Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Megtart (to keep) conjugation

Hungarian
150 examples

Conjugation of megtart

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
megtartok
I keep
megtartasz
you keep
megtart
he/she to keep
megtartunk
we keep
megtartotok
you all keep
megtartanak
they keep
Present definite tense
megtartom
I keep
megtartod
you keep
megtartja
he/she keeps
megtartjuk
we keep
megtartjátok
you all keep
megtartják
they keep
Past indefinite tense
megtartottam
I kept
megtartottál
you kept
megtartott
he/she kept
megtartottunk
we kept
megtartottatok
you all kept
megtartottak
they kept
Past definite tense
megtartottam
I kept
megtartottad
you kept
megtartotta
he/she kept
megtartottuk
we kept
megtartottátok
you all kept
megtartották
they kept
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
megtartanék
I would keep
megtartanál
you would keep
megtartana
he/she would keep
megtartanánk
we would keep
megtartanátok
you all would keep
megtartanának
they would keep
Conditional present definite tense
megtartanám
I would keep
megtartanád
you would keep
megtartaná
he/she would keep
megtartanánk
we would keep
megtartanátok
you all would keep
megtartanák
they would keep
Conditional past indefinite tense
megtartottam volna
I would have kept
megtartottál volna
you would have kept
megtartott volna
he/she would have kept
megtartottunk volna
we would have kept
megtartottatok volna
you all would have kept
megtartottak volna
they would have kept
Conditional past definite tense
megtartottam volna
I would have kept
megtartottad volna
you would have kept
megtartotta volna
he/she would have kept
megtartottuk volna
we would have kept
megtartottátok volna
you all would have kept
megtartották volna
they would have kept
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok megtartani
I will keep
fogsz megtartani
you will keep
fog megtartani
he/she will keep
fogunk megtartani
we will keep
fogtok megtartani
you all will keep
fognak megtartani
they will keep
Future definite tense
fogom megtartani
I will keep
fogod megtartani
you will keep
fogja megtartani
he/she will keep
fogjuk megtartani
we will keep
fogjátok megtartani
you all will keep
fogják megtartani
they will keep
Subjunctive present definite tense
megtartsam
(if/so that) I keep
megtartsd
(if/so that) you keep
megtartsa
(if/so that) he/she keep
megtartsuk
(if/so that) we keep
megtartsátok
(if/so that) you all keep
megtartsák
(if/so that) they keep
Subjunctive present indefinite tense
megtartsak
(if/so that) I keep
megtarts
(if/so that) you keep
megtartson
(if/so that) he/she keep
megtartsunk
(if/so that) we keep
megtartsatok
(if/so that) you all keep
megtartsanak
(if/so that) they keep
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
megtartanom
I to keep
megtartanod
you to keep
megtartania
he/she to keep
megtartanunk
we to keep
megtartanotok
you all to keep
megtartaniuk
they to keep

