Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

שב [shv] (to return) conjugation

Hebrew
93 examples
This verb can also mean the following: do

Conjugation of שב

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
שב
shaׁv
I/you/he (masculine) return
שבה
shaׁvah
I/you/she (feminine) return
שבים
shaׁviym
we/you all/they (masculine) return
שבות
shaׁvṿot
we/you all/they (feminine) return
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
שבתי
shaׁvətiy
I returned
שבת
shaׁvəta
you (masculine) returned
שבת
shaׁvətə
you (feminine) returned
שב
shaׁv
he returned
שבה
shaׁvah
she returned
שבנו
shaׁvənṿ
we returned
שבתם
shaׁvətem
you all (masculine) returned
שבתן
shaׁvəten
you all (feminine) returned
שבו
shaׁvṿ
they returned
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אשוב
’ashׁṿv
I will return
תשוב
tashׁṿv
you (masculine) will return
תשובי
tashׁṿviy
you (feminine) will return
ישוב
yashׁṿv
he will return
תשוב
tashׁṿv
she will return
נשוב
nashׁṿv
we will return
תשובו
tashׁṿvṿ
you all (masculine) will return
תשובנה
tshṿvnh
you all (feminine) will return
ישובו
yashׁṿvṿ
they (masculine) will return
תשובנה
tshṿvnh
they (feminine) will return
Imperative mood
-
שוב
shׁṿv
return!
שובי
shׁṿviy
return!
-
-
-
שובו
shׁṿvṿ
return!
שובנה
shṿvnh
return!
-
-

