Temet (to bury) conjugation

Hungarian
149 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
temetek
I bury
temetsz
you bury
temet
he/she to bury
temetünk
we bury
temettek
you all bury
temetnek
they bury
Present definite tense
temetem
I bury
temeted
you bury
temeti
he/she buries
temetjük
we bury
temetitek
you all bury
temetik
they bury
Past indefinite tense
temettem
I buried
temettél
you buried
temetett
he/she buried
temettünk
we buried
temettetek
you all buried
temettek
they buried
Past definite tense
temettem
I buried
temetted
you buried
temette
he/she buried
temettük
we buried
temettétek
you all buried
temették
they buried
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
temetnék
I would bury
temetnél
you would bury
temetne
he/she would bury
temetnénk
we would bury
temetnétek
you all would bury
temetnének
they would bury
Conditional present definite tense
temetném
I would bury
temetnéd
you would bury
temetné
he/she would bury
temetnénk
we would bury
temetnétek
you all would bury
temetnék
they would bury
Conditional past indefinite tense
temettem volna
I would have buried
temettél volna
you would have buried
temetett volna
he/she would have buried
temettünk volna
we would have buried
temettetek volna
you all would have buried
temettek volna
they would have buried
Conditional past definite tense
temettem volna
I would have buried
temetted volna
you would have buried
temette volna
he/she would have buried
temettük volna
we would have buried
temettétek volna
you all would have buried
temették volna
they would have buried
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok temetni
I will bury
fogsz temetni
you will bury
fog temetni
he/she will bury
fogunk temetni
we will bury
fogtok temetni
you all will bury
fognak temetni
they will bury
Future definite tense
fogom temetni
I will bury
fogod temetni
you will bury
fogja temetni
he/she will bury
fogjuk temetni
we will bury
fogjátok temetni
you all will bury
fogják temetni
they will bury
Subjunctive present definite tense
temessem
(if/so that) I bury
temesd
(if/so that) you bury
temesse
(if/so that) he/she bury
temessük
(if/so that) we bury
temessétek
(if/so that) you all bury
temessék
(if/so that) they bury
Subjunctive present indefinite tense
temessek
(if/so that) I bury
temess
(if/so that) you bury
temessen
(if/so that) he/she bury
temessünk
(if/so that) we bury
temessetek
(if/so that) you all bury
temessenek
(if/so that) they bury
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
temetnem
I to bury
temetned
you to bury
temetnie
he/she to bury
temetnünk
we to bury
temetnetek
you all to bury
temetniük
they to bury

Examples of temet

Example in HungarianTranslation in English
"Ha el akarod temetni az igazságot, szerezd meg a médiát."You want to bury the truth, buy the media.
- El akarom temetni a húgomat.- I want to bury my sister.
- Semmi gond. El kell temetni a tányérokat.That's fine, I have to bury the plate and we'll be done with it.
A Fehér Ház el fogja temetni őt!The White House is going to bury her!
A csinibaba árulja magát, hogy el tudja temetni a férjét.A beautiful girl is selling herself to bury her husband.
Agyondolgozom magam azzal, hogy halott embereket temetek, oké?I work my ass off burying dead people.
De előtte kettévágom a nőt és temetek belőle mindkettőtök sírjába.but not before I bury one half of her.. in each of your graves.
Ennél sokkal nagyobb dolgokat temetek el minden nap.I bury things bigger than this every day.
Nem temetek el semmit.I'm not burying anything.
Nem temetek el senkit.I don't bury people
- Te mindent éjjel temetsz el?Is that so? - You bury everything in the night?
Ha titkokat temetsz el, az megváltoztat.If you try to bury stuff like this, it changes you.
Ha valaha is elpusztítasz engem, ígérd meg, hogy ide temetsz el.If you ever destroy me, promise me you'll bury me here.
Ha valamit ott temetsz el, az visszajön.If you bury something there, it comes back. - Come on.
Hadd emlékeztesselek: te embereket temetsz.You bury people.
Azt hittem, engem is ő temet majd.I thought he was going to bury me.
