal gekend hebben
I will have known
zal gekend hebben
you will have known
zal gekend hebben
he/she/it will have known
zullen gekend hebben
we will have known
zullen gekend hebben
you all will have known
zullen gekend hebben
they will have known
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gekend hebben
I would have known
zou gekend hebben
you would have known
zou gekend hebben
he/she/it would have known
zouden gekend hebben
we would have known
zouden gekend hebben
you all would have known
zouden gekend hebben
they would have known
Du
Ihr
Imperative mood
ken
know
kent
know

Examples of kennen

Example in DutchTranslation in English
"... niet met die koude en schuchtere zielen zal zijn die noch overwinning of nederlaag kennen. ""...shall not be with those cold and timid souls who neither know victory or defeat."
"...heel belangrijk voor hen die haar kennen..."♪ Most great to them that know ♪
"Aan hun vruchten zult gij hen kennen."Ye shall know them by their fruits."
"Alleen klanten die we kennen." Dat was de regel, Jimmy."Only customers we know." That was the rule, Jimmy.
"Als je eenzaam bent, leer jezelf kennen" Wow."if you're lonely, get to know yourself."
! Iedereen één stem, of ken je dat niet, debiel!Everybody gets one vote, didn't you know, blockhead?
! Ik ken hem.I know him.
" Als geen ander werk dat ik ken"Like no business l know
" Als geen andere business die ik ken"Like no business l know
"'lk ken elke taal van de wereld' Sprak ie# "I know each language on the map" Said he #
! je kent het Vaticaan verdrag toch wel, hey?You know what the Vatican Treaty is, right?
" "als tweede,je kent me niet." "Second of all,you don't know mE.
" en in mijn verdediging, je kent me echt niet." And in my defense,you really didn't know mE.
"Als je me kent, dan ben ik niets."'"If you do know, then I'm nothing.'" Huh?
"Als je me niet kent, dan ben ik iets.'"If you don't know me, then I'm something.
"Clay was meer ervaren dan welke man Desiree ooit had gekend, en ze kon het aan z'n aanraking al voelen als die op experte wijze hun weg vonden onder 'r hemdje.""Clay was more experienced than any man desiree had ever known, and she could feel it in his fingertips as they expertly made their way under her bodice."
"Door onze daden zijn wij gekend"."By our deeds we are known."
"Een landeigenaar goed gekend in ons district toen hij leefde... En nog steeds gekend onder ons...""a landowner well known in our district in his own day, and still remembered among us..."
"En ik ben trots dat ik je heb gekend."And I am proud to have known you,
"Ik wou dat je mijn moeder had gekend, Jim."I wish you could've known my mom, Jim.
! Richard, niet alleen een detective, maar iemand die de echte Sasha beter kende dan jullie allemaal.Yes, Richard, not only a detective, but someone who knew the real Sasha better than all of you.
"Christmas Moultrie kende Ward Allen... beter dan iemand anders die ooit geleefd heeft... en ondanks dat de één rijk geboren was en de ander in de slavernij... waren ze verwante zielen.""Christmas Moultrie knew Ward Allen "better than any other person that lived, "and although one to the manor born
"De bediende zal ernstig bestraft worden, alhoewel hij zijn taak kende, weigerde hij hem te doen. " Lucas 12."The servant will be severely punished, for though he knew his duty, he refused to do it. "... Luke 12.
"De remedies van liefde kende ze mogelijkerwijs, "Want voor die kunst had ze de aloude dans geleerd.""The remedies of love she knew perchance for of that art she'd learned the old, old dance."
"De zus die ik kende en liefhad toen ik opgroeide,"The sister that I knew and loved growing up
"Alle dieren kenden Artemis."All the animals knew Artemis.
' en het idee dat Timothy veel geld verdiende aan datgene wat hij deed is absoluut belachelijk, hij was een van de armste mensen die we kenden.And the very idea that Timothy made a lot of money doing what he did is absolutely preposterous, 'cause he's one of the poorest people we knew.
'Als we elkaars geheimen kenden, hoe troostrijk zou dat zijn.'"If we knew each other's secrets, what comforts we should find. "
'Het hier kenden ze niet, maar slechts de echo van het dáár.'"They never knew here. "They only knew the echo of there."
- Daar kenden ze elkaar misschien van.Would explain how they knew each other.
Als je arm bent, wil niemand je kenneWhen you are poor, no one wants to know you.
Jij kenne mij als Luigi, de spaghetti kerel.You know me as Luigi, the spaghetti guy.
We kenne ze geen van allen goed.We don't know them very well.
'Opnieuw en opnieuw. Zelfs 't landschap der liefde kennend"Again and Again Even knowing the landscape of love
Denk je echt dit gedicht kennend, me zal helpen iemands leven redden?You really think knowing this poem's gonna help me save someone's life?
En mij kennend zoals hij doet, hij moet realiseren dat als er een gat was, ik ging proberen om hem in te halen.And knowing me like he does know, he must realize that if there was a gap, I was gonna try to overtake him. Okay.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bannen
ban
dunnen
thin
gunnen
adjudge
jennen
tease
jonnen
do
karnen
churn
keepen
do
keffen
yap
keilen
throw
kerken
do
kermen
groan
kerven
notch
ketsen
ricochet
keuren
inspect
kienen
do

Similar but longer

bekennen
confess
erkennen
recognize

Random

kalveren
do
kapen
hijack
kapitaliseren
capitalize
kasjeren
do
keepen
do
keffen
yap
kenmerken
characterize
kennismaken
meet
kietelen
tickle
kimmen
do

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'know':

None found.
Learning languages?