Examples of שב

Example in HebrewTranslation in English
! זה מתחיל לשוב אליIt begins to return to me.
, לא נוכל לערוב לביטחונך . הוד קדושתך , אם תימלט, הוד קדושתך . אפשר שלא תוכל לשוב לעולםIf you flee, Holiness, you might never be able to return.
,אבל אם אני אנצח ,אתה תשחרר אותי תפטור אותי מהבטחתי .ותן לי לשוב לגוף שליBut if I win, you'll release me, consider my oath fulfilled, and allow me to return to my body.
,אדוני .אצטרך לבקש ממך לשוב למקומך .אני יושב כבר שעתיים-Sir, you'll have to return to your seat. - My back gets stiff... - I'm sorry.
,איתך או בלעדיך, אוניל .עליי לשוב לצ'ולאק .בכל מקרה זו התאבדות, חבריWith or without you, O'Neill, I must return to Chulak. Either way it's suicide, my friend.
! אני ליטו ...אריה מהאטריאדים שב מן המדברI am Leto Lion of Atreides returned from the desert to announce Secher Nbwi the Golden Path to rid humanity of the perversions done in Muad'Dib's name and to save it from the abomination known as Alia.
! הוא שב אלינו ! האפלה הגדולה לא פגעה בוHe returns unto us, unmolested by the great darkness.
! מזלי שב אליAh, my fortune returns!
"רובוטים של יחידת "זריחה לוקחים אותך לכוכב מסתורי .ואתה לא שב לעולםWhen you turn 160 robots from the Sunset Squad take you to a mysterious planet and you never return.
, אחרי היעדרות של 7 חודשים . שב העדרAfter seven months away the herd is returning.
"ג'יי.ג'יי ריילי וצוות "טפאאוט שבים לארה"ב לאחר סבב עולמי בו ביקרו .עשרה לוחמים בעשר מדינות שונותJ.J. Riley and the Tapout crew return to the US after a world tour that saw them visit 10 fighters in 10 different countries.
, במבט ראשון נותר כאן מעט אך בעלי חיים כמו האימפלה . שבים במהירות לחקורAt first glance there's little left here. Yet animals like impala quickly return to investigate.
,אך כעת אנו שבים .אז תנעלו את בנותיכםBut now we're returning So lock up your daughters
,ועל-פי פקודתך" .שבים אנו אל עפרAnd by Your command, we return to dust.
,כשהשחר מפציע .האב והבן שבים להריםAs day breaks, father and son return to the mountains.
.' עזי הבר שבות'"The wild geese return.
הציפורים שבות .כשהחשיכה נופלתThe birds return as dusk falls.
הציפורים שבות לרפסודה עם הציפורים שלכדו .משום שכך הן אומנוThe birds return to the raft with their fish because they've been trained to do so
זה סוף-שבוע .המייסדות של זי.בי.זי הזמן הזה בשנה שבו חברות זי.בי.זי לשעבר מהאוניברסיטה מגיעות מרחוק, שבות לבית ילדותם, מעלות נוסטלגיה עלWorse. It's ZBZ founder's weekend. You know, that special time of year where former cru ZBZS come from far and wide return to their alma mater to wax nostalgic about our shared history and sing multiple bonding songs.
כל הספינות הביולוגיות הנותרות ברביע הדלתא .שבות לעולמןAll remaining bioships in the Delta Quadrant are returning to their realm.
! שבתיI have returned!
,כאשר שבתי .קתרין היתה כבר בחצר המלכה החזירה אותך .להעסקתה לאחרונהWhen I returned, Katherine was already at court. The Queen recently took you back into her employment.
.אבא טוב, אני מבקש את סליחתך .שבתי בלי הבת שלך .אכןGood father, I ask your forgiveness. I have returned without your daughter. So it is.
.בכל אופן, עסק הדגים איננו .האחוזה היא חורבה ובכן, שבתי הביתה .ובקרוב ישוב אלינו גם העושרAnyway, the fishing business is all but gone. The manor is nearly in ruins. Well, I have returned.
,אלה עטורת כתר .את מבשרת את עלות השחר כמו האביב, שבת אל האחד .שזה עתה נולדCrowned goddess, you are the coming of the dawn. Like spring, you have returned to the one newborn.
,השבח לאל .שבתPraise God, you've returned.
-יום שישי עזבנו ביום שבת .ואני חזרתי ביום שלישי ואז שינית את השם של הכנסיה .שלך.- Friday. Yes. We left on Saturday, and then I returned on, uh, Tuesday.
-לא, קפטן, בבקשה .אני לא צריך יחס מיוחד .ניליקס, שבת כעת מהמתיםNo, Captain, please I don't need any special treatment. Neelix, you've just returned from the dead.
...בתי הסוררת .שבתMy prodigal daughter. You've returned.
'.ואדל שבה לביתה בלווית מאדאם ביא .תמורות משמעותיות התחוללו באירופה ,נפילתו של נפוליאון השלישיAnd so Adele returned to France, accompanied by Madam Baa.
,הם הסתיימו אשתקד בפירוד .בהסכמה הדדית הדוכסית שבה אל .ארמון אביה בונציהIt ended in separation by mutual consent last year. The Duchess has returned to her father's palatso in Venice.
,מלכת מאי עצמה רכבה עם השמש .אבל לעולם לא שבהl saw the May Queen herself ride into the sun, but she never returned.
,צ'יילס, הבחורים ואני דיברנו על השנה .שבה מקארתור חזר לפיליפיניםChiles, me and the guys here, we were talking about that year MacArthur returned back to the Philippines.
,תחת טלפיה האדירים .לוחות הריצוף השמיעו רשרוש ,אך כשהיא שבה .היא מצאה אותי ישן ללא עוררין'Neath her mighty hooves, the floorboards did crack. But when she returned, she found a sound sleeper.