- Majd ebben temetünk el.We'll bury you in it.
- Nem túl gyakran temetünk hírességet.- We don't often bury a celebrity.
Az asszony, akit ma temetünk 99 évet élt.The woman we're burying today lived to be ninety-nine.
Azokért, kiket a múltban vesztettünk el, és azokért, kiket ma temetünk el.For those that we have lost in the past, and for those that we are burying today...
Bocsássunk meg testvérünk Harold Abbott Jr bűneit akit ma ebbe a sírba temetünk.Forgive the sins of our brother, Harold Abbott Jr whom we bury here this day.
A keresztények katakombát építettek alá, és oda temettek.Beneath that are the catacombs the Christians built to bury their dead.
A srác, akit temettek, 22 éves volt.The kid they were buryg was only 22.
Ebben a városban aranyat temettek a halottak mellé.In this town, they bury people with offerings of gold.
- Mint amikor rossz testet temetnek el.- Like when they bury the wrong corpse.
- Tömegsírba temetnek minket.I'm sure they want to bury us in there. Sacrificial burial.
A Rikers Island rabjai ismeretleneket temetnek el Hart Islandon.That's it. Rikers island prisoners bury unclaimed bodies on Hart Island.
A kitüntetésekkel együtt temetnek el.They'll even bury you with your medals.
A nagymamám szerint ha valakit nyitott szemmel temetnek el soha nem nyugszik békében.My grandmother said that if you bury a with open eyes he would never rest in peace.
- Nos, a lábamat temetem el a...Well, l'll bury my foot in your Say it.
A férjemet temetem.- I'm burying my husband.
Azt mondják, ha nem temetem el őket, nem távoznak a fejemből.They tell me that if I don't bury them, they will stay in my head.
Azzal, hogy munkába temetem magam.By burying myself in work.
El temeted a barátnőmet, és elfelejted, hogy ez megtörtént.You're gonna bury my girlfriend and forget this ever happened.
Ha nincs ennivaló, a halottaidat a domboldalban temeted el.No food on the table, you end up burying the dead on a hillside.
Igen, mindig ezt mondod, de a végén bele temeted az orrod egy könyvbe.Yeah, you always say that, but you'll just end up burying your nose in another textbook.
Koromba temeted a fejed. Meglehet.You are burying your head in the soot.
Miért nem veszed ki a fejed az ágyékodból, és temeted bele a megalázottság pitéjébe?Old sport, why don't you pull your face from your loins and bury it into some humble pie?
# Nem is szürke, de most a gyermekét temeti #♪ Ain't even gray, but she buries her baby ♪
A Királyt mintha megszállta volna egy halhatatlan lélek, temeti kedvenc állatát.The King buries his favorite pet as though it were possessed of an immortal soul.
Fel kell robbantaniuk a hegyet... és az maga alá temeti az egész gyárat.You'll blow away the whole overhanging cliff... so that it buries the factory.
- De ha élve temetjük el őket?- But if we bury them alive?
- Nem itt temetjük el, hanem szabad földön, a kerítés túloldalán.We're not burying him here. We're burying him in free soil on the other side of that fence.
-Úgy temetjük el, mint egy tábornokot.We will bury him as a general.
A harcban elesetteket ti temetitek el.You bury those killed in action.
Akkor hová temetitek a vezetőiteket?Well, where did you bury your leaders on Erp?
Nehogy má' csak úgy adjak nektek bizonyitványt. Ti meg aztán pincékbe meg kertekbe temetitek magatokat. Csak, hogy olcsóbb legyen.First I give you a certificate, and then you people bury yourselves in gardens and basements, just to save some money.
És ha meghalnak, ti temetitek majd el őket.And if they die, you will bury them yourselves.
"s együtt temetik el őket."They'll bury them side by side.
- Azt akarod, hogy a gyerekek így lássanak? - Roxy. Holnap temetik az egyik legjobb barátomat.Roxy, I bury one of my best friends tomorrow.
- Nem temetik, elégetik a halottaikat.- You don't bury your dead. You cremate them.
