Redzēt (to see) conjugation

Latvian
29 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
redzu
I see
redzi
you see
redz
he/she/it sees
redzam
we see
redzat
you all see
redz
they see
Past tense
redzēju
I saw
redzēji
you saw
redzēja
he/she/it saw
redzējām
we saw
redzējāt
you all saw
redzēja
they saw
Future tense
redzēšu
I will see
redzēsi
you will see
redzēs
he/she/it will see
redzēsim
we will see
redzēsiet
you all will see
redzēs
they will see
Imperative mood
-
redzi
you see
-
-
redziet
you all see
-
Es/tu/...
Conditional mood
redzētu
I would see

Examples of redzēt

Example in LatvianTranslation in English
šķēršļi elektroniskās tirdzniecības izmantošanai: izvēlas iepirkties klātienē, vēlas redzēt produktu, uzticīgs veikaliem, ieraduma spēks,barriers to Internet commerce: prefer to shop in person, like to see product, loyalty to shops, force of habit
Instrumentiem, ko izmanto tikai viens apkalpes loceklis, jābūt izvietotiem tā, lai apkalpes loceklis no savas darba vietas varētu bez piepūles redzēt rādījumus, faktiski minimāli mainot stāvokli un redzes līniju, ko parasti ieņem, skatoties uz priekšu lidojuma virzienā.Those instruments that are used by any one flight crew member shall be so arranged as to permit the flight crew member to see the indications readily from his/her station, with the minimum practicable deviation from the position and line of vision which he/she normally assumes when looking forward along the flight path.
Ja ir īpaša vajadzība izlidošanas un/vai piespiedu nosēšanās laikā redzēt šķēršļus un izvairīties no tiem, ir jāprecizē papildu apstākļi (piemēram, griesti).Where there is a specific need to see and avoid obstacles on departure and/or for a forced landing, additional conditions (e.g. ceiling) must be specified.
1961“Es redzu Zemi, tā ir tik skaista,” šie ir1961“I see earth, it is so beautiful”, are the
Es redzu… Jā, jā, es saprotu.I see … yes, yes, I understand.
Es redzu 2007. gadu, kas ir Vienādu iespēju gads, kā iespēju mainīt vispārējo priekšstatu par romiem.I see 2007, which is the Year of Equal Opportunities, as providing amajor chance to change the general perception of Roma.
apsvērt, kā palīdzēt cilvēkiem pārvietoties pa ēku un nokļūt vajadzīgajā vietā; pārdomāt, ko var darīt, lai palīdzētu redzes invalīdam orientēties telpā (piemēram, kontrastainas krāsas mēbeles, paklāji, sienas un durvju ailas vai iegriezumi grīdas segumā);izlikt uzrakstus ar lieliem, skaidri salasāmiem burtiem, lai personas ar pavājinātu redzi tos var skaidri saskatīt;izlikt zīmes Braila rakstā, taustāmas un ar lielizmēra burtiem pie durvju rokturiem;izvietot grafiskas zīmes un attēlus, jo tādas zīmes var būt vieglāk saprotamas cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem; zīmes veidot ar matētu virsmu, lai tās neatstaro gaismu.providing notices in large clear print so that people who are partially sighted can see them clearly; providing Braille, tactile and large print signs by door handles; providing graphics and pictures, as signs may be easier for people with learning disabilities; giving signs a matt finish to avoid reflection.
Un redzi mūs cīnāmies mašīnā.You see us struggling in the car.
Izņemot modernās datoru ierīces ko tu redzi šeit, tev tiks izsniegts ikviens modernais aprīkojums kas nodrošinās tavu drošību.Besides modern computer devices you can see here, you'll be issued every other modern piece of equipment we have to ensure your safety.
Mēs redzam, kā vietējā līmenī rodas spēcīga tīkla veidošanas ietekme, kas saista projektus un pasākumus.We see strong networking effects emerge at the local level linking projects and activities.
Iespējams, šis ir īstais brīdis pakavēties pie Leader+ nozīmes, un, ja paraugāmies nākotnē, redzam, kā Leader metode var būt tikpat svarīga abu minēto prioritāšu īstenošanā arī turpmāk.Perhaps now is a good moment for us to dwell a little on the role of Leader+, and if we look towards the future, we can also see how the Leader method can continue to play a role in meeting these two priorities.
·odien mïs redzam, ka att¥st¥ba tiks panÇkta tikai da∫ïji.Today, we see that progress has at best been mixed.
Visi redzat?You're all seeing this!
Kad mēs ar Sīriusu bijām pie ezera, es kādu redzēju.Before, down by the lake, when I was with Sirius I did see someone.
Bet es redzēju vienu, cik ļoti es tevi sāpināju.But I did see one thing, how much I hurt you.
Bet es to redzēju.But I did see it.
Es jūs vēl redzēšu, vai ne?I will see you again, won't I?
Es redzēšu tavu veikumu un tev ko pateikšu.I will see your accomplishment and raise you one.
Tāpēc es teicu Deridam, "Es redzēšu jūsu dekonstrukcionālismu, un es jums izraisīšu transcendentālu noliegumu".So, I told Derrida, "I will see your deconstructionism," and I will raise you transcendent abnegation."
Gan jau tu redzēsi. Gan tavas acis pašas apjautīs, Ka vecais Šeiloks nav nekāds Basanio.You will see, your eyes will be the judge, the difference of old Shylock and Bassanio.
Tu viņu atkal redzēsi, bet vispirms šis tas jāizdara.You will see him again. But there's something we require first.
Jā, tu redzēsi Frančesko, bet ne šādā veidā.Yes, you will see Francesco, but not like this.
Tad visa pasaulē redzēs, ko izraēļi ar mums dara.The rest of the world will see by then what the Israelis do to us.
Bet tad pasaule redzēs, kā viņa mūs pārvērtusi par dzīvniekiem.But then the world will see how they've made us into animals.
Tūdaļ jūs redzēs, kā šamais nožēlo savu muļķību.Now, please, you will see how he will regret his folly!
Ja vien kāds neapvienos tautu un nekļūs par valdnieku, mēs redzēsim ne vienu vien asins upi un mirušo kalnus.Unless somebody unifies the nation and reigns over us, we will see more rivers of blood and more mountains of the dead.
Nolaupīsim Ziemasrēgu Veci Un tad jau redzēsimKidnap the Sandy Claws See what we will see
Tad redzēsim, vai tavs neprāts ir dziedināms.Then we will see if your insanity can be cured.
Deivid, esmu Dievam lūdzis, kopš tu bijis mazs, lai viņš parāda, cik stiprs viņš ir tavā dzīvē, lai tevī cilvēki redzētu, cik viņš ir labs.- I just don't wanna embarrass the team. David, I've asked God since you were a baby that he would show how strong he is in your life and that through you people would see how good he is.

More Latvian verbs

Related

paredzēt
foresee

Similar

audzēt
grow

Similar but longer

paredzēt
foresee

Random

aizvainot
insult
gremot
digest
ietvert
include
kasīt
scratch
līmēt
glue
pabeigt
finish
pētīt
investigate
sveikt
welcome
trūkt
lack
ziņot
report

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'see':

None found.
Learning languages?