Tart (to keep) conjugation

Hungarian
150 examples
This verb can also have the following meanings: extend, and if yes how far it has gone, momentarily, to hold, to last, fear, head, have limit at, momentarily describing whether a process is still in progress, to take up space or time, to converge, take, to fear, to head into a direction, converge, hold

Conjugation of tart

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
tartok
I keep
tartasz
you keep
tart
he/she to keep
tartunk
we keep
tartotok
you all keep
tartanak
they keep
Present definite tense
tartom
I keep
tartod
you keep
tartja
he/she keeps
tartjuk
we keep
tartjátok
you all keep
tartják
they keep
Past indefinite tense
tartottam
I kept
tartottál
you kept
tartott
he/she kept
tartottunk
we kept
tartottatok
you all kept
tartottak
they kept
Past definite tense
tartottam
I kept
tartottad
you kept
tartotta
he/she kept
tartottuk
we kept
tartottátok
you all kept
tartották
they kept
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
tartanék
I would keep
tartanál
you would keep
tartana
he/she would keep
tartanánk
we would keep
tartanátok
you all would keep
tartanának
they would keep
Conditional present definite tense
tartanám
I would keep
tartanád
you would keep
tartaná
he/she would keep
tartanánk
we would keep
tartanátok
you all would keep
tartanák
they would keep
Conditional past indefinite tense
tartottam volna
I would have kept
tartottál volna
you would have kept
tartott volna
he/she would have kept
tartottunk volna
we would have kept
tartottatok volna
you all would have kept
tartottak volna
they would have kept
Conditional past definite tense
tartottam volna
I would have kept
tartottad volna
you would have kept
tartotta volna
he/she would have kept
tartottuk volna
we would have kept
tartottátok volna
you all would have kept
tartották volna
they would have kept
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok tartani
I will keep
fogsz tartani
you will keep
fog tartani
he/she will keep
fogunk tartani
we will keep
fogtok tartani
you all will keep
fognak tartani
they will keep
Future definite tense
fogom tartani
I will keep
fogod tartani
you will keep
fogja tartani
he/she will keep
fogjuk tartani
we will keep
fogjátok tartani
you all will keep
fogják tartani
they will keep
Subjunctive present definite tense
tartsam
(if/so that) I keep
tartsd
(if/so that) you keep
tartsa
(if/so that) he/she keep
tartsuk
(if/so that) we keep
tartsátok
(if/so that) you all keep
tartsák
(if/so that) they keep
Subjunctive present indefinite tense
tartsak
(if/so that) I keep
tarts
(if/so that) you keep
tartson
(if/so that) he/she keep
tartsunk
(if/so that) we keep
tartsatok
(if/so that) you all keep
tartsanak
(if/so that) they keep
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
tartanom
I to keep
tartanod
you to keep
tartania
he/she to keep
tartanunk
we to keep
tartanotok
you all to keep
tartaniuk
they to keep