...és már temetik a karrierét..?-...to bury your career--
10000 évvel ezelőtt úgy tűnhetett, hogy a világ 4 sarkába temetik őket.10,000 years ago, that would have been like burying them at the ends of the earth.
"Azért, édesem, mert már el is temettem.""Because, Sugar, I already done buried him."
"Ugyanúgy temettem el anyádat, ahogyan láttam őt eltemetni téged.""I buried your mom the same way" I watched her bury you.
- 3 kutyát temettem el ebbe az erdőbe.I buried three dogs in those woods.
- Hogy hova temettem el Jimmy Hoffmant?What's next? Do you want to know where I buried Jimmy Hoffman?
Alex, egy kiközösített papot megszentelt földbe temettél... miután az egyház megtagadta.Alex, you buried an excommunicated priest in consecrated ground... after the church had forbidden it.
Amit a Nílusba temettél maradjon eltemetve a szívedben.What you have buried in the Nile shall remain buried in your heart.
Egy grúzt temettél a fiad mellé.You buried a georgian next to your son.
Egy hűtőládában temettél el?You buried me in a cooler?
Engedd el az a személyt, akit a szívedbe temettél.Let go of that person currently buried in your heart.
'87-ben holttesteket temetett el, és ugyanezt tette pár hónappal ezelőtt.You buried bodies in '87, you did it again a few months ago.
- Magá alá temetett a munka.I've been buried in work.
- Mert a nővérem most temetett el.-Because my sister buried me today.
-Én azt hittem, hogy maga alá temetett a fa.I thought-- I- - I thought you were buried under that tree.
A '70-es években az amerikai kormány nukleáris hulladékot temetett el az egyik bányában.Back in the '70s, the U.S. government buried nuclear waste in an old mine somewhere back here.
- Túl sok hőst temettünk el a háborúban.We have buried far too many heroes in this war. Amen to that.
A lányról, akit a hegyekben temettünk el.About the girl we buried in the mountain.
Egy barátot temettünk el ma reggel, Mary Margaret és ráébresztett arra, hogy nem akarok itt meghalni.We buried a friend this morning, Mary Margaret, and it made me realize... I don't wanna die here.
Egy éve és egy napja a barátom és én, leveleket temettünk ide.A year and a day ago, my boyfriend and I, we buried letters here.
- Alivel együtt temetted el, ugye?You buried this with Ali?
- Megkérdezhetem, hova temetted el a názáretit?May I ask where the Nazarene was buried? In my tomb.
A húgodat egy spirál alá temetted.You buried your sister under a spiral.
"A folyó melletti aluljárónál, a Lapos parton temette el."And buried her by the underpass in Frogtown Flats by the river.
"Cao Cao ünnepélyesen temette el Guan fejét,""Cao Cao buried Guan's head with ceremony..."
"Hűha kontra Hűha, mikor a kerületi ügyészt maga alá temette a munkája."Yikes versus Yikes, the case about the D.A. who was buried alive by his own workload.
- A dal elmondja hová temette.- Because the song says she's buried there
- Most temettük el a nagymamánkat, és ha nem tűnt volna fel, anya gyászol, most erre volt a legkevésbé szüksége.We've just buried our granny, and in case you hadnae noticed, our mum is grieving, this is the last thing that she needed.
- Még most temettük el Kate-et.Through this? We just buried Kate.
- Pár napja temettük el.- We buried him a few days ago.
A Jokert mélyen Arkham alá temettük.We buried the Joker deep beneath Arkham.
- Hova temettétek egyébként?- Where is she buried anyway?
Az erdőben temettétek el.And you all buried his body in the woods.
Eljött hozzánk, mert Halga királyt pogányként temettétek el... nem úgy, mint egy keresztényt!Visited upon us because you buried King Halga like a pagan... and not like a Christian!
Elszomorított a tény, hogy Charles óráját drága néhai unokahúgotokkal temettétek el, de micsoda szép gesztus volt ez.I was saddened to hear that Charles' watch was buried with your dear late niece. But what a fine gesture that was.