Examples of megtart

Example in HungarianTranslation in English
"Olcsóbb megtartani"It's cheaper to keep her
# Van egy könnyű munkám, amit megpróbálok megtartani ## Got an easy job that I try to keep #
- Amennyiben szeretné megtartani az állását.- Do as I say if you want to keep your job.
- Nem bánod, ha egyet megtartok?- Do y ou mind if I keep one of these?
3 Ł-ot megtartok, a többit anyámnak adom.I keep £3 and give the rest to my mother.
Akkor én is megtartok valamit, oké?- Alright, well I'm keeping something too, huh?
- Ez az a fajta munka, amit megtartasz.- That's the job you keep.
- Ez olyan munka, amit megtartasz.- That's the job you keep.
- Minden kártyát megtartasz magadnak. - Vagy jégkrémet ennél? Hani semmi mást nem kért, csak türelmet.How do you expect me to operate, Ed, when you're keeping all the cards?
- Valamennyit megtartasz.Got it! At least you keep some.
Amit megtartasz, azt elveszted.What you keep is lost forever.
Arthur, az Ügynökség felajánlotta, hogy megtart kevesebb jogosultsággal, de teljes egészségbiztosítással.Arthur, the Agency has offered to keep me on with lower clearance but full health care.
Emlékszik arra, hogy mikor kezdődött, ez, hogy megtart mindent?Do you remember when this first started, This, uh, need to keep everything?
Megígérte, hogy téged és Milena-t is megtart.He promised to keep both you and Milena.
Mégpedig? A tanács úgy dönött, hogy megtart igazgatónőnek.The board decided to keep me as principal.
Olyannyira az embriók pártján áll, hogy 44 évesen úgy döntött, megtart egy babát, akiről időközben kiderült, hogy Down-kóros.She's so passionately pro-life that at age 44, she decided to keep a child that she knew midterm had Down syndrome.
- Nem, nem, megtartunk mindent, Cecilie.-No, no, we keep everything, Cecilie.
.. olyan iskolába, amit választanak, vagy megtartunk téged, és..Either to send Champ princess to their desired school or to keep you with us.
99 százalék rád szavaz, úgyhogy úgy néz ki, megtartunk.With 99 percent of the votes in it appears that you are a keeper.
A jó hír, hogy megtartunk.But the good news is, we'II keep you on.
Jaj nektek, ha csak egy aranyrögöt is megtartotok!Beware if you keep a single nugget!
- Hat hónap. Ha tetszem nekik, akkor megtartanak.Six months... with an option to keep me longer if they like me.
Apa azt mondta, hogy a szövetségiek megtartanak mindent pénzt maguknak, és nem adják vissza a befektetőknek.But... but my dad said the feds would just keep Whatever money they find for themselves, not pay back the investors.
Az átlag emberek... valahányszor adnak valamit valakinek, megtartanak valamit mielőtt átadják.Usually a person... If he wants to give something to someone else, He'll keep a portion for himself first before giving the rest away.
Azt is mondták, szerencsém van, hogy egyáltalán megtartanak, és elhittem.They even told me I was lucky they bothered to keep me around at all, and I believed them.
Azt kérdezték, mivel foglalkoztam, mióta itt dolgozom, és később visszahívtak, hogy elmondják, megtartanak.They mostly asked me what I'd done while I'd been here, and then they called me back in later to tell me that they're keeping me on.
"A dolgokat, miket ezidáig ígértem, elvégzem és megtartom."The things which I have... here befοre prοmised, I will perfοrm and keep.
"Szerintem megtartom."I think I'll keep him.
'Vitézek, megtartom ígéretem.'Soldiers, I will keep all my promises.
- A borravalót megtartom.- I'm keeping all the tips.
"Ha apám nem hagyja, hogy összeházasodjunk, megtartod és emlékeztetni fog rám.""If father won't let us marry, perhaps you'll keep it to remember me by."
"Te is megtartod az ígéretedet nekem."You too will keep your promise to me.
- Ezek szerint megtartod.-Then you can keep them.
- Fontolóra vetted, hogy megtartod?You'd actually consider keeping this thing?
- A csigaizé megtartja.- Slug stuff keeps it down.
- A fejeket megtartja, a többit megeszi.He keeps the heads. He eats the rest. - Lucille?
- A transzporter nyomkövetővel? A transzporter az összes átvitel feljegyzéseit megtartja, mint egy mintát.Well, as you know, the transporter keeps a record of all transmissions-- a pattern, if you will.
"Ezért ha követjük a természetünket, végül megtartjuk annak..."Therefore, one who follows his nature keeps his original nature...
"Ha követjük természetünket, végül megtartjuk annak eredetiségét.""One who follows his nature keeps his original nature in the end."
"Király, ezt megtartjuk."Let's keep it."
- A jókat pedig megtartjuk.- We keep the good ones. - Yes.
"Ha parancsolataimat megtartjátok, szeretni foglak titeket;"If you keep my commandments, you shall abide in my love;
