Rekenen (to calculate) conjugation

Dutch
23 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
reken
I calculate
rekent
you calculate
rekent
he/she/it calculates
rekenen
we calculate
rekenen
you all calculate
rekenen
they calculate
Present perfect tense
heb gerekend
I have calculated
hebt gerekend
you have calculated
heeft gerekend
he/she/it has calculated
hebben gerekend
we have calculated
hebben gerekend
you all have calculated
hebben gerekend
they have calculated
Past tense
rekende
I calculated
rekende
you calculated
rekende
he/she/it calculated
rekenden
we calculated
rekenden
you all calculated
rekenden
they calculated
Future tense
zal rekenen
I will calculate
zult rekenen
you will calculate
zal rekenen
he/she/it will calculate
zullen rekenen
we will calculate
zullen rekenen
you all will calculate
zullen rekenen
they will calculate
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou rekenen
I would calculate
zou rekenen
you would calculate
zou rekenen
he/she/it would calculate
zouden rekenen
we would calculate
zouden rekenen
you all would calculate
zouden rekenen
they would calculate
Subjunctive mood
rekene
I calculate
rekene
you calculate
rekene
he/she/it calculate
rekene
we calculate
rekene
you all calculate
rekene
they calculate
Past perfect tense
had gerekend
I had calculated
had gerekend
you had calculated
had gerekend
he/she/it had calculated
hadden gerekend
we had calculated
hadden gerekend
you all had calculated
hadden gerekend
they had calculated
Future perf.
zal gerekend hebben
I will have calculated
zal gerekend hebben
you will have calculated
zal gerekend hebben
he/she/it will have calculated
zullen gerekend hebben
we will have calculated
zullen gerekend hebben
you all will have calculated
zullen gerekend hebben
they will have calculated
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gerekend hebben
I would have calculated
zou gerekend hebben
you would have calculated
zou gerekend hebben
he/she/it would have calculated
zouden gerekend hebben
we would have calculated
zouden gerekend hebben
you all would have calculated
zouden gerekend hebben
they would have calculated
Du
Ihr
Imperative mood
reken
calculate
rekent
calculate

Examples of rekenen

Example in DutchTranslation in English
- Ik kan niet rekenen zonder orde, dat is m'n tic.I can't calculate without order;
- Laat me even rekenen.- Let me calculate that.
Als we snel even rekenen: Per dag 6 uur, school, dat maakt 18 dagen.If I have to calculate; we have 6 hours of school everyday that makes 18 days.
Dat wordt dus, even rekenen 2,50 per doos van twaalf.Get another 3 free, that is, let me calculate.
De volgende 21 uur... werd het object 500 keer geobserveerd... om de baan uit te rekenen.Over the next 21 hours were made 500 comments in the order to calculate its orbit with precision.
Godsie, als ik echt even reken wat verlies je als deze bus niet meer op de weg zou kunnen, als je niet meer naar je show kon gaan,Gosh, if I was really to calculate what you'd lose if this bus couldn't have gotten back on the road, if you couldn't have gotten to your shows,
Ik reken het uit.I'll calculate it.
Zhang Mingxian, reken eens voor.Zhang Mingxian, you calculate.
Zhang Mingxian, reken het eens voor op het bord.Zhang Mingxian, calculate on the blackboard.
ik reken erop dat de Jedi de veiligheid van gevangenen niet zal riskeren... met een directe aanval.I calculate the Jedi will not risk the prisoners' safety with a direct assault.
Als je angst toont, rekent deze stad met je af.If you show fear, calculates this city with you.
Als je rekent met het juiste aantal advertenties... vier in plaats van 64... krijg je een veel realistischer aantal.If you calculate with the right number of ads - 4 instead of 64 you get a much more realistic figure.
De traditionele ulama rekent islamitische datums naar de stand van de maan in Mekka.The traditional ulama calculates islamic dates based on the moon sighting over Mecca.
Ik wil dat je uit rekent het percentage van je bedrijf. Dat rechtstreeks vloeit uit mijn eigendommen.I want you to calculate the percentage of your business that flows directly from my property holdings.
Kwantumfysica rekent enkel de mogelijkheden uit... maar als we dat accepteren, dan rijst meteen de vraag... wie, wat en welke keuzes uit die mogelijkheden... om daadwerkelijk de gebeurtenis in ervaring om te zetten?[ Man ] Quantum physics calculates only possibilities... but if we accept this, then the question immediately comes... who, what, chooses among these possibilities... to bring the actual event of experience?
Gebaseerd op je eerste bloedstaal... Heb ik de tijd uit gerekend... Voor het gif je leven beëindigd.based on your initial blood sample,I have calculated the estimated time before the poison ends your life.
Ik had hier niet op gerekend.Look, I miscalculated.
(Advocaat, auteur "Meatonomics") Ik rekende de kosten uit van de dierlijke voedselproductie die producenten niet zelf dragen.(Lawyer, Author "Meatonomics") I calculated the cost of animal food production that producers don't bear themselves.
En hij rekende uit welke tijden niet druk zouden zijn. Dat betekent: 'Hij neemt de leiding. ' Maar hij liet mij het restaurant kiezen.And he calculated which timesand which theatres would be least crowded, which saids 'take charge' yet left the restaurant choice to me, which saids flexible.
In Moskou rekende men uit, dat 2 plus 4 één is en dronk men champagne op de gezamenlijke Duitse broederschap.In Moskow, they calculated that 2 and 4 equals one and drank Krim Champagne to all-German brotherhood.
Je rekende erop dat Magnussen jouw acties zou gebruiken in plaats van de politie in te schakelen, precies zoals zijn gewoonte is.'You calculated that Magnussen would use the fact of your involvement...' rather than sharing the information with the police, as is his MO.
herinner je mijn bed... toen je je mis rekende?Remember my bed... that time you miscalculated?
Ze rekenden erop dat de mensen bij aankomst zó verzwakt zouden zijn... ..dat ze vanzelf wel de gaskamer in gingen. Maar goed beschouwd waren die mensen... ..al bijna dood en vernietigd... ..voordat ze de gaskamer in gingen.It was all preprogrammed, a calculated part of the extermination process that if people were so weak and weren't given something to drink, they'd rush into the gas chamber.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bakenen
delimit
regenen
rain
rojenen
do
tekenen
draw

Similar but longer

afrekenen
pay
berekenen
calculate
inrekenen
nab
narekenen
calculate
omrekenen
convert

Random

rampetampen
butt filling
reciproceren
reciprocate
rehabiliteren
rehabilitate
reikhalzen
yearn
reizen
travel
rekestreren
do
remunereren
do
renen
run
rescontreren
do
resetten
reset

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'calculate':

None found.
Learning languages?