,ב-3 בינואר, לפנות ערב שבנו לעמדתנו .ביער הצופה על פויLate in the afternoon on January 3rd... we returned to our old position in the woods.
.בגיל ששיחקת בסוס נדנדה סר וולטר ואני שבנו מארץ הקודש .כדי להחזיר אותך הביתהHobby-horse age. Sir Walter and I returned from the Holy Land to fetch you home.
אבא- .שבנו מיד כששמענו- ?- We returned as soon as we heard.
הוא אמר לי שבנו הביולוגי .מעולם לא חזר הביתה מהטיול הזה ואתה רמזת על כך .שהוא היה אחוז-דיבוקHe told me his real son never returned home from that trip. And you suggested that he was possessed.
הסקסונים תקפו אותנו ,כאשר שבנו לסירה ,בכוח גדולThe Saxons attacked us when we returned to the boat, in great force,
ברצונו לדעת למה אתם עדיין כאן .ולא שבתם הביתה ,הם קיימו את הבטחתם ?He wants to know why you're still here and not returned home. They have honored their pledge, why are you not honoring yours?
שנראתה יוצאת מהאירוע ,בערך באותה שעה כמו השופט ווהן ושניכם לא שבתם .עד סוף הערבBut you were the only one of those staffers who was seen leaving the function around the same time that Judge Vaughn did. Neither of you returned for the rest of the evening.
".שרי גונדור שבו""The Lords of Gondor have returned."
"הם עפו מעבר לנהר התמזה, וטרם שבו.My letters are like Noah's ravens... they have sped out across the Thames. " [Randolph] They have sped out across the Thames and yet have not returned.
,הם שבו לניו-יורק" ".וירח-הדבשThey returned to New York, and the honeymoon was over.
,הם תמיד שבו לאחר 24 שעות .בשביל הביטחון ,ספקי-הכוח פועלים רק 48 שעות .ואז יש להטעינם מחדשThey have always returned after 24 hours, for safety. The power paks only last 48 hours, then they must be recharged.
,יש בחוץ חושך מוחלט .והעצלנים ההם עוד לא שבו ,קלייר פרייזר ,זה סר מרקוס מקראנוקPitch dark, and those idlers still haven't returned. Claire Fraser, this is sir Marcus MacRannoch, a loyal friend to our clan.
".אני אשוב"I will return.
,אפגש איתה בשדה ,אגרום לה להתאהב בי .ואז אגיד לה שעוד אשוב ."זה מI'm gonna go back to Ana Ng's childhood, meet up with her in a field, make her fall in love with me, then tell her I will return.
,כשזמני עם ס"ג-1 יסתיים .אני אשוב לצ'ולאק עם בני .אני מניח שזה ההבדל בינינוWhen my time with SG-1 is done, l will return to Chulak with my son. l guess that's the difference between us.
. אני אתפטר , אך עם חלוף הסכנה . אשוב לתפקיד העוצרI will resign. But after the danger is over, I will return to the position of regent.
.אני אשוב ,עד אזI will return. Until that time,
,בשלב מסויים ,אם היא עודנה בחיים .לגרטה תשוב מהפשיטהAt some point, if she still lives, Lagertha will return from the raid.
,כשנמצא את טהורת הדם ,אמא שלך .אהובת לבי, תשוב אלינוWhen we find the pureblood, your mother, my beloved, will return.
,לכן הביני, ילדה לא אוכל לנחש מתי .דורה תשוב ממסעהSo, you see, child, I could not venture to guess when Dora will return from her expedition.
,תשוב איליתיאה לרומא עם בעלה .ואיתה חברתה הנאמנהIlithyia will return to Rome with her husband. And trusted friend will be at her side.
.אחר-כך תשוב לדירתך , כשהתכשיטים בידיך תחביא אותם במקום בטוחThen you will return to your apartment, taking the jewels with you. You'll hide them in a safe and secure hiding place, awaiting further instructions from me.
.כשיגיע הזמן, את תשוביWhen the time is right, you will return.
.מחר תשובי הביתה.Tomorrow you will return home.
הסוד למציאת הברקת .טמון בתוכך עכשיו .כשהזמן יגיע, את תשוביThe secret to finding it now lives inside of you. When the time is right, you will return.
שנינו סובלים מהבדידות .שהקנו לנו זכויותינו מלידה אלא שמחר את תשובי .לארמונות הפאר שלך בקאיטייןExcept that tomorrow you will return to the comfort of your palaces on Kaitain. To the confinement of its perfect gardens and lonely apartments.
"בית החולים צ'ריטי" .ישוב לאחר ההודעות הבאות .שלום, חברים ,מצטער אם אני מפריע"Charity Hospital" will return after these messages. Hello, friends.
,אח"כ, בזמן שנקבע מראש הברון הרקונן ישוב לאראקיסThen, at an appointed time, Baron Harkonnen will return to Arrakis and launch a sneak attack on Duke Atreides.
,במקום זאת, הם חוששים ...שעם מותו של אפופיס ...קלורל ישוב .לדרוש את ירושתוInstead they fear that, with the death of Apophis, Klorel will return... to claim his inheritance.
,הבה נוודא שהבית בכפר" ,אליו ישוב הלוחם ,יתברך בשגשוג צנוע אך איתן" ,מגודר היטב ושמור מפני כל רע" ושהבריטים יישארו חופשיים" ,לתכנן את חייהם בעצמםLet us make sure that the cottage home to which the warrior will return is blessed with modest but solid prosperity, well fenced and guarded against misfortune, and that Britons remain free to plan their lives for themselves and for those they love."