Examples of tart

Example in HungarianTranslation in English
! Ha névtelenségben akarja tartani a kis szeretőjét, ne rendezzen patáliát.If your bit of stuff in the bathroom wants to keep her anonymity,
! Tudod te milye nehéz egy gyereket életben tartani?Do you know how difficult it is to keep a baby alive?
"Egész életemben próbáltam tartani veled a lépést.""I've spent my whole life trying to keep up.
"Legyen mikrofon a zongorán, elég alacsonyan kell tartani a csörgőimhez."Have the mike on the piano, quite low to keep with my maracas
"Attól tartok sem Moya, sem én nem rendelkezünk elegendő információval a Békefenntartó technológiával kapcsolatban."I'm afraid neither Moya nor I is sufficiently conversant with Peacekeeper technology.
"Attól tartok, bármily titkot is őrzött a Najád, az vele halt.""I'm afraid whatever secrets the naiad was keeping Have died with her."
- Biztonságos távolságot tartok.- I'll keep a safe distance.
"A féken" nem azt jelenti, hogy a foglyodként tartasz engem itt."In check" doesn't mean you get to keep me as your prisoner.
"Azárt vagyunk együtt, mert itt tartasz engem."We are together because you are keeping me here. Get out.
- Csak egy pipa dohány tart mozgásban.- Just a pipeful to keep me going.
- Kéne valami, ami ébren tart.- I need to keep awake.
"Az izék, amiket az épületben tartunk.""Things we keep in the building?"
"Életben tartunk.""We keep you alive."
- Igen, tartunk egyet itt.Oh, yes. We keep a gun here.
"Köszönöm, hogy életben tartotok!"Thanks for keeping me alive.
Csirkét is tartotok? A nagybátyám kakasviadalhoz nevelt kakasokat Puerto Ricóban.My uncle used to keep fighting roosters in Puerto Rico.
De titeket még jobban hogy itt tartotok.Not half as much as I hate you for keeping me here.
Hitessétek el vele, hogy távol tartotok tőle, és cserébe beavat titeket a Kinggel közös melójába.You gotta make him think you're gonna keep me off his back. And for that he's gonna cut you in on whatever he's got going with King.
"Istenem, Plod-nak Robin-nak kell lennie." Mert lépést tartanak veled."God, Plod must be Robin." Cos they're keeping up with you.
"Minden éjszaka ébren tartanak...""They keep us awake night after night..."
"Tudom hogy sosem vesztem el a szerető védelmét két ölelő karodnak mik a rossztól távol tartanak# I know I'd never be me without the security # Of your loving arms # keeping me from harm
"Végső igazságom az árulásról, és hazugságokról szól, melyek a korrupció bugyrában tartanak minket.""My final truth is about the betrayal and lies "that keeps us in a pit of corruption."
"Ébren tartanak engem.""They keep me awake."
! Ha nem tartom magán a szemem, egyre hanyagabbá válik.You'll get sloppy without me to keep an eye on you.
"Egyedül én tartom rajtad a szemem" "Hogy leg... ...elcsípjem"O'er thee I keep my lonely watch, intent to catch it.
"Egyedül én tartom rajtad a szemem"O'er thee I'll keep my lonely watch
"Pedig én is rajtad tartom az egyik szememet.""I keep an eye on you."
! Ha azt akarod, hogy életben maradjon, hallgatsz ránk, és magadnál tartod a telefont.If you want to keep her alive, you listen to us and keep the phone by your side.
"Remélem, hogy derűsen tartod a lelkedet, és bízom benne, hogy jól vagy."I hope you keep up your cheerful spirit, and I trust that you are well.
"Ami azt jelenti, tisztán tartja a fogát.""Which means that it keeps your teeth clean."
"Holly Body tartja a színvonalat.'Holly Body keeps this business where it belongs... in the gutter. '
"Tizenkét oszlop tartja az idő palotáját.""At twelve pillars Castle keeps time."
"kezével tartja az átszúrt torkát."keeps her pinned down by her throat.
"A zsebünkben tartjuk a világot."We keep the world in our pockets
"Nem tartjuk meg.""we're not keeping it."
# A sütőben tartjuk, amíg jó és forró nem lesz ## We keep it in the oven till it's good and hot #
"Akkor, hogy tartjátok meg a földjeiteket.""Then you can keep your lands."
- A teraszon. Hogy tartjátok sterilen?How do you keep it sterile?
- Biztos tartjátok a kapcsolatot.He's obviously someone you keep in touch with.
- Ezúttal bent tartjátok?You gonna keep him this time?
# Az emberek tisztán tartják a várost #♪ The people keep the city clean ♪
- A betegek tartják életben a helyet.- The sick keep the place running.
