Pabaigti (to finish) conjugation

Lithuanian
28 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
pabaigiu
I finish
pabaigi
you finish
pabaigia
he/she finishes
pabaigiame
we finish
pabaigiate
you all finish
pabaigia
they finish
Past tense
pabaigiau
I finished
pabaigei
you finished
pabaigė
he/she finished
pabaigėme
we finished
pabaigėte
you all finished
pabaigė
they finished
Past freq. tense
pabaigdavau
I used to finish
pabaigdavai
you finish
pabaigdavo
he/she used to finish
pabaigdavome
we used to finish
pabaigdavote
you all used to finish
pabaigdavo
they used to finish
Future tense
pabaigsiu
I will finish
pabaigsi
you will finish
pabaigs
he/she will finish
pabaigsime
we will finish
pabaigsite
you all will finish
pabaigs
they will finish
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
pabaigčiau
I would finish
pabaigtum
you would finish
pabaigtų
he/she would finish
pabaigtume
we would finish
pabaigtute
you all would finish
pabaigtų
they would finish
Imperative mood
-
pabaik
you finish
-
-
pabaikite
you all finish
-

Examples of pabaigti

Example in LithuanianTranslation in English
Turi pabaigti.You got to finish.
Aš vistiek turiu pabaigti muziką.I still have to finish the music.
Tu norejai pirma pabaigti rašyti.You wanted to finish writing first.
Tik duok man daugiau laiko pabaigti vaidinimą.Just give me bit more time to finish up the play.
Turiu pabaigti ką ji pradėjo.I have to finish what she started. Well, look, look.
- Atsisėdu ir pabaigiu valgyti.- Sit down, finish my dinner. - Don't fool around.
- Neini, pabaigi tą gyvatvorę.You're going to finish that hedge.
Madmuazele Satina, Aš dar ne visiškai pabaigiau rašyti tą naująją sceną.Mademoiselle Satine, I haven't quite finished writing that new scene.
Ką tik pabaigiau knygą apie socialines reformas, kurią rekomendavote.I just finished that book you suggested on social reform.
Na taip, mes tik... "užėmėm" tave, kol pabaigiau vieną darbelį.Well yeah, I just mean we were just... just hosting you while I finished up a little work.
- Aš tik pabaigiau tai, ką tu pradėjai.- I just finished what you started.
Tatuiruotę pabaigiau apie 4 ryto, o tada jie išėjo.Yeah, I finished her tattoo about 4:00 am, and her and the guy left.
Dabar turbūt jau pabaigei ?Okay, you finished now, right? Hello? ( yells )
Jis jį parsinešė namo ir dirbo prie jo mėnesius, kol pabaigė.He dragged it home and he worked on it for months, until he finally finished.
Pusryčius pabaigė?Did he finish his breakfast?
Einu pažiūrėti, ar tėtis pabaigė mano lėktuvėlį.I'm gonna go see if Dad's finished my model yet.
Visą dieną dėl jo deruosi, nes jis pabaigė scenarijų.Bidding all day on it, because he finished the script.
Mama, Deividas pabaigė tavo knygą.Mom, David finished yöur book.
Aš pabaigsiu, ką pradėjau.I will finish what you started.
Laimė, EESRK puoselėja puikias tęstinumo iš kadencijos į kadenciją tradicijas, todėl esu tikra, kad mano įpėdinis pabaigs tuos darbus, kuriuos mano kadencijos laikotarpiu buvo galima tik pradėti – jis, kaip ir aš, taip pat linkęs daug dirbti!Luckily, the EESC has a great tradition of continuity across presidency terms, so I am certain that my successor will finish what could only be started during my term — and he is a hard worker, too!
Kada nors kas nors pabaigs tai, ką aš pradėjau, Volverine"ai.One day someone will finish what I've started, Wolverine. One day!
Manau, kas nors tai pabaigs.Someone will finish it, I think.
Jie pabaigs darbą.And they will finish the job.
Nagi, pabaik valgyti.Let's go, let's finish dinner.
Perimk pareigas, pabaik valymą.Take over, finish the mop-up.
Nusigauk į Braitoną ir pabaik darbą.Get to Brighton and finish the job.
Štai, pabaik savo raportą. Gerai.- Here, finish your report.
-Varyk i ta kabina ir pabaik daina.Get in that booth and finish the song.

More Lithuanian verbs

Related

baigti
finish
pasibaigti
finish
pribaigti
finish off
užbaigti
finish
užsibaigti
end

Similar

paneigti
deny
užbaigti
finish

Similar but longer

pasibaigti
finish

Random

apsirengti
get dressed
deaktivuoti
deactivate
graužti
gnaw
kilnoti
lift
nuspręsti
decide
pasigrožėti
admire
prikimšti
stuff
užsimerkti
close one"s eyes
užstrigti
get stuck
vėlintis
retard

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'finish':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In