,הוא ישוב וכל אלה אשר קראו עליו תיגר !He will return, and all those that defied him shall pay!
,נשוב לבית אביך ,ונחגוג בעוז כמייטבנוWe will return unto your father's house, And revel it as bravely as the best,
.אז בואו נשוב ללשכתי .כבודו, אני מתנגדת .והתנגדותך נדחית-Well, then, we will return to chambers. Oh, Your Honor, I object. And you're overruled.
.אנו נשוב לאורבן כעת .רק הגעתם לכאן- אינכם יכולים לעזוב.- We will return to Orban now. - You just got here. You can't leave.
.אנחנו נשובWe will return.
.נשוב לארצנוAnd in that balloon, my dear Dorothy, you and I will return to the land of "e pluribus unum"!
.תתעוררו ולא תזכרו דבר מן האירוע הזה .תשובו לחייכם הרגילים, ולגורל המצפה לכל אחד מכםWhen I snap my fingers, you will awaken and have no memory at all of this event. You will return to your regular lives as they exist... with whatever destinies await you, and let us all hope they are pleasant ones.
למרות העדנה הכפויה ... שבסקירה זו של מפלגתנו , תשובו עם אומץ בלבכם לימים שבהם היה קשה . להיות נציונל סוציאליסטAnd, perhaps, a cross section of you... despite the forced civility of this review of our Party... will return with courageous hearts to the days in which it was difficult to be a National Socialist.
לפיכך, כולכם תשובו איתי .לאסונסיון מחרAnd therefore, all of you will return with me to Asuncion tomorrow.
,הם ישובו באביב בוודאי במספרים .גדולים אף יותרThey will return in the spring, probably in even greater numbers.
,לפני עלות השחר הם ישובו למעמקים משאירים את ביציהם .להתפתח במים הרדודיםBefore dawn, they will return to the depths, leaving their eggs to develop in the shallows.
.אבל לא כולם ישובוBut not all will return.
.אך הם עוד ישובו .לכן רולו נותרBut they will return again. That is why Rollo has remained.
.אנשיו ישובו ויילחמו למען מלכם הם צריכים להיות במרחק 300 (פרסות מכאן עכשיו.His men will return and fight for their king. They will be 300 leagues from here by now.
! .נזקי המים-לא ניתן להחזיר אני מנצח שובWater damage-- can't be returned.
! ועוד מיליון כאשר אתה חוזר למרכז העיר, אף פעם לא לדבר איתו שוב.And another million when you return to Central City never to speak to him again.
"גם בלבו של "סיק בוי .מת משהו לבלי-שוב לא הייתה לו שום תיאוריה .להסביר דבר שכזה'Something inside Sick Boy was lost and never returned. 'He had no theory to explain this moment.
"המלך חוזר שוב מהמפגש של צל הירח"The King returns anew at the meeting of the moon's shadowing
"כפי שאנו חוזרים לגיבורים שלנו, הם לכודים שוב"As we return to our heroes, they are once again trapped
,אני גם אחגוג את שובי בשלום על ידי חנינת כל האנשים תחת אחוזותי .הממתינים למשפט או לעונשI should celebrate my safe return too. By pardonning any wrong doers from my estates waiting trial and punishment.
,את שובי לניו יורק הניע, במידה רבה .הרצון לתקן את יחסינו ואף שאנו עשויים להתרחק ,זה מזה או להתקרב זה לזהMy return to New York was driven, in large part, by desire to repair our relationship. And I think, even though we might draw further or nearer from each other depending on circumstance, you and I are bound...
,באמת, כי בואו נודה ...שובי הפתאומי לכאן .קצת מוזר ...לא .קיבלתי אישור שאני בריא-I really do, because, let's face it, my sudden return here is... a little freaky. No.
,זה לא ייקח זמן רב .רמיג'יוס ,אך עד שובי, כמשנה ראש המנזר .תהיה אתה האחראיI shouldn't be long, Remigius, but until I return, as subprior, you're in charge.
,עד שובי .אתה תהיה האישUntil I return that will be you.
"שובו של "הבכיין .זה רק חלק מהסיפור ...אנחנו מאמינים שאיש זה ..הוא ג'ים מוריסון מהדלתות- (remote clicks) - Host: The return of "The Crying Man"
,אולם נוכל לעבור למרפסת לצפייה נוחה בגלדיאטורים .שלו עד שובוYet we could remove ourselves to the balcony for proper viewing of his gladiators until his return.
,איפשרה את שובו של ויקטור הוגו שחזר לביתו בצרפת אחרי .שמונה עשרה שנות גלותThe fall of Napoleon III... had permitted the return of Victor Hugo... who went home to France after 18 years of exile.
,אם כן ,אולי מוטב להשהות את הקרב .עד שובו של המלך לאיתנוPerhaps battle should wait then. Until his full health returns.
,זהו רגע מהולל ,שהכל ציפו לו המסמל שובו לזירה ...של אחד מיקירי קפואהThis is a glorious moment, much anticipated! For it marks the return to the arena of one of Capua's favored sons...

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

שט
drift
שם
put
שר
sing

Similar but longer

הושב
be put back
ישב
sit
שבה
capture
שבר
do

Random

אגר
hoard
איבטח
secure
סגר
close
סחט
squeeze
עישן
smoke
רופא
be restored
רשם
inscribe
שבה
capture
שיקר
lie
תיבל
spice

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'return':

None found.