Terugkeren (to return) conjugation

Dutch
60 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
keer terug
I return
keert terug
you return
keert terug
he/she/it returns
keren terug
we return
keren terug
you all return
keren terug
they return
Present perfect tense
heb teruggekeerd
I have returned
hebt teruggekeerd
you have returned
heeft teruggekeerd
he/she/it has returned
hebben teruggekeerd
we have returned
hebben teruggekeerd
you all have returned
hebben teruggekeerd
they have returned
Past tense
keerde terug
I returned
keerde terug
you returned
keerde terug
he/she/it returned
keerden terug
we returned
keerden terug
you all returned
keerden terug
they returned
Future tense
zal terugkeren
I will return
zult terugkeren
you will return
zal terugkeren
he/she/it will return
zullen terugkeren
we will return
zullen terugkeren
you all will return
zullen terugkeren
they will return
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou terugkeren
I would return
zou terugkeren
you would return
zou terugkeren
he/she/it would return
zouden terugkeren
we would return
zouden terugkeren
you all would return
zouden terugkeren
they would return
Subjunctive mood
kere terug
I return
kere terug
you return
kere terug
he/she/it return
kere terug
we return
kere terug
you all return
kere terug
they return
Past perfect tense
had teruggekeerd
I had returned
had teruggekeerd
you had returned
had teruggekeerd
he/she/it had returned
hadden teruggekeerd
we had returned
hadden teruggekeerd
you all had returned
hadden teruggekeerd
they had returned
Future perf.
zal teruggekeerd hebben
I will have returned
zal teruggekeerd hebben
you will have returned
zal teruggekeerd hebben
he/she/it will have returned
zullen teruggekeerd hebben
we will have returned
zullen teruggekeerd hebben
you all will have returned
zullen teruggekeerd hebben
they will have returned
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou teruggekeerd hebben
I would have returned
zou teruggekeerd hebben
you would have returned
zou teruggekeerd hebben
he/she/it would have returned
zouden teruggekeerd hebben
we would have returned
zouden teruggekeerd hebben
you all would have returned
zouden teruggekeerd hebben
they would have returned
Present bijzin tense
terugkeer
I return
terugkeert
you return
terugkeert
he/she/it returns
terugkeren
we return
terugkeren
you all return
terugkeren
they return
Past bijzin tense
terugkeerde
I returned
terugkeerde
you returned
terugkeerde
he/she/it returned
terugkeerden
we returned
terugkeerden
you all returned
terugkeerden
they returned
Future bijzin tense
zal terugkeren
I will return
zult terugkeren
you will return
zal terugkeren
he/she/it will return
zullen terugkeren
we will return
zullen terugkeren
you all will return
zullen terugkeren
they will return
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou terugkeren
I would return
zou terugkeren
you would return
zou terugkeren
he/she/it would return
zouden terugkeren
we would return
zouden terugkeren
you all would return
zouden terugkeren
they would return
Subjunctive bijzin mood
terugkere
I return
terugkere
you return
terugkere
he/she/it return
terugkere
we return
terugkere
you all return
terugkere
they return
Du
Ihr
Imperative mood
keer terug
return
keert terug
return

