Baigti (to finish) conjugation

Lithuanian
42 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
baigiu
I finish
baigi
you finish
baigia
he/she finishes
baigiame
we finish
baigiate
you all finish
baigia
they finish
Past tense
baigiau
I finished
baigei
you finished
baigė
he/she finished
baigėme
we finished
baigėte
you all finished
baigė
they finished
Past freq. tense
baigdavau
I used to finish
baigdavai
you finish
baigdavo
he/she used to finish
baigdavome
we used to finish
baigdavote
you all used to finish
baigdavo
they used to finish
Future tense
baigsiu
I will finish
baigsi
you will finish
baigs
he/she will finish
baigsime
we will finish
baigsite
you all will finish
baigs
they will finish
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
baigčiau
I would finish
baigtum
you would finish
baigtų
he/she would finish
baigtume
we would finish
baigtute
you all would finish
baigtų
they would finish
Imperative mood
-
baik
you finish
-
-
baikite
you all finish
-

Examples of baigti

Example in LithuanianTranslation in English
Tačiau šios įmonės dėl išimtinių techninių apribojimų neturi galimybės baigti modernizavimo proceso nurodytą datą.However, those establishments are not in position to finish their upgrading process by the prescribed deadline due to exceptional technical constraints.
Tačiau dėl ypatingų techninių suvaržymų šios įmonės negali baigti modernizavimo proceso iki nustatyto termino.However these establishments are not in position to finish their upgrading process by the prescribed deadline due to exceptional technical constraints.
Tačiau dėl ypatingų techninių suvaržymų ši įmonė negali baigti modernizavimo proceso iki nustatyto termino.However, this establishment is not in position to finish its upgrading process by the prescribed deadline due to exceptional technical constraints.
Tačiau dėl ypatingų techninių apribojimų šios įmonės negali baigti modernizavimo proceso iki nustatyto termino.However these establishments are not in a position to finish their upgrading process by the prescribed deadline due to exceptional technical constraints.
O aš jįjau baigiu.But me, I finished things.
- Jau beveik baigiu jį išvalyti.- I'm about to finish cleaning it.
Aš baigiu dešimtą!I finish at 10:00.
Tuojau baigiu su monstriukais ir ateinu.Let me finish up with the monsters and I'll come right up.
Puiku, aš tuoj baigiu.That's cool man, let me finish up.
– Kelintą baigi? - Ką?- What time do you finish?
Tiesiog baigiame pusryčiauti.We're just finishing up breakfast.
Na, jei mes baigiame savo namų darbus anksti, Džiliana leidžia mums būti iki pat vidurnakčio.Well, if we finish our homework in time, Gillian lets us stay up till midnight.
Liublianos universitete studijuojanti slovėnė Vedrana 0rbušić rašo: „Studijuoju komunikaciją ir ką tik baigiau baigiamąjį kursą kaip „Erasmus“ studentė viename iš seniausių Europos universitetų – Bolonijos universitete.Vedrana Trbuši5, a Slovene studying at the University of Ljubljana, writes, "I study communication studies, and I have just finished my final year as an Erasmus student at the University of Bologna, one of the oldest universities in Europe.
Kai baigiau savo „Erasmus“ programos metus, jaučiausi ne tik portugalu, bet ir šiek tiek švedu… taip pat šiek tiek italu ir ispanu, vokiečiu, prancūzu ir taip toliau!..When I finished my Erasmus year I felt not only Portuguese, but a bit Swedish… a little bit Italian as well, and Spanish, German, French, and so on…!.
Ka tik baigiau skaityti.Just finished reading it myself.
- Ką tik baigiau.Just finished it.
Kai aš baigiau, ji buvo tokia sujaudinta savo pirmu bandymu.When I was finished, she was all excited about her big screen test.
Tu baigei.You're finished.