- A disznók levelekkel tartják magukat melegen.- Pigs keep warm with leaves.
- A dokik kómában tartják.Doctors are keeping him in a coma.
"A fülét a zsebemben tartottam egy hónapon keresztül."I kept his ear in my pocket for a month.
"Titokban tartottam anyám összes gyémántját."I have secretly kept all my mother's diamonds.
* De ma a kredencben tartottam ** But I kept it in the cupboard today *
*Életben tartottam szívemI've kept my heart alive
- 10 éven át magamnál tartottam.For 10 years, I kept that with me.
'Szeretőnek tartottál.'You kept me like a keep, how cheap!
- De te végig az úton tartottál.Brother, you kept me right on.
- Mindig tartottál a fiókban cukorkát, emlékszel?You always kept jelly beans in your desk drawer, remember?
- Te tartottál itt!- You kept me here!
! Az anyám tudatosan tartott távol tőled mindezidáig.My mom knowingly kept me from you all these years.
- A dühöm tartott életben, apám.My anger kept me alive, father.
- A gyűlölet tartott életben.- My hate kept us alive.
- És távol tartottunk tőlük.And we kept you apart from them.
A kissrác elcsente az édességes tálról, amit Randy és én a Jack-lámpásomban tartottunk.Little guy snatched it right off the platter of snacks... that Randy and I kept in my big jack-o-lantern.
Amit titokban tartottunk, az sokkal több, mint ami le volt írva.What we kept as a secret Is much more than what was written.
Attól tartottunk, hogy visszarántja.It almost kept us from pulling you through.
Az ország, amelyet anya itt hagyott, egy olyan ország volt, amiben hitt, és amit mi élete utolsó pillanatáig életben tartottunk.The country my mother left was a country she had believed in and which we kept alive until her last second.
Eddig szinte rejtve tartottatok.Up to now, you've practically kept me hidden.
Nézzétek, csak annyit csináltatok idáig, hogy leromboltatok egy kis ingatlant és ébren tartottatok néhány japcsit.Well, look, all you've done so far is ruin some real estate and kept some japs awake.
"Mi másért tartottak itt, minthogy lelőjenek?""Why had they kept me behind", {y: I}except to shoot me.?
- A házban tartottak egy fegyvert?- They kept a revolver in the house?
- A szüleim itthon tartottak azután, ami a szomszédban történt.Parents kept me home after what happened next door. Gotcha.
- Milyen ígéretet tartottak be?- What other promise have they kept?
- Olyan orángutánok mentésével foglalkozik a csoport, amelyeket háziállatként tartottak, és visszaszoktatja őket a vadonba.- This group rescues orang-utans that have been kept as pets, and integrates them back in the wild.
- A pénztárcádban tartottad. - Nyolc évig.-You kept this in your wallet.
- Csoda, hogy ilyen hosszú időre ott tartottad.It's a miracle you kept him so long.
- De egy nap fog. És meg fogja tudni, hogy távol tartottad őt tőlem.But he will one day, and he'll know you kept him from me.
- Igen, ahol a drogokat is tartottad.Yeah. Where you kept your drugs for weeks.
- Jól titokban tartottad, hogy írsz.- You kept it a secret if you wrote.
- A diszkréciót. Egy okból tartotta ezeket az információkat Langleyn kívül. Nem tudta, kiben bízhat.He kept all this information outside of Langley for a reason-- because he didn't know who to trust.
- Az Oku nem más, mint, ahol a sógun tartotta a háremét.-The Oku is where the shogun kept its harem.
- Belecsapott egy villám azon az estén, Dr. Wells és a csapata életben tartotta.He was struck by lightning that night and Dr. Wells and his team kept him alive. So?
- De tartottuk a kapcsolatot, nem?But we kept in touch, didn't we?
- Mi tűz alatt tartottuk őket.- We kept shooting at 'em, man.
A Bristol-öböl olajfúrási jogaira tett ajánlatokat benyújtottuk a Belügyminisztériumnak, és titokban tartottuk.As you all know, the bids for the oil drilling rights to Bristol Bay have all been submitted to the US Department of the Interior and have been kept secret.
Bárcsak ne tartottátok volna Laylát titokban előttem.I wish you hadn't kept Layla a secret from me.
Nem Prue fürdőszobájában tartottátok?Didn't it used to be kept in Prue's bathroom?
"A fiatalok birtokukba vették ezt az öreg szigetet és átvették a hatalmat egy olyan országban, ahol a fiatalságot mindig is az őt megillető helyen tartották."The young have captured this ancient island "and taken command in a country where youth has always before "been kept properly in its place.