- Csak azt akartam mondani, hogy bármi is történjen Callie-vel, bízom benne, hogy megtartjátok Jude-ot.- I just wanted to say, you know, no matter what happens with Callie, I certainly hope that, well, I hope you keep Jude.
Amíg megtartjátok a titkom.As long as you keep a secret.
Az emberek bedobnak valamit egy ilyen helyre, ti 60 napig megtartjátok, aztán visszajönnek érte.Place like this, people drop off an item, you keep it for 60 days, then they come back to collect.
- Az emberek életük végéig megtartják azokat a képeket.- People keep those pictures forever.
- Na... Nem, megtartják a gyereket, ez övék. Srácok, hogy nem értitek ezt?No, they're keeping the baby, it's their baby, how are guys not understanding this?
A hangyák begyűjtik a magot, a hangyák megtartják a magot... a szöcskék pedig elmennek!The ants pick the food, the ants keep the food... and the grasshoppers leave!
A jelek szerint úgy döntöttek, hogy megtartják a babájukat.They have apparently decided to keep their babies.
# Úgy gondoltam, az imáimra... # # soha nem jönne válasz # # de megtartottam a hitem... # Sajnálom.I thought my prayers... would never be answered but I kept the faith...
'Meera végül kiszabadult fogságából,' 'megtartottam az ígéretem.'- 'Meera was finally freed from her captivity.' - 'I kept my promise to her.'
- Azt megtartottam magamnak.I kept that one for myself.
- Hát, megtartottam a Danelectrót.Yeah, well, I kept the Danelectro.
- Mindent megtartottál?- You kept all these stuff?
Brooke mondta hogy megtartottál néhány dolgot, abból az időből amikor mi... akármik is voltunk.So, Brooke said you kept some of the stuff from when we were sort of... whatever we were.
Egyet megtartottál.You kept one out.
- Micsoda? Titokban megtartott egyet.He kept one secretly.
- Ó, rengeteget megtartott.- Oh, he kept plenty.
- Ő megtartott egyet.- He kept one.
- Nem, amiket megtartottunk.- No, the ones we kept.
- Pár dolgot megtartottunk...- Oh we kept some...
Amikor technikailag azt tettük, hogy megloptuk a gazdagokat és a szegényeket és mindent megtartottunk.When technically all we really did was steal from the rich and the poor and kept it.
Ez minden amit megtartottunk tőle.This is all that we've kept of her.
Jaj nektek, ha csak egy aranyrögöt is megtartottatok!Beware if you've kept a single nugget!
Ti srácok minden fegyvert, robbanószert, amit szereztetek megtartottatok, és erre később rájöttünk.Every gun you guys have got you've kept and we find out about it later.
- A szüleid is megtartottak engem.Your parents kept me.
A megállapodás egyszerű volt, végtelen olcsó olaj szállításáért a venezuelai gazdagok nagy szeletet megtartottak a profitból.The deal was simple - for supplying endless cheap oil, the Venezuelan rich kept a large slice of the profits.
Arra gondolok, hogy... milyen lenne az életem, ha megtartottak volna.Thought about... what my life would be like if they kept me.
"Tudom, hogy kevés erőd van," "és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet."'I know you have a little strength, yet you have kept my word and have not denied my name."'
- A barátokat megtartottad itt?You kept your friends out here
- Anyádé volt, és megtartottad?And you kept it?
- Azt hiszem, anyukád azt akarja mondani, hogy megtartottad a méltóságod, és nagyon büszkék vagyunk rád.I--I think what your mom is trying to say is, You know, you kept your dignity, man, And we're just so proud of you for that.
- Arbitan megtartotta az ígéretét.- Arbitan kept his promise then.
- Biztos megtartotta a régi telefont.Must have kept his phone.
- Carrodus megtartotta a váltságdíjat.Carrodus kept the ransom.
- Cassie megtartotta az összes bútort.Cassie kept all the furniture.
- Fasza, hogy muterod megtartotta az összes holmidat.- It's pretty cool that your mom kept all your stuff.
- Amikor elkérted tőlünk... ezeket anyával megtartottuk.When you asked for them, mum and I kept these.
A múltban sok technológiai fejlesztésünket megtartottuk.In the past, we have kept many of our technological advances to ourselves.
Ahelyett, hogy bejelentettünk volna, eltávolítottuk a plutóniumot és megtartottuk az aukciót, remélvén, hogy majd idecsalja Ciudad-et.Rather than announce the bust,we removed the plutonium and kept the auction in the hope of luring Ciudad.
Hihetetlen, hogy ezt a macskát megtartottátok.I can't believe you guys kept this cat.
És Ray-jel megtartottátok a pénzt.PATRICK: But you and Ray kept the money.
Ó, megtartottátok a tejfogait.Oh, and you kept all of his baby teeth.
Örülök, hogy megtartottátok a fákat.I'm so glad you kept the trees.
- És megtartották a széket?- Yeah. - And kept the chair?