Gerai, gali sėstis. Ar baigei rašinį?Oh, have you finished that essay yet?
Jau baigei darbą su tuo disku?Did you finish working on that disk?
Tu baigei dėstyti.You're finished teaching.
O dabar, Ene, Jei baigei valgyti, noriu tau kai ką parodyti.And now Annie, if you've finished eating, I have something to show you.
Beje, buvo patikslinta, kad priešingai, nei iš pradžių teigė Prancūzija, CMdR iki sustabdydama savo veiklą baigė visus pradėtus darbus ir kad viena priežasčių, dėl kurių ji sustabdė veiklą, buvo kaip tik tai, kad ji įvykdė visus užsakymus (žr. konstatuojamosios dalies 44 punktą).Furthermore, it was stated that, contrary to what France initially asserted, all the work in progress was finished by CMdR before it filed for bankruptcy and that one of the reasons for filing for bankruptcy was an empty order book (see paragraph 44 above).
Išsami informacija apie išmetimą: diena, kai laivas baigė išmetimąDischarge detail: date the vessel finished discharge
Išsami informacija apie iškrovimą: Diena, kai laivas baigė iškrovimąDischarge detail: Date the vessel finished discharge
2009 m. ji pervežė 37 proc. keleivių, kurie pradėjo arba baigė savo kelionę Prahoje.In 2009, it carried 37 % of passengers who started or finished their journey in Prague.
Risten žvejai baigė rūšiuoti.The Risten's fishermen have finished sorting the catch.
Ponia O'Hara, šiandien mes baigėme arti lauką.Mrs. O'Hara, we finished plowing the creek bottom today.
- Ar jau baigėme?-Are you quite finished with us?
Na, mes ką tik baigėme Sarajave, ir jūsų Admirolas norėjo, kad mes jums padėtume.Well, we just finished up in Sarajevo, and your Admiral wanted us to pump you guys up.
Mes baigėme.We're finished.
Mes jau baigėme ketvirtą aukštą, šiaurinė dalis neapsaugota.We're finishing fourth floor, north exposure.
Ar jau baigėte?Y'all finished?
O dabar, kai baigsiu tave pjaustinėti, tie vyrai galutinai padarys tave moterimi.Now, when I'm done cutting you, these boys will finish making a woman of you.
Pusė Tarnybos valdančiosios tarnybos narių savo kadenciją baigs 2008 m. birželio 30 d.Half of the members of the Management Board of the Authority will finish their term of office on 30 June 2008.
Todél jusu déka, p. Coogane, ji užbaigs bausme.So thanks to you, Mr Coogan, she will finish her sentence.
Supranti, jeigu Benas negali su tuo susitaikyti, tai senų pažiūrų vaikinas, toks kaip mano tėvas, baigtų alų, paskutinį kartą nusiriaugėtų ir kristų negyvas.You know, I figured if Ben couldn't handle it, an old-school union guy like my father would finish his beer, have a final burp, and then keel over dead.
Sėsk ir baik piešinį.Sit down and finish your drawing.
Na, teksasieti, baik gaudynes.Come on, Tex, let's finish this.
Eik laukan ir baik šluoti.Get on out there and finish sweeping.
Tu, baik valyti taures.You, finish cleaning the glasses.
Rasai, eik į mano treilerį ir baik dėti daiktus.Russ, why don't you take that walker back to my trailer and finish packing up?

More Lithuanian verbs

Related

pabaigti
finish
pasibaigti
finish
pribaigti
finish off
užbaigti
finish
užsibaigti
end

Similar

badyti
bunt
baidyti
scare away
baidytis
take fright
baigtis
end
baisėti
turn scarrier
baisėtis
be scared
balsti
become white
bausti
punish
blogti
weaken
įmigti
fall asleep
neigti
deny
smigti
stick into something
snigti
snow
stigti
lack
teigti
assert

Similar but longer

pabaigti
finish
užbaigti
finish

Random

apspręsti
decide
blankti
sink
išverkti
cry out
įteikti
present
krutinti
jiggle
palyti
rain (a little bit)
pavaduoti
substitute
prisiliesti
touch
susivienyti
unite
šnibždėti
whisper

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'finish':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In