Examples of terugkeren

Example in DutchTranslation in English
"Als de Joden naar Sion terugkeren en de komeet de hemel doorklieft, en het Heilige Roomse Rijk opkomt, dan moeten u en ik sterven.""When the Jews return to Zion, and a comet rips the sky, and the Holy Roman Empire rises, then you and I must die."
"Als de Joden naar Sion terugkeren en een komeet de hemel vult, en het Heilige Roomse Rijk opkomt dan moeten u en ik sterven.""When the Jews return to Zion, and a comet fills the sky and the Holy Roman Empire rises, then you and I must die."
"Coyotero- en Mescalero-stammen moeten onmiddellijk terugkeren... "naar hun reservaten.Coyotero and Mescalero tribes are to return at once... '...to their reservations.
"De dood zal komen als de essentie van wat ze eens deelden in liefde... volledig zal terugkeren met opoffering.""Death will come if the essence she once shared in love... " "It will return in full with grace and sacrifice. "
"Ik wil terugkeren naar mijn geliefde land "en de Colorado uitleveren aan..."I wish nothing more than to return to the land I love and surrender the Colorado to..."
'Om nog 'n keer terug te keren naar huis voor z'n straf.'"To return to his home one last time before his punishment.
- Begint u maar. Ik keer terug om het kwaad dat mij is aangedaan te wreken.The Lord is my shepherd... l will return to avenge all the petty tyranny and the cruelty l have suffered.
- Computer, keer terug naar normaal beeld.Computer, return to normal view.
- Ik keer terug.I shall return.
- Ik weet het... En ik keer terug naar hen.I know... and I will return to them.
"Beroemde missionaris keert terug uit China om geboortestad op te ruimen.""Famous missionary returns from China... "to clean up his home town."
"De held Kooky keert terug.""The hero Kooky returns."
"De onderzoeker keert terug naar de plaats delict.""The investigator returns to the crime scene. "
"keert terug van dienst in de Indische oceaan.""returning from duty in Indian Ocean."
'Bolívar, je zwaard keert terug naar het slagveld.'"Bolívar, your sword returns to the battlefield."
"Afvalverwerking, waterreiniging en andere diensten... keren terug zodra we alles onder controle hebben."Sanitation, water treatment, and other services will return as we approach total containment."
"De wilde ganzen keren terug."The wild geese return.
- Onze mannen keren terug.- Our men return. - And there.
- We keren terug naar onze roots.To return to our roots.
Alle bio-schepen in 't Delta Kwadrant keren terug.All remaining Bio-Ships in the delta-quadrant are returning to their realm.
'Ik ben onlangs teruggekeerd in Stateside na 15 jaar in Azië gereisd te hebben... en vroeg hem of hij een leraar nodig had."And I have recently returned stateside after 15 years abroad on Asian tours," and did he need a teaching pro, I asked him.
'Ik ben pas recent teruggekeerd uit de vallei van de dood.'"I've returned from the valley of death.
'Ik ben teruggekeerd.'"I have returned."
't Zoekteam is zojuist teruggekeerd uit de bunker.Search team just returned from the bunker.
- Ach, eindelijk teruggekeerd.- Mom. - Oh, returned to you at last.
"Ik keerde terug om een oude man te vinden die lacht en denkt dat ik een droom ben.."I returned to find an old man who smiles and thinks I am a dream.
'Bastiaan keerde terug naar zijn telescoop...'"Bastian returned to his telescope
Adam keerde terug naar Andover... vol van de duizelingwekkende emoties van de zomer op Sint Charles.Adam returned to Andover... filled with the dizzying emotions of the summer on Saint Charles.
Alleen pater Mendoz keerde terug.Only one man returned, Father Luis Mendoz.
Amanda keerde terug naar haar vertrouwde wereld, waar Billy Canton haar opwachtte.He returned to the single world, which and knew where Billy was waiting for Canton.
"Kapitein Megasis en Prinses Jorala keerden terug naar de planeet Inspiron, "Die gloeit helderder dan ooit tevoren."Captain Megasis and Princess Jorala returned to the planet of Inspiron, which glows brighter than ever before.
Anne en ik keerden terug, naar ons Yorkshire landgoed.Anne and I returned to our Yorkshire estate.
Ashur en Dagan keerden terug zonder Indus.Ashur and Dagan returned absent Indus.
De eerste minister z'n medewerkers en personeel keerden terug naar Jemen waar de overheden blijven veranderenThe late Prime Minister's aides and personnel have returned to Yemen, where the state of the government remains in flux.
De engelsen keerden terug van hun missies. met lege magazijnen, en alles wat wij konden doen was om het vliegveld cirkelen, prijs-schieten.The English returned from their missions with empty magazines, and all we could do was circle the airfield, target-shooting,
