Beigt (to finish) conjugation

Latvian
7 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
beidzu
I finish
beidz
you finish
beidz
he/she/it finishes
beidzam
we finish
beidzat
you all finish
beidz
they finish
Past tense
beidzu
I finished
beidzi
you finished
beidza
he/she/it finished
beidzām
we finished
beidzāt
you all finished
beidza
they finished
Future tense
beigšu
I will finish
beigsi
you will finish
beigs
he/she/it will finish
beigsim
we will finish
beigsiet
you all will finish
beigs
they will finish
Imperative mood
-
beidz
you finish
-
-
beidziet
you all finish
-
Es/tu/...
Conditional mood
beigtu
I would finish

Examples of beigt

Example in LatvianTranslation in English
Es tieši gatavojos beigt domāt par tevi.I was just about to finish thinking of you.
-Es tieši pašlaik beidzu otro kārtu.- I'm just finishing up the 2d coat now.
Un es negrasījos turpināt viņam sist, bet, kad es beidzu, es nevarēju pacelt savu roku.And I didn't intend to keep hitting him, but when I finished, I couldn't lift my arm.
Es tikai gribēju pateikt, ka vakar beidzu mēģināt kodu.I just wanted to tell you that I practiced the coda last night and I finished.
Kompetentā iestāde beidz izvērtēšanu 12 mēnešos pēc vielas izvērtēšanas sākuma vai 12 mēnešus pēc informācijas iesniegšanas saskaņā ar 2. punktu, un attiecīgi dara to zināmu Aģentūrai.The competent authority shall finish its evaluation activities within 12 months of the start of the evaluation of the substance or within 12 months of the information being submitted under paragraph 2, and notify the Agency accordingly.
Izkraušanas dati: datums, kad kuģis beidz izkraušanuDischarge detail: date the vessel finished discharge
ja aerosols 15 cm attālumā neaizdegas, procedūru attiecībā uz sākotnēji pilnajiem flakoniem beidz.If no ignition occurs at 15 cm, the procedure is finished for initially full cans.

More Latvian verbs

Related

pabeigt
finish

Similar

berzt
rub
snigt
snow

Similar but longer

pabeigt
finish

Random

ataust
dawn
iekrist
fall into
iepazīt
become acquainted
last
break
lūgt
ask
nolaisties
land
pusdienot
dinner
slimot
be ill
steigties
be in a hurry
ziedēt
bloom

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'finish':

None found.
Learning languages?