Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Bewaren (to keep) conjugation

Dutch
35 examples

Conjugation of bewaren

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
bewaar
I keep
bewaart
you keep
bewaart
he/she/it keeps
bewaren
we keep
bewaren
you all keep
bewaren
they keep
Present perfect tense
heb bewaard
I have kept
hebt bewaard
you have kept
heeft bewaard
he/she/it has kept
hebben bewaard
we have kept
hebben bewaard
you all have kept
hebben bewaard
they have kept
Past tense
bewaarde
I kept
bewaarde
you kept
bewaarde
he/she/it kept
bewaarden
we kept
bewaarden
you all kept
bewaarden
they kept
Future tense
zal bewaren
I will keep
zult bewaren
you will keep
zal bewaren
he/she/it will keep
zullen bewaren
we will keep
zullen bewaren
you all will keep
zullen bewaren
they will keep
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou bewaren
I would keep
zou bewaren
you would keep
zou bewaren
he/she/it would keep
zouden bewaren
we would keep
zouden bewaren
you all would keep
zouden bewaren
they would keep
Subjunctive mood
beware
I keep
beware
you keep
beware
he/she/it keep
beware
we keep
beware
you all keep
beware
they keep
Past perfect tense
had bewaard
I had kept
had bewaard
you had kept
had bewaard
he/she/it had kept
hadden bewaard
we had kept
hadden bewaard
you all had kept
hadden bewaard
they had kept
Future perf.
zal bewaard hebben
I will have kept
zal bewaard hebben
you will have kept
zal bewaard hebben
he/she/it will have kept
zullen bewaard hebben
we will have kept
zullen bewaard hebben
you all will have kept
zullen bewaard hebben
they will have kept
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou bewaard hebben
I would have kept
zou bewaard hebben
you would have kept
zou bewaard hebben
he/she/it would have kept
zouden bewaard hebben
we would have kept
zouden bewaard hebben
you all would have kept
zouden bewaard hebben
they would have kept
Du
Ihr
Imperative mood
bewaar
keep
bewaart
keep

Examples of bewaren

Example in DutchTranslation in English
"De lippen van de priester moeten de kennis bewaren en uit zijn mond verwacht men de leer omdat hij 'n bode is van Jahwe van de legerscharen.""The lips of a preacher must keep the knowledge and from his mouth one expects the lore for he is the messenger of Jahwe of the army..
"Drie kunnen een geheim bewaren als er 2 dood zijn.""Three can keep a secret if two are dead."
"En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, - zal uw harten en uw zinnen bewaren -"And the peace of God, which passes all understanding, - will keep your hearts and your minds -
"Gesloten kisten bewaren geheimen."Closed caskets keep secrets.
"Mensen kunnen geen geheimen voor me bewaren"."People can't keep secrets from me.
(R) En moge God u allen zegenen, mede Biafranen, (R) en bewaar en bescherm Biafra.'May God bless you all, fellow Biafrans, 'and keep and protect Biafra.'
* Aapje, aapje. Waar bewaar je de crackers? *Monkey, monkey, where you keep the crackers?
- Daar bewaar ik het.- Because that's where I keep it.
- Dan bewaar ik de materialen wel.Oh, I'll keep the materials then.
- Dat is niet waar ik dat bewaar.That's not where I keep it.
"Lieve Victor ik zou willen dat je dit briefje in je Bijbel bewaart bij de dingen die je dierbaar zijn.Dear Victor, I'd like you to keep this note among the pages of your Bible, along with the things you most love.
"Waar bewaart Lauren jouw ballen?""Where does Lauren keep your balls?"
'Ali bewaart geheimen.'Ali's keeping secrets.
'Hij die een geheim bewaart, moet het geheimhouden... dat hij het geheim bewaart.'"He thatwould keep a secret must keep it secret, that he hath the secret to keep".
'We zullen alleen van streek raken als je een geheim bewaart.'"We'll only be upset if you're keeping a secret."
' Het oude iets wordt veilig bewaard '."... safely kept is the something of old."
'De mysterieuze man stal als een geest in de duisternis...' 'en kwam de kamer binnen waar z'n trofeeën werden bewaard.'The mysterious figure stole like a ghost out of the darkness. And entered the room where his trophies were kept.
'Een stuk is bewaard voor degene die het wil eten.'"A slice is kept for the one who will eat it."
'Geen geheim wordt beter bewaard dan dat wat iedereen vermoedt.' G.B. Shaw."There are no secrets better kept "than the secrets that everybody guesses. " George Bernard Shaw.
't Ontroert me dat je ze zo lang voor mij hebt bewaard. Hier.I'm touched you kept it so long for me.
'Alle Moskovieten kennen de kruidenierszaak Eleseevskii, maar 't best bewaarde geheim van deze tempel van de Russische gastronomie is wel z'n afdeling patisserie, waar de charmante Irina de beste pirojkis van de hele stad klaarmaakt.Everyone in Moscow knows the Eleseevskii delicatessen. But the best kept secret of this gastronomic temple is it's bakery, where charming Irina makes the best "pirozhki" in the city.
't Best bewaarde geheim van Korsky.Korsky's best kept secret...
- Bedankt. ..kon weten dat de onfortuinlijke weduwe... haar spaargeld daar bewaarde in plaats van bij de bank... en dat Harold Taylor zich haar bescheiden vermogen wilde toe-eigenen....had every opportunity of knowing the unfortunate widow kept her life savings there instead of in the bank and that Harold Taylor was bent on securing her meager fortune.
- Best bewaarde geheim van Azië.- Sarawak. - Asia's best kept secret.
- Dezelfde reden waarom ze dit bewaarde?Same reason that she kept this?
- Ik kan niet geloven dat we die rommel allemaal bewaarden.- I can't believe we kept all this crap.
Alles dat ik wist was dat Pete en Mr Haslam hun cash bewaarden in een geldkist in het kantoor.All I knew was Pete and Mr Haslam kept their cash in a money box in the office.
Als de Duitsers van iedere arbeider een foto bewaarden hadden ze een archief nodig zo groot als Hitlers ego.If the Germans kept a photographic record of all their workers... they'd need a filing cabinet as big as Hitler's ego.
De kleine jongen pakte het direct van de schaal met snacks die Randy en ik in mijn grote Jack-o'- lantaarn bewaarden.Little guy snatched it right off the platter of snacks... that Randy and I kept in my big jack-o-lantern.
De vechtrobots bewaarden gevangenen op detentieniveau.The battle bots kept their prisoners on the detention level.
De Heer zegene en beware hem de Heer verheffe zijn aangezicht op hem, en geeft hem...The Lord bless him and keep him, the Lord lift up his countenance upon him, and give him...
God beware je. - Altijd.God keep you safe.
God beware u.May God keep you.
God zegene u en beware u.May the Lord bless you and keep you.
Oh, dat God u zegene en beware, lieve moeder.Oh God bless you and keep you, dear Mother...

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bedaren
calm
begeren
desire
beharen
do
beheren
manage
behoren
belong
beieren
do
bekeren
convert
bekoren
charm
beleren
school
bemuren
do
beteren
mend
bevaren
navigate
bewaken
guard
bewegen
move
bewenen
mourn

Similar but longer

bewateren
water
bezwaren
burden

Random

bespreken
discuss
bestralen
punish
betreffen
concern
betten
bathe
beuken
do
bevreemden
amaze
bewapenen
arm
bewasemen
do
bezenderen
radio tracking
bezoeken
visit

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'keep':

None found.