"18 h, terugkeer naar het appartement."18am,returningtotheapartment.
"Afina te ruste gelegd in afwachting van kianaru, de tijd van de terugkeer.""Afina laid to rest to await kianaru , the time of returning."
"Als ik niet terugkeer, is mijn begrafenis niet belangrijk.""If I do not return, my burial is of no import.
"De heer du Pont zal zijn terugkeer maken naar de wedstrijdsporten..." "...in de 50+ categorie van de meesters...""Mr. du Pont will be making his return to competitive sports in the over-50 category of the masters..."
"Draag altijd Ithaca in je gedachten, maar bespoedig onder geen beding je terugkeer.""Do not forget Jakarta." "However, you needn't return to your hometown in a hurry."
"Helaas, voordat beste Georgie terugkeert, moet hij eerst herkennen... "in welke plek hij zijn sabel moet steken.""Alas, before his return, dear Georgie must discern in what place he should sheathe his saber."
"Mens... weet datje van stof bent... en tot stof terugkeert.""Man knowthat dust thou art and unto dust shall thou return."
"terugkeert naar Toyotomi eens hij volwassen is.""returned to Toyotomi once he becomes an adult."
'Ik beloof dat ze niet terugkeert.'You have my word it won't return...
'N Patrouille is nuttig als ze terugkeert.Units are only useful if they return.
'Pasendaal was een kaneelhuis' 'waaruit niemand uit terugkeerde.'Paschendale was a charnel-house from which no min returned.
'Toen de koning terugkeerde naar zijn kasteel, zag hij dat zijn trouwe dienaar een mooie... een mooie jas voor hem had gemaakt, gevuld met allerlei...'"And when the king returned to his castle, "he found that his trusted servant had made him a beautiful... " ..."a beautiful coat filled with all kinds of... "
- Die was hem nagelaten door zijn opa, Leo. Die hem blijkbaar cadeau kreeg toen hij terugkeerde van de Tweede Wereldoorlog.Left to him by his grandfather Leo, who apparently was given it as a gift when he returned from World War II.
Als Ra vroeger terugkeerde, blies er een storm door de woestijn.In the days of Ra, when he returned from a journey,... - ..a storm would blow through the desert.
Bastian deed nog veel meer wensen en beleefde nog veel wonderbaarlijke avonturen voordat hij uiteindelijk terugkeerde naar de gewone wereld.Bastian made many other wishes and had many other amazing adventures before he finally returned to the ordinary world.
De Oudere die deze tablet maakte is een van de Ouderen die terugkeerden naar de Aarde.The Ancient who carved this tablet is one of the Ancients who returned to Earth from Atlantis.
De anderen wisten enkel dat ik zwanger was toen we uit de Hollow vertrokken. Een we terugkeerden met een mooie baby.All anyone knew was that we left the Hollow pregnant and we returned with a beautiful baby girl.
De oorlogsdrums klonken allang voor wij terugkeerden.The drums of war were beating long before we returned.
De verwarde zoon van de baron, die, net als de vader van Peter en Laust, als overwinnaars terugkeerden uit de oorlog.The Baron's distraught son who, like Peter and Laust's father, had returned home from war, victorious.
Er zijn vele verhalen over het onderzoeken van deze tunnels en waar mensen soms nooit uit terugkeerden.There are multiple stories that actually talk about explorations into these tunnels, where sometimes people never returned.
De teams om naar uit te kijken zijn nieuwkomer het Malibu Droomteam en de terugkerend kampioen, All Star Jaguars.The teams to watch for are newcomers the Malibu Dream Team and the returning champion, All Star Jaguars.
Door het duister en het vuur en het bloed, altijd terugkerend, terugkerend naar deze wereld.Through the dark and the fire and the blood, always returning, returning to this world.
En hier komt de koning, uh, terugkerend naar huis van de strijd.And here comes the king, uh, returning home from battle.
En in de blauwe hoek, met een gewicht van 84 kg ongeslagen dit jaar, de terugkerend kampioen en onze eigen man uit Miami, Logan Shepherd!And in the blue corner, weighing in at 168 pounds, undefeated this year, your returning champion and our man from Miami, Logan Shepherd!
Het rapport maakt op dat verscheidene honderden troepen terugkerend uit Iraq...'The report concludes that several hundred troops returning from Iraq... '

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

terugkomen
return
terugkopen
repurchase
terugveren
rebound
terugvuren
return fire

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'return':

None found.
Learning languages?