Returnere (to return) conjugation

Norwegian
30 examples
This verb can also mean the following: come back, send back

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
returnerer
I return
Bokmål past tense
returnerte
I returned
Bokmål future tense
vil returnere
I will return
Bokmål conditional tense
ville returnere
I would return
Jeg
Bokmål imperative tense
returner
I return
Bokmål present perfect tense
har returnert
I have returned
Bokmål past perfect tense
hadde returnert
I had returned
Bokmål future perfect tense
vil ha returnert
I will have returned
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha returnert
I would have returned

Examples of returnere

Example in NorwegianTranslation in English
Nå som du har lært det du har lært, vil det være bra for deg å returnere til ditt eget land.Now that you have learned what you have learned, it would be well for you to return to your own country.
Den andre halvdelen etterlot han til Jane, forutsatt at hun levde, og kunne overtales til å returnere til sivilisasjonen.The second half he left to Jane, providing she was alive and could be induced to return to civilization.
"Rangere er instruert til å returnere alt stjålet kveg til den rettmessige eier.""Rangers are instructed to return all stolen cattle to their rightful owner.
Sendt vekk som kveg til en plass langt vekk kalt Florida, for aldri å returnere.Shipped off like cattlle to a faraway place called Florida, never to return.
Mr. Gary, kanskje Marshal McCabe kan dele kvarter med deg, til han har hvilt nok til å returnere til sine lukrative plikter i Tascona.Mr. Gary, perhaps Marshal McCabe can share your quarters until he's rested sufficiently to return to his more lucrative duties in Tascosa.
Men da, om Dracula var en vampyr, måtte han hver natt returnere til Transilvania, og det er umulig.But then, if Dracula were a vampire, he'd have to return every night to Transylvania, and that's impossible.
Nå som du har lært det du har lært, vil det være bra for deg å returnere til ditt eget land.Now that you have learned what you have learned, it would be well for you to return to your own country.
Den andre halvdelen etterlot han til Jane, forutsatt at hun levde, og kunne overtales til å returnere til sivilisasjonen.The second half he left to Jane, providing she was alive and could be induced to return to civilization.
"Rangere er instruert til å returnere alt stjålet kveg til den rettmessige eier.""Rangers are instructed to return all stolen cattle to their rightful owner.
- Jeg skulle returnere pengene.- I was gonna return the money.
Dere returnerer til Nottingham som dere er, til fots.You'll return to Nottingham as you are, on foot.
Vil ikke det være en god overraskelse for Prins John når han returnerer.Won't it be a pleasant surprise for Prince John when he returns?
- Jeg ber om mye, men hvem vet... hvor lenge det varer før Richard returnerer.It's asking a lot, but who knows how long it'll be before Richard returns.
-Bra, vi returnerer til basen.- Good, we shall return to the base.
Kommissæren returnerer til Zambesi sikker på at han har ryddet stien for draps-leoparder.The commissioner returns to Zambesi satisfied that he has cleared the trail of killer leopards.
Få dager etter at Duffield returnerte, sendte vi ut en rytter til.After Duffield returned, we sent out a second rider.
Han hatet det, og returnerte til Gault.He hated it and returned to Gault. I stayed.
Jeg returnerte McKussics penger.I returned McKussic's money.
Vårt oppdrag ble kalt en suksessfull fiasko, idet vi returnerte i live, men aldri kom til månen.Our mission was called a successful failure, in that we returned safely, but never made it to the moon.
Og det kan forklare hvorfor han returnerte den i ettermiddag.And that would explain why he returned it this afternoon.
Avslutt øvelsen og returner til basen.Cease present exercises and return to base.
Bil nr. 3, 4 og 5 returner til parkeringsplassen.Units 3, 4 and 5, return to parking lot.
Rad 2, returner til basen.Rad Two, return to base.
- Maniac og Blair, returner.DEVERAUX: Roger that. Maniac, Blair, return to ship.
Maniac og Forbes, returner til skipet.DEVERAUX: Maniac, Forbes, return to the ship. You copy me?
Ta disse karene inn og overgi dem til byfolka, Carter. Og se til at de stjålne pengene blir returnert til ekspress-kompaniet.Take these men in and turn 'em over to the townspeople, Carter, and see that that stolen money is returned to the express company.
Vil hukommelsen bli bedre om passet og pengene blir returnert?Would your memory become any better if your passport and money were returned?
- De blir returnert til Dem.They'll be returned to you, Miss Schmidt, as soon as they've been examined.
Hun ville ha returnert - hva skal vi si - verdigere.She would have returned to you - shall we say - more worthy.
Jeg har akkurat returnert, rådsmedlem.I have just returned, Counselor.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

overlaste
overload
prege
mint
rangere
rank
registrere
register
rekruttere
recruit
relokalisere
relocate
reprodusere
reproduce
rette
aim
reve
reef
rotere
rotate

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'return':

None found.
Learning languages?