"Gyakran az áldozatot a szertartás előtt hónapokig elrejtve tartották,""Very often he or she would be kept hidden for months preceding the ceremony,
- Bent tartották.- They kept her.
- Ezért tartották elkülönítve, igaz?That's why Shaft's administration kept him isolated, right? Yes.
- Hoztam, de az őrök ott tartották maguknál!- The guards kept her!
Riley, komolyan azt hiszed, hogy ilyen dolgot magamban tartanék?Riley, do you honestly think that that's something I would keep from you?
Távol tartanál az elsőszülöttemtől a végső napjaiban?You would keep me from my firstborn in his final days?
Az apám mindenkit otthon tartana, akit megkedvelt.Father would keep anyone he liked at home.
Az üzenet támogatására egy nagy bázis egy tachion alcsatornát vagy vivőhullámot tartana az ugróbójákon egyfolytában.To aid transmission, a large base would keep a tachyon subchannel or carrier wave going through the jump beacons at all times.
Csak egy idióta tartana meg egy ilyen kazettát.Don't be daft. Only an idiot would keep the tape.
Ha azt mondanám, hogy a gyümölcs és zöldség evés tényleg egészségesen tartana... az változtatna a véleményeden?If I told you that eating fruits and vegetables really would keep you healthy... Would that change your outlook on them?
Lehetne más oka is, amiért életben tartanánk magukat?Could there be any other reason we would keep you alive?
Nagyra értékelném, ha ezt a kosárlabda pályán belül tartanátok.I would appreciate it if you would keep that stuff on the basketball court.
Győzedelmeskednünk kell azok felett, akik nyomorban, és szomorúságban tartanának bennünket.We must triumph over those who would keep us in poverty and sadness!
A helyedben távol tartanám magam az evőeszközöktől.I mean, I would keep me away from cutlery if I were you.
És nem tudom, hogy mi... Te hol tartanád a lányt.And I don't know where we - you - would keep her.
- Mi tartaná életben?What would keep him alive?
Csak egy ostoba gyilkos tartaná meg a Kék Orchideát.Only a foolish killer would keep the Blue Orchid.
Nos, az olaszok B dúr-ban tartanák.Well, the Italians would keep it in B major.
"Elmondjam-e ezt neki, vagy tartsam meg magamnak?"Should I tell him this, or should I keep it to myself?
- Anya megkért, tartsam szemmel a dolgokat.Mum wanted me to keep an eye on things.
- Arról, hogy azért veszem meg a vállalatot, hogy életben tartsam, nem azért, hogy részenként kiárusítsam.I'm talking about approaching someone to buy their company in order to keep it alive, instead of selling it for parts.
! Elnézést, hogy a barátodra támadtam, George, de ha továbbra is ilyen alakokat akarsz szórakoztatni, legalább tartsd őket pórázon!I'm sorry for assaulting your friend, George, but if you insist on entertaining such fellows, you should at least keep them on a leash.
"Azt akarjuk, ahogy tartsd meg a babát, de tarts meg minket is!"So we want you to keep the baby, but we want you to keep us too.
! - Figyelmeztetem, uram, tartsa a távolságot!I'm warning you, sir, keep your distance!
"Fogja, tartsa meg borravalónak a szoba bérléséért. ""Take this, keep it considering it as the rent for the room."
"Isten áldja és tartsa meg!"May God bless you and keep you.
"Annyira hideg van, hogy el kell mennünk Angliába.. ás átvágni embereket, hogy melegen tartsuk magunkat.""It's so cold that we have to go to England and shag people to keep warm."
"Hogyan tartsuk távol a gonoszt?""How to keep away evil,"
- Azért tartsátok szemmel!- And keep an eye on him.
- Csak tartsátok távol őket a drónoktól, és ettől a központi sátortól, és nem lesz semmi probléma.Just keep them away from the drones and out of this command tent, and we won't have any problems.
"végig tartsák a szemüket a labda hátulján.""keep your eye on the back of it at all times,"
- Arra kérsz, hogy titkot tartsak?-You're asking me to keep a secret?
- Tudod mennyit dolgozom hogy rendet tartsak körülötted.I work very hard trying to keep up with you and all your sloppy habits.
10 évvel volt idősebb nálam, de minden erőmre szükségem volt, hogy lépést tartsak vele.Ten years older than me and it still took everything I had just to keep up with him.
"Agnes Ann, ne feledd, húsz centiméter távolságot tarts..."Now, Agnes Ann, you remember, you keep eight inches of daylight...