Ha még nem temettétek el őket az afgán sivatagban.If you haven't already buried them in the Afghan desert.
"A gyermeket a többi hét áldozat mellé temették...""The child was buried beside the seven other victims...
"Ha az asszonyt élve temették volna el, akkor az egész környék igyekezett volna kimenteni." "Buzgón ástak volna, míg előkerül.""The whole neighbourhood would rush to save this woman if she were buried alive by the caving in of a pit, and labour with zeal until she were dug out."
- A fa alatt temették el szegényt.- They buried him under that sweet gum tree--
- A professzor azt mondta, hogy Ravenscroft-ot a főiskolához közeli temetőbe temették.- The professor told me that Ravenscroft is buried in a cemetery near the college.
Ha megtennénk, Lou az alá a fa alá temetne el minket.If we did that, Lou would bury us under that same tree.
- Hadd temessem el a testvéremet!- Let me bury my brother.
- Maga azt mondja, hogy temessem el a lányom anyját, és neki ne is szóljak róla? - Igen, azt mondom.Are you saying that I'm just supposed to bury the girl's mother... and not tell her about it?
Adjatok nékem temetésre való örökséget ti nálatok, hadd temessem el az én halottamat én előlem."Give me property, forbear a place among you that I may bury my dead out of my sight.
Gondolod, hogy a kőbánya elég mély ahhoz, hogy ott temessem el Silas-t?Think the quarry will be deep enough to bury Silas?
"Látogasd meg a beteget, temesd el a halottat.""Visit the sick, bury the dead."
A gondolataidat és érzéseidet temesd el, fiam!What you're thinking, what you're feeling... bury it, son.
- Nem, temesse csak maga.You bury, you bury.
A halott meg temesse el magát?Leave the dead to bury their own?
Az apja halála után David elutazott külföldre, hogy a szülő- falujában temesse el.David's father had just died, so David went out of the country to bury his father in his hometown.
- Akkor temessük el őket.- Guess we'll bury 'em.
- Apa mellé temessük őt?Would we bury her next to Dad?
- Mit mondtak, hová temessük?Where'd they say we could bury her?
Arról beszélsz, hogyan temessük el.You're talking about burying him in a grave.
"ha", s nem "mikor" * * kérlek, temessétek mellém * * a fúvókám * * s a pozanom... *♪ please bury me ♪ ♪ with my mouthpiece ♪ ♪ and my 'bone... ♪
A sebesülteket rakjátok a kocsira és temessétek el a hullákat!Put the injured ones into the carriage and bury the dead. I'll let the sheriff know.
A többit pedig fogjátok és temessétek el!As for the rest of them take up their limbs and bury them.
Amint elmentünk, temessétek el.As soon as we're gone, I want you to close it, bury it.
"Hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat."Let the dead bury the dead.
- Aztán temessék újra rendőri tiszteletadással!- Then i want you to bury it again with a police honor guard.
A fogvatartónk azt mondja a segítőinek, hogy temessék el Roth hadnagyot, ha végeztünk a boncolással.Our captor is telling her associates to bury Lieutenant Roth when we're finished with the autopsy.
A rászorulókat ingyen el kell, hogy temessék.Mortuary is obligated to bury indigents of no charge.
- Ha az vagyok, ezzel temess el.- Well, if I am, just bury me with this.
-Ne temess még el, cimbora!- Don't bury me yet, laddie.
Akkor csak temess oda engem!Then just bury me there
Curly, ha ma meghal itt egy Shelby, egymás mellé temess minket.Sir. Curly, if any Shelby man dies here today, you bury us side by side.
- Ne temessen el idő előtt.- Oh, don't bury me before I'm ready.
Ha megölt, ne a dagadt mellé temessen.When you've killed me, don't bury me with fat boy.
Hadd huljon a hó... hadd temessen be, hogy ne keljen tobbet cigányokat látnom.Let the snow fall... let it bury me, so I no longer have to see gadjos.