Azt hittem ez olyan valami, amit megtartanál.Because I think that would be something you would keep.
Még ha én is lennék neki, ki tudja, hogy megtartana-e?Even if he had me, who is to say he would keep me?
Tíz dolog, amit megtartana, ha csak 10 dolgot tarhat meg.Ten things you would keep, if you could only keep 10.
A helyedben én megtartanám a házat és vennék egy hangosabb ébresztőórát.If I were you, I would keep the apartment and get a louder alarm.
Catherine tudja. De a helyedben megtartanám ezt magamnak.But I would keep the news to yourself.
Hát ha nem kért meg rá, én megtartanám a véleményemet magamnak.Well, if it's not solicited, I would keep your opinion to yourself.
Mavis, én ezt az egészet megtartanám magamnak.Mavis, I would keep all of this to yourself.
Azt mondtad, megtartanád az ígéretet.You said you would keep the promise.
Egy okos ember megtartaná Ed Marcust.A smart man would keep Ed Marcus around.
Tudod, a pasi, akit ismertem megtartaná a szavát.You know, the guy I used to know would keep his word.
"Elmondjam...vagy megtartsam magamnak, mit tegyek?""Do i tell you...or keep it to myself, what do l do?"
"Mi akadályoz meg, hogy elvigyem a pénzt és megtartsam Flot?"What's stopping me from taking all the money and keeping Flo.
- Gondoljátok, anyu hagyná, hogy megtartsam?- You think my mom will let me keep him?
A felügyelő volt olyan kedves és megengedte,hogy megtartsam.The warden was kind enough to let me keep it.
- A végrendelet előírja, hogy megtartsd ezt a múmiát?- Hey, the testament force you to keep the mummy?
- Dr. Raines megengedte, hogy megtartsd?- Dr. Raines let you keep it?
- Egy laminált beosztás a vizsgáidról, és egy mozgó skála a pontszámokról, amit el kell érned, hogy négyest kapj és megtartsd az ösztöndíjad.A laminated schedule of your midterms and a sliding scale of the scores you need to get a, "B," and keep your scholarship.
- És tetszhalott leszel, hogy megtartsd a lakást, vagy mi?Do you have to fake your death for us to keep the apartment'?
Ahogy már mondtam, két okból megengedem, hogy megtartsd nyomorult életed.As I said before, I've allowed you to keep your wicked life for two reasons.
"És nem az a célja hogy legyőzze Eurázsiát vagy Kelet-Ázsiát... hanem hogy megtartsa a társadalom sértetlenségét."And its object is not victory over Eurasia or Eastasia... "but to keep the very structure of society intact. "
- Annyit mondhatok, százezret ajánlottam neki, hogy a vádjait megtartsa magának.I can tell you that I offered Julie 100 grand to keep her accusations to herself.
- Hiszek magának. De tudom, hogy Aszad mindent meg fog tenni, mindent el fog mondani, hogy megtartsa a hatalmát.I also believe Assad has demonstrated he will do anything, he will say anything to keep his grip on power.
- Hogy megtartsa a mennyezetet.- For keeping the ceiling off your head.
8' délre, 30' nyugatra, kapitány megtartsuk ezt a merülést?8 degrees south, 30 degrees west of our position. Captain, do we keep with this dive?
A háború végén csak a pisztolyt engedték hogy megtartsuk mi, közlegények.At the end of the war pistols were the only thing they let us Gls keep.
A házassági tanácsadónk szerint kis ajándékokkal kell meglepnünk egymást néha, hogy megtartsuk a spontaneitást.So our marriage counselor said we should get each other little gifts now and then to keep things spontaneous.
A szenvedély, hogy megszerezzük, amit akarunk... a szenvedély, hogy megtartsuk, amink van... - a szenvedély, hogy visszaszerezzük a dolgokat, amiket elvesztettünk.Passion to get what we want, passion to keep what we have, passion to get back to things we lost.
A Ti nőitek nem hagynak el Titeket, nem távoznak angolosan, mert elég pénzetek van ahhoz, hogy megtartsátok őket.Your woman doesn't leave you and slip away like our women, because you had money to keep your woman.
Az utolsó Glen Wesman kép elegendő pénzt fog hozni, hogy megtartsátok ezt a házat örökre.The last Glen Wesman should bring you enough... to keep this cottage forever.
Hogy megtartsátok, érted?to keep them from, you understand?
A Békefenntartó parancsnokság erőfeszítései ellenére, hogy megtartsák a tiszta vérvonalat, néhány ciklusonként mindig van egy ilyen.Despite Peacekeeper Command efforts to keep the bloodlines pure, there seems to be a few more of them every cycle.
A Hírszerzés tisztjeiként az lesz a munkájuk, hogy megtartsák a titkokat.As members of the Intelligence Corps, it will be your job to keep secrets.
A legtöbb gyermeket elhagyták a szülei, mert túl csúnyának tartották ahhoz, hogy megtartsák őket.Most of these children were abandoned by their parents, deemed too unlovely to keep.