# Csak tarts ki... #♪ so keep ♪ holding on
# Hát, tarts ki!♪ So keep ♪ ♪ Holding on ♪
"... áldjon, oltalmazzon és tartson meg titeket..."...bless, preserve and keep you...
* A jó Isten áldjon és tartson meg,♪ May the good Lord bless and keep you
* A jó Isten áldjon, s tartson meg,♪ May the good Lord bless and keep you
- Ne tartsunk veled?- Shouldn't we all keep looking?
- Évi egymilliárd dollárt költünk arra, hogy több mint 40 ezer embert börtönben tartsunk.- We're spending a billion dollars a year keeping more than 40,000 people locked up.
A hét hátralévő részére beköltözünk, hogy szemmel tartsunk titeket.We're moving in, to keep an eye on you girls, for the rest of the week.
A legfontosabb célunk most az, hogy itt tartsunk téged ameddig csak lehetséges.The immediate goal right now is to keep you in this house, with us, for as long as possible.
- Gyerünk, tartsatok velem.- Come on, keep me company.
A Schrute hagyományokhoz híven vagy meghívlak titeket a szombati temetésre azzal, hogy vörös, termékeny földet szórok az arcotokba, vagy megkérlek titeket, hogy tartsatok tisztes távolságot a gyászom ideje alatt azzal, hogy fekete, kissé savas földet szórok rátok.In keeping with Schrute custom, I will either invite you to Saturday's funeral by sprinkling red, fertile dirt in your face, or I will ask you to keep a respectful distance during my time of grief, with a dusting of black, slightly acidic soil.
"Az istenek tartsanak meg szerencsében""may the gods keep me ever fortunate.
- Ezeket azért hoztam, hogy melegen tartsanak.- i brought these To keep us warm.
- Van egy kis park a Pawnee és Eagleton közötti határvonalon, és... Múlt éjjel Eagleton körbekerítette az oldalukat, hogy távol tartsanak minket, undorító, pawnee-i csöveseket.- There's a small park on the line between Pawnee and Eagleton, and... last night Eagleton put up a fence around their side to keep us disgusting Pawnee hobos off their precious land.
! Ébren kellene tartanom, nem halálra untatni...I'm supposed to keep you awake, not bore you to tears.
- Amit meg kell tartanom.- The kind I have to keep.
- De titokban kell tartanod!- But you have to keep it a secret.
- De titokban kell tartanod.- But you have to keep it a secret.
- Dudley, szemmel kell tartanod Burroughst.Dudley, I need you to keep check on Burroughs. And keep him away from me.
"Sok nevet és számot kell fejben tartania. Képes rá?""You have to keep a lot of names and numbers in your head.
- Akkor, bent kell őt tartania?So, You need to keep him?
- Aubreyt biztonságba helyezte, most már csak Dzsahirin kell tartania a szemét.Now she's got to keep eyes on Jahiri.
"Magas szinten kell tartanunk."We've got to keep this professional.
- Akkor meg kell tartanunk.- Then we'd have to keep it.
Amíg énekeltek észben kell tartanotok hogy teljesen félemlítsétek meg az ellenfeletek. Hm?While you're singing, you have to keep in mind to completely scare off your opponent with your intimidating skills.
De tartanotok kell a szátokat szóval, ha akárki megkérdezi, a nevem Stephen Jennal.But you've got to keep this under your respective hats so if anyone asks for me, my name is Stephen Jennal.
Mindig bekapcsolva kell tartanotok a mobilotokat.You have to keep your cell phones on at all times.
- Ezért életben kell tartaniuk.- So they have to keep her alive.
- Nem kell szemmel tartaniuk.- They don't have to stay up here to keep an eye on me.
A csodával határos, de sikerült egyet életben tartaniuk.-It's practically a miracle but they're managing to keep one alive.
A légitársaságoknak meg kell tartaniuk a papírokat.The airlines have to keep records.
Bevetheted a századok óta tartó megbecsülésedet.You've been keeping the Houses in line for over a hundred years.
Remélem nem bánod, ha teszek egy javaslatot. Egy kis dolog, ami elvezet egy hosszan tartó békéhez itt.A small thing that'll go a long way towards keeping the peace around here.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

márt
immerse
sért
injure
tilt
forbid
tölt
pour

Similar but longer

kitart
hold out

Random

szendereg
slumber
tallóz
browse
tanulmányoz
inquire into
tárcsáz
dial
tárgyal
discuss
társul
associate with someone
tartalmaz
contain
tartósít
preserve
taszít
repel
teniszezik
play tennis

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'keep':

None found.