Nem akarom, hogy Sofia egyedül temessen el minket, vagy hogy egyedül gondozzon minket egy szörnyű, hosszú betegség alatt.I don't want Sofia to bury us alone or nurse us through some horrible, long decline by herself.
Talán azt hittem, hogy ugyanaz a férfi jött el értem, hogy a bácsikám mellé temessen.Thought maybe it was the same man there for me, looking to bury me beside my Uncle. [sniffles]
Akkor ebben a ruhában temessünk el?So should we bury you in that dress?
Fölkelsz, vagy temessünk el itt?Get up now or do we bury you here?
Hova szeretnéd, hogy temessünk?Where would you like us to bury you?
# Ha fiatalon halok meg, temessetek szaténba #♪ If I die young, bury me in satin ♪
- Ha nem lesz a cipőmmel temessetek el.Hmm, if we don't... Make sure they bury me with my boots on.
A hidrogén bomba, amit mondtam, hogy temessetek el, hol van?The hydrogen bomb I told you to bury. Where is it?
Akkor először borotváljátok le a bajszomat és utána temessetek a föld alá.Then first shave off my mustache.. And then bury me in the ground.
"Jean Lebelnek: Koporsó, ruha és imák nélkül temessenek.""Notary Jean Lebel will bury me without a coffin, naked and without prayers."
* Ha meghalok, temessenek Gucci áruházba, *♪ When I die bury me inside the Gucci store ♪
- * Ha meghalok, * temessenek Louis áruházba, *- ♪ When I die ♪ bury me inside the Louis store ♪
A tengerbe kellett volna temessenek.They would have had to bury me at sea.
"Clay szenátor, el kell temetnem anyámat","senator Clay, I gots to bury my mother,
- Most el kell temetnem őt.-Now I have to bury her.
A rémálmaim minden éjjel azt súgták, menjek haza eltemetni a szüleimet, de miattad itt kellett maradnom a Hentesnél, pedig a szüleimet el kellene temetnem, mielőtt kibújsz a hasamból, különben a gonosz szellemek téged fognak megbüntetni azokért a rossz dolgokért, amiket én követtem el,Every night, my nightmares tell me to go back and bury my parents, but you force me to stay here at The Butcher's, even if I have to bury my parents before you come out of my belly,
Csak... el kell temetnem az apámat.I just... I need to bury my father.
A gondolat, hogy el kell temetned a saját fiadat.The thought of having to bury your own son...
Csak el kell temetned őt a szívedben.You just have to bury him in your heart.
El kell temetned az öcséd.You need to bury your damn brother.
El kell temetnie a feleségét.He needs to bury his wife.
Ha el akarja temetni a baglyokat, akkor engem is el kell temetnie!You want to bury those owls, you got to bury me, too!
Larry Birkheadnek el kellett temetnie Anna Nicole Smith testét, ahová csak akarta, mivel ő volt a lány gyámja, a legközelebbi élő rokona.Larry Birkhead got to bury Anna Nicole Smith's body Anywhere he wanted 'cause he was her daughter's guardian, Her closest living relative.
- El kell temetnünk Saidot.- We've got to bury Said!
- El kell temetnünk.We have to bury him.
- Philippe, el kell temetnünk!Philippe, we have to bury him.
Hol van az a hidrogénbomba, amit el kellett temetnetek?The hydrogen bomb I told you to bury.
Megértem, hogy el kell temetniük egy elesett testvért, és megígérem, hogy meg is tehetik, de csak a megfelelő időben.I understand you need to bury a fallen brother, and I promise you I will let you in due time.
A gyermekét temető szülő a természet törvényei ellen van.- It's worse. A parent burying a child goes against the law of nature.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

tehet
potential form of tesz
telít
saturate
terít
set
tetet
make someone put something somewhere

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

szunnyad
slumber
takarít
tidy
tákol
knock up
támaszkodik
lean against something
tapaszt
stick
teljesül
come true
tendál
tend
teniszezik
play tennis
tisztáz
clarify
tisztogat
clean

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'bury':

None found.
Learning languages?