A népek azért küzdenek, hogy megtartsák az állásukat úgyhogy nem épp alkalmas állásért kuncsorogni.People here are struggling to keep their jobs so I can't exactly ask for one.
Brigham, engedje meg, hogy megtartsak minden használható munkást, hogy vasutat építsek Salt Lake felé!Brigham, allow me to keep every available worker laying track toward Salt Lake.
Jogom van hozzá, hogy valamit megtartsak magamnak.I got the right to keep something to myself
Amikor felkérnek igazgató helyettesnek, rendes leszek veled, és megengedem, hogy megtarts az állásod.When they buck me up to assistant manager, I'm gonna do you a solid. I'll let you keep your job.
Az eszedbe se jutott, hogy megtarts?I mean, did you ever even consider keeping me?
Köszönjük, Atyánk a nekünk készült ételt, imádkozunk, hogy megtarts minket biztonságban, védj meg minket amikor itt lenn dolgozunk.We just thank you, Father ... for the food that was prepared for us ... and we just pray that you will keep us safe ... and protect us as we work down here.
- Hagytam, hogy megtartson.- I let him keep me.
- Szép módja, hogy megtartson egy ígéretet a gyerekének.- Nice way to keep a promise to your kid. - What?
Cowannak nem volt más választása, mint hogy megtartson.Cowen had no choice but to keep me.
Ezalatt, pont csak annyit tesz, hogy megtartson.Meanwhile, she gives you just enough to keep you on the hook.
Ezért hagytam, hogy megtartson.That's why I let him keep me.
Hogy megtartsunk parancsnoknak, látványos eredményekre van szükségünk a következő hetekben.To keep your command, we need spectacular results in the coming weeks.
Hogyan mondjuk el neki, hogy hajlandóak voltunk feláldozni a világát, hogy megtartsunk egy titkot?How are we gonna tell him that we were willing to sacrifice his world... to keep a secret?
Tehát, ha egészségesebb az igazság beismerése, akkor mégis mi késztet bennünket arra, hogy mindenáron megtartsunk egy titkot?So, if it's biologically healthier... To confess our secrets, what is it about human nature that makes us, fight so hard to keep them hidden?
Addig fúrja be magát közénk, amíg végül semmi okotok nem lesz rá, hogy megtartsatok.He's going to keep worming his way in until you no longer find any reason - to have me around.
Hagynám, hogy megtartsanak!Oh, well, you I might let 'em keep.
Kezd elegem lenni a morbid megszállottságodtól két idegennel, akik nem szerettek eléggé ahhoz, hogy megtartsanak.I'm getting real tiredof your morbid fascination with two strangers who didn'tlove you enough to keep you.
Mindent megtettek azért, hogy elrejtsenek valamit előlem, egy titkot, melyért bármit megtesznek, hogy megtartsanak.They went to great lengths to hide something from me, a secret they'd do anything to keep.
"Drága Mary! Oly sok éven át kellett megtartanom a titkot, a lány előtt, akit felneveltem. Istenem, milyen nehéz volt.""So, dear Mary, for all these years, I've had to keep this secret from the girl I brought up, and such a hardship that has been."
- Vagy a börtön. - Nem, muszáj megtartanom ezt a munkát.No, because I have to keep this job.
De a délutáni rendelést muszáj megtartanom.- I have to keep my afternoon appointments.
A nagyobb céget kell megtartanod!You had to keep the bigger account, boss.
Nem kell megtartanod magadnak.You're not meant to keep it to yourself.
A fiúnak sikerült megtartania a kötelet!The boy has managed to keep hold of the rope!
Nem kell megtartania a gyermeket, ugye tudja?You don't have to keep that baby, you know?
Nem kell megtartania a házat, hogy ő legyen a "férfi".He doesn't need to keep the house to be "the man".
Talán egy picit több titkot kellene megtartania magáról.You might want to keep a little mystery about yourself.
- Ezeket nem kell megtartanunk, ugyebár?We don't need to keep these, do we?
Ezért kell megtartanunk.That's why we have to keep her.
4 tulajdonos és 100 év alatt, sikerült megtartaniuk ugyanazt a kávégépet.Throughout four owners and 100 years, they have managed to keep the same espresso machine.
Billy-nek és Charlie-nak sikerült 36 órán át megtartaniuk hatalmas titkukat.Billy and Charlie had managed to keep their enormous secret for about 36 hours.
Miattam nem kell megtartaniuk.Oh, well, no, you don't have to keep it here just because of me.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

megtilt
forbid

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

megcsodál
admire
megkopaszt
fleece
megkoronáz
crown
meglátogat
visit someone
megnyilvánul
express
megszűnik
cease
megtárgyal
negotiate
megtekint
view
mehet
potential form of megy
mér
measure

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'keep':

None found.