Voortbrengen (to produce) conjugation

Dutch
21 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
breng voort
I produce
brengt voort
you produce
brengt voort
he/she/it produces
brengen voort
we produce
brengen voort
you all produce
brengen voort
they produce
Present perfect tense
heb voortgebracht
I have produced
hebt voortgebracht
you have produced
heeft voortgebracht
he/she/it has produced
hebben voortgebracht
we have produced
hebben voortgebracht
you all have produced
hebben voortgebracht
they have produced
Past tense
bracht voort
I produced
bracht voort
you produced
bracht voort
he/she/it produced
brachten voort
we produced
brachten voort
you all produced
brachten voort
they produced
Future tense
zal voortbrengen
I will produce
zult voortbrengen
you will produce
zal voortbrengen
he/she/it will produce
zullen voortbrengen
we will produce
zullen voortbrengen
you all will produce
zullen voortbrengen
they will produce
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou voortbrengen
I would produce
zou voortbrengen
you would produce
zou voortbrengen
he/she/it would produce
zouden voortbrengen
we would produce
zouden voortbrengen
you all would produce
zouden voortbrengen
they would produce
Subjunctive mood
brenge voort
I produce
brenge voort
you produce
brenge voort
he/she/it produce
brenge voort
we produce
brenge voort
you all produce
brenge voort
they produce
Past perfect tense
had voortgebracht
I had produced
had voortgebracht
you had produced
had voortgebracht
he/she/it had produced
hadden voortgebracht
we had produced
hadden voortgebracht
you all had produced
hadden voortgebracht
they had produced
Future perf.
zal voortgebracht hebben
I will have produced
zal voortgebracht hebben
you will have produced
zal voortgebracht hebben
he/she/it will have produced
zullen voortgebracht hebben
we will have produced
zullen voortgebracht hebben
you all will have produced
zullen voortgebracht hebben
they will have produced
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou voortgebracht hebben
I would have produced
zou voortgebracht hebben
you would have produced
zou voortgebracht hebben
he/she/it would have produced
zouden voortgebracht hebben
we would have produced
zouden voortgebracht hebben
you all would have produced
zouden voortgebracht hebben
they would have produced
Present bijzin tense
voortbreng
I produce
voortbrengt
you produce
voortbrengt
he/she/it produces
voortbrengen
we produce
voortbrengen
you all produce
voortbrengen
they produce
Past bijzin tense
voortbracht
I produced
voortbracht
you produced
voortbracht
he/she/it produced
voortbrachten
we produced
voortbrachten
you all produced
voortbrachten
they produced
Future bijzin tense
zal voortbrengen
I will produce
zult voortbrengen
you will produce
zal voortbrengen
he/she/it will produce
zullen voortbrengen
we will produce
zullen voortbrengen
you all will produce
zullen voortbrengen
they will produce
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou voortbrengen
I would produce
zou voortbrengen
you would produce
zou voortbrengen
he/she/it would produce
zouden voortbrengen
we would produce
zouden voortbrengen
you all would produce
zouden voortbrengen
they would produce
Subjunctive bijzin mood
voortbrenge
I produce
voortbrenge
you produce
voortbrenge
he/she/it produce
voortbrenge
we produce
voortbrenge
you all produce
voortbrenge
they produce
Du
Ihr
Imperative mood
breng voort
produce
brengt voort
produce

Examples of voortbrengen

Example in DutchTranslation in English
'Wanneer de Heilige Geest uw leven beheerst, zal Hij liefde, blijdschap en vriendelijkheid in u voortbrengen, en ook goedheid en zelfbeheersing.'When the holy spirit controls your life, it will produce love, joy and kindness, goodness and self-control.
Alleen Rusland kan nog zulke vrouwen voortbrengen.only russia can still produce women like that.
Als je zo'n kind kan voortbrengen, kan het niet al te slecht zijn geweest.Well, if you produced a little doll like that, it couldn't have been all that bad.
Als u 50 H-bommen bekleedt met kobalt-thorium G zullen ze bij explosie een doodskleed voortbrengen. Een radioactieve wolk die de aarde 93 jaar zal insluiten.If you take 50 H bombs in the 100 megaton range... and jacket them with cobalt thorium G... when they are exploded, they will produce a doomsday shroud... a lethal cloud of radioactivity... which will encircle the Earth for 93 years!
De Moslims kunnen nog een andere Fitzgerald voortbrengen.the muslims might produce another fitzgerald.
-De zoon die ik heb voortgebracht.the kind of... son i produced.
De beste cadet die de marine-opleiding ooit heeft voortgebracht.The best cadet the Naval Academy ever produced.
De uitdaging is dus om te verklaren wat de mens eigenlijk is... en hoe we als kleine onbeduidende wezens in relatie staan... tot het enorme, oude en prachtige universum... dat ons heeft voortgebracht.So the challenge is to explain what humans really are... And how we, small insignificant beings relate... To the enormous, ancient and rather beautiful universe... that produced us.
Door het stemorgaan voortgebracht geluid.the sound produced by the vocal organs of a vertebrate especially those of a human being;
Echte wezens voortgebracht door middel van meditatie en esoterie."Real beings produced through meditation and esotericism."
De opvolgingswetten in mijn land vereisen dat ons huwelijk een erfgenaam voortbrengt.The laws of succession in my country require our union to produce an heir.
Elke grote eeuw die kunst voortbrengt, is tot nog toe een artificiële eeuw.Every great century that produces art is, so far, an artificial century... and the work that seems the most natural and simple of its time... is always the result of the most self-conscious effort.
Hoe beter ze haar eigen eieren eruit pikt, hoe meer jongen ze voortbrengt.The better she is at picking out her own eggs thng she produces.
Ik heb... grofweg de laatste 40 jaar van mijn leven gespendeerd aan het... werken met de meest geweldadige mensen die onze maatschappij voortbrengt:I have spent... roughly the last 40 years of my life working with the most violent of people our society produces:
Nu ligt de smeltzone 225 km landinwaarts. De gesmolten rots die hij voortbrengt laat vulkanen ontstaan... en drijft El Tatio's geisers aan.Today, the melting zone is 140 miles inland and the molten rock it produces ignites volcanoes and fuels El Tatio's geysers.
Het geluk dat dit antwoord voortbracht..."The happiness which this reply produced...
Tijdens mijn eerste onderzoek van Moya, wist ik de omstandigheden waarom zij een wapenschip voortbracht.Upon my first exploration of Moya, I knew the circumstances that produced her gun ship offspring.
Ze vond nieuw geluk toen de vijfhoeksrelatie... de meest perfecte hond ter wereld voortbracht, Bubblegum... die werkelijk uniek was, en het kind dat ze altijd had gewild.She found new satisfaction as her pentagonal union produced the world's most perfect dog, bubblegum, who was truly one of a kind and the child she had always wanted.
Zij aan zij hadden ze elkaar nodig. Zo vreselijk dat 't wonderen zo natuurlijk als bliksem voortbracht.Side by side there existed a need of one another so terrible that it produced miracles as naturally as lightning.
In de oude Sanskriet geschriften in India staat omschreven hoe bij hun pogingen zich voort te planten, levende dingen in het universum, goden of buitenaardse wezens, vergissingen maakten en verschillende type monsters en reuzen en zulke dingen voortbrachten.There are actually accounts in the ancient Sanskrit writings of India of how, in their original attempts to produce... living things in the universe, the gods, or the extraterrestrial beings, made mistakes and produced different types of monsters and giants and things like that.
Tijden die een ander slag mannen voortbrachten.A time which produced a different breed of men.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'produce':

None found